KKK – korduvalt küsitud küsimused

KORDUVALT KÜSITUD KÜSIMUSED

1) Mida ma täpsemalt teen?

2) Juhised nendele, kes soovivad ennustamist

3) Kes või mis on need inglid, keda mina silmas pean?

4) Kuidas valida, millise nõia/ selgeltnägija/ intuitiivnõustaja poole pöörduda?

5) Miks ei saa minuga enam telefoni teel kontakteeruda?

6) Kas nõia/ selgeltnägija/ intuitiivnõustaja poole pöördumine teeb sekundiga kogu elu korda?

7) Kuidas saab inimene ise oma elu korrastada?

8) Miks ei saa enam kaugseansi raames konkreetset küsimust (küsimusi) esitada?

9) Aga kuidas me siis saame edaspidi oma konkreetsetele küsimustele vastuseid?

10) Aga mida teha kui ma ikka soovin kohapealset seanssi ja põhjalikumat nõustamist?

11) Miks lõpetasin personaalsed seansid?

VASTUSED

1) Mida ma täpsemalt teen?

Olen tervendaja ja mind võib rahvakeeli nimetada ka selgeltnägijaks, nõiaks, meediumiks.

Selgitus selle kohta, mida ma teen – kõige üldisemas mõistes teen ma nii energeetilist puhastust kui ka info kanaldamist.

NB! Alates 2017. aasta augustikuust pakun ma tellitavate seanssidena ainult kollektiivseid kaug-seansse. See tähendab, et minult ei ole enam võimalik tellida personaalset juhendamist/ nõustamist mitte ühelgi kujul.

Allolev on pikem selgitus energeetilise puhastuse ja kanaldamise kohta üldises plaanis. Selle info panin ma siia kirja ammu ja ma ei kustuta seda ära seetõttu, et seal sisaldub kasulikku taustinformatsiooni, mis kehtib kõige üldisemas plaanis ka kollektiivsete kaug-seansside puhul. Kuid nagu ütlesin ka ülal – palun pidada allolevat infot lugedes meeles – mina enam personaalseid seansse ei paku!

Energeetilisest puhastusest – energeetilise puhastuse all pean ma silmas Universumi puhta ja positiivse energia vahendamist. Seda võib ka nimetada elava energia või eluenergia vahendamiseks või ka terviklikult terve energia vahendamiseks. Ma olen sisuliselt justkui liikuv energiasammas/ energiasammas inimkujul. Selle energia vahendamisega saan ma tervendada nii inimesi kui ka olukordi/ nähtuseid/ kohti.

Kui palju ja mida täpsemalt teie jaoks ühe seansi jooksul tervendatakse/ puhastatakse, oleneb juba teie avatusest ja soovidest ning taotlustest. Nagu ütlesin, mina olen vaid Universumi energiate vahendaja, seega mina teile mingisugust statistilise analüüsi põhjal kogutud andmetest koostatavat energiapuhastuse viisaastaku plaani iialgi tegema ei hakka. Seansi käigus tehakse teie energias täpselt selline puhastustöö, mis on teie kõrgema hüvanguga kooskõlas olev.

Teiepoolse avatud hoiaku vajalikkuse all mõtlen ma eelkõige seda, et kui te kardate nõidasid ja/ või suhtute nõidadesse skeptiliselt (= see tähendab, et te suhtute iseenda kõrgema mina olemasolusse skeptiliselt), siis ei ole teil mõtet minu poole pöörduda. Mina kellegi kinnisest hoiakust läbi murdma ei hakka ja samuti ei huvita mind kellegi skeptilise hoiaku ümber veenmine. Ma austan alati igaühe õigust oma arvamusele ja tõekspidamistele.

Ühtlasi ei soovita ma minu poole pöörduda inimestel, kes väga kangekaelselt ei soovi teiste abi. Reeglina selline inimene ise ei tellikski nõia seanssi, kuid võib juhtuda, et mõni “head sooviv” tuttav/ sõber/ pereliige tungivalt käsib/ soovitab nõia poole pöörduda (sest säärased kangekaelsed isikud on tavaliselt üsna suurte probleemide kuhja all) ja siis võib tekkida mõte “olgu, ma siis tellin”. Siinkohal pean ma silmas just olukorda, kus tekib ainult teiste inimeste sundimise tõttu järeleandlik mõte midagi teha. Sellisest lähtekohast ei soovita ma küll mitte kellelgi kuhugi pöörduda, sest sellist inimest ei ole võimalik aidata. Energeetilist puhastust on võimalik teha ainult inimesele, kellel on vankumatu sisemine veendumus, et ta ise seda soovib.

Lisamärkusena ütlen siinkohal soovitusena ka kõigile, et ärge sundige teisi inimesi midagi tegema. Igaühe elu on ainult tema elu ja kui inimene tõesti soovib oma elu veeta täies ulatuses näiteks peaga vastu seina joostes, siis on see tema püha õigus selliselt oma eluga ümber käia. Teist inimest saab aidata ainult siis, kui see inimene ise (100% omaalgatuslikult) küsib abi. See tähendab seda, et inimene on jõudnud sinnamaani, et ta saab aru, et kõike ei saa ega pea tegema üksi ja et teistelt abi küsimine ei võta temalt mitte jõudu ära, vaid annab seda juurde. Loomulikult ei tähenda see seda, et üldse midagi ei võiks üksi teha, kuid see on juba teine teema.

Seega palun pöörduge minu poole seansisooviga ikka alati ainult siis, kui teil on endal isiklik sisemine veendumus, et te seda seanssi soovite. Teie ema/ isa/ õe/ venna/ lapse/ tädi/ sõbra vms persooni tahe ja (enamasti) käskiv suunamine ei ole siinkohal küll kohe üldse mitte määrava tähtsusega.

Mida teeb energeetilise puhastuse seanss?

Kõige lihtsamalt öeldes kõrvaldab energeetilise puhastuse seanss teie energiast (energeetilised) segajad. Segajad kõrvaldatakse selleks, et teil oleks edaspidi iseseisvalt oma inglite/ Universumi/ Kõrgema Mina/ eluenergiaga puhas ühendus olemas. Kui see ühendus on puhas, siis kulgete te täiesti rahulikult ja rõõmsalt läbi elu, juhindudes oma intuitsioonist. Probleemid tekivadki tegelikult inimese elus sellest, et seal ühenduses on segajad sees. Erinevad vaimsete õpetuste viljelejad nimetavad neid segajaid erinevate terminitega (vaimolendid, surnud hinged, kadunud hingeosad jne), kuid mina kasutan meelsasti üldterminit “segajad”. Ja mina pean silmas nende segajate all nii silmale nähtamatust kui ka silmaga nähtavast maailmast tulenevaid asjaolusid. Ma ei pea vajalikuks nendele segajatele erinevate võrrandite, graafikute ja analüüside abil võimalikult koledate ja hirmutavate nimede andmist. Seetõttu nimetangi mina seansi käigus toimuvat protsessi energeetiliseks puhastuseks ja seda võib mõista kõige üldisemas võtmes. Põhiline on teada, et see protsess toimub teie kõrgema hüvanguga kooskõlas olevalt. See tähendab, et mitte keegi ei tule teilt selle seansi tagajärjel ära võtma elust selliseid nähtuseid, mis teile väga meeldivad. Eesmärk on ikka vabaneda sellest, mis teie jaoks probleeme tekitab ja seda selliselt, et puhastatud saaks probleemide algpõhjused, mitte ainult sümptomid.

Ehk siis kokkuvõttes käivituvad läbi energeetilise puhastuse seansi (ja ka selle raames saadud kanaldatud info abil) inimese jaoks heas ja positiivses suunas liikumiseks vajalikud protsessid tema energias. See tähendab, et pärast seanssi hakatakse teid kindlasti inglite/ Universumi/ teie Kõrgema Mina poolt tugevamalt suunama teie kõrgema hüvanguga kooskõlas olevate asjade/ olukordade/ suhete/ nähtuste poole (hõlmab elu üleüldiselt ja ka kõiki valdkondi individuaalselt). Täpseid ajalisi piire, millal teie jaoks mingid konkreetsed valdkonnad ja elu probleemsed kohad lahenevad, ei saa mina teile siiski iialgi anda, sest see sõltub juba kõik teist endast. Küll aga on praktika näidanud, et kõik, mis on inimese kõrgema hüvanguga kooskõlas olevalt vaja pakiliselt ära lahendada, lahendataksegi üsna kiirelt. Olukorrad, millest tuleb inimesel veel midagi õppida, hakkavad seejärel ridamisi ja aegamööda lahenema, täpselt nii kiiresti kui need vajalikud õppetunnid kohale jõuavad.

Samas tasub silmas pidada, et ka seansi järgselt on teil jätkuvalt oma vaba tahe olemas teha kõike nii nagu teile hinges ei meeldi = joosta energeetilises mõttes jätkuvalt peaga vastu seina (ehk siis jätkata endale probleemses valdkonnas jätkuvalt probleemide tekitamist). Kui see on teie kindel soov ja tahe, siis ega kõrgemad jõud teid takistama ei söösta.

Kanaldamisest – ma vahendan inglite (ehk Universumi ehk inimese Kõrgema Mina) teateid/ sõnumeid/ infot. Info vahendamise/ kanaldamise abivahenditena kasutan muuhulgas ka erinevaid inglikaarte, inglite taro kaarte jne.

Teated, mida teile antakse, tulevad teie enda inglitelt. Mina olen vaid info vahendaja.

See, mida te saadud teabega edasi teete, on juba teie enda otsustada. Inglid soovivad meile alati parimat, kuid ühtlasi säilib meil alati ka vaba tahe. Seetõttu ei olegi minu poolt vahendatav info kunagi käsitletav käskude või keeldudena.

Kui te soovite, et keegi teid konkreetselt käsiks või keelaks midagi teha ja teeks teie elu puudutavaid otsuseid teie eest ära, siis palun pöörduge kellegi teise poole. Teie elu on ja jääb alati ainult TEIE eluks. Kõik sammud, mida te oma elus astute, on TEIE astuda. Kõik otsused, mida te teete, on TEIE teha. Mina vahendan soovitusi, mitte keelde ega käske.

See kui palju infot te ühe seansi raames saate, oleneb täiesti teist endast. Kui olete kõrgemale juhendusele avatud, siis saate kindlasti kuhjaga rohkem infot kui lootsite. Samas kui olete kinnine (= pöördute selgeltnägija/ nõia poole kinnises/ vastumeelses/ tõrksas/ skeptilises olekus), siis ei pruugita teile anda rohkem infot kui ainult väga üldine juhendus selle kohta, kuidas teil soovitatakse edasi minna mingi olukorraga, mille kohta küsimuse esitate. Mina mitte kellegi vaimsetest tõrgetest/ müüridest läbi murdma ei hakka, kuna leian, et see oleks inimese vaba tahte vastu minek. Seetõttu soovitan ma säärase vaimse müüriga isikutel pigem pöörduda kas kellegi teise poole või jätta üldse selgeltnägijate/ nõidade poole pöördumine oma elust kõrvale.

2) Juhised nendele, kes soovivad ennustamist

Üldjuhis – palun pöörduge kellegi teise poole, sest mina ei ole ennustaja.

NB! See kanaldamise protsess, mida mina teen, ei ole ennustamine.

Ma tean, et paljudele meeldib seda nimetada ennustamiseks, kuid tegelikult on info kanaldamine hoopis teistlaadi nähtus. Mulle ka isiklikult ei meeldi termin “ennustamine”, sest see jätab inimesele mulje nagu seansil saadud vastused oleksid lõplikud ja käskivas/ keelavas vormis. Tegelikult saame me igal ajahetkel oma olevikku ja seeläbi ka tulevikku muuta. Info kanaldamine tähendabki seda, et teile öeldakse, kuhu te käesolevast energeetilisest seisundist lähtudes suundute ja sealt edasi on juba teie otsustada, mida te reaalselt ette võtate nende vastuste osas. Kui kuulete midagi, mis ei meeldi, siis on see igakülgselt teie teha, et oma energeetiline seisund teistsugust tulemust tootma muundada.

3) Kes või mis on need inglid, keda mina silmas pean?

Neid ingleid, keda mina silmas pean, võib nimetada ka Universumi energiaks või armastuseks või kõrgemaks jõuks või teie Kõrgemaks Mina’ks või milleks iganes keegi soovib seda energiat nimetada. Eelistan isiklikult kasutada nimetust inglid, kuna see on enamikule arusaadavalt positiivne/ rahumeelne/ armastav mõiste.

Kuna seda on minult palju küsitud, siis selgitan siin ära ka selle, et mul ei ole seost mitte ühegi kirikuga/ kogudusega ega hakka ka kunagi olema. Traditsiooniliste ususuundade mõttes olen ma 100% ateist (olen alati olnud ja kavatsen selleks ka jääda). Ma ei poolda isiklikult mitte ühtki traditsioonilist ususuunda, sest olen leidnud igaüht neist uurides sealt mitmeid negatiivseid aspekte. Samas olen ma seisukohal, et usk on igaühe väga isiklik teema ja seetõttu austan ma inimlikult igaüht, olgu ta mistahes traditsioonilise ususuuna järgija.

Minu usuks on aga siiski jäädavalt eneseusk, eneseaustus, vaimne iseseisvus ja armastus!

4) Kuidas valida, millise nõia/ selgeltnägija/ intuitiivnõustaja poole pöörduda?

Enamasti tunnetab iga inimene ka ise väga hästi seda, millise nõustaja poole pöördudes ta abi saab. Kui te aga ei oska seda ise tunnetada ja soovite minult esmalt küsida, kas ma saan teid üldse aidata, siis saatke palun vastavasisuline e-kiri, kus kirjeldate lühidalt oma probleemi.

Loomulikult ma alati ütlen kui mina ei ole see, kes saab teid aidata. Ma ei sunni mitte iialgi kedagi enda seansse tellima ja ma ei soovi luua mitte kellelegi illusioone, et ma saan aidata kõiki ja kõigega. Kuna maailmas on ümmarguselt seitse miljardit inimest, siis ei saa olla võimalik, et kõik peaksid abi saamiseks just ühe nõustaja poole pöörduma. On täiesti loogiline, et iga tervendaja/ nõia/ selgeltnägija jaoks on mõeldud teatud inimeste hulk, keda ta saab aidata. Seetõttu ongi kõnealuse nõustaja valikul väga oluline just igaühe isiklik sisemine tunnetus.

NB! Palun pöörata tähelepanu asjaolule, et alates 2017. a augustikuust saab minult ainsa seansiliigina tellida kollektiivset kaug-seanssi. Personaalseid seansse mina enam ei paku – mitte üheski formaadis.

Seega – kui teil on soov tellida personaalset seanssi, siis ongi paraku minu ainus juhis siinkohal – palun pöörduge mõne teise nõustaja poole.

5) Miks ei saa minuga enam telefoni teel kontakteeruda?

Jah, tõepoolest juba alates 2014 a. juuli algusest saab minuga kontakteeruda ainult e-maili teel. Põhjuseks on see, et Jututoa saatest ajendatuna tekkis väga suur hulk inimesi, kes soovisid minuga rääkida. Kuigi mulle on helistanud väga palju toredaid ja meeldivaid inimesi, kellega vestlemise vastu pole mul absoluutselt mitte midagi, olen ka mina siiski inimene ja ka minul on igas ööpäevas 24 tundi. Mulle hakati nimelt helistama ka väga hilistel kellaaegadel ja ka nädalavahetuseti, seega lõpuks ma ei näinud muud varianti kui lülitada oma töömeetod üle e-mailile.

Lisaks olen arvamusel, et tervendaja/ nõia/ selgeltnägija teenuse kasutamine ei saa kunagi olla käsitletav kiirabi teenusena või kiirsöögikoha teenusena, mis on avatud 24/7 ja kohe-siin-praegu.

Kuna alates 2017. a algusest pakungi ainult kaugseansside võimalust (e. nüüd (alates augustikuust 2017) ainult kanaldatud kollektiivsete kaug-seansside tellimise võimalust), siis ongi ka kõige mugavam suhelda läbi e-maili.

Kui te ei oska e-maili saata ja ei leia ka kedagi, kes õpetaks, siis võibki see olla teie jaoks märk, et teil ei olegi ette nähtud minu poole pöörduda. Siinkohal viitan eelmise küsimuse vastusele, kus ma selgitan, kuidas nõida/ selgeltnägijat valida. Kõik säärased märgid on väga kasulikud nähtused ja juhatavad teid lõpuks õige nõustajani ka siis kui teie enda sisetunne ei suuna kohe selgelt kellegi poole.

6) Kas nõia/ selgeltnägija/ intuitiivnõustaja poole pöördumine teeb sekundiga kogu elu korda?

Paljud inimesed pöörduvad nõia/ selgeltnägija poole liiga kergekäeliselt ning arvates, et nõid peab selle pöördumise tõttu nende elu eest vastutuse võtma ja kõik rasked otsused nende eest nüüd ära tegema.

Paljud justkui arvavad, et kuigi nende elu on aastakümneid juba ummikusse elatud ja kuigi sisemist tahet oma elu muutmiseks pole nad tänase päevani suutnud üles leida, saab üks nõid/ selgeltnägija ikka ühe sekundiga ja ühe sõrmenipsuga nende elud korda teha.

Tegelikkuses ei ole see nii ja ei tohigi olla, sest igaüks peab oma elu eest ikka ise vastutama ja ummikust väljumise soovi korral ise need sammud astuma, mis selleks vaja on. Ja kui ummik on väga suur, siis on ka neid samme arvatavasti üpris palju, mida on vaja teha selleks, et ummikust välja tulla. Nõid/ selgeltnägija saab ainult sellele protsessile kaasa aidata, nõustada ja ka mõnda protsessi energeetiliselt kiirendada, kuid lõplik töö (st. igapäevast elu puudutavad toimingud ja otsused) tuleb teha inimesel endal.

Oma elu korrastamine on olenevalt ummikusse elatud valdkondade rohkusest üks väga peen ja nüansirohke teadus. Pole olemas mitte ühtki nõuannet, mis ainuüksi lahendaks teie jaoks KOHE kõik. Samas on olemas väga palju nõuandeid, mis lahendavad teie jaoks järk-järgult tõesti KÕIK. Kõige tähtsam on õppida oma sisetunnet kuulama ja ette võtma neid samme, mida sisetunne ütleb!

7) Kuidas saab inimene ise oma elu korrastada?

Paljud inimesed pöörduvad nõia/ selgeltnägija poole liiga kergekäeliselt, arvates, et nõid/ selgeltnägija peab kogu nende elu eest nüüd selle pöördumise tõttu vastutuse võtma ja kõik rasked otsused nende eest ära tegema. Paljud justkui arvavad, et kuigi nende elu on aastakümneid juba ummikusse elatud ja kuigi sisemist tahet oma elu muutmiseks pole nad tänase päevani suutnud üles leida, saab üks nõid ikka ühe sekundiga ja ühe sõrmenipsuga nende elud korda teha.

Tegelikkuses see nii ei ole ja ei tohigi olla, sest igaüks peab oma elu eest ikka ise vastutama ja ummikust väljumise soovi korral ise need sammud astuma, mis selleks vaja on. Ja kui ummik on väga suur, siis on ka neid samme arvatavasti üpris palju, mida on vaja teha selleks, et ummikust välja tulla. Nõid saab ainult sellele protsessile kaasa aidata, nõustada ja mõnda protsessi ka energeetiliselt kiirendada, kuid lõplik töö (st. igapäevase elu sammud ja otsused) tuleb alati teha inimesel endal.

Ülaltoodust tulenevalt panen ma inimestele südamele, et töö oma elu muutmiseks peate te tegema igal juhul ise. Ja kui teil on tugev sisemine tahe millegi kordasaamiseks olemas (kas terve elu või mõne nüansi kordasaamiseks), siis saate te oma elu korda ka täiesti omal käel.

Meil on olemas suured raamatukogud, mis on pungil täis tasuta infot ja just sinna ma soovitangi esmajoones suunduda kõigil neil, kes soovivad hakata omal käel oma elu korrastama.

Minge oma lähimasse raamatukogusse psühholoogia või vaimsete teaduste leti ette ja vaadake, milline raamat kutsub teid seal end lugema. Vaadelge neid raamatuid ja võtke otsuse tegemiseks nii palju aega kui süda soovib. Siis valige üks raamat (või ka mitu, kui sisetunne nii ütleb), minge koju ja lugege see läbi. Sealt edasi tekivad teil juba järgmised mõtted, kuidas edasi liikuda.

Oma elu korrastamine on olenevalt ummikusse elatud valdkondade rohkusest üks väga peen ja nüansirohke teadus. Pole olemas mitte ühtki nõuannet, mis ainuüksi lahendaks teie jaoks KOHE kõik. Samas on olemas väga palju nõuandeid, mis lahendavad teie jaoks järk-järgult tõesti KÕIK. Kõige tähtsam on õppida oma sisetunnet kuulama ja ette võtma neid samme, mida sisetunne ütleb!

8) Miks ei saa enam kaugseansi raames konkreetset küsimust (küsimusi) esitada?

Põhjus on tegelikult väga lihtne. Nimelt, tegin varasemaid küsimuste küsimise kaugseansse mitu aastat ja selle perioodi vältel nägin alatasa täpselt sama probleemi esinemist – küsija kuhjab suure hulga küsimusi oma inglite ette ja vastuseks tuleb mitmetele küsimustele (kui mitte kõigile) täpselt sama temaatikaga juhendus.

See tähendab, et erinevate probleemide tuumpõhjus peitub inimese jaoks sageli ühes konkreetses kohas/ nähtuses/ olukorras. Kui lahendada tuumpõhjus, siis lahenevad ka muud nähtused, mis on algprobleemile ajapikku pigem sümptomitena juurde tekkinud.

Lisaks sellele oli paljudel küsijatel väga kiire kõige kordasaamisega ja selle kiirustamise tõttu vuhiseti algul saadud infost pikemalt järelemõtlemata üle ja küsiti tihtilugu lisatäpsustusena juurde, millal see või teine (juhenduses sisaldunud) asi täpselt elus aset leiab.

Kuna inglitega ei käi asjalood selliselt, et küsimusele vastates antaks ka konkreetne tähtaeg juhise täitumiseks (mõnikord antakse, kuid mitte alati ja kindlasti mitte kõigi küsimuste puhul), siis tekkiski mul mõte (ja ka kõrgemalt poolt sain heakskiidu), et teeme siis hoopis asju teistpidi. Täpsemalt – paneme küsimuste asemel inglitele ette konkreetse ajaperioodi ja küsime, missuguseid juhiseid on neil meile anda selleks konkreetseks ajaperioodiks. Ja nii sündiski “kanaldatud horoskoop” minu sulest.

(NB! Alates 2017. aasta augustikuust ei ole enam võimalik personaalseid horoskoope tellida. Nimelt ei paku ma enam üldse personaalseid seansse – mitte üheski formaadis. Nüüdsest on võimalik minult tellida vaid kollektiivset kaug-seanssi.)

9) Aga kuidas me siis saame edaspidi oma konkreetsetele küsimustele vastuseid?

Variante on lausa mitu:

a) Konkreetsete küsimuste puhul pakun üht täiesti tasuta veebipõhist varianti vastuste saamiseks – vaadake alalehele “Tasuta inglikaardid”.

Need tasuta inglikaardid sisaldavad minu poolt kanaldatud sõnumeid ning ka kaartidena kasutusel olevad loodusfotod on minu poolt tehtud.

Valmistasin need inglikaardid oma kodulehele ühest küljest küll selleks, et kõigi huviliste jaoks eksisteeriks ka üks tasuta võimalus minu poolt kanaldatud sõnumeid saada, kuid teisest küljest on need inglikaardid loodud selleks, et miski asendaks (kasvõi kaudselt) varasemat küsimuste küsimise kaugseanssi. (Valmistasin need inglikaardid enne seda kui mul tuli mõte hakata üldiseid kanaldatud horoskoope tegema.)

b) Vastuseid oma küsimustele võite ka leida minu poolt kanaldatud tasuta nädala-, kvartali- ja aastahoroskoopidest. (Kvartali horoskoope tegin kuni 2018 a. esimese kvartalini.) Vt alalehele “Tasuta horoskoobid“.

c) Ja viimase variandina toon välja ka selle aspekti, et teil säilib ju alati võimalus kellegi teise poole pöördumiseks. See, et minu käest ei ole võimalik enam konkreetsetele küsimustele kanaldatud vastuseid saada, pole ju maailma lõpp. Alati leidub teisi nõustajaid/ info kanaldajaid, kes pakuvad seansina konkreetsetele küsimustele vastamise võimalust. Tuhnige internetis ringi ja uurige, kes, kus ja missuguseid seansse pakub. Kindlasti leidub igaühele mõni sobiv nõustaja.

10) Aga mida teha kui ma ikka soovin kohapealset seanssi ja põhjalikumat nõustamist?

Nagu ütlesin ka ülal, on sellistel puhkudel vastus väga lihtne – palun pöörduge kellegi teise poole. Erinevaid selgeltnägijaid, nõidasid, tervendajaid jm nõustajaid on väga palju ja kõik pakuvad erinevaid seansse. Teil tulebki lihtsalt otsida üles info erinevate nõustajate kohta ja valida sealt endale sobivaim isik, kelle seansi tingimused teile sobivad ning kelle poole te soovite pöörduda. Tuleb mõista, et erinevatel energeetilistel nõustajatel on erinevad teemad, millega tegeletakse. Võib leiduda neid, kes abistavad inimesi iga juhtumi puhul, kuid pigem on igaühel paika pandud kas teemad või mingit muud moodi tingimused, mille puhul just tema inimesi aitab.

Mina teen oma energeetilist tööd nii nagu minu isiklik juhendus mind suunab. Teistel on kõigil täpselt samuti vaba voli korraldada oma töö nii nagu nemad soovivad. Ja nõustamise sooviga inimestel on vaja mõista, et teil on alati vaba voli valida, kelle poole pöörduda.

Kui ühe nõustaja seansi tingimused (ülesehitus, sisu, hind vms) teile ei sobi, siis tulebki mõista, et järelikult ongi teile ette nähtud kellegi teise poole pöördumine. Mina isiklikult pole kunagi loonud kellelegi illusioone, et mina saan kõiki ja kõigega aidata. Absoluutselt ei saa ega peagi saama. Inimesi on maailmas ligikaudu seitse miljardit. See pole eriti tõenäoline, et kuskil leidub (maises plaanis ehk füüsilisel kujul ehk inimkujul) nõustaja, kes peab neid kõiki oma ühe elukese jooksul aitama/ nõustama.

11) Miks lõpetasin personaalsed seansid?

Vastus sellele on üsna lühike – seetõttu, et minu sisemine juhendus suunas mind seda tegema.

Alates 2017. aasta augustikuust “nõustan” soovijaid ainult läbi kollektiivsete kaug-seansside. Aga mis on minu poolt pakutav kollektiivne kaug-seanss? See on üks huvitav kombinatsioon, milles kirjalik materjal hakkab koos töötama energeetilise tasandiga.  Nimelt toimuvad need seansid läbi mõneks konkreetseks perioodiks kanaldatud sõnumite (olen neid sõnumeid nimetanud ka horoskoobiraamatuteks). Algul kanaldasin selliseid sõnumeid terveks aastaks korraga (2018), siis poolaastaks (2019 I poolaasta) ja 2019 a. juulikuust kuni 2020 a. märtsini ilmusid sellised lisasõnumid igakuiselt (ehk kuuhoroskoopidena).

Sealt edasi aga inglid enam regulaarselt ilmuvaid kaugseansse korraldada ei soovi.

See tähendab, et nüüd ilmuvad minu sulest kaugseansid erinevateks ajaperioodideks ja ka erinevate ajavahemike tagant. Sealjuures võib ka esineda ajaperioode, mil ei toimetagi minu poolt ühtki kaugseanssi.

(Kas ja milline kaugseanss parasjagu toimetab? Kõiki uudiseid kuulutan ma alati välja nädala horoskoopides – st. kui soovite olla kursis iga ilmuva kaugseansiga, siis tasub jälgida nädala horoskoope. Nende alguses on alati uudiste sektor (ma lisan selle sektori alati sinna, kui mul on midagi uut välja kuulutada ja ka siis, kui parasjagu on toimetamas mõni kaugseanss).)

Sealjuures toimub/ toimib kaugseanss vaid nende jaoks, kes hakkavad vastavate sõnumitega kaasa töötama. Ehk vaid nende jaoks, kes soovivad neid sõnumeid kasutada rohkemana kui lihtsalt lugemismaterjalina.

Mida täpsemalt tähendab kanaldatud horoskoop (ehk inglisõnumid horoskoobi formaadis) ja kuidas saavad tekstid üldse tervendada? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Lisan veel, et tõenäoliselt on personaalsete seansside lõpetamise taga ka asjaolu, millest inglid on siin korduvalt rääkinud läbi erinevate üldiste horoskoopide – nimelt elame me nüüd uues ajastus, mis toob muuhulgas endaga kaasa selle, et igaüks peab lõpuks hakkama oma isiklikku juhendust kuulama ja järgima. Teistelt võib ju ka nõu küsida, kuid teiste nõu ja abi ei tohi olla määrava tähtsusega. Mis veelgi olulisem – teiste nõu ja abi ei tohi ega saa iialgi asendada teie isiklikku juhendust. Igaühel on olemas oma isiklik juhenduskanal/ ühenduskanal taevaste jõududega suhtlemiseks. Mõni nimetab seda intuitsiooniks, mõni kõhutundeks, kuid ega need nimetused tolle nähtuse sisu muuda – see on teie isiklik juhendus, mis laekub teile teie isiklikelt inglitelt. Ja just seda peabki nüüd igaüks hakkama kuulama ja järgima.

Usun, et see ongi ka tegelikuks põhjuseks, miks mind juhendati personaalseid seansse lõpetama – minu töö ei ole enam kedagi kättpidi lahenduste juurde vedada. Minu tööks on nüüd vaid üldisemat infot vahendada energiate kohta, mis erinevatel ajaperioodidel valitsevad. See on juba igaühe valida, kas ta soovib seda infot lugeda või mitte. Veelgi enam – see on igaühe valida, kas ta soovib seda infot hakata oma isikliku juhenduskanali tuunimiseks kasutama või mitte. Mina mitte kedagi ei sunni ega käsuta. Ma vahendan vaid seda infot, mida inglid soovivad läbi minu vahendada ja sellises meloodias kulgevad ka kollektiivsed kaug-seansid.