Kanaldatud horoskoop (personaalne) – ei ole enam tellitav

Kanaldatud personaalne horoskoop – Teie maagiline abivägi terveks aastaks

UUDIS

Sulgesin alates 31. juulist 2017 jäädavalt personaalsed seansid. Otsustasin oma töömudelit muuta, mis hõlmab muuhulgas seda, et personaalseid seansse ma enam ei paku (mitte üheski formaadis). Asemele tulevad tellitavad kollektiivsed kaug-seansid. Millisel kujul need täpsemalt olema hakkavad, avaldan juba üsna pea (augustikuu jooksul).

KANALDATUD HOROSKOOPIDE TUTVUSTUSVIDEO

MIS ON PERSONAALNE KANALDATUD HOROSKOOP?

Kanaldatud horoskoop on justkui tavaline horoskoop, kuid siiski ei ole ka. See horoskoop on teie maagiline, kuid samas ka väga asjalik abivägi ning teejuht läbi terve aasta.

Kanaldatud horoskoobid asendavad mõnes mõttes varasemat tavapärast küsimuste küsimise kaugseanssi. Täpsemalt – minult tellitavate kanaldatud horoskoopide abil saate te oma inglitelt just need juhised/ sõnumid, mida teil on küsitud kuude jooksul vaja teada. (*Kes on siin lehel uus, lugege palun KKK ehk korduvalt küsitud küsimuste alalehelt pikemalt selle kohta, keda või mida ma pean silmas inglite all).

Enne seisnes minu küsimustega kaugseanss selles, et te saite kaugseansi raames küsida konkreetseid küsimusi ja inglid siis vastasid teie küsimustele teile vajamineva informatsiooniga/ sõnumiga.

Kanaldatud horoskoobi puhul teiepoolset küsimuse esitamist ei ole. Te tellite vaid horoskoobi, mis sisaldabki seejärel teie jaoks personaalset ja tellitud perioodiks vajalikku juhendust, mis tuleb teie inglitelt (kaartide vahendusel).

See tähendab ühtlasi, et see horoskoop vastab tõenäoliselt väga paljudele teie küsimustele, mis teil terve ühe eluaasta jooksul võivad tekkida.

Vahemärkusena juhin siinkohal tähelepanu asjaolule, et minu poolt tehtav personaalne horoskoop on oma ülesehituselt raamjuhendus, mis tähendab, et see ei sobi tellimiseks päris kõigile. Kindlasti ei sobi see tellimiseks neile, kes alles alustavad vaimsete teemadega tutvumist, sest neile jääb kõnealuse horoskoobi juhendus tõenäoliselt liiga napiks! Kõnealune personaalne horoskoop on mõeldud eelkõige edasijõudnutele ehk neile, kes on juba pikemalt tegelenud vaimsete/energeetiliste teemadega ja kes soovivadki nüüd just taolist raamjuhendust, mis aitab neil oma isiklikku ühenduskanalit tuunida. Mida pean silmas raamjuhenduse all? Selgitan täpsemalt – minu poolt tehtav personaalne horoskoop on pigem üldraamistik, mille sisse hakkavad igapäevased detailid juba ise loomuliku kulgemisega moodustuma. Sellise ülesehituse põhjuseks on minu soov suunata igaüht tema isiklikku juhendust rohkem kuulama ja järgima. Inimene on tõeliselt vaba alles siis kui tal on olemas puhas ühendus oma isikliku juhendusega. Teiste käest võib loomulikult ka nõu küsida, kuid teiste abi ei tohi olla karguks, milleta enam elada ei saa. Seetõttu soovitangi minu poolt pakutavat, horoskoobina formuleeritud, juhenduse liiki just eelkõige edasijõudnutele.

Nagu ütlesin ka ülal, kanaldatud horoskoop ei ole tavapärases mõistes horoskoop. Seda võib isegi pigem pidada isikliku arengu programmiks. Minu poolt tehtava horoskoobiga kaasneb ka teatud määral energiapuhastus, mis vältab terve aasta jooksul. NB! Horoskoobiga kaasnev energiapuhastus on kaug-energiapuhastus, mis aktiveerub terve horoskoobi kestuse jooksul siis kui töötate oma horosoobiga – st. kasutate neid palveid ja kristalle/värve, mida horoskoop teile ette annab. Seda energiapuhastust teevad teile teie oma inglid. Täpsustan – minu poolt tehtava horoskoobiga EI KAASNE kohapealset kohtumist minuga ja see horoskoop ei sisalda ka väga pikki analüüse. Horoskoop on täpselt sellise ülesehitusega nagu siin lehel kirjeldan (iga kuu jaoks on võetud 3 kaarti – inglite taro kaart, peaingel Miikaeli kaart, mis annab palve ja kristallikaart) ja selle saadan Teile e-mailile PDF failina. Faili näidist näete ka ülaltoodud tutvustusvideos. Minu poolt tehtav personaalne horoskoop on sihilikult üles ehitatud raamjuhendusena, suunitlusega aidata tellijal tuunida tema isiklikku juhenduskanalit/ühenduskanalit.

Ühtlasi täpsustan, et kuigi minult ei saa selle horoskoobi raames küsimusi küsida, saate te ikka selle horoskoobi abil vastuseid sellele, mis on teie jaoks (teie kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil) kõige olulisem. Samas võite seda horoskoopi tellida ka lihtsalt oma elu parendamise eesmärgil.

Kui aga soovite antud horoskoobiga vastuseid oma küsimustele, siis soovitan teil teha nii – pange endale enne horoskoobi tellimist kirja kõik küsimused, millele te sooviksite antud momendil vastuseid saada. Või kui teil on soov mõnele olukorrale lahendust leida, siis kirjutage endale üles see olukord, millele parasjagu lahendust otsite. Minule neid küsimusi või olukorra kirjeldust palun ärge saatke. Need on üles kirjutatud vaid teie jaoks. Kui saate oma horoskoobi kätte, siis hakake iga kuu jälgima, kuidas ja kuhu see horoskoop teid juhendab. Järgige oma igapäevaelus kindlasti ka horoskoobi poolt antud soovitusi värvi ja kristalli kasutamise osas.

Antud personaalne horoskoop ütleb iga kuu teile just seda, mida teil on kõige olulisem tol ajaperioodil teada. See tähendab, et seal ei pruugi olla otsest vastust teie küsimusele, kuid lähtudes seal kirjeldatud informatsioonist, võite te neid vastuseid hõlpsamalt leida ja/või tähele panna. Ühtlasi on muidugi ka võimalik, et mõnele küsimusele leidub seal otsene vastus. Igal juhul saate te suure tõenäosusega selle personaalse horoskoobi raames muuhulgas ka vastused kõigele, mida te enda jaoks kirja panite.

Soovitan Teil ühtlasi pidada päevikut või teha märkmeid selle horoskoobi kehtivuse perioodi vältel. Hakake märkama, miks inglid Teie tähelepanu just nendele nüanssidele juhivad, mis Teile vastava kuu juures on välja toodud. Mõnikord ei saa me inglite poolt antavast juhendusest kohe aru, kuid see ei tähenda, et see tagantjärele meid kuidagi ei aita. Kui mõne kuu juhendus jääb algul ebaselgeks, siis pange vähemalt kirja, missugused sündmused Teie elus tol kuul toimusid. On võimalik, et sellisel juhul õpetataksegi näiteks Teile tol kuul, kuidas mõnda nüanssi hiljem õigel ajal tähele pannes, vastavat olukorda oma kasuks pöörata.

Lisaks sellele selgitan veel, et kuna tegu on teataval määral kaug-energiapuhastusega, siis aitab teile vastuseid kohale tuua ka juba asjaolu, et teie energiat puhastatakse terve horoskoobi kehtivuse perioodi vältel – kui aga toimub energiapuhastus, siis kõrvalduvad teie energiast ka erinevad takistused, mis võisid varem teie jaoks teatud vastuseid nö pimeduses hoida.

MIDA SISALDAB PERSONAALNE HOROSKOOP?

EI OLE ENAM VÕIMALIK TELLIDA

(ALATES 01.08.2017)

Kanaldatud horoskoobis võtan iga kuu jaoks teile kolm kaarti, mis kõnelevad vastaval kuul personaalselt teie jaoks esinevatest energiatest ja toovad teile personaalselt vajalikke sõnumeid – esimene kaart on (minult seansside tellijate jaoks harjumuspärane) väga mitmekülgne ja sõnumirohke inglite taro kaart, teine on peaingel Miikaeli juhendusega kaart ning kolmas on kristallikaart. Kristallikaart ütleb teile, milline kristall ehk poolvääriskivi (sh milline värv) teid vastaval kuul kõige enam abistab just neis asjades, mis teil vastaval kuul tuleb ette võtta. Peaingel Miikael annab sarnaselt inglite taro kaardile omapoolse juhise, millele vastaval kuul keskenduda ning lisaks sellele ka palve, mida saate enda abistamiseks öelda.

Ülaltoodud tutvustusvideost leiate muuhulgas ka konkreetse näidise selle kohta, milline näeb välja personaalse horoskoobi fail.

Lisaks juhin ka siinkohal uuesti tähelepanu asjaolule, et minu poolt tehtav personaalne horoskoop on üldraamistik/ raamjuhendus, mis ei sobi kindlasti tellimiseks vaimsete teemade uurimist alustavatele inimestele. See sobib pigem kõnealuses temaatikas (niiöelda) edasijõudnutele, kes soovivadki just taolist raamjuhendust, mis aitab inimesel oma isiklikku ühenduskanalit tuunida.

Kui vaatate mõned tekstilõigud ülespoole, siis leiate sealt ka pikema selgituse selle kohta, mida ma mõtlen raamjuhenduse all.

Juhin siinkohal tähelepanu ka asjaolule, et personaalne horoskoop ei sisalda sellist pikka muljetamist nagu näeb minu poolt tehtavates tasuta nädala horoskoopides. Nädala horoskoobid räägivad väga üldistel energeetilistel teemadel. Seal arutlevad inglid muuhulgas uue energeetilise ajastu teema üle. Nädala horoskoopide kaudu saadavad nad suuremale hulgale inimestele õpetussõnu ja seetõttu võivadki nädala horoskoobid olla kohati ka väga pikad muljetamised.

Personaalne horoskoop on veidike teistsugune, kuna see on suunitletud konkreetsele inimesele ja väga konkreetsele ajaperioodile tema elus. Lisaks on tegu raamjuhendusega, mis on sihilikult suunitletud tellija isikliku ühenduskanali tuunimisele. See pole mõeldud pikemaks ja põhjalikumaks nõustamiseks.

Minu poolt tehtavat personaalset horoskoopi võibki vaadelda kui uue ajastu töövahendit. Uus ajastu ei toeta enam sellist elumudelit/mõtlemise mudelit, kus inimesed kasutavad teiste inimeste nõuandeid karguna ja ei oskagi muul moel elus edasi liikuda. Uues ajastus on kõige olulisem see, et inimene oskaks ise kuulata ja mõista oma isiklikku sisetunnet. Veelgi enam – uus ajastu toetab julget sisetunde järgi tegutsemist. Seetõttu ongi äärmiselt oluline, et igaüks saaks oma isikliku ühenduskanali/ juhenduskanali puhtaks ja mõistaks klaarilt sealt saabuvaid sõnumeid. Just sellele eesmärgile aitabki kaasa minu poolt tehtav personaalne horoskoop. See on justkui hüppelaud, mitte kark.

Kaardid, mida ma kanaldatud horoskoobi tegemisel kasutan (need kaardid on inglise keeles, kuid teie horoskoop tuleb loomulikult eestikeelne):

  • Doreen Virtue & Radleigh Valentine “Angel Tarot Cards”
  • Doreen Virtue “Archangel Michael Oracle Cards”
  • Bianca Luna “Gems Oracle Cards”

BOONUS ALATES JUUNIKUUST 2017 – nüüd lisan teie aastahoroskoobile iga kuu tarbeks ka ühe oma inglikaartidest, mis on teile personaalne meditatsioonikaart vastavaks kuuks (lisaks annab see kaart teile muidugi ka lisasõnumi). See tähendab, et teie aastahoroskoop sisaldab nüüd iga kuu kohta nelja kaarti. Minu inglikaardid on igal ajal kättesaadavad siit alalehelt – https://evatenter.com/tasuta-inglikaardid/

(Õpetus, kuidas minu inglikaarte kasutada meditatsioonikaardina, on lisatud iga nädalahoroskoobi lõppu.)

HIND JA KEHTIVUSAEG

EI OLE ENAM VÕIMALIK TELLIDA

(ALATES 01.08.2017)

Kanaldatud horoskoopi on teil võimalik tellida perioodiks:

  • 1 aasta – hind 75 EUR

Kanaldatud horoskoop hakkab teie jaoks kehtima täpselt sellest hetkest kui te selle kätte saate. Sellest tulenevalt on horoskoobil kirjas 1. kuu, 2. kuu, 3. kuu jne, mitte harjumuspärased kuude nimetused. Näiteks kui saite horoskoobi kätte 25.04.2016, siis kehtib see teie jaoks kuni 25.04.2017.

MIDA PEAB TEGEMA PERSONAALSE HOROSKOOBI TELLIMISEKS?

EI OLE ENAM VÕIMALIK TELLIDA

(ALATES 01.08.2017)

Kanaldatud horoskoobi tellimiseks saatke palun mulle järgnevad andmed enda kohta:

  • Teie täisnimi (eesnimi + perekonnanimi)
  • Teie sünniaeg (kuupäev + aasta; näide 01.01.1900)
  • 1 foto endast (võib olla näopilt)

Kanaldatud horoskoobi tellimuse täidan ma 10 tööpäeva jooksul (st. ooteaeg on kalendri järgi sisuliselt kaks nädalat, kuna tähtaja lugemine kulgeb E-R).

Tellimiseks saatke palun e-mail koos ülaltoodud informatsiooniga (nimi, sünniaeg, foto) aadressile – eva.santograal@gmail.com

Palun ühtlasi, et kirjutaksite oma e-maili pealkirjaks “Personaalne aastahoroskoop”.

Koos horoskoobiga saadan teile ka pangakonto andmed, kuhu selle eest tasuda. (Ettemaksu ma ei küsi.)

Ma saadan teile esimesel võimalusel (E-R) kinnituskirja teie tellimuse kättesaamise kohta. Kui te pole minult kinnituskirja 3 tööpäeva jooksul saanud, siis pole teie e-kiri tõenäoliselt minuni jõudnud. Palun saatke sellisel juhul oma tellimus uuesti.

EI OLE ENAM VÕIMALIK TELLIDA

(ALATES 01.08.2017)


HUVITAV TEADA

Kanaldatud horoskoobi sünnilugu

Ma tegin varasemaid küsimuste küsimise kaugseansse mitu aastat ja selle perioodi vältel nägin alatasa täpselt sama probleemi esinemist – küsija kuhjab suure hulga küsimusi oma inglite ette ja vastuseks tuleb mitmetele küsimustele (kui mitte kõigile) täpselt sama temaatikaga juhendus.

See tähendab, et erinevate probleemide tuumpõhjus peitub inimese jaoks enamasti ühes konkreetses kohas/ nähtuses/ olukorras. Kui lahendada tuumpõhjus, siis lahenevad ka muud nähtused, mis on algprobleemile ajapikku pigem sümptomitena juurde tekkinud.

Lisaks sellele oli enamikul küsijatest alati väga kiire kõige kordasaamisega ja selle kiirustamise tõttu vuhiseti saadud infost pikemalt järelemõtlemata üle ja küsiti tihtilugu lisatäpsustusena (närviliselt) juurde, millal see või teine (juhenduses sisaldunud) asi täpselt elus aset leiab.

Kuna inglitega ei käi asjalood selliselt, et küsimusele vastates antakse ka konkreetne tähtaeg juhise täitumiseks (mõnikord antakse, kuid mitte alati ja kindlasti mitte kõigi küsimuste puhul), siis tekkiski mul mõte (ja ka kõrgemalt poolt sain nõustuva heakskiidu), et teeme siis hoopis asju teistpidi. Täpsemalt – paneme küsimuste asemel inglitele ette konkreetse ajaperioodi ja küsime, missuguseid juhiseid on neil meile anda selleks konkreetseks ajaperioodiks. Ja nii sündiski “kanaldatud horoskoop” minu sulest.


TEHNILINE INFO PERSONAALSETE HOROSKOOPIDE KOHTA

Personaalse horoskoobi saadan teile PDF failiformaadis, mis on loetav tasuta tarkvara abil. Enamikes arvutites on kindlasti juba õige tarkvara olemas. Kui te näiteks haldate oma igakuiseid arveid digitaalsel kujul arvutist, mitte paberil, siis teil tõenäoliselt on õige tarkvara olemas, mis avab PDF failiformaati. Kui teil seda veel pole, siis saate Adobe Acrobat Reader’i installeerida endale siit – Adobe Acrobat Reader. Kui teil on endal arvutiasjades raskusi, siis küsige kindlasti mõne arvutit rohkem tundva isiku abi selle installatsiooni tegemisel.

*Teie andmete kohta – Teie andmeid (nimi, sünniaeg, pilt) küsin ma ainult selleks, et saaksin Teie energiaga paremini ühendust võtta siis kui võtan Teie horoskoobi jaoks personaalseid kaarte. Nende andmete abil on mul võimalik Teie energiast täpsemat informatsiooni hankida. Ma ei kasuta Teie andmeid mitte kunagi ühelgi muul eesmärgil ega jaga neid kellegi teisega. Samuti ei ole Teil tarvis karta, et ma hakkan Teile e-maili teel uudiskirju vms saatma. Ma ei tee seda. Kes soovib minu horoskoopide ilmumisega ja muude uudistega kursis olla, saab hakata jälgima minu kontot näiteks Facebookis.

KUI MIDAGI JÄÄB EBASELGEKS…

Kui eeltoodud info põhjal jääb midagi ebaselgeks ja/või soovite enne tellimist midagi üle täpsustada, siis saatke palun oma küsimus minu ülaltoodud e-mailile.

Samas juhin siinkohal tähelepanu ka alalehele KKK ehk “Korduvalt Küsitud Küsimused”. Enne kui saadate mulle oma täpsustava küsimuse, lugege palun üle seal lehel väljatoodud informatsioon. Võib-olla leiate juba sealt vastuse.

Soovitan alalehe KKK põhjalikult läbi lugeda kindlasti kõigil neil, kes pöörduvad minu poole esimest korda.

Väga lühidalt toon siin välja ka järgneva soovituse – kui olete vaimsete/ energeetiliste teemadega tegelemisel alles alustaja, siis soovitan ma teil pigem kohe mõne teise nõustaja poole pöörduda. Nimelt pakun mina alates 2017. a juunikuust ainsa tellitava seansina ainult personaalse kanaldatud horoskoobi tellimise võimalust. Kuna minu poolt tehtav personaalne horoskoop on (sihilikult) oma sisult ja ülesehituselt raamjuhendus, siis sobib see eelkõige nö edasijõudnutele. Seda põhjusel, et kõnealune horoskoop on suunatud inimese isikliku juhenduse tuunimisele, mitte põhjalikule nõustamisele/ analüüsile. Minu poolt tehtav personaalne horoskoop EI SISALDA minuga kohtumist ega pikemat nõustamist/ analüüsi. See horoskoop on täpselt sellise ülesehitusega nagu olen käesoleval lehel (ülalpool) kirjeldanud.


UUDIS

Sulgesin alates 31. juulist 2017 jäädavalt personaalsed seansid. Otsustasin oma töömudelit muuta, mis hõlmab muuhulgas seda, et personaalseid seansse ma enam ei paku (mitte üheski formaadis). Asemele tulevad tellitavad kollektiivsed kaug-seansid. Millisel kujul need täpsemalt olema hakkavad, avaldan juba üsna pea (augustikuu jooksul).