Horoskoop 2019 (tasuline)

2019 I POOLAASTA

(Jaanuar – Juuni)

horoskoobiraamat ehk inglisõnumite raamat

 23. augustil ilmus 2019 a. esimese poolaasta inglisõnumite raamat ehk kanaldatud horoskoopide raamat. (NB! See raamat on saadaval ainult e-raamatuna ehk paberkujul seda soetada ei saa.)

Sisult on see küll sarnane 2018 a. raamatuga*, mis tähendab, et ka selle raamatu kaudu toimub kollektiivne kaugseanss, kuid 2019 a. puhul on ka teatud erisusi.

Mis on 2019 a. raamatu puhul erinev?

Raamat ilmub kahes osas – poolaastate kaupa. Ehk alates 23. augustist saab soetada 2019 a. esimese poolaasta inglisõnumite/ horoskoopide raamatut. 2019 a. keskel ilmub järgmine, teise poolaasta raamat. Teise poolaasta raamatu puhul toimetan samamoodi nagu eelmise aasta raamatuga ehk kui ilmub uus raamat, siis eelmise raamatu müük läheb lukku. St. esimese poolaasta raamatut siis enam soetada ei saa. Miks see nii on? Nagu olen ka varasemalt tõdenud, inglid annavad mulle infot täpselt siis kui vaja ja minu ülesanne on see info edastada täpselt nii nagu nad soovivad – seekord paluti mul kanaldada aastaraamat sellisel moel ehk kahes osas.

Teine erinevus on teemasektorites – 2019 a. raamatu puhul pole enam kinnisvara temaatikat puudutavaid juhiseid. Selle teema asemel on nüüd tervisliku kehakaalu juhised. Raamatu täpse sisukirjelduse leiate alljärgnevalt.

.

(Mõned vahemärked uutele lugejatele:

* 2018 a. raamatut ei ole enam võimalik soetada. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.

** Nagu ka 2018 raamatus, ei kasuta ma ka 2019 raamatus tähemärkide kaupa lahterdamist. St. astroloogilisi tähemärke ma siin raamatus üldse ei kasuta. Siin raamatus sisalduvad sõnumid on jaotatud ainult kuude kaupa ja teemasektoride kaupa. Tähemärke kasutan ma ainult tasuta lühi-aastahoroskoopides, mis on kõik olemas siinsamas, minu kodulehel.

** Tuletan igaks juhuks ka siin ikka meelde, et personaalseid seansse minult tellida ei saa juba väga pikka aega. See hõlmab ka personaalseid horoskoope – neid minult tellida ei saa. Ainsa tellitava seansina pakungi ma võimalust osaleda kollektiivsel kaugseansil, mis toimub läbi käesoleval lehel kirjeldatud inglisõnumite raamatu/ horoskoobiraamatu.)

.

RAAMATU TASUTA EELVAADE

Mitu lehekülge? Selles raamatus on 101 lk.

Raamatu tasuta eelvaatena avaldan ma seekord täieliku sisukirjelduse ja iga kuu lühikokkuvõtte. Ehk kokkuvõtted on välja toodud 2019 a. perioodi kohta jaanuar-juuni (sest tegu on esimese poolaasta raamatuga). Need kokkuvõtted puudutavad vastava kuu juhiseid tervikuna, st. seekord ma ei too siin tasuta eelvaates välja iga kuu teemasektorite märksõnu (nagu eelmise aasta raamatu puhul) või nende lühikokkuvõtteid. Selle asemel tegin lühikesed koond-kokkuvõtted iga kuu kohta tervikuna.

NB! Siin raamatus ei kasuta ma astroloogilisi tähemärke ega ka tähemärkide-põhist sõnumite lahterdamist. Miks? Sest ma pole astroloog ja ma ei valmista astroloogilisi horoskoope. Kõnealuse raamatu olen ma valmistanud peaasjalikult neile, kes tunnevad resonantsi minu muude horoskoopidega (mis on tasuta minu kodulehel kättesaadavad). St. kõnealuses raamatus sisalduvad sõnumid ongi kanaldatud just eelkõige sellisele kirjeldusele vastavatele isikutele (tähemärgid ja muud tunnusmärgid ei oma siin tähtsust). Miks? Sest ma olen tervendaja ja ma valmistan tervendava suunitlusega tekste, mida võib ka nimetada inglisõnumiteks ja neid võib ka nimetada horoskoopideks. Horoskoobi terminit kasutan ma seetõttu, et ma kanaldan inglisõnumeid teatud ajaperioodi tarbeks. Seetõttu on need tekstid ka horoskoopidega sarnased, kuid need pole kindlasti tavapärases mõttes horoskoobid. Horoskoobi terminit kasutan ma ka veel selleks, et need tekstid oleksid internetiavarustest paremini leitavad. (Miks hakkasin just horoskoobilaadses formaadis sõnumeid kanaldama? Selle teema kohta leiate pikema selgituse minu kodulehe esilehelt.)

SISUKIRJELDUS

“Te leiate siit horoskoobiraamatust eest erinevad vestlused inglitega. Vestlused on kategoriseeritud kuude kaupa ehk iga kuu juurest leiate te need sõnumid, mida inglid soovivad just vastavaks kuuks edastada. Nagu ikka – nimetangi ma neid kanaldatud sõnumite üksuseid horoskoopideks, sest ma olen küsimuse asemel asetanud inglitele ette ühe konkreetse ajaperioodi, millest olengi seejärel palunud neil kõneleda.

Nagu te juba kindlasti teate, oma kodulehele postitan ma üldiseid horoskoope. Ehk seal ma asetangi ainult teatud ajaperioodi inglite ette. Siin raamatus aga lisan ma ajaperioodile teatud teema juurde ning palun neil kõneleda sellest, mis meie eludes vastava teema raames vastaval ajaperioodil toimuma hakkab või mida me vastava teema raames märkama peaksime.

Niisiis – iga kuu juurest leiate lisaks üldiste sõnumite sektorile ka järgnevad teemasektorid – suhted, finants & karjäär, tervislik kehakaal ja sisetunde tuunimise juhised. Lisaks on iga kuu juhiste lõpus eraldi sektor vastava kuu päevasõnumitega.

Millest kõnelevad erinevad teemasektorid:

ÜLDISES SEKTORIS küsisin inglitelt, mida nad vastava kuu kohta üleüldiselt rääkida soovivad. Ehk selles sektoris tuleb välja vastava kuu üldine fookus.

SUHETE SEKTORIS küsisin, mida nad suhete kohta tolleks kuuks rääkida soovivad. Sealjuures tuleb kindlasti silmas pidada, et minu horoskoobid ei kõnele (isegi mitte suhete sektoris) ainult romantilist laadi suhetest. Siin on juttu ka töösuhetest ja muude tasandite suhetest.

FINANTS & KARJÄÄR sektoris küsisin juhiseid maakeeli töö ja raha kohta. Ehk nende teemade kohta kõige üldisemas plaanis.

TERVISLIKU KEHAKAALU sektoris küsisin, mis aitab vastaval kuul neid, kes parasjagu tegelevad kehakaalu temaatikaga. Ehk neid, kes soovivad oma kehakaalu normi piires hoida ja neid, kes soovivad oma kehakaalu normi piiri viia. Ehk neid, kes seni on seda temaatikat kuidagipidi probleemseks pidanud. Sealjuures juhin kindlasti tähelepanu sellele, et inglite jaoks ei ole tervislik kehakaal suurus topelt-null või 32. Nemad räägivad ikka sellisest kehakaalust, mis on inimese tervisliku ja tervikliku elu jaoks parim. Suurusnumbrite maailma mõistes tähendab see kindlasti igasuguseid erinevaid numbreid, sest inimesed on erinevad. Inglid juhendavad meid ikka sinna suunda, mis on meile personaalselt parim. Loomulikult ei tule siin juttu konkreetsetest retseptidest või spordialadest. Nagu minu poolt kanaldatud sõnumite puhul ikka – me räägime energiatest ja pigem probleemide algpõhjustest sellisena nagu nad tunnetuslikus maailmas esinevad.

SISETUNDE TUUNIMISE JUHISTE sektoris küsisin inglitelt, mis aitab vastaval kuul kõige tõhusamalt sisetunnet arendada (ehk sisetunde kuulmist/ kuulamist/ järgimist arendada).

Kaartidest kasutasin käesoleva poolaasta horoskoobi tegemisel läbivalt ainult enda inglikaarte (ehk neid samu kaarte, mida saate ka ise kasutada igal ajal minu kodulehe alalehel “Tasuta inglikaardid”).

Iga teemasektori kohta olen võtnud 2 inglikaarti ja kanaldanud sinna juurde kristalli ja värvi. (Ehk kristalli ja värvi ei võta ma siin kaartidelt, vaid võtan selle info ainult läbi kanaldamise.)

Miks kasutan oma horoskoobiraamatutes ainult enda kaarte (tegin samamoodi eelmise aasta raamatus)? Seetõttu, et siis toimib käesolev horoskoobiraamat osaliselt ka kui pikem õpik minu kaartide kasutamise kohta – nimelt pole ma kunagi kirjutanud kuskile pikemaid selgitusi enda poolt kanaldatud inglikaartide sõnumite kohta, vaid olen loonud need kaardid selliselt, et nende kasutaja hakkaks ise võimalikult loominguliselt neile lähenema. Minu kaartide sõnumeid tuleb enamjaolt tõlgendada sümbolitena/ tähistena – st. neis sisalduv sõnum pole enamasti tõlgendatav otse – kuid kindlasti on ka juhtumeid, kus see sõnum töötab ka vägagi otseselt mõistetavalt. See tulebki aga alati kaartide kasutajal endal kindlaks määrata. Samas kehtib nende kaartide puhul muidugi sama nüanss, mis kõigi minu horoskoopide puhul – need ei olegi mõeldud kasutamiseks päris kõigile (kõige üldisemas plaanis), vaid on siiski ette nähtud teatud hulgale inimestest. St. ka need kaardid on mõeldud neile, kes tunnevad, et need nendega resoneeruvad.

Ja nagu ikka, on võimalik minu inglikaarte kasutada ka meditatsiooni abivahenditena. Kuidas neid meditatsiooni abivahendina kasutada? Selle õpetuse leiate minu kodulehe esilehelt.

Nagu mainisin juba põgusalt ülalpool, leiate (lisaks eeltoodule) iga kuuhoroskoobi lõpust (nö kuuenda teemasektorina) ka vastava kuu päevasõnumite nimekirja. Iga päeva inglisõnumiks on üks minu inglikaartidest. Neid päevasõnumite kaarte saate kasutada ka päeva meditatsioonikaardina. Ühtlasi on lõbus jälgida just päevasõnumite kaudu, kuidas energia vastavas kuus liigub. Kuidas nii? Nimelt tuleb tihti ühe kuu teatud päevadeks välja sama kaart – see võib tähendada muuhulgas seda, et neil päevil kordub sama temaatika või sama energia. Toon näite – oletame, et teil on parasjagu käsil mõni väga südamelähedane projekt ja te ootate kuskilt vastust sellega seoses. Oletame, et te asusite selle projektiga tegelema näiteks vastava kuu 5ndal kuupäeval. Kui vaatate päeva inglikaarti, mis selleks päevaks välja tuli, siis otsige ka infot, kas see kaart tuleb veel tol kuul mõnel päeval välja. Kui jah, siis võib olla üsna tõenäoline, et just tol kuupäeval saategi selle vastuse, mida ootasite. See on muidugi vaid üks näide sellest, kuidas päevasõnumeid mänguliselt kasutada. Kui asute neid kaarte põhjalikumalt kasutama, leiate kindlasti veel ka ise teisi põnevaid variante, kuidas need kaardid teid justkui hea sõbrana nõustada saavad.

Mainin siinkohal ka ära, et kuna ma ei tee astroloogilisi horoskoope, siis pole ma siin ka kanaldanud infot tähemärkide kaupa, vaid need sõnumid on mõeldud laiemas plaanis kõigile neile, kelle jaoks resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid. Olen seetõttu ka oma kodulehel soovitanud seda horoskoobiraamatut osta just nimelt eelkõige sellisele kirjeldusele vastavatel inimestel.

Millele veel tähelepanu pöörata?

Kuna inglite sõnumid ei ole tegelikult ajaliste piirangutega, siis leiate te siit kindlasti inspiratsiooni ja tuge ka muul ajal kui aasta 2019 vältel. Selle kõige tõttu ongi käesoleva teose nimetus nii horoskoop kui ka kollektiivne kaugseanss. Lisaks võib seda teost pidada ka omamoodi kirjalikuks e-kursuseks, sest läbi taoliste kanaldatud sõnumite õpime me ühtlasi kuulama ja kuulma ka oma isiklikult taevaselt ühenduskanalilt saabuvaid sõnumeid. Inglite sõnumid pole seetõttu kunagi pelgalt lühiajaline lugemisvara. Siin on ikka alati omamoodi õpetuslik/ tervendav aspekt juures, mille eesmärk on aidata meil üha paremini igapäevaelus navigeerida.

Lõpetuseks – pidage ikka ja alati meeles, et iga infokildu/ õpetussõna, mida te oma elus kohtate, tuleb rakendada vastavalt oma isiklikule sisemisele juhendusele. Iga soovitus töötab teie jaoks positiivselt vaid siis kui tunnete, et see teie jaoks personaalselt kuidagi resoneerub.

Seetõttu soovivad inglid siinkohal ka rangelt meelde tuletada, et te ei saa mitte iial asendada oma isiklikku sisemist juhendust kellegi teise omaga. Kasutage ka siin kanaldatud infot ja soovitusi/ õpetusi alati vastavalt oma isiklikule sisetundele ehk sisemisele juhendusele.

Selleks, et käesolev raamat töötaks teie jaoks tõhusalt ka kollektiivse kaugseansina, soovitan teil teha raamatus väljatoodud ajaperioodi vältel isiklikke märkmeid selle kohta, kuidas siin väljatoodud info ja energiad teie elus end välja mängivad. Nagu inglite sõnumite puhul ikka, võib väljatoodud info kujuneda sõnumiks hoopis sümbolite kaudu – ehk märkate oma elus mänglemas sümbolitena seda infot, millest inglid siin kõnelevad. Tähelepanelik tasub olla ka oma unenägude osas.

Milleks see kõik? Selleks, et tuunida oma isiklikku sisetunnet, tuleb justnimelt ise hakata jälgima, kuidas inglid teid personaalselt juhendavad. Teil on täiesti eraldiseisev suhe oma isiklike inglitega. Ja neil on ka täiesti personaalne keel, kuidas nad teiega kõnelevad. Täpsustan – inglid saadavad meile alati märke selliselt, et me saaksime neist aru. St. teile võib inglisõnumina saabuda ka märke, mis teiste inimeste jaoks ei tähenda mitte midagi, kuid teie jaoks on tegu ülioluliste momentidega, mis viivad teid järgmiste (maagiliste) õnnestumisteni.

Järgnevalt toon välja ka käesoleva horoskoobi sisukorra. Selle abil on teil võimalik paremini erinevate kuude ja erinevate teemasektorite vahel navigeerida. Kui soovite näiteks juulikuu suhete sektorit lugeda, siis saategi sisukorrast mugavalt vaadata, millistel lehekülgedel need juhised asuvad.

ÜHENDUSLÜLI TASUTA HOROSKOOPIDEGA

Need, kes on minu horoskoope juba pikemalt lugenud, märkasid kindlasti, et eelmise aasta (2018) raamatuga kaasa töötavatele isikutele (ehk neile, kes soovisid osaleda ka kollektiivses kaugseansis, mis läbi tolle raamatu moodustus) andsid inglid igas nädala horoskoobis ka lisa energeetiliste sildade juhiseid. Lisaks sellele, anti raamatuga kaasa töötavatele isikutele igas nädala horoskoobis ka lisa-meditatsioonikaart, mis oligi mõeldud just konkreetselt kollektiivse kaugseansi osana. Tõenäoliselt jätkub sama rütm ka 2019. aastal. Kuid neid nüansse, mida inglid hakkavad tasuta horoskoopidesse lisama, ei saa ma ette päris 100% kindlalt öelda. Nad võivad seekord ka teha midagi teisiti. Hetkel selle kohta rohkem infot ei tule.

TEINE ÜHENDUSLÜLI TASUTA HOROSKOOPIDEGA

Kuna minu horoskoobid on pigem järjejutu laadsed asjandused, siis juhin tähelepanu ka sellisele nüansile, et ka siin raamatus viitavad inglid oma sõnumite sees kindlasti õpetustele/ juhistele, millest nad on varasemalt kõnelenud. Seetõttu ütlen kohe ära, et kui mõne sõnumi sees mainivad inglid, et nad on juba varasemalt meile teatud asja õpetanud, siis tasub tolle nüansi täpsema sisu uurimiseks lugeda varasemaid horoskoope. Täpsemalt tasub lugeda kasvõi kõiki nädala horoskoope, mida olen üldse kirjutanud/ kanaldanud. Seda olen ma ka oma kodulehel uutele lugejatele korduvalt soovitanud. Miks? Nagu öeldud, minu horoskoobid on pigem järjejutu laadsed kirjatükid. Neis väljatoodud info haakubki tihtilugu igasuguste erinevate nüanssidega, millest sai juba kõneldud siin ja seal, millalgi kunagi varem. Mõnikord kirjutan ma ka uuesti teatud õpetusi lahti, kuid seda vaid siis kui inglid nii soovivad. Iga tagasivaate puhul ei lisata uuesti põhjalikumat selgitust. Inglid soovivad oma sõnumeid just nimelt selliselt edastada ja seetõttu ma nii neid ka edastan.

Seega, kokkuvõttes tasub seda raamatut lugedes meeles pidada, et kui inglid ütlevad, et nad on mõnest nüansist juba varasemalt korduvalt kõnelenud, siis tuleb neid jutte ise varasematest horoskoopide tekstidest üles otsida. Nagu öeldud ka ülalpool, põhjalikumad õpetused on kõik sisaldunud nädala horoskoopides. Seetõttu soovitangi uutel lugejatel tutvuda kasvõi järjest kõigi nädala horoskoopidega. Selgitused, kuidas minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, leiate minu kodulehe esilehelt.

(PS! Kui viidatakse 2018 a. horoskoobiraamatule, siis neid viiteid saavad üle lugeda vaid need, kes vastava raamatu soetasid. Selle raamatu müük lõppes 2018 a. juulikuus. Selgitan, et kuna minu horoskoobiraamatute kaudu toimub ka kollektiivne kaugseanss, siis on nende raamatute levitamisel ka teatud teistsugused reeglid.)

KUIDAS SEDA HOROSKOOBIRAAMATUT KASUTADA?

Esiteks soovitan algul lugeda läbi terve raamatu. Miks? Sest selliselt saavad kõik need sõnumid juba hakata teie energias laagerdama. Kuna läbi raamatu töötab ka kollektiivne kaugseanss, siis on neil sõnumitel ka teatud tervendav mõju. Jah, me hakkame töötama nende sõnumitega ka reaalajas ehk vastavatel kuudel, milleks vastavad sõnumid kanaldatud on, kuid need sõnumid saavad meid aidata ka muul ajal. Selle tõttu tasub esmase hooga tutvuda ja läbi lugeda terve raamat.

Seejärel hakkabki töö igakuiselt, vastavalt neile sõnumitele, mis vastava ajaperioodi jaoks on kanaldatud. See tähendab, et iga kuu tasub teil vähemalt paaril korral (näiteks kuu alguses ja kuu lõpus) läbi lugeda just tolle kuu sõnumid. Kuu lõpus on soovitatav teha oma isiklikke analüüse selle kohta, kuidas need sõnumid teie elus välja mängisid.

Nagu olen maininud ka varem – kanaldatud sõnumid ei pruugi end välja mängida otseses mõttes. Need võivad sisaldada ka sõnumeid sümbolitena või selliste energeetiliste sildadena, mis teie jaoks midagi tähendavad.

Kordame siinkohal ka üle, mis on energeetiline sild – see on seos teatud nähtuste vahel. Seos, mis enamasti annab meile midagi juba ette mõista teatud tulevikusündmuste kohta. Need seosed ongi säärased asjad, mille mõistmiseks tuleb igaühel teha oma isiklikke analüüse. Mina toon energeetilisi sildu tavaliselt välja nädala horoskoopide lõpus – seal räägin ma alati ajalistest sildadest ehk ma viitan kõnealuse horoskoobi (ja tema kehtivusaja) raames ka mõnele varasemale horoskoobile või ka mõnele konkreetsele ajaperioodile. See tähendab, et tollest varasemast ajaperioodist saame me välja lugeda teatud vihjeid selle kohta, mis meid ees ootab tollel ajaperioodil, millega too sild nüüd moodustub.

Selleks, et teil oleks võimalik mõista neid energeetilisi sildu, tulebki teha isiklikku tööd oma juhenduse süsteemiga. Analüüsige neid nähtuseid, kogemusi ja tundmusi, mis teid igapäevaselt ümbritsevad. Kõige parem on pidada päevikut erinevate tähelduste kohta, mida teete. Selliselt saategi juba hakata märkama, kus leiavad aset teie isiklikud energeetilised sillad.

Mida teha kristalli ja värviga, millele iga teemasektori juures viitan?

Kristallidele viitan ma eeskätt nende inimeste jaoks, kes tunnevad, et kristallid nendega kõnelevad. St. inimene tunneb, et kristallid on tema sõbrad ja abistajad. Kui teil sellist tunnet üldse pole, siis teil pole ka tarvis neid kristalle puudutavaid juhiseid kuidagi kasutada. Kui aga on, siis tasubki kasutada vastaval kuul väljatoodud kristalli just tolle teema osas, millega parasjagu abi/ tuge vajate. St. kui teil on näiteks veebruaris soov lahendada mõni probleem töö valdkonnas, siis võtke endale appi just too kristall, mis on väljatoodud veebruarikuu finants & karjääri teemasektoris.

Värviga on sisuliselt lugu sarnane – iga teema puhul on väljatoodud värv, mis vastaval kuul abistab selle teema raames esile kerkivaid probleeme lahendada. Ka värviga võiks talitada samamoodi – kes tunneb, et too värv teda aidata saab, sel ka tasub seda värvi kasutada. Kõige lihtsam on muidugi riietuses vastavaid värvivalikuid teha, kuid kindlasti ei pea piirduma vaid sellega. Vastavat värvi saate kasutada ka näiteks lillede puhul – tooge endale koju mõned lilled, mis on seda värvi, mis vastava kuu teemasektoris sai välja toodud. Või viibige keskkonnas, kus on seda värvi, mis juhenduseks sai välja toodud. Näiteks rohelise värvi puhul on kõige lihtsam – siis on abi juba ainuüksi looduses viibimisest. Lumisel ajal saab valge värviga samamoodi talitada – minge lihtsalt õue ja jalutage lumises keskkonnas. Kuid nagu öeldud, need on vaid mõned näited – kindlasti katsetage ja mõelge endale välja igasuguseid erinevaid viise, kuidas neid värve enda kasuks tööle rakendada.

PALUN ALATI MEELES PIDADA

Kui loete minu horoskoope, siis pidage palun alati meeles – energiaid saab alati vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu poolt edastatavad horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka. Miks? Sest teisiti ei olegi võimalik. Mina kanaldan neid ja see tähendab ka, et need põhinevad minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul, minu kogemustel, minu nägemustel ja minu tundmustel. Seega – see mida te siin loete, ongi täpselt see, mis ta on – minupoolne tõlgendus.

Lisaks – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa loota, et üks nõustaja saab kõneleda igal ajahetkel täpselt sellest vaatenurgast, mis puudutabki kõiki neid seitset miljardit inimest. See pole lihtsalt võimalik!

Seega – kui loete ja rakendate minu horoskoopides väljatoodud infot oma elus, siis pidage palun alati meeles, et teie elu sammud on alati teie enda teha ja nende sammude eest vastutate te alati ise. Kõigi otsuste ja/või tegude eest, mida teete minu horoskoopidest nähtud/ loetud/ saadud info põhjal, vastutate te ise.

Seetõttu palun pidage meeles igal elusammul (ja see juhis kehtib tegelikult igasuguse nõustamise osas, mida te teistelt inimestelt võite saada) – järgige vaid neid juhiseid, mis resoneeruvad teie isikliku sisetundega (täpselt sellisel määral ja sellises ulatuses nagu see juhenduse kanal teil parasjagu töötab).”

.

I POOLAASTA LÜHIKOKKUVÕTE KUUDE KAUPA

Nagu ütlesin ka ülalpool, need lühikokkuvõtted tegin eraldiseisvalt iga kuu juhiste kohta tervikuna. Ehk need hõlmavad vastava kuu kõiki teemasektoreid. Ehk erinevate teemasektorite märksõnu ma seekord siin tasuta eelvaates ei avalda (nagu tegin eelmise aasta raamatu puhul).

Jaanuar

Konfliktid ja ebakõla, mille tegelikud põhjused asuvad mujal. Lisaks õpime tegema valikuid ja tegeleme terminiga “lihtne elu”.

Veebruar

Sisetunne ei vii kunagi eksiteele. Seda meile nüüd ka väga värvikalt näidatakse. Lisaks õpime tegema tervislikku ja terviklikku koostööd teistega.

Märts

Märtsis õpime säilitama rahu igas olukorras. Ja õpime ka, kuidas just too sisemine rahu saab meid alati viia kõige paremate lahendusteni.

Aprill

Aprillis laseme rõõmul end õigetesse sihtpunktidesse kanda. Sujuva liikumise tagab selles protsessis mõistmine, et rõõm ongi parim abiline igas olukorras.

Mai

Spetsiifiline fookus langeb finantsmaailmale ja sellega seonduvatele takistustele. Lisaks õpime, et kõik olukorrad ei veni laiskuse tõttu. Mõnikord on põhjus mujal.

Juuni

Fookus liigub puhkamisele, aga selgub, et puhata polegi nii lihtne kui esmapilgul paistab. Miks? Sest kõik pole alati nii nagu (mõistusele) paistab.

.

KELLELE ON SEE PIKEM HOROSKOOBI E-RAAMAT/

KOLLEKTIIVNE KAUGSEANSS MÕELDUD?

See on mõeldud peaasjalikult neile, kelle jaoks resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid ja inglikaardid. Miks? Kuna maailmas on ca 7 miljardit inimest, siis ei saa see olla võimalik, et ühe inimese poolt kanaldatud informatsioon kehtib päris kõigile. Nii on ka lugu minu poolt valmistatud horoskoopidega – need ei kehti päris kindlasti kõigile. Kui teie jaoks resoneeruvad minu muud horoskoobid, siis leiate kindlasti tuge/ abi/ nõu/ meelelahutust ka kõnealusest pikast horoskoobiraamatust.

Kui teil on aga soov personaalse seansi järgi (ehk soovite nõustajalt küsida oma personaalseid küsimusi), siis juhin tähelepanu, et minu poolt tehtavad kollektiivsed kaugseansid neid kindlasti ei asenda. Kollektiivne kaugseanss on hoopis midagi muud. Seega – kes soovib personaalset seanssi – peab mõistma, et tal tuleb otsida mõni teine nõustaja, kes taolist seanssi pakub. Mina enam personaalseid seansse ei paku (mitte ühelgi kujul).

.

KUIDAS TÖÖTAB TOLLE RAAMATU KAUDU

TOIMUV KAUGSEANSS?

See töötabki täpselt samal kujul nagu ka tasuta horoskoopide puhul – kanaldatud info paneb tööle teatud energeetilised protsessid, mis saavad inimest aidata erinevatel viisidel. Kuna tegu on kaugseansiga ja veel kollektiivse kaugseansiga, siis tuleb kindlasti mõista, et kõnealuselt horoskoobilt saadav abi/ nõu/ tugi saab olla vaid üldine raamistik teie elu parendamiseks. Kõik igapäevased sammud ja otsused peate te ikka oma elus tegema ise, kuid sama kehtib tegelikult ka igasuguste teiste seansside puhul – mitte iialgi ei tule ükski nõustaja teie eest teie elu ära elama. Igaüks peab oma elu elama ikka ja ainult ise. Seetõttu kordangi peaaegu igas horoskoobis, et igaühe kõige olulisem eluülesanne on õppida oma sisemist juhendust kuulama ja järgima. Mitte keegi ei saa teie jaoks asendada teie isiklikku sisetunnet/ sisemist juhendust. Seda saate kuulda ainult teie ise ja nii peabki see olema.

Siit tuleb ka põhjus, miks ma enam ei taha teha personaalseid seansse mitte ühelgi kujul – ma ei taha mitte kuidagimoodi jätta muljet nagu inimese isiklikku juhendust oleks võimalik asendada. Personaalsete seanssidega aga tekkis mul tihti tunne, et inimene tuleb minult just säärast asendust otsima – ise ei viitsita ega taheta oma tundeid kuulata. Jah, tervendajad jm nõustajad saavad teid aidata ja ka teie eest teile mingil määral infot kanaldada, kuid see ei saa mitte kunagi olla asendus teie isiklikule juhendusele. Teiste poolt kanaldatud abi saab olla vaid pisike tuluke või algne tõuge teie isikliku juhenduse kuulamise suunas. See ei saa iialgi olla midagi enamat ja ma kordan – mitte ühegi inimese nõuanded ei saa teile mitte iialgi asendada teie isiklikku sisemist juhendust. Igaühel on olemas oma isikliku kõrgema juhenduse kanal ja võime seda kanalit kuulata/ tunnetada. Minu üks peamine soov ongi läbi oma horoskoopide aidata teil seda mõista ja aidata teil õppida oma isiklikku kanalit kuulma/ kuulama/ tunnetama.

Täpsustan veel minu poolt pakutava kollektiivse kaugseansi olemust – selle puhul on absoluutselt määrava tähtsusega igaühe isiklik soov. Mis see tähendab? See tähendab seda, et need, kes soovivad kõnealust raamatut lugeda lihtsalt raamatuna, võivadki seda teha. Ja need, kes soovivad, et nende jaoks toimiks/ töötaks läbi tolle raamatu ka kollektiivne kaugseanss, peavadki tegema vastava isikliku otsuse (iseenda jaoks).

Täpsustan veelgi – tolle isikliku otsuse tegemise järgselt töötab see kollektiivne kaugseanss teie jaoks ka selliselt kui olete tolle raamatu vaid ühe korra läbi lugenud. Kuid kõige tõhusama mõju saate siiski selliselt kui töötate raamatus toodud nõuannete/ juhistega kaasa – läbi terve aasta.

Kaasa töötamine tähendab seda, et te loete igal kuul vähemalt paar korda läbi vastavaks kuuks toodud juhised ja seejärel ka analüüsite neid. Mis tähendab analüüsimine? See tähendab seda, et te analüüsite seda, kuidas need juhised on vastaval kuul teie elus välja mänginud. Lisaks on soovitatav, et teete ka endale oma isiklikke märkmeid selle kohta, missugusel moel need energiad on end teie jaoks ilmutanud. Tuletan meelde, et ma kõnelen oma horoskoopides alati energiatest – see tähendab nendest energiatest, mis vastavatel ajaperioodidel aktuaalseks kujunevad. Need energiad töötavad niikuinii – kas tajute seda või mitte. See tähendab, et igaüks ei pruugi just neid asju tajuda, millest mina kõnelen läbi oma horoskoopide, kuid need energiad toimivad ikka. Täpsustan – energiatest saab kõneleda väga mitmetel erinevatel moodustel. Neid saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Lisaks – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa loota, et üks nõustaja saab kõneleda igal ajahetkel täpselt sellest vaatenurgast, mis puudutabki kõiki neid seitset miljardit inimest. See pole lihtsalt võimalik!

(Vahemärkena rõhutan siinkohal, et kui te ei märka mitte kuidagimoodi, et minu poolt kanaldatud horoskoopides väljatoodud energiad teie elus esineks/ end välja mängiks, siis tähendabki see tõenäoliselt teie jaoks juhist, et mina pole see nõustaja, kes teid aidata saab. Sellisel juhul polegi teil ka tarvis lugeda minu horoskoope ja sellisel juhul tasubki teil pöörduda koheselt kellegi teise juhiste/ nõuannete poole … juhul kui teil on soov otsida kedagi endale nõustajaks. Seetõttu kirjutangi/ kanaldangi ma ka tasuta horoskoope – et kõigil oleks võimalik täiesti tasuta kättesaadava info põhjal otsustada, kas minu poolt kanaldatud sõnumid nende jaoks kuidagimoodi resoneeruvad või mitte.)

Kaasa töötamine tähendab muuhulgas ka kõnealuses raamatus väljatoodud värvide ja kristallide kasutamist ning ka inglikaartide abil mediteerimist. Siiski – igal sammul tuleb meeles pidada, et järgida tuleb vaid neid juhised, mis resoneeruvad teie isikliku sisetundega (täpselt sellisel määral ja sellises ulatuses nagu see juhenduse kanal teil parasjagu töötab).

Rõhutan veelkord, et tegu on kollektiivse kaugseansiga – see tähendab, et mitte keegi ei tule teil maises plaanis kätt hoidma või teid millekski sundima. Minu poolt pakutav kollektiivne kaugseanss on üldises plaanis mõeldud kõigile neile inimestele, kes on mõtlemisvõimelised, otsustusvõimelised ja analüüsivõimelised. Kui inimesel pole isiklikku soovi oma elu parendada, siis ei saa seda inimest aidata ka ükski väline tegelane või impulss. Isiklik sisemine soov on alati kõigi eluparenduste alustalaks.

.

KUIDAS SAAVAD TEKSTID TERVENDADA?

Selgitus on tegelikult väga lihtne. Kuna kõigel on energia, siis on teatav energia arusaadavalt ka sõnadel. Me saame kindlasti kõik aru, et sõnu saab ritta seada erinevatel moodustel. Ja sõnu on ka palju erinevaid, mida kasutada. Lisaks – igale teemale saab läheneda erinevatel viisidel ja neid saab analüüsida ning kirjeldada erinevatel viisidel. See tähendab omakorda, et erinevatel tekstidel võib olla vägagi erinev energia – ka siis kui räägitakse samast asjast.

Minu kanaldatud horoskoopide puhul ongi lugu selline, et inglid suunavad mind kasutama just teatud sõnu, teatud järjestuses ja lugu räägitakse alati teatud vaatenurgast. See kõik kokku omandab tervendava mõju, kuid automaatselt ei tule teid tervendama muidugi mitte miski. Ehk see tekst ei hüppa siit ekraanilt teile pähe ega hakka teid ka muul moel tervendama. Selleks, et need tekstid omaksid tervendavat mõju, peab esmalt tekkima teis vastav isiklik soov. Seejärel peate te selle sooviga kooskõlas olevalt neis tekstides sisalduvat infot analüüsima ja oma elus rakendama hakkama.

Ehk tervendav mõju avaldub ikka ainult neile, kes seda soovivad ning kes hakkavad nende tekstidega kaasa töötama. Mida tähendab kaasa töötamine, sellest kõneleme mõningad read allpool.

Kõige selle tõttu rõhutangi iga horoskoobi juures, et need on kanaldatud horoskoobid. Need pole tavapärases mõttes horoskoobid, mis tähendab ka seda, et neis sisaldub elemente, mida tavapärase horoskoobi juures ei kohta.

Rõhutan veelkord, et tervendav mõju avaldub ikka siis kui te asute järjepidevalt nende horoskoopidega kaasa töötama. Lugeja, kes satub siia ühekordselt ning korraks ja loeb läbi ainult paar lauset, ei pea kartma, et keegi teda tema tahte vastaselt tervendama kipub.

Kogu minu töö põhineb vabal tahtel. St. kes soovib minu horoskoope kasutada tervendava abivahendina oma elu parendamiseks, saab seda teha. Ja kes soovib siin ainult aeg-ajalt “horoskoopi lugemas” käia, saab samuti oma soovile vastavalt talitada. Mitte keegi ei tule läbi internetiavaruste teid sunniviisiliselt tervendama.

Igaühe elu on tema isiklik omand, igaühe otsused on tema isiklik omand ja minu töömeetod austab seda fakti absoluutselt jäägitult ja lõplikult.

MIDA TÄHENDAB NENDE HOROSKOOPIDEGA KAASA TÖÖTAMINE?

See tähendab seda, et inimene loeb neid sõnumeid regulaarselt ja hakkab tegema enda elus täheldusi (koos märkmetega) selle kohta, kuidas need kirjeldatud energiad tema elus end välja mängivad. Lisaks teeb kaasa neid meditatsioone, mida inglid suunavad tegema, kasutab neid kristalle ja värve, mida inglid soovitavad jne. See kõik suunab inimest nägema, kuidas töötab tema isiklik juhenduskanal.

Rõhutan veelkord – kui teil on elus probleemseid kohti, siis ainus asi, mida teil on tegelikult lahenduseks vaja, on oma isikliku juhenduskanali kuulamine/ kuulmine/ tunnetamine. Sealt kaudu tulevad teieni kõik lahendused, mida teil üldse iialgi vaja võiks minna. NB! See ei tähenda, et kõik saab maagiliseks muutuda sekundiga. Ühe-sekundi lahendusi ei ole olemas. Selleks, et oma elu sujuvaks ja meeldivaks muuta, peate te iga päev elama selliselt, et teie elu säärane oleks. Ja see ei tähenda ka, et teiste inimestega ei tohiks üldse suhelda või et teiste käest ei tohiks kunagi nõu küsida. Võib ikka, kuid asjad peavad olema tasakaalus ja hea elu eelduseks on alati see, et te kuulate oma isiklikku juhenduskanalit. Kui te oma juhenduskanalit üldse ei kuula (st. te ei järgi üldse oma tunnetussüsteemi), siis jääbki alati teie elus miski aspekt lonkama. See tähendab, et kui te lasete teiste inimeste nõul ja arvamustel olla oma elu baasiks, siis jääb teie elu lonkama.

Mis see täpsemalt tähendab, et teised inimesed on sekundaarse tähtsusega? Mida tähendab tõeliselt elamine ehk elu ilma ellujäämise aspektita? Sellistest nüanssidest ja paljust muust räägivadki inglid läbi minu horoskoopide. Siiski, rõhutan veelkord – minu horoskoopidest leiate te minu vaatenurga, mis pole kindlasti ainuvõimalik vaatenurk nende energiate kirjeldamiseks. Kui minu vaatenurk teiega resoneerub, siis olete alati teretulnud lugema minu kanaldatud horoskoope. Kui aga ei resoneeru, siis tasub teil mõelda kellegi teise vaatenurga otsimisele. Ja seda kõike muidugi ainult seni kuni teil on oma juhenduskanal puhas – siis pole teil vaja enam üldse teiste vaatenurkadega tutvuda. Mis ei tähenda muidugi seda, et see tutvumine niisama huvitav poleks. Kuid VAJA teil seda siis enam kindlasti ei ole.

.

TEHNILINE INFO

Selle aastahoroskoobi saadan tellijale e-mailiga ja PDF formaadis ehk elektroonilises formaadis. Paberkujul seda tellida ei saa!

PDF failiformaat on loetav tasuta tarkvara abil. Enamikes arvutites on kindlasti juba õige tarkvara olemas. Kui te näiteks haldate oma igakuiseid arveid digitaalsel kujul arvutist, mitte paberil, siis teil tõenäoliselt on õige tarkvara olemas, mis avab PDF failiformaati. Kui teil seda veel pole, siis saate Adobe Acrobat Reader’i installeerida endale internetist. Kui teil on endal arvutiasjades raskusi, siis küsige kindlasti mõne arvutit rohkem tundva isiku abi selle installatsiooni tegemisel.

.

2019 A. ESIMESE POOLAASTA

HOROSKOOBI E-RAAMATU HIND

(12.50 eur)

Kõnealuse 2019 a. esimese poolaasta (jaanuar-juuni) horoskoobi e-raamatu hind on 12.50 eur.

Rõhutan siin üle, et see, mida saate tellida, ei ole personaalne horoskoop. Mina enam personaalseid horoskoope ei valmista. See, mida saate tellida, on raamat ning selle raamatu hinnaks on 12.50 eur. Selgitan, et see hind on raamatule samuti määratud teatud energeetilistel põhjustel. Sellel numbril on muuhulgas sümboolne tähendus, mis abistab ka kaasa kollektiivse kaugseansi toimimisel.

Kuna see raamat omab minupoolse panusena siiski kollektiivse kaugseansi pakkumise eesmärki ehk see pole minu poolt loodud pelgalt meelelahutusliku lugemisvara eesmärgil, siis tuleb mõista, et kõik elemendid, mis seda raamatut puudutavad, on sinna juurde määratud teatud kindlatel (energeetilistel) põhjustel.

Ma mõistan, et mõne inimese jaoks võib see raamat tunduda liiga kallis, kuid sellisel juhul ongi see tunne tolle inimese jaoks tõenäoliselt taevaseks juhenduseks, et see raamat pole mõeldud talle. Need, kes mõistavad minu töö olemust ja mõistavad kanaldatud informatsiooni/ juhiste väärtust, mõistavad kindlasti ka lennult, miks on selle raamatu puhul oluline iga elemendi energeetiline seadistus.

Mõistan samuti, et minu horoskoopide lugejateks on peamiselt ettevõtjad ja üleüldiselt väga ettevõtlikud (sh analüüsi-, otsustus- ja mõtlemisvõimelised) inimesed, kelle jaoks sellised küsimused ei vajagi iialgi lisaselgitusi. Kuna minu kodulehele satub aga aeg-ajalt ka teistsuguse maailmavaatega isikuid, siis otsustasin siia siiski käesoleva selgituse lisada. Olen nimelt märganud, et siia satub kohati ka neid, kes peavad õigeks ise teiste inimeste teenustele ja toodele hinna määramist. St. selliseid inimesi, kes ei mõista, et iga toote/ teenuse hinna määrab selle toote/ teenuse autor. St. selliseid inimesi, kes ei mõista, et kui mõne toote/ teenuse tingimused (sh hind) ei sobi, siis tuleb pöörduda sellise pakkuja/ autori poole, kelle tingimused sobivad. St. selliseid inimesi, kes ei mõista, et pole viisakas ega ka vajalik käia ühelt toote/ teenuse pakkujalt välja pressimas neid tingimusi, mida just tema tahab näha.

Iga toodet/ teenust võib pakkuda kõikvõimalikel erinevatel viisidel ja igasuguste erinevate tingimustega. Need tingimused valib ja komplekteerib iga toote/ teenuse autor. See osa toote/ teenuse pakkumise protsessist kuulub autori/ pakkuja õiguste hulka. Ja ostjal on omakorda õigus valida, millise pakkuja tingimused talle sobivad. Selline on antud protsessi loomulik kulgemine. Nagu inglid rõhutavad peaaegu igas minu poolt kanaldatud horoskoobis – loomulik kulgemine on elu alustala. Loomulik kulgemine on see, mis loob rõõmu ja hingerahu. Ja just loomuliku kulgemise pärssimine ongi too peamine algpõhjus, mis on füüsilises maailmas tekitanud erinevaid probleeme.

.

KUIDAS TELLIDA?

Tellimiseks saatke palun kiri minu e-mailile – eva.santograal@gmail.com

Vastan teie e-kirjale 3 päeva jooksul.

Kordan ka siin veel igaks juhuks üle, et see, mida te tellida saate, pole personaalne horoskoop! See on raamat. Nagu kirjutan läbivalt oma kodulehel igal sammul – mina enam personaalseid seansse ei osuta. See kehtib ka personaalsete horoskoopide kohta – neid mina enam ei tee. Kui teil on soov tellida personaalset horoskoopi, siis tuleb teil pöörduda kellegi teise poole.

(PS! Te ei pea oma ostusoovi minule põhjendama. Seda tunnetab/ otsustab igaüks enda jaoks ise, kas temaga resoneeruvad minu horoskoobid või mitte. Ja loomulikult pole ka keelatud osta kõnealust raamatut siis kui soovite lihtsalt lugeda veel lisasõnumeid, mida olen 2019 a. esimese poolaasta tarbeks kanaldanud.)

.


KKK (korduvalt küsitud küsimused)

  1. Kas see raamat on personaalne horoskoop?

Ei, see raamat on raamat. See pole personaalne horoskoop. Personaalset horoskoopi ei saa minu käest enam tellida. Mina enam personaalseid seansse ei paku (mitte ühelgi kujul).

Palun mõista, et erinevad nõustajad (selgeltnägijad, nõiad, meediumid jne) pakuvad erinevaid seansse. Teil pole tarvis tulla minu käest nõudma seanssi, mida pakub keegi teine. Kui teil on väga täpselt teada, millist sorti seanssi te soovite, siis teil tulebki pöörduda nende nõustajate poole, kes sellist seanssi pakuvad. Palun mitte tulla minu käest nõudma seanssi, mida pakub keegi teine. Võtan siinkohal ka hetke selleks, et tänada kõiki neid mõtlemisvõimelisi inimesi, kes mõistavad juba niigi, et erinevad nõustajad pakuvad erinevaid seansse ja kes ei lähekski iialgi kelleltki nõudma kellegi teise seanssi. Teiega on alati rõõm suhelda ning just teile ongi minu horoskoobid ka mõeldud.

2. Kas kirjutasin säärase pika horoskoobiraamatu ka varasemate aastate tarbeks?

Jah, 2018. aasta tarbeks tegin sarnase raamatu, kuid seda enam soetada ei saa. Miks? Sest nende raamatute kaudu toimub ka kollektiivne kaugseanss (mis see on, selle kohta leiate info siit samast lehelt veidi ülalpoolt). Kuna tegu on kollektiivse kaugseansiga, siis on neil raamatutel ka teistsugused reeglid. Nagu öeldud – vastav info on siin kirjas veidi ülalpool.

Varasemate aastate tarbeks ma sellist pikemat inglisõnumite raamatut valmistanud ei ole.

3. Miks ma vastan tellimuse kirjale 3 päeva jooksul, mitte kohe?

Selle tõttu, et ma ei ela arvuti küljes. See on nüüd kindlasti jälle lisaselgitus, mida enamik minu kodulehe külastajatest ei vaja, kuid nagu selgitan ka ülalpool – siia satub aeg-ajalt ka teistsuguse maailmavaatega inimesi. Ja neile selgitangi nüüd – ma ei ela arvuti küljes ja ma ei ela ka oma telefoni küljes (ega mõne tahvelarvuti küljes ega ka mõne muud sorti internetiseeritud ekraani küljes). See võib kindlasti mõne inimese jaoks tunduda ulmelise tulnukaeluna, kuid nii see tõepoolest on. Ma olen küll tehnikahuviline inimene, kuid minu jaoks ei tähenda see sellegipoolest seda, et ma peaksin elama pidevalt mõne ekraani küljes. Ja selle tõttu ütlengi, et ma luban kirjale vastata 3 päeva jooksul. Mitte kiiremini ega ka aeglasemalt. Vastus tuleb 3 päeva jooksul.