Sõnumite filter

AASTA

(Aastasõnumid on ilmunud regulaarselt – alates 2017 a. sõnumitest.)

2017
2018
2019
2020
2021
2022

2023

NÄDAL

(Nädalasõnumid on ilmunud regulaarselt – alates 2016 a. septembrikuust.)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

HETK

Hetkesõnumid

(Hetkesõnumeid saadavad inglid meile alates 15. märtsist 2020. Hetkesõnumid ilmuvad täpselt sellise ajastusega nagu inglid soovivad. St. neid ei ilmu regulaarselt.)

NB! Alates 09. augustist 2022 ilmuvad hetkesõnumid ainult Facebookis ehk minu inglisõnumite Facebooki lehel, mille leiate siit – facebook.com/inglivestlused

KVARTAL

Kvartalisõnumid

(Kvartalisõnumid ei ilmu enam regulaarselt. Neid ilmub siis kui inglid soovivad vastava sõnumi saata.)

TASULISED KAUGSEANSID

Tasulised kaugseansid

Mis on need kollektiivsed kaugseansid, mida ma teen? Vt. ESILEHT

(Minu inglisõnumitest on tasulised ainult kollektiivsete kaugseansside sõnumid. Kõik muud sõnumid on minu kodulehel avalikud ehk tasuta lugemiseks.)


LISASÕNUMID JA ERISÕNUMID – Kõik lisasõnumid ja erisõnumid ilmuvad täpselt sellise ajastusega nagu inglid soovivad. Ehk neid ei ilmu regulaarselt.)