Artikkel – Soovitused igapäevaeluks

“Kui Teil on inspiratsioon, siis pole motivatsiooni vaja .”
– Eva Tenter

SOOVITUSED IGAPÄEVAELUKS

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

1) Kuidas leida sisemine rahu?
2) Kuidas leida õnne?
3) Kuidas alustada oma elu rõõmsamaks elamist?
4) Kuidas ma saan aru, et suhe/ töö/ sõber/ ese/ tegevus on minu jaoks õige?
5) Kuidas leida töö, mis meeldib?
6) Kuidas leida sõpru?
7) Kuidas leida armastust?
8) Üldised nõuanded lähisuhete kohta
9) Mida teha kui midagi ei meeldi?
10) Mida teha kui ikka ei meeldi mitte midagi?
11) Mis on viga?
12) Aga kui ma ikka tegin vea?
13) Aga surm on ikka nii õudne asi. Kuidas ma sellest positiivselt mööda vaatan kui inimesed surevad iga päev?
14) Aga kuidas ma saan kindel olla, et mitte-füüsiline maailm üldse olemas on?

(PS! Alljärgnevad juhised on üsnagi napid ehk neis juhistes võtavad inglid mõned elu põhitõed lühidalt kokku. Kõigis horoskoopides, mida ma järjepidevalt edasi kanaldan, arutleme me inglitega alati säärastel teemadel pikemalt. Selgitan – minu poolt kanaldatud horoskoope saab vaadelda kui järjejuttu, milles inglid avavadki meile maise elu erinevaid tahke. Seetõttu suunavad inglid alati uusi lugejaid läbi lugema kasvõi kõiki nädala horoskoope, mis mul on käesolevaks momendiks valminud. St. kuna elu sisaldab lõputul hulgal erinevaid nüansse, siis ei ole loomulikult alljärgnevad juhised ammendavad.)


1) Kuidas leida sisemine rahu?

Sisemise rahu leidmise sammud:

1. Leppige/ tehke rahu oma eluga sellisena nagu see parasjagu on. Kõik, mis on juba olnud, on olnud. Seda enam muuta ei saa. Te saate vaid edaspidi teha paremini kõike, mida soovite.

2. Tehke oma elu inventuur ja kõrvaldage oma elust kõik, mis teile ei meeldi ja rõõmu ei paku.

Mida see tähendab:

Suhete osas – ärge suhelge nende inimestega, kes teile ei meeldi. Ehk teisiti sõnastatuna – teadke, et teil on õigus oma suhtlusringkonda valida selliseid isikuid, kes teile meeldivad. Ehk veelkord teisiti sõnastatuna – teadke, et te ei pea mitte kunagi taluma mõne (väga) ebameeldiva/ ründava/ teid-maha-tegeva/ teile-nuga-selga-loopiva isikuga suhtlemist. Teil on alati õigus säärased suhtlused lõpetada ja oma elu seeläbi tervendada.

Maailmas on üle seitsme miljardi inimese. Meile ei saa olla ette nähtud kõigi maailma kodanikega suhtlemine. Seega on täiesti normaalne valida neid inimesi hoolikalt, kellega igapäevaelus ja ka üleüldises plaanis suhelda soovime.

Kui te lõpetate enda jaoks ebameeldiva inimesega suhtlemise (ükskõik, mille tõttu see inimene teile ei meeldi), siis ei tee te selle käitumisega mitte kellelegi halba. See inimene võib väga lihtsal moel valida endale nende ülejäänud seitsme miljardi seast uue inimese või inimesed, kellega suhelda.

Inglid lisavad veel täpsustuseks suhete osas – kui üks isik teile ei meeldi, siis ei tähenda see seda, et te peaksite talle midagi halba soovima. See ei tähenda ka seda, et te peaksite seda isikut kuidagipidi maha tegema. Kõige üldisemas plaanis on sääraste suhtluste puhul inglite poolseks juhiseks olla neutraalne. St. teil pole vaja sääraste isikutega suhelda, kuid teil pole ka vaja säilitada tugevat negatiivset suhtumist neisse, kes teile otseselt meeltmööda pole (ja/või kes on teie suhtes negatiivselt käitunud). Kui hoiate endas selliseid negatiivseid tundmusi ja veel kogute neid oma eluteel erinevatest kohtadest/ sündmustest/ juhtumistest kokku, siis mõjuvad need teile mürgina. Seetõttu tasub igasugusest negatiivsusest alati lahti lasta. Küll aga rõhutavad nad uuesti – suhtlema te endiselt ei pea sääraste tegelastega, kes on teile kuidagipidi halba teinud.

Inglid täpsustavad veelgi – kui tegu pole otseselt nugade-selga-löömisega ehk kui tegu on lihtsalt olukorraga, kus üks isik pole teisele meeltmööda, siis tähendab see laias plaanis seda, et nende isikute väärtushinnangud on erinevad. Need võivad olla erinevad mõne nüansi osas, aga võivad ka olla erinevad päris suurel määral. Sel polegi erilist tähtsust, mil määral need erinevad. Teil tuleb lihtsalt mõista, et tegu on väärtushinnangute erisusega ja selles nähtuses pole mitte midagi halba. Inimesed ongi loodud erinevateks, mistõttu on ka täiesti loomulik, et erinevatel inimestel on erinevad väärtushinnangud. Ehk see pole kunagi põhjus, miks peaks teisi maha tegema. Tuleb lihtsalt mõista, et igaühel on alati õigus valida oma suhtlusringkonda selliselt, et see sisaldab vastava isiku jaoks meeldivaid isikuid. St. isikuid, kellega põhilised väärtushinnangud ühtivad.

Asjade osas – ärge soetage ega hoidke oma elus asju, mis teile ei meeldi. Asjadel, nagu ka inimestel ja kõigel muul, on energia. Kui teile mõni asi ei meeldi (taaskord, ükskõik, millisel põhjusel ei meeldi), siis andke/ visake/ kinkige/ müüge see asi ära.

See käib ka kõige kohta, mis on teile kingitud. Kui teile kingitud ese ei meeldi, siis andke/ kinkige/ müüge/ visake see rahuliku südamega ära.

See on teie elu ja teil on õigus valida, milliseid asju te oma ellu lubate.

Töö osas – ärge tehke tööd, mis teile absoluutselt ei meeldi. Alati ja tõesti alati on võimalik leida endale uus töö. Teil on vaja ainult selgeks mõelda/ tunnetada, mida teile teha meeldiks.

Kui kohe ei ole võimalik loobuda tööst, mis ei meeldi, siis andke endale aega … aega mõtisklemiseks selle üle, mida te teha soovite ja aega selle uue leidmiseks. Senikaua aga leidke selles olemasolevas töös üks või mitu aspekti, mis teile meeldivad ja keskenduge iga päev just nendele meeldivatele aspektidele. Need aspektid võivad olla ükskõik kui väikesed või suured asjad/ nähtused/ tegevused … kasvõi näiteks lõunapausil nauditav kohv.

Ja täpselt sama kehtib kõige kohta – teil on õigus valida, mida te oma ellu soovite!

Siinkohal küsivad paljud, et kas nad ei ole egoistid kui nad valivad oma ellu ainult meeldivaid nähtuseid. Küsitakse ka, mis maailmast saab kui kõik teevad seda, mis neile meeldib. Kas maailm ei läheks sellisel juhul hukka?

Vastan neile alati järgnevalt:

Egoismi kohta – egoismil ja iseenda tingimusteta armastamisel (ja sellest armastusest lähtudes elamisel) on üüratu vahe. Need kaks nähtust ei saa iialgi olla käsitletavad sünonüümidena. Need on vastandid. Ma selgitan alati väga lihtsalt, kuidas neil kahel vahet teha – egoist on inimene, kes tahab endale head ja teistele halba. Egoist arvab, et teiste edukus kahjustab teda, sest tal on siis raske ennast teistest kõrgemaks pidada. Egoist valib oma tegevusi lähtudes sellest, mis teistele muljet avaldaks. Inimene, kes iseennast armastab, tahab nii iseendale kui ka teistele head. Selline inimene saab aru, et kui kõigil läheb hästi, siis on meie planeet väga meeldiv elupaik. Inimene, kes iseennast armastab, ei tunne vajadust end teistest kõrgemaks pidada. Inimene, kes iseennast armastab, ei tee mitte midagi eesmärgiga “teistele muljet avaldada”. Selline inimene valib oma tegevusi lähtudes sellest, mis talle endale rõõmu valmistab. Sellised tegevused valmistavad kaasuva nähtusena tavaliselt rõõmu ka teistele, kuid see pole esmatähtis (st. see pole eesmärk).

Maailma hukka minemise kohta – kui kõik teeksid ainult seda, mida neile südamest meeldib teha ja lubaksid oma ellu ainult meeldivaid nähtuseid, siis oleks maailm väga meeldiv elupaik. Mitte mingil juhul ei läheks siis miskit hukka. Kõik, mis on meie planeedil elu toimimiseks vajalik, saaks alati tehtud. Sealjuures teeksid iga vajaminevat tegevust just need isikud, kellele vastav tegevus on meelepärane. Siinkohal tasub meeles pidada, et erinevatele inimestele on erinevad tegevused/ asjad/ olukorrad/ nähtused meelepärased. Kui mõni tegevus on esmatähtis planeedi toimimiseks, siis eksisteerib alati kuskil ka keegi, kelle jaoks see tegevus on meelepärane. Kui kõik teeksid ainult seda, mida neile südamest meeldib teha, siis saaksimegi me endale harmoonias toimiva planeedi. Egoism on see, mis on viinud teatavaid aspekte meie planeedi elus hukka. Ja igaühe tingimusteta armastus iseenda vastu on see, mis viib lõpuks kõik aspektid harmooniani.

3. Hakake oma ellu lubama neid suhteid/ asju/ tööd ja kõike muud, mis teile meeldivad.

4. Pidage meeles, et kõik on tegelikult alati korras.

Kui miski on läinud näiliselt viltu, siis tegelikult peitub selles viltuvedamises üks või lausa mitu väärtuslikku õppetundi ja võimalus luua oma ellu midagi palju paremat.

2) Kuidas leida õnne?

1. Elage hetkes.

Meil on alati ainult käesolev hetk. Minevikku ja tulevikku ei ole olemas. Seetõttu on tõeliselt oluline ainult kõik see, mis toimub just praegu.

2. Kuulake oma tundeid ja järgige tunnete/ intuitsiooni/ sisehääle/ südamehääle poolt antavat juhendust.

See nõuanne kehtib iga sammu kohta, mida te oma elus teete. Alati järgige tunnete/ südame kutset.

Õnn on see, mida mõistusega ei ole iialgi võimalik leida. Õnne on võimalik leida ainult südamega!

3) Kuidas alustada oma elu rõõmsamaks elamist?

Väga hea on alustada igapäevasest mediteerimisest.

Siinkohal tuleb silmas pidada seda, et mediteerimine ei tähenda ainult mingis kindlas poosis ja vaikuses istumist. Me mediteerime ka siis kui me teeme enda jaoks meeldivaid tegevusi.

Näiteks joonistamine, kirjutamine, käsitöö tegemine, lihtsalt lemmikmuusika kuulamine, autoga sõitmine, õues jalutamine, jooksmine, nõude pesemine, koristamine, raamatute lugemine, ristsõnade lahendamine, lemmik spordialaga tegelemine, millegi parandamine jne. Kõik sellised ja paljud muud tegevused tekitavad meditatsioonis oleku kui inimesele meeldib neid teha. Selgituseks – kui teile ei meeldi joonistada, siis te ei mediteeri joonistades. Teha tuleb midagi sellist, mis just teile meeldib.

Leidke see tegevus, mis teile lihtsalt meeldib = ei olegi mingit loogiliselt leitavat põhjust, miks teile see tegevus meeldib.

Kui olete sellise tegevuse leidnud, tehke seda iga päev.

Kui olete nii õnnelik inimene, et teil on palju selliseid tegevusi, mis lihtsalt niisama väga meeldivad, siis tehke neid tegevusi vaheldumisi nii nagu meeldib. Peamine on see, et igas päevas oleks seda mediteerimist võimaldavat tegevust (või ka mitmeid tegevusi) nii palju kui võimalik.

Ja kui teile meeldib vaikuses istudes mediteerida, siis loomulikult tehke seda.

Oluline on vaid võimalikult suur osa igast päevast tunnetada head enesetunnet … niisama olemise rõõmu.

4) Kuidas ma saan aru, et suhe/ töö/ sõber/ ese/ tegevus on minu jaoks õige?

Kui te elate oma elu pidevalt tunnetades, mis meeldib ja tehes seda, mis meeldib, siis te hakkate ka järjest paremini iga väiksemagi detaili kohta aru saama, kas see on teie jaoks õige.

See “õige” tunne on äratundmise tunne, mida ei saa kuidagi loogikaga seletada. See on tunne, et elu on üks lõputu lõbustuspark.

Inimeste puhul tekib tunne nagu te oleks seda inimest juba ammu tundnud, kuigi kohtusite võib-olla alles mõni tund tagasi.

Töö puhul olete lihtsalt õnnelik tehes kõike seda, mida te oma töö raames teete. Mitte miski ei tundu koormav või ängi tekitav või ärritav või ebameeldiv.

Asjade puhul olete te seda asja vaadates lihtsalt rõõmus ja õnnelik. See asi tekitab teis väga hea enesetunde.

Te saate sellest lihtsalt aru kui miski on teie jaoks õige!

Usaldage oma tundeid!

5) Kuidas leida töö, mis meeldib?

Selleks, et olla õnnelik, tuleb teha tööd, mis meeldib. See töö peab teile nii palju meeldima, et te ärkate igal hommikul, olles rõõmus selle üle, et teete just seda, mida teete.

Töö on väga suur osa meie elust ja seetõttu peab see hea ja sobiv töö olema midagi sellist, mis tundub teile pigem nagu hobi. Selle all tuleb eelkõige mõelda seda, et töö ei tohi tekitada stressi.

Õige ja sobiv töö on midagi sellist, mis toob teile sisse täpselt nii palju raha kui te soovite ja tahate.

Õige ja sobiv töö on midagi sellist, kus teie aitate teisi ja ka teised aitavad teid.

Õiget ja sobivat tööd tehes tekib ilus harmooniline ring, kus mitte keegi ei tunne, et ta jääb millestki ilma.

Selleks, et leida endale õiget ja sobivat tööd alustage nendest sammudest:

1. Analüüsige ennast ja mõelge/ tunnetage, mida teile on alati väga meeldinud teha. Kui te veel ei teagi, mida teile meeldiks väga teha, siis hakake uurima erinevate tööde kohta taustainfot. Uurige internetist või raamatutest või mujalt, kuidas erinevaid töid tehakse ja milline on nende tööde puhul igapäevane töömudel/ töörütm. Lihtsalt uurige maad. Te ei pea midagi kohe otsustama, andke endale aega valimiseks ja mõtisklemiseks.

2. Kui olete leidnud tegevuse/ tegevused, mis teile väga meeldivad, siis järgneb analüüs. Analüüsige ja uurige, kuidas sellest meeldivast tegevusest saaks kujuneda teie igapäevane töö. Võib juhtuda, et loote endale ise selle sobiva töö ettevõtluse alustamise näol, kuid võib ka juhtuda, et leiate ideaalse töö kellegi teise poolt loodud ettevõttes/ asutuses/ projektis.

Lõpptulemus selgitab ennast juba ise välja. Teil on vaja ainult välja mõelda/ tunnetada, mis asi see on, mida teile teha meeldiks.

3. Pidage alati meeles, et selle just teile ideaalselt sobiva ja meeldiva töö leidmine on võimalik!

4. Ärge andke alla enne kui olete selle õige ja sobiva töö leidnud!

Antud teema puhul on minult küsitud alljärgnevaid lisaküsimusi:

– Kas kõik peaksid hakkama tervendaja tööd tegema selleks, et olla õnnelikud?

– Aga kuidas saaks siis maailm toimida?

– Ja mis saab näiteks ehitajatest ja muudest ametimeestest, kes peavad ka suure pakasega õues tööd tegema? Kes neid töid enam teeb kui kõik otsivad endale meelepärast tööd?

Selgitan siinkohal ka neid aspekte:

Iga töö jaoks, mida on vaja füüsilise maailma toimimiseks teha, leidub ka inimene (inimesed), kellele just see töö ongi tema kõrgema hüvanguga kooskõlas olev töö (ehk kõige meelepärasem töö). Kindlasti ei pea kõik inimesed hakkama tegema üht konkreetset tööd, olgu see siis tervendaja töö või mõni muu töö.

Meil on küll kõigil ette nähtud oma vaimset maailma arendada nii palju, et me oskaks oma sisemise kompassi (intuitsiooni) järgi igas olukorras teha meile parima otsuse (= arendada oma sisemist kompassi nii, et see alati töötaks ideaalselt), kuid see ei tähenda seda, et me kõik tervendajateks peaksime hakkama. Isiku kõrgema hüvanguga kooskõlas olev töö võib täiesti vabalt olla ehitamine suure pakasega. Sellisel juhul valmistabki inimesele ka pakasega ehitama minemine suurt rõõmu. Ja selle rõõmuastme järgi tulebki otsida endale sobivat tööd…see peab valmistama teile rõõmu iga ilmaga ja igas olukorras. Siis on kindel, et olete leidnud enda jaoks õige asja.

Ühtlasi tuletan siinkohal meelde, et tegeleda tuleb ikka ainult iseendale meelepärase töö leidmisega ja iseenda sisemaailma arendamisega. Teiste eest muretsemine ei ole kindlasti teie kõrgema hüvanguga kooskõlas olev töö!

6) Kuidas leida sõpru?

Hakake ise enda parimaks sõbraks.

Nautige omaette veedetavat aega. Tehke oma elu inventuuri, millest räägin sisemise rahu alapunktis ja küll tulevad lõpuks ka need sõbrad, kellega suhelda.

Kuni te otsite sõpru seetõttu, et tunnete ennast üksikuna, jääte te end üksikuna tundma ka leitavate sõpradega koos.

Esmajoones on teil vaja vabaneda üksinduse tundest ja seda saate te teha ainult ise. Teil ei ole selleks vaja kedagi ega midagi välist/ endast väljaspool olevat.

7) Kuidas leida armastust?

Leidke iseendas armastus iseenda vastu ja siis tuleb teie ellu ka armastus väljaspoolt inimeste ja ka kõige muu näol.

Alustage iseenda parimaks sõbraks hakkamisest.

8) Üldised nõuanded lähisuhete kohta

Nõuanne meestele:

Kui te valite endale elukaaslase ainult juuksevärvi ja kehakaalu järgi, siis te ei leia oma suhetes kunagi õnne. Kuulake elukaaslase valimisel oma tundeid ja usaldage neid!

Nõuanne naistele:

Kui te valite endale elukaaslase ainult pangakonto käibe järgi, siis te ei leia oma suhetes kunagi õnne. Kuulake elukaaslase valimisel oma tundeid ja usaldage neid!

9) Mida teha kui midagi ei meeldi?

Ärge pöörake tähelepanu sellele, mis ei meeldi.

Keskenduge/ tegelege/ pöörake tähelepanu ainult sellele, mis meeldib.

10) Mida teha kui ikka ei meeldi mitte midagi?

Kõik väline on ainult meie sisemaailma peegeldus.

Tegelege iseenda sisemaailmaga ja oma probleemide lahendamisega, siis paranevad ka kõik välised asjaolud.

Tehke kuskilt algust oma elu tervendamisega ja liikuge edasi ühe sammu kaupa. Teil ei ole vaja kõiki vastuseid teada kohe. Liikuge edasi nende teadmiste ja kogemustega, mis teil parasjagu on. Kõik uued vajaminevad teamised ja kogemused tulevad järjest lisaks.

11) Mis on viga?

Vigu pole olemas.

Kõik vead on ainult illusioon. Tegelikult on need õppetunnid ja kingitused kõrgemalt poolt läbi mille me õpime järjest rõõmsamalt läbi elu kulgema.

Kõik on tegelikult alati hästi!

12) Aga kui ma ikka tegin vea?

Sa ei ole teinud viga.

Kõik on hästi.

Sa oled läbi näilise veakogemuse liikunud lihtsalt lähemale oma tegelikule rõõmsale olemusele ja suurepärasele elule.

13) Aga surm on ikka nii õudne asi. Kuidas ma sellest positiivselt mööda vaatan kui inimesed surevad iga päev?

Me ei sure mitte kuskile. Surm on samamoodi illusioon nagu vead.

See, mida me siin füüsilises maailmas nimetame surmaks, on vaid vormi vahetamine. “Surres” liigume me edasi mitte-füüsilisse maailma, kus me nii kui nii kogu aeg ka suurema osaga endast oleme olnud.

Ma ei nimetaks seda koju jõudmiseks, sest me oleme alati kodus. Ükskõik, kus me parasjagu oleme. Kuna kodus olemist peetakse selleks kõige paremat (rahulikumat) enesetunnet pakkuvaks kogemuseks siin füüsilises maailmas, siis võib tõepoolest öelda, et spirituaalses plaanis oleme me igal ajahetkel kodus.

Meiega on kõik väga hästi ka pärast “surma”. Ja meiega on kõik väga hästi ka enne “surma”.

Kõik on alati hästi!

14) Aga kuidas ma saan kindel olla, et mitte-füüsiline maailm üldse olemas on?

Tõendiks sellest on kogu meie tundemaailm. Mis asi on tunne? Seda ei saa ju käega katsuda ega silmaga vaadata. Ometi on tunne (tunded) olemas ja kõik saavad aru, et see on olemas. Me tajume kõik seda igapäevaselt, kuidas tunded pole mitte ainult olemas, vaid nad elavad lausa vahepeal, pealtnäha iseseisvalt, oma mitmetasandilist ja värvikat elu. Miks on nii, et mõnikord on lihtsalt niisama hea enesetunne? Kust see siis tuleb kui mitte-füüsilist maailma poleks olemas? Kuidas üldse saaks siis eksisteerida selline nähtus nagu “enesetunne”?

Toon ka ühe konkreetse tunde kohta näite, mida paljud kindlasti ei pea ebatavaliseks nähtuseks – gabariiditunnetus. Kas see on füüsiliselt kombitav või silmaga nähtav asi? Ei ole.

Te lihtsalt tajute oma tunnetega kui suur teie auto on.

Kui tundeid ja mitte-füüsilist maailma pole olemas, siis kuidas on auto suurust võimalik tajuda?