Horoskoop 2019 – Ambur

Horoskoop 2019 Ambur

AMBUR

(Sünniaeg 23.11 – 21.12)

Inglite sõnumid 2019. aastaks – kõigile Amburitele

MÄRKSÕNA – Manipulatiivsete mustrite tervenemine

Aasta kristall – Must turmaliin

Aasta värv – Roheline

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Homme tuleb lahendus. Nr 73

Inglite taro kaart – Veekaartide rüütel ja Kümnes õhukaart

Lillekaart – Eelmise elu tervendamine. Meelespea

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel aastal avastasid Amburid oma tõelist isikupära. Inglid kõnelesid siis sellest, et teie isikupära oli varem varjatud, sest teie elu varjutasid ühe või mitme isiku sõltuvustega seotud teemad. Ehk nende isikute tõttu ei saanud enne teie tõeline loomus särada. Vaadeldes uuesti ka teie 2017. aasta horoskoopi, näib, et te vabanesite taolistest suhetest just 2017. aastal.

Mida toob aga 2019 teie jaoks?

Inglid ütlevad, et kuna te tegite 2018. aastal väga suuri samme just oma tõelise isikupära avastamise ja väljendamise temaatika raames, siis saab 2019. aastal ilmuda teie ette ka järgmine etapp. 

Mis selleks etapiks on? Nad ütlevad, et siin terveneb nüüd teie jaoks suhete temaatika üleüldiselt. Ehk terveneb laiem muster, millel on juured sajandite tagustes manipulatsioonides. Siin pole tegu vaid mõneaastase energeetilise kogumi tervenemisega. Siin terveneb nüüd tõepoolest midagi suuremat, midagi laiemaplaanilisemat ja midagi sügavamat. Sealjuures rõhutavad inglid, et see puudutab suhteid igal tasandil – ehk siin on hõlmatud nii perekondlik ring, sõprussuhted, tööalased suhted kui ka muud suhted.

Aga mis täpsemalt terveneb? Inglid ütlevad, et tervenebki alusbaasi muster ehk muster, mis on tootnud teie elus varem järjepidevalt teatud “veakoodi”. Kuna inglid kõnelesid eelmisel aastal just sõltuvustega isikutest ehk manipulatiivsetest isikutest, siis võimegi eeldada, et siin peetakse silmas just suhteid, mis hõlmavad suhtlust taoliste isikutega. Ehk lihtsamalt öeldes – teie elus terveneb nüüd “veakood”, mis tõi teile enne järjepidevalt ligi manipulaatoreid. Sealjuures ei ilmutanud need manipulaatorid end vaid üht liiki suhtluses, vaid neid tekkis teie ümber erinevate tasandite suhete raames.

2019. aastal see muster kaob. See kaob tervenemise läbi ehk näib, et too muster justkui hääbub ära. St. seal ei tule suurt ja kõlavat lõppakordi. See muster lihtsalt hääbub minevikku.

Mis edasi saab? Inglid ütlevad, et edaspidi saabki teie elus valitseda tervislik ja terviklik suhtlus. Kõigil tasanditel. See tähendab suhtlust, mis ei kurna teie elujõudu.

Inglid ütlevad, et tervislik ja terviklik suhtlus teistega on elujõudu andev. Selline suhtlus ei kurna mitte kunagi. Need suhted, mis on olnud kurnavad, on pidanud sisaldama manipulatsiooni. Ükski suhe ei kurna muul põhjusel. Sealjuures ei pruugi alati olla tegu manipulaatoriga, vaid suhe võib ka olla põhinenud manipulatsioonil ning see on hakanud inimest kurnama. Mis see tähendab? See tähendab, et too suhe on oma ellu valitud manipulatsiooni tõttu, mitte selle tõttu, et see haakuks teie tõelise olemusega.

Inglid on meile palju kõnelenud manipulatsioonidest just nädala horoskoopide vahendusel. Seega – kui olete mu kodulehel uus lugeja, siis soovitan teil kindlasti tutvuda ka nädala horoskoopidega. Kuna minu horoskoopide puhul on tegu pigem järjejutu laadsete kirjatükkidega, soovitangi tutvuda kasvõi kõigi varasemate nädala horoskoopidega, sest lugemist jätkub juba üsna palju. Ehk neid sõnumeid on juba üsna palju, mida inglid on läbi minu horoskoopide edastanud. Sellist põhjalikumat tutvumist soovitan ma muidugi eelkõige neile, kelle jaoks minu poolt kanaldatud sõnumid resoneeruvad. 

Inglid jätkavad – kui valime oma ellu elemente (ükskõik, milliseid elemente) oma tõelise olemusega haakumise põhjal, siis on kõik need elemendid oma olemuselt elujaatavad ehk elujõudu andvad. Kui aga elame elu, mille sisuks on justkui linnukeste märkimine mingisugusesse tabelisse, mida keegi kuskil on “õige elu” tähise all koostanud, siis ei pruugi nende linnukeste taga eriti palju elujõudu olla. Enamasti leidubki säärases (kellegi teise poolt koostatud) tabelis just nimelt kurnavaid elemente ja kui neid kurnavaid elemente saab ühel hetkel liiga palju, kukub ka inimese elu ümber.

Kuna ka siin tuli põgusalt viide elu ümber kukkumise temaatikale, soovitan teil lugeda ka Veevalaja tähemärgi 2019 aastahoroskoopi. Kuigi selles horoskoobis ei tundu olevat seoseid just paljude Amburite jaoks, näib, et mõni teist võib sealt siiski üht-teist leida.

Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja energeetilised sillad, nagu teen ka nädala horoskoopides. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Amburitele saadetakse 2019. aasta tarbeks kaks energeetilise silla viidet:

  • Nädala nr 41 horoskoop, aastast 2018
  • Aastanumber 1994

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 a. (esimese poolaasta) horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisasildadena välja 2018 maikuu suhete juhised ja 2019 juunikuu suhete juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2019 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Amburi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2019 energiat muusikamaailmast lugu – “Seal – Kiss From A Rose”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatutega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumise/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatuga?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Hetkel on ilmunud kaks raamatut – 2018 ja 2019 esimese poolaasta raamat (2019 a. keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat). Need on raamatud, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu raamatutega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Hetkel saab soetada 2019 esimese poolaasta inglisõnumite raamatut ehk horoskoobiraamatut (2019 keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat, mille eel sulgub esimese poolaasta raamatu müük). Milline see raamat täpsemalt on ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt – Horoskoop 2019 (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on. Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud peamiselt aastahoroskoopide puhul. Nädala horoskoobid on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd valmis ja tuli müüki vaid üks poolaasta korraga. (2019 teise poolaasta raamat ilmub 2019 a. keskpaigas.)

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.)

Soovin kõigile võrratut 2019. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"