Horoskoop 2019 – Neitsi

Horoskoop 2019 Neitsi

NEITSI

(Sünniaeg 23.08 – 22.09)

Inglite sõnumid 2019. aastaks – kõigile Neitsitele

MÄRKSÕNA – Töötamise mustrid tervenevad

Aasta kristall – Must turmaliin

Aasta värv – Kollane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Otsi olukorrast mustrit. Muster sisaldab vastust. Nr 90

Inglite taro kaart – Veekaartide rüütel

Lillekaart – Ümbritse end kaitsekilbiga. Bugenvillea

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmise aasta sõnumites ütlesid teile inglid, et te peate oma muretsemise harjumuse maha matma. See harjumus varjutas tervet teie elu, mistõttu inglid tulid ka rangelt ütlema, et selline komme tuleb ära lõpetada. Nad lisasid, et kuna tegu on harjumusega, saab seda nähtust ka oma süsteemist välja harjutada.

Vaadeldes 2019. aasta energiat, näib, et te olete seda ülesannet tõsiselt võtnud. Neitsi tähemärgi jaoks on muretsemine küll peaaegu nagu kaubamärk, kuid tundub, et te olete astunud häid samme sellest loobumise suunas. Päris kadunud too nähe teie energiast veel pole, kuid 2019. aastal ei takista see vähemalt teil enam edasiliikumist. 

Kuhu te 2019. aastal liigute? Inglid ütlevad, et te liigute nüüd edasi just peamiselt töövaldkonna raames. Võiks arvata, et see tähendab lihtsalt töökohtade vahetamist, kuid seekord ei piirdu too edasiliikumine vaid sellega.

Inglid ütlevad, et 2019. aastal toimuvad töövaldkonna ja töötamise üleüldise temaatika raames teatud suuremad muudatused. Energeetilises plaanis muutub kogu muster, millel see valdkond põhineb. Miks? Nagu ikka, on siin põhjused neis manipulatsioonides, millest inglid meile sageli kõnelevad. Nüüd sõuavad kõik töövaldkonnaga seostuvad manipuleeritud mustrid jäädavalt minema. Mida on inglid meile õpetanud? Kui muutub energeetiline plaan, siis järgnevad sellele alati ka muudatused füüsilises plaanis.

Aga miks kõnelevad nad sel teemal just Neitsi tähemärgi aastahoroskoobis? Seetõttu, et Neitsi tähemärgi esindajad tunduvad justkui juhtivat seda protsessi füüsilises maailmas. Ehk just selle tähemärgi esindajate kaudu algavad need muudatused meie füüsilises maailmas.

Aga mis muutub füüsilises plaanis? Kas inglid saavad meile juba mõnest muudatusest ka konkreetsemalt rääkida?

Nad ütlevad, et peamine, mis muutub, on hirmude lahkumine töövaldkonnast. Võime sellest järeldada, et taolised töökohad/ ettevõtted/ asutused, mis on seni oma töötajate hulgas hirmu tekitanud, lagunevad ära. Ehk sellised töökohad, kus inimesed on järjepidevalt pidanud hirmu tundes tööd tegema, lagunevad ära. 

Hirmu tundmise põhjuseks võivad olla erinevad aspektid – manipulaatoritest ülemused/ kolleegid/ omanikud, liiga suur töömaht ühele inimesele, mille tõttu ei jõuta kunagi tööd tähtaegselt valmis, pidev koondamise hirm jne. 

Sealjuures toimub too hirmude lagunemise protsess tõenäoliselt üsna järsult, mis tähendab ka, et sellised füüsilised struktuurid lagunevad tõenäoliselt pigem järsult kui aegamööda. Kui vaatlen seda olukorda pildina, siis näengi justkui aktsia hinnatabelit, milles toimub järsk kukkumine allapoole. 2019. aastal toimuvate sündmuste raames too “hind” enam ülespoole ei tõusegi ehk see hirmude lagunemine toimub jäädavalt. Kui tavapärases aktsiate hinnatabelis tõuseks mingil momendil hind kuhugi ülespoole tagasi, siis tollel pildil, mida ma näen, kaob see hinda kujutav joon tabelilt täiesti ära. Ehk ta kukub alla ja ongi kadunud. Kuna too joon näib enne kukkumist täiesti stabiilselt kulgevat (tollel pildil, mida mulle näidatakse), järeldangi sellest, et tegu on pikaajaliselt paigal püsinud manipulatsiooniga. Järsu kukkumise põhjust kõnealune pilt ei näita, kuid igal juhul tundub, et meil pole pärast seda sündmust enam tarvis karta, et need hirmud või vanad negatiivsed olukorrad uuesti kummitama tuleks. Need kaovad jäädavalt.

Mida saavad inglid veel rääkida 2019. aasta töövaldkonna muudatuste kohta? Nad ütlevad, et inimesed hakkavad nüüd töövaldkonnas loodusjõude ja loomulikku ehk looduslikku kulgemist ära kasutama. Ehk me hakkaks justkui töötamisel kasutama tuuleenergiat või päikeseenergiat. Ja siin ei mõelda seda, et rohkem ettevõtteid hakkavad oma hooneid nende variantide abil kütma. Siin mõeldakse just inimese isiklikku looduslikku jõudu ehk taaskord sisetunnet. See tähendab, et nüüd on igaühe jaoks uksed valla just nimelt tolle kõige meeldivama töö/ ameti/ ettevõtluse suuna leidmiseks. Ainus võti tolle kõige meeldivama variandini jõudmiseks ongi oma isikliku sisetunde kompassi kasutamine. Neid variante ei leia te eales kui kuulate töö valikul teiste käske-keelde-nõudmisi. Need variandid ilmuvad teie ette vaid siis kui kuulate ja järgite oma sisetunnet.

Mida see sõnum veel tähendab? See tähendab seda, et piisav hulk inimesi on nüüd hakanud oma sisetunnet kuulama ja järgima ning see koosmõju muudabki meie füüsilise maailma üldpilti.

Mida on inglid rääkinud meile korduvalt ja korduvalt sisetunde kohta? Ühe põhitõena on nad alati korrutanud, et kui kõik inimesed kuulaksid ja järgiksid oma sisetunnet, siis toimikski kogu füüsiline maailm harmoonias. Mitte ühtki nähtust siin ilmas pole võimalik tasakaalustada ilma sisetundeta. Sealjuures on oluline alati just igaühe isiklik sisetunne ja oma isikliku maailma tasakaalustamine. Sealt edasi tasakaalustub ka üldine pilt.

Näib, et töötamise valdkonna osas on nüüd aeg küps teatud üldpildi muudatuste jaoks, mis tekivad seetõttu, et piisav hulk inimesi on oma sisetunnet kuulanud ning ka oma isiklikus elus vastavaid muudatusi teinud.

Üldpilt ei muutu kunagi tühjast kohast ja see ei muutu kunagi ka kõvahäälsete protestide tõttu. Või siis ka võib muutuda, kuid selliselt ei teki kunagi positiivseid muudatusi. Meeldivad muudatused tekivad just nimelt taolise loomuliku kulgemise protsessi tagajärjel, mis hõlmab esmalt teatud hulga inimeste individuaalseid muudatusi. Seejärel loksuvad vajalikud muudatused ka üldpildis paika. 

2019. aastal saamegi näha, kuidas selline loomulik kulgemine meie üldpilti muudab. Nagu öeldud, leiavad seekord uuendused aset just töötamise valdkonna raames.

Inglid ütlevad, et inimese sisetunne on väga võimas loodusjõud. Ilma seda jõudu kasutamata jääb elu alati puudulikuks. Ükskõik, millisest küljest vaadates…midagi on alati kuskilt puudu või üle. Ainult läbi sisetunde kompassi kasutamise saab inimene jõuda nende kõige paremate variantideni. Sealjuures avalduvad läbi selle kompassi igaühe jaoks ainult need parimad variandid, mis on just tolle inimese personaalsetele eelistustele vastavad. See ongi see maagia, mida elu tahab tegelikult igaühele pakkuda.

Miks kardetakse sisetunde kasutamist? Inglid kõnelesid sel teemal Kaalude tähemärgi 2018 a. horoskoobis. Seal tõidki nad välja peamise põhjusena selle, et inimesed kardavad, et nende elu muutub kehvemaks kui nad kasutavad oma sisetundelt saabuvaid signaale. Kardetakse ka, et see on suisa ohtlik kui elada vastavalt oma isiklikule sisetundele.

Aga mida see tähendab kui inimene ei ela oma sisetundega kooskõlas olevalt? See tähendab seda, et tolle inimese elu juhivad teised. Ja mitte ainult sellised “teised”, kellest ta teadlik oleks. Kui inimene eirab täielikult oma sisetunnet, siis on tema elu juhtideks sisuliselt kõik need manipulatsioonid, mis siin ilmas heljuvad. 

Kuidas nii? Kui inimene ei kuula oma sisetunnet, siis läheb ta järelikult kaasa ainult “trendidega” ehk ta läheb kaasa kõige selle kogumiga, mida teised tema ümber teevad.

Kuidas nii? Kui inimene ei kuula oma sisetunnet, siis kuhugi ta ju ikka liigub. Kui tolles liikumises puudub sisetunne, siis peab seal järelikult olema midagi muud. Ja too miski muu ongi sellisel juhul teiste inimeste teadmiste, kogemuste ja mõtete kogum. 

Miks on see vale? Seetõttu, et teised inimesed elavad oma elu. Neil on omad ülesanded täita ja oma teekond käia. Teil on aga oma isiklik teekond olemas, mis on teile kõndimiseks mõeldud. Kuniks järgite vaid “trende”, kõnnite te kellegi teise rada. Seal rajal aga pole neid elemente, mida just teie eluks vajate. Loomulikult on seal igasuguseid elemente, mille abil aega surnuks lüüa, kuid te ei tulnud siia maailma tühja pilguga aega surnuks lööma. Te tulite siia elama. Selleks, et inimene saaks tõeliselt elada, on tal vaja teatud kindlaid (füüsilise maailma) elemente, mis on kättesaadavad ainult tema isiklikul rajal. Ja tollele rajale saab inimene kõndima minna vaid läbi oma isikliku sisetunde.

Kas teistega ei tohi üldse suhelda? Loomulikult võib, aga teised ei tohi juhtida teie elu. Mitte ükski teine inimene ei tohi juhtida teie elu, rääkimata “trendidest”. Kui teie elu juhib selline umbmäärane nähe nagu “trend” ehk see, mida valdav enamus teeb ja see, kuidas valdav enamus käitub, siis tõttabki teie elu mööda pidevat stressi rada. 

Miks? Sest kui elate nii nagu valdav enamus elab, siis üritate te ju tegelikult käia korraga väga paljusid erinevaid radu pidi. Sealjuures pole ükski neist radadest teie oma. Mida selline elu ikka muud kaasa saaks tuua kui stressi? Kui te muidu sellest printsiibist aru ei saa, siis üritage teadlikult samal ajal teha neid tegevusi, mida teevad väga paljud inimesed teie ümber. Katsetage sellist asja näiteks mõnel suuremal koosviibimisel – näiteks kontserdil, teatris, kinos vms kohas, kus teid ümbritseb suurem hulk inimesi. Vaadake kui palju inimesi on teie ümber ja vaadelge, kuidas nad kõik teevad erinevaid asju ja elavad erinevaid elusid. 

Toome näiteks teatrikülastuse. Oletame, et etendus ei ole veel alanud. Mis teie ümber toimub? Mõni räägib telefoniga, mõni joob kohvi, mõni joob teed, mõni ei taha kumbagi ja joob hoopis vett. Mõni sööb šokolaadi, mõni sööb kooki, mõni läheb alles puhveti järjekorda, mõni seisab juba närviliselt saali ukse ees ja tahab oma kohale minna. Mõni loobub üldse etenduse vaatamisest ja läheb koju ära, sest pea hakkas valutama. Mõni räägib sõbraga, mõni räägib emaga, mõni kolleegiga. Osad teid ümbritsevatest inimestest valmistuvad lavale minekuks, osad valmistuvad vaatleja rollis paigal istumiseks. Kümnel neist on täna sünnipäev ja kolmel neist pulma-aastapäev. Kaheksa valmistuvad homme uut tööd alustama. Viiel on homme viimane tööpäev. Kuusteist lähevad homme reisile. Neist neli läheb Itaaliasse. Kaks Prantsusmaale. Kolm Tšehhi. Neli Leetu. Üks Sloveeniasse. Kaks Soome.

Kas te teadlikult olete võimeline kõiki neid elusid täpselt ja üheaegselt järgi kopeerima? Kas te saaksite ühel ajal jääda etendust vaatama ja minna sealt minema. Vist mitte, kas pole. Rääkimata sellest, et te ei saa minna samal ajal nii Leetu, Soome kui Itaaliasse. Ja te ei saa kindlasti ka ühel ajal seista puhveti järjekorras ning istuda saalis oma kohal.

See tundub kõik ju loogiline. Jah, inimene pole tõesti füüsilises plaanis võimeline üheaegselt kõigi teiste inimestega sama elu elama. Tõenäoliselt ütleksid kõik teadlikult taolise näite kohta, et miks nad ka peaksid sellist elu tahtma.

Samas just selline nähe inimese elus teoksil ongi kui ta oma sisetunnet üldse ei kuula. Teiste inimeste tahtmiste ja käikude kummaline kogum ongi siis too “olevus”, mis tema elu ja mõtteid juhib. 

Otseloomulikult viibki selline elu sügavasse stressi.

Ühelt poolt seetõttu, et koguaeg on selline tunne, et ma ei tee piisavalt…sest ma ei tee ega saagi teha korraga kõike seda, mida kõik need inimesed mu ümber teevad. 

Ja teiselt poolt seetõttu, et ma ei tee mitte kunagi mitte ühtki sellist asja, mis oleks määratud minule tegemiseks. 

Ehk kokkuvõttes valitsebki sellisel juhul inimese elu mingisugune ebamääraste piiridega vaimne haigus, mis sunnib pidevalt igasuguseid asju tegema ja kogema, aga ükski neist kogemustest/ tegevustest pole mitte kunagi piisav selleks, et tunda normaalset enesetunnet.

Ja küll siis arendatakse igasuguseid erinevaid tablette ja kursuseid, millest loodetakse leida “päästjat”. Tegelikkuses on ainus võti (taolisest kaootilisest elust pääsemiseks) oma isikliku sisetunde kuulamine ja järgimine.

Kui inimene kuulab oma sisetunnet, kõnnib ta oma rajal. Seal rajal ei ole müra. Seal rajal ei ole ummikuid. Seal rajal ei ole häirivaid keelde või käske. Seal rajal ei ole ühtki tüütut naabrit ega sugulast. See on teie isiklik rada ning seal kehtivad teie reeglid ja mängib teie muusika.

Võib-olla küsite nüüd – aga mis nendest tüütutest naabritest ja sugulastest siis saab kui ma oma rajale lähen? Kas nad haihtuvad lihtsalt ära? Inglid ütlevad, et need asjad ei käi päris nii. Need muudatused toimuvad teistsugusel plaanil kui meid on koolitatud füüsilist maailma vaatlema. Jah, osad nähtused kindlasti muutuvadki ka tolles traditsioonilises füüsilises mõttes, kuid mõne nähtuse puhul võib muudatuseks olla ka see, et needsamad isikud lihtsalt ei häiri teid enam. Ehk muudatused toimuvad eelkõige teis endas. Te ei pea mitte kedagi ega midagi väe ja võimuga muutma minema.

Need välised tegurid muutuvad omasoodu, täpselt selle järgi, kuidas teie sisemine pilt väljapoole peegelduma hakkab. Kuniks inimesel puudub isiklik sisemine pilt (mis saab tekkida ainult tema isikliku sisetunde toel), saavad kõigi teiste peegeldused justkui temast läbi minna. Kui aga luua oma isiklik pilt, hakkab ka teie väline elu tagasi peegeldama just teie pilti.

Väga pika jutu lõpetuseks lisan ka selgituse, miks osade tähemärkide sõnumites näeme pikemaid juhiseid kui teistel – minu poolt kanaldatud horoskoobid on alati inglisõnumeid sisaldavad kirjatükid, millel on järjejutu laadne ülesehitus. Neid sõnumeid ei saa tegelikult otseselt lahterdada, mis tähendab ka seda, et sisuliselt võib abi/ juhendust leida iga tähemärgi horoskoobist. Nagu olen selgitanud ka iga aastahoroskoobi jaluses, kasutan astroloogilisi tähemärke vaid tinglikult. Miks? Selleks, et need kirjatükid oleksid kõigile huvilistele internetiavarustest paremini leitavad. Seetõttu pole ka tarvis muretseda kui mõnele teisele tähemärgile saabub pikem sõnum kui teile. Need siin on ikka ja alati kanaldatud inglisõnumid, milles inglid kõnelevad kõigest sellest, mida meil maises plaanis on parasjagu kõige olulisem teada. Sealhulgas jagavad nad alati ka nõuandeid ja õpetusi, mis ei aegu mitte kunagi. Eeltoodu tõttu soovitangi tegelikult tutvuda kõigi tähemärkide aastahoroskoopidega. Need sõnumid on siin tõesti pelgalt tinglikult ära jaotatud. Mitte mingisugust ranget lahterdust siin tegelikult ei eksisteeri. Ja nagu ikka – seda, kas midagi teie jaoks resoneerub või mitte, otsustate ikka vaid teie ise, täpselt nii nagu teie sisetunne juhatab.

Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja energeetilised sillad, nagu teen ka nädala horoskoopides. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Neitsitele saadetakse 2019. aasta tarbeks üheksa energeetilise silla viidet:

  • Aastanumber 2007
  • Aastanumber 1985
  • Nädala nr 42 horoskoop, aastast 2018
  • Nädala nr 17-19 horoskoop, aastast 2018
  • Nädala nr 9 horoskoop, aastast 2018
  • Nädala nr 37 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 8 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 6 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 50 horoskoop, aastast 2016

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 a. (esimese poolaasta) horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisasildadena välja 2018 veebruarikuu kinnisvara juhised ja 2019 veebruarikuu finants & karjääri juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2019 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Neitsi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2019 energiat muusikamaailmast lugu – “B.o.B – Airplanes (feat. Hayley Williams of Paramore)”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatutega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumise/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatuga?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Hetkel on ilmunud kaks raamatut – 2018 ja 2019 esimese poolaasta raamat (2019 a. keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat). Need on raamatud, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu raamatutega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Hetkel saab soetada 2019 esimese poolaasta inglisõnumite raamatut ehk horoskoobiraamatut (2019 keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat, mille eel sulgub esimese poolaasta raamatu müük). Milline see raamat täpsemalt on ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt – Horoskoop 2019 (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on. Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud peamiselt aastahoroskoopide puhul. Nädala horoskoobid on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd valmis ja tuli müüki vaid üks poolaasta korraga. (2019 teise poolaasta raamat ilmub 2019 a. keskpaigas.)

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.)

Soovin kõigile võrratut 2019. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"