Horoskoop 2019 – Lõvi

Horoskoop 2019 Lõvi

LÕVI

(Sünniaeg 23.07 – 22.08)

Inglite sõnumid 2019. aastaks – kõigile Lõvidele

MÄRKSÕNA – Perekondlik muster terveneb

Aasta kristall – Must turmaliin

Aasta värv – Kõik violetsed toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Fookusest väljas. Keskendu sügavalt käesolevale projektile, siis tuleb ka tulemus. Nr 50

Inglite taro kaart – Kaarik. Nr 7

Lillekaart – Puhasta oma energiat. Varjukannike

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel aastal ütlesid inglid, et te peate nüüd avama ühe ukse ehk te peate lubama teatud nähtused oma ellu, mis on juba teie jaoks valmis ja ootel. Nad ütlesid ka, et tolle ukse avamise võtmeks on eneseusk koosmõjus keskendumisega. Nad ütlesid teile ka tookord, missuguse temaatika uks see on, mida teil 2018. aasta jooksul avada tasuks. See uks puudutas enamjaolt perekonna ja suhete temaatikat. Osade jaoks oli ta ka seotud rahavaldkonnaga, täpsemalt perekondliku raha/ vara valdkonnaga (st. päranduse ja perekondliku kinnisvara teemad, mis puudutasid tõenäoliselt muuhulgas ka kaasomandi temaatikat jne).

Näib, et te tõepoolest leidsite 2018. aasta vältel selle ukse võtme üles. Ja te ka avasite tolle ukse. Ja näib ka, et selle ukse avamine ei parendanud ainuüksi teie elu, vaid mõjutas ka meie füüsilise maailma üldpilti.

Neitsi tähemärgi horoskoobis rääkisid inglid äsja pikalt sellest, kuidas just tolle tähemärgi esindajad juhivad 2019. aastal kollektiivselt protsessi, mis tervendab energeetiliselt töövaldkonna manipulatsioone.

Tundub, et Lõvi tähemärgi esindajad juhivad 2019. aastal sarnast kollektiivset protsessi, kuid teie ei tegele töövaldkonnaga. Teie tervendate üldist perekondlike manipulatsioonide temaatikat. Eelmise aasta sündmused olidki tolle protsessi läveks. St. teatud (protsessi käivitamiseks vajalik) hulk Lõvisid ületas 2018. aastal justkui tolle kollektiivselt vajaliku lävepaku, mille järel hakkas üldine muster muutuma.

Aga mis tolles perekondlikus mustris täpsemalt muutub? Nagu inglid ütlesid teile ka eelmisel aastal – üheks tahuks on perekondlikud suhted, kuid teie töös esineb ka teine tahk, milleks ongi siis see perekondliku raha pool. Ehk perekondliku vara pool.

Aga mis neis pooltes muutub?

Inglid ütlevad, et mõlemast poolest lahkub nüüd sügav manipulatsioon ja just Lõvidel on selles protsesis võtmeosa mängida. St. teie justkui saadategi tolle spetsiifilise manipulatsiooni minema.

Kui Neitsi tähemärgi horoskoobis ütlesid inglid, et töövaldkonna manipulatsioon lahkub järsult ja kukkumisega, siis perekondliku manipulatsiooniga on lugu teistsugune. Tolle manipulatsiooni lahkumise pildina näen ma kaldast järjest eemalduvat laeva. Sealjuures ei kulge selle laeva tee tavapärases rütmis ühest maisest sihtpunktist teise, vaid ta sõidab justkui üle füüsilise maailma ääre minema. See tähendab, et nende manipulatsioonide lahkumise teekond on sujuva tempoga ja näib ka, et suuremate tõrgeteta. Meri tundub sel pildil olevat täiesti rahulik ja ka tuul peaaegu lõplikult vaikinud. Selle laeva lahkumist saadab vaid päike, mis paistab tol päeval läbi udu. Kaldal on ka neid, kes näevad, et see laev lahkub ja tundub, et osad neist ka teavad, et see lahkub igaveseks. Samas kurbust neis ei ole. Ehk tõenäoliselt on kõik need vaatlejad teadlikud tolle lahkuva nähtuse pahatahtlikust iseloomust, mistõttu on nad ka teadlikud sellest, et kurbuseks pole vähimatki põhjust.

Aga milline on Lõvide roll täpsemalt tolle manipulatsiooni lahkumise loos? Inglid näitavad selle küsimuse peale köisi, millega too laev on kalda külge kinnitatud. 

Lõvid harutavad need köied lahti.

Sealjuures on oluline, et te ei lõika tollel pildil neid köisi katki. Teie ülesanne hõlmab just nimelt harutamist.

Miks? 

Tõenäoliselt jääks meie maailma veel tollest manipulatsioonist midagi järgi kui keegi lõikaks need köied katki. St. lõigatava köie ots jääks sellisel juhul siia maha. Antud protsessis on aga väga oluline, et tollest manipulatsioonist ei jääks siia maailma midagi maha.

Niisiis, milline on kokkuvõtlik juhis Lõvidele eelolevaks aastaks? Inglid ütlevad, et harutage nüüd kõike hoolega lahti, mis teile harutamiseks ette satub. Olgu selleks teatud perekondlike saladuste lahti harutamine või ka saapapaelte lahti harutamine. Iga säärase toiminguga teostate te oma 2019. aasta energeetilist ülesannet, mis viib nii teid kui ka teisi inimesi siirale elurõõmule lähemale.

Füüsilise maailma ilmingute mõttes tähendab see juhis ka seda, et te võitegi 2019. aasta vältel kohata oma elus rohkem sassis asju. Just selliseid sassis asju, mida peab lahti harutama – näiteks juhtmeid, nööre ja ka juuksed võivad tavapärasest rohkem sassi minna. Mida on inglid meile juba korduvalt õpetanud? Iga toiming energeetilises plaanis kajastub füüsilisse plaani. St. kui kohtate nüüd sääraseid ilminguid, siis harutage kõik need elemendid rahulikult lahti. Ärrituda pole mõtet. Need asjad ei jää sellises sassis olekus teie ellu ilmuma. Teadke, et see on vaid üks ajaperiood ja see on vaid tolle energeetilise ülesande tõttu toimuv nähe.

Lisan lõpetuseks ühe huvitava tähelepaneku – Lõvide 2019. aasta energias valitseb täielik vaikus. Teistel tähemärkidel oli energias ikka kuulda inimeste vestlusi ja muid taustahelisid, aga Lõvide energias pole seekord kuulda ühtki heli. Sealjuures ei tundu see vaikus kuidagipidi halb. Ta tundub soe ja sõbralik. Seetõttu näib mulle lausa nagu kõik Lõvid pühendaksid tolle aasta sügavale meditatsioonile. Tõenäoliselt on see ka jätk eelmise aasta keskendumise harjutustele, mille läbi te jõudsite ülalpool nimetatud ukse avamiseni.

Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja energeetilised sillad, nagu teen ka nädala horoskoopides. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Lõvidele saadetakse 2019. aasta tarbeks kaheksa energeetilise silla viidet:

  • Aastanumber 2005
  • Aastanumber 1997
  • Nädala nr 17-19 horoskoop, aastast 2018
  • Nädala nr 22 horoskoop, aastast 2018
  • Veemärkide 2017 II kvartali (aprill-juuni) suhtehoroskoop
  • Nädala nr 39 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 7 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 51 horoskoop, aastast 2016

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 a. (esimese poolaasta) horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisasildadena välja 2018 aprillikuu kinnisvara juhised ja 2019 juunikuu üldistes sõnumites väljatoodud juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2019 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Lõvi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2019 energiat muusikamaailmast lugu – “Adele – Hello”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatutega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumise/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatuga?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Hetkel on ilmunud kaks raamatut – 2018 ja 2019 esimese poolaasta raamat (2019 a. keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat). Need on raamatud, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu raamatutega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Hetkel saab soetada 2019 esimese poolaasta inglisõnumite raamatut ehk horoskoobiraamatut (2019 keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat, mille eel sulgub esimese poolaasta raamatu müük). Milline see raamat täpsemalt on ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt – Horoskoop 2019 (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on. Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud peamiselt aastahoroskoopide puhul. Nädala horoskoobid on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd valmis ja tuli müüki vaid üks poolaasta korraga. (2019 teise poolaasta raamat ilmub 2019 a. keskpaigas.)

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.)

Soovin kõigile võrratut 2019. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"