Horoskoop 2019 – Vähk

Horoskoop 2019 Vähk

VÄHK

(Sünniaeg 21.06 – 22.07)

Inglite sõnumid 2019. aastaks – kõigile Vähkidele

MÄRKSÕNA – Südamevalu taga on uks

Aasta kristall – Opaal

Aasta värv – Sinine

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Sellest tõkkes saad Sa üle astuda. Nr 104

Inglite taro kaart – Kolmas õhukaart

Lillekaart – Tee oma mõtted helgemaks ja kergemaks. Oranž liilia.

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

2018. aastal liikusid Vähid edasi sammhaaval. Inglid ütlesid, et te tunnete nüüd soovi edasiliikumiseks ja te hakkate ka liikuma, kuid tolle liikumise lõppsihtkohta teile veel ei näidata. Nad täpsustasid veel, et 2018. aasta liikumine on paljude Vähkide jaoks seotud töövaldkonnaga.

2019. aastal liigub Vähkide jaoks fookus töövaldkonnalt ära ja langeb suhete valdkonnale. Inglid mainisid ka eelmise aasta horoskoobis, et teil oli üle-eelmisel aastal (2017) iseendaks saamise aasta. Ka 2018. aasta töövaldkonna muudatused tegite te just tolle protsessi baasilt. Ehk te korrigeerisite oma elus tööd puudutavat temaatikat just tollest värskest eneseotsingust tõusetunud küsimuste ja eelistuste järgi. 

Inglid ütlevad – nüüd on aeg teha sama suhete valdkonnaga. Nimelt on teil ka selles valdkonnas taolisi elemente sees, mis enam teie uue minaga ei kattu. Ja nüüd ongi aeg need elemendid oma energiast vabastada.

Siin võivad olla fookuses nii reaalsed suhted teiste inimestega kui ka sisse harjutatud suhtemustrid, mis teid enam edasi ei vii.

Tundub, et enamikul tähemärkidest tulebki 2019. aastal millestki loobuda. Samas pole see loobumine enamiku puhul kurb, vaid on hoopis koheselt edasiviiv. Enamiku puhul pole võib-olla isegi õige kasutada terminit “loobumine”, sest kõnealused nähtused hakkavad pigem ise lahkuma meie eludest. Võib ka öelda, et need hakkavad ära langema meie eludest.

Vähkide puhul aga näib see olukord rohkem tõesti just loobumisena ehk Vähid ise peavad millestki loobuma. Ja teie loobumises tundub olevat ka kurbus sees, kuid inglid suunavad teid koheselt olukorra positiivset külge vaatlema. Nad ütlevad, et tolle loobumise taga on väga suur hulk värskust. Nad ütlevad ka, et te pidite sellest nähtusest loobuma, sest too nähe oli ära varjutanud teie tõelise mina. Teie sünnipärane eluplaan sisaldab väga palju rõõmustavat ja te varem ka teadsite seda. St. teil oli ka endal tugev kinnitus sisetundelt olemas, et teie elu just sääraseks kujuneb. Ajapikku te aga unustasite tolle kinnituse ja tunde ära. See kadus teie teadvusest, sest sinna ilmus too suur vari.

Nüüd on aga too vari läinud, mis tähendab, et te peaksite üsna kiirelt hakkama uuesti tundma seda sisemist kinnitust. Seda, milliseid füüsilise maailma elemente teie isiklik kinnitus sisaldab, teab igaüks juba ise. Kuna selle kinnituse sisu on erinevate inimeste jaoks erinev, ei too inglid siinkohal täpsemaid detaile välja.

Kuidas olla kindel, et te jõuate uuesti tolle kinnituse tundmiseni? Inglid ütlevad, et hakake lihtsalt meenutama, milline oli teie elu enne seda varju. Tehke selliseid füüsilisi toiminguid, mida tegite varem ja külastage kindlasti ka selliseid kohti, mida külastasite varem. Selliselt loksutate te tolle mälestuse oma süsteemist taaskord välja. Kuna see mälestus tahab teie teadvusesse uuesti jõuda, siis ei tohiks see protsess väga keeruline või aeganõudev olla. Kui hakkate tema poole liikuma, hakkab tema ka teile vastu liikuma. Kuna vari on läinud, siis pole tema teel enam ühtki takistust, mis ei laseks tal teie teadvusesse tagasi ilmuda.

Selle tõttu ütlevad inglid teile ka aasta märksõnana – südamevalu taga on uks. St. too uks on koheselt olemas. Ehk niipea kui too loobumise moment aset leiab ehk niipea kui vari on kadunud, on olemas ka uks. See on uks, mis on mõeldud teile. See on uks, mille avamiseks polegi võtit vaja, sest see on juba teie jaoks lahti. See uks viib teid sinna, kuhu teie süda on koguaeg soovinud minna. Te võisite küll oma mõtetest need soovid vahepeal ära kaotada, kuid teie süda on neid soove alati meeles pidanud.

Astuge nüüd julgelt tollest uksest sisse ja jätkake teekonda, mis viib teid personaalsete südamesoovide täitumiseni.

Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja energeetilised sillad, nagu teen ka nädala horoskoopides. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Vähkidele saadetakse 2019. aasta tarbeks seitse energeetilise silla viidet:

  • Nädala nr 29 horoskoop, aastast 2017
  • Aastanumber 1974 (osade puhul 1978)
  • Aastanumber 2014
  • Neitsi tähemärgi 2018 aastahoroskoop
  • Nädala nr 39 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 36 horoskoop, aastast 2017
  • Nädala nr 7 horoskoop, aastast 2017

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 a. (esimese poolaasta) horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisasildadena välja 2018 maikuu suhete juhised ja 2019 aprillikuu üldistes sõnumites väljatoodud juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2019 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Vähi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2019 energiat muusikamaailmast lugu – “Fergie – Big Girls Don’t Cry (Personal)”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatutega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumise/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatuga?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Hetkel on ilmunud kaks raamatut – 2018 ja 2019 esimese poolaasta raamat (2019 a. keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat). Need on raamatud, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu raamatutega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Hetkel saab soetada 2019 esimese poolaasta inglisõnumite raamatut ehk horoskoobiraamatut (2019 keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat, mille eel sulgub esimese poolaasta raamatu müük). Milline see raamat täpsemalt on ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt – Horoskoop 2019 (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on. Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud peamiselt aastahoroskoopide puhul. Nädala horoskoobid on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd valmis ja tuli müüki vaid üks poolaasta korraga. (2019 teise poolaasta raamat ilmub 2019 a. keskpaigas.)

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.)

Soovin kõigile võrratut 2019. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"