Horoskoop 2020 – Lõvi

horoskoop 2020 lõvi

LÕVI

(Sünniaeg 23.07 – 22.08)

Inglite sõnumid 2020. aastaks – kõigile Lõvidele

MÄRKSÕNA – Saksa täpsus

Aasta kristall – Sodaliit

Aasta värv – Sinine

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Keegi toob sulle uudiseid. Nr 17

Inglite taro kaart – Kuues tulekaart

Lillekaart – Tark hing. Asalea

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel aastal juhtisid Lõvid perekondlike manipulatsioonide lahkumise protsessi. Inglid ütlesid siis, et just Lõvi tähtkuju esindajad on peamiselt need, kes ühendavad antud manipulatsioonide köied maa küljest lahti ja saadavad need üle vee minema. Sealjuures rõhutati veel seda, et antud protsessis te just harutate neid köisi lahti, sest kõnealustest manipulatsioonidest ei tohtinud midagi siia järgi jääda.

Mida toob Lõvidele aasta 2020?

Näib, et kogu see harutamine tegi teid meistriks. Nüüd on ainult küsimus – milles see teid meistriks tegi?

Inglid ütlevad, et siin käib nüüd jutt energeetilistest protsessidest. Ja teie saite eelmisel aastal väga peenekoeliste energeetiliste tööde meistriks.

Kuhu see meisterlus teid edasi viib?

Tundub, et 2020. aastal viib see teid järgmise peent tunnetust vajava tööni.

Kui ma vaatlen seda olukorda pildina, siis ma näengi Lõvi tähtkuju esindajaid ehitamas üht keerukat ja pisikestest plokkidest koosnevat rajatist. Ma ei oska seda paremini kirjeldada.

Need plokid on lego klotside sarnased, aga need on veel väiksemad. Energeetilises mõttes on need üliväiksed.

Kokku moodustab see protsess jällegi ühe olulise energeetilise tugisamba.

Ja kindlasti tuleb nentida, et just Lõvid on need ainsad ja õiged, kes selle töö ka kiirelt ja korralikult tehtud saavad.

Miks?

Sest just teil on vastava töö ettevalmistus olemas.

Jah, selleks koolitati teid eelmisel aastal, kuid siin käib ka jutt varasemast elust. Näib, et teid oleks justkui terve elu vastavaks tööks koolitatud ja isegi sellega see lugu ei piirdu. Nimelt on siin loos ka iidsed juured olemas. St. need Lõvid, kelle puhul antud juhised resoneeruvad, on energeetilises plaanis sama või sarnast tööd teinud ka varasemalt (eelmistes eludes).

Ehk kokkuvõttes võime olla kindlad, et teil on selleks tööks kõik oskused ja teadmised olemas.

Selline oli pilt energeetiliselt poolelt.

Mida toob aga antud protsess kaasa maises plaanis?

Kas inglid saavad meile midagi ka selle kohta rääkida?

Nad ütlevad, et maises plaanis on Lõvid 2020. aastal väga paljude uudiste toojateks.

Kui ma vaatlen nüüd seda olukorda pildina ja maise poole pealt, siis ongi seal näha, et Lõvid muutuvad nüüd justkui postiljonideks. 

Loomulikult ei tähenda see seda, et kõik Lõvid võtavadki endale selle ameti, kuid uudiseid hakkate te küll igale poole laiali kandma.

Mida see veel tähendab?

Kui me paneme nüüd energeetilise pildi ja maise plaani pildi kokku, siis näeme me seda, et need uudised ongi ülalnimetatud väiksed plokid.

Mis see omakorda tähendab?

See tähendab seda, et Lõvid kannavad sel aastal erinevaid uudiseid laiali väga kindla eesmärgi nimel. Mäletatavasti valmistasite te ju neist plokkidest rajatist. See aga peabki tähendama seda, et kõnealused uudised moodustavad lõpuks kokku mingisuguse terviku.

Mis me seega võime kokkuvõttes järeldada Lõvide aasta kohta?

Teie aasta saab olema väga sündmusterohke. Sealjuures sisaldab iga sündmus endas kaht poolust – üks on see pilt, mida te maises plaanis näete ja teine on tolle sündmuse energeetiline eesmärk.

Mida on inglid meile sageli rääkinud?

Energeetilises plaanis võivad väga väiksed teod ja sammud omada ka väga suurt tähtsust. Ja enamasti nii ongi – mida tähtsusetum maine samm tundub, seda olulisem see ka energeetilises plaanis on. Sealjuures ei pruugi ühe olukorra maine pilt ka üldse kattuda tema energeetilise eesmärgiga.

Aga miks on nii, et energeetiliselt väga tähtis asjaolu tundub maises plaanis tühisena?

See on nii seetõttu, et mõiste “tähtis” on läbi immutatud erinevatest manipulatsioonidest. Meid on nimelt koolitatud “tähtsaks” pidama igasuguseid erinevaid maiseid nähtuseid, mis tegelikult pole meie eksistentsi raames üldse eriti olulised. Ja samal ajal on meid järjest kaugemale viidud päriselt tähtsatest asjaoludest. Neid asjaolusid on järk-järgult üha tühisemateks tembeldatud.

Ahhaa! Aga siit tuli ju järgmine vihje Lõvide tegevuse kohta 2020. aastal.

Lõvid hakkavad nüüd teistele demonstreerima, mis on elus päriselt tähtis. Sealjuures demonstreerite te seda ka iseendale, sest ka teie pole kõnealustest manipulatsioonidest puutumata jäänud. 

Aga kui asjalood on nii, siis kuidas te üldse oskate meid tolle teema osas õpetada?

Inglid ütlevad, et need õpetused, millest nemad praegu räägivad, töötavad kõik energia tasandil. Lõvide energias on aga kõik need teadmised olemas. Jah, te ei pruugi neid teadmisi enam maises plaanis omada/ tunnetada/ näha/ kogeda, kuid energia poolt see praegu ei takista. Energeetilise poole pealt saate te ikka oma ülesande edukalt ära teha.

Kuna inglid jätkasid teie juhiseid veel ka pärast kokkuvõtlikku osa, siis saame siinkohal teha veel üle kokkuvõtte. Seekord päriselt lõpp-kokkuvõtte.

Niisiis – milline tuleb Lõvide jaoks aasta 2020?

See tuleb üks väga tähtis aasta, mis võib ka maises plaanis tunduda tühisena. Samas erineb meie arvamus tolle tähtsuse ulatuse osas kindlasti väga suurelt, olenevalt sellest, kas mõõdame kõnealust tähtsust aasta alguses või lõpus.

Kuidas nii? Me läbime nüüd kõik koos ühe korraliku koolituse, mis muudab meie arvamust antud küsimuses. Ja seda koolitust korraldavadki Lõvid. Nad korraldavad seda väga korrektselt ja täpselt. Võib ka öelda – saksa täpsusega.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Teie isiklikult tunnete seda, mitte teie ema, vend või sugulane. Teie ema, venna ja sugulase jaoks võib resoneeruda hoopis mõni teine viide, mis jällegi teid ei pruugi üldse kõnetada.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Lõvidele saadetakse 2020. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

 • Sõnni 2020 aastahoroskoop
 • Kaksikute 2020 aastahoroskoop
 • Nädala nr 23, 2017 horoskoop
 • Nädala nr 32, 2017 horoskoop
 • 2017 IV kvartali horoskoop (selle viite puhul ütlevad inglid, et siin on teie jaoks nõrgem side kui teiste viidete puhul, kuid nad toovad selle siiski välja)
 • Nädala nr 40, 2017 horoskoop
 • Aastanumber 1998

Neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega (alates 2019 juulikuust ilmuvad tasulised lisasõnumid igakuiselt – vt alaleht “Kuuhoroskoop (tasuline)”), toovad inglid lisasildadena välja 2018 märtsikuu finants & karjääri teemasektori juhised ja 2019 jaanuari finants & karjääri teemasektori juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2020 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Lõvi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2020 energiat muusikamaailmast lugu – “Rammstein – Du Hast”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Säärased raamatud ilmusid 2018 a. tarbeks ja 2019 esimese poolaasta tarbeks. Alates 2019 juulikuust hakkasid tasulised lisasõnumid ilmuma igakuiselt (ikka e-raamatu kujul). Tegu on sõnumitega, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu tekstidega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Sama reegel kehtib edasi ka kuuhoroskoopide puhul. St. ühtki varasema perioodi raamatut enam soetada pole võimalik. Tasuliste lisasõnumite kohta leiate kogu lisainfo alalehelt – Kuuhoroskoop (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on (energeetilises mõttes). Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.

ei.ole.astroloogiline.horoskoop

Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud ainult aastahoroskoopide puhul. Kõik muud horoskoobid, mida ma valmistan (nädala horoskoobid, tasulised kuuhoroskoobid jne), on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinjuures on abiks näiteks Facebook. Kui vajutate minu Facebooki kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule, siis saate te alati FB siseselt teavituse kui olen postitanud mõne uue horoskoobi. Minu Facebooki konto lingi leiate kodulehe ülaservast.

TASULISED LISASÕNUMID – KUUHOROSKOOP
(milles sisaldub ka kollektiivne kaugseanss)

Alates 2019 teisest poolaastast valmistan ma igaks kuuks eraldiseisvalt lisasõnumeid ehk enam ei ilmu terviklikku aastaraamatut või poolaasta raamatut, nagu ilmus varem.

Nüüd saab seega igaüks otsustada, millise kuu puhul ta soovib kaasa teha kollektiivses kaugseansis ja/või millise kuu puhul ta soovib lugeda lisasõnumeid. 

NB! Tegu ei ole personaalse horoskoobiga, tegu on e-raamatuga.

NB! Ka tasuline kuuhoroskoop EI OLE astroloogiline horoskoop. See tähendab, et ka seal ei lahterda ma sõnumeid tähemärkide kaupa. Nagu ütlesin juba ülalpool – tähemärke kasutan ma oma töös AINULT nende lühikeste aastahoroskoopide puhul, mida te praegu lugesite.

Mis tasulises kuuhoroskoobis täpsemalt sisaldub?

Seal kanaldan ma sõnumeid teemade kaupa.

Iga kuu sõnumites on järgmised teemasektorid:

 • Üldised sõnumid
 • Suhted
 • Finants & karjäär
 • Kinnisvara
 • Sisetunde tuunimise juhised
 • Lisaks on iga kuu juhiste lõpus eraldi sektor vastava kuu päevasõnumitega

Ja nagu juba öeldud – läbi nende sõnumite toimub ka kollektiivne kaugseanss – seda muidugi ainult neile, kes soovivad nende sõnumitega kaasa töötada.

Mis on kollektiivne kaugseanss täpsemalt?

Mida tähendab sõnumitega kaasa töötamine?

Millise kuu horoskoop on hetkel müügis?

Kuidas tasulist kuuhoroskoopi tellida?

Kogu lisainfo leiate siit alalehelt -> “Kuuhoroskoop (tasuline)“

Soovin kõigile võrratut 2020. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"