Nädala horoskoop 20.04-10.05.2020

nädal 17-19 2020 horoskoop

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

20.04 – 10.05.2020

2020. aasta nädal nr 17-19

Inglite sõnumid aasta 17-19. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Milline on Sinu soov?

Sel korral soovivad inglid teha asju veidike teistmoodi kui tavaliselt.

Nimelt ei saada nad kolmeks eelolevaks nädalaks tavapäraseid sõnumeid.

Seekord soovivad nad hoopis korraldada ühismeditatsiooni.

Ühismeditatsiooni, mis kestabki kolm nädalat (20. aprill – 10. mai).

Järgnevalt räägime me läbi kõik kõnealuse meditatsiooni nüansid. Kuna ma panen selle info üles juba neljapäeval (16. aprillil), siis jõuavad kõik ka rahulikult tolle infoga tutvuda, enne ühismeditatsiooni algust. Ehk teil on rahulikult aega, et tolle meditatsiooni juhised läbi lugeda ja otsustada, kas asute tolles meditatsioonis osalema.

Ütlen ka kohe ära, et see meditatsioon toimub täiesti tasuta ja te ei pea mitte kellelegi oma osalemisest teada andma. Ka minule ei ole vaja sellest teada anda.

ÜHISMEDITATSIOONI SISSEJUHATUS

Milline see meditatsioon välja näeb?

Alustuseks kordan veelkord, et te ei pea selles meditatsioonis osalemisest mitte kedagi teavitama. Ka minule ei ole vaja sellest teada anda.

St. maises mõttes ei ole teil vaja kellelegi oma osalemisest teada anda.

Oma inglitele aga annate te sellest küll teada. Seda aga muidugi oma energia kaudu.

Nimelt hakkabki too meditatsioon energeetilisest küljest toimetama selliselt, et igaüks töötab oma inglitega ehk oma energeetilises ruumis.

Vastava meditatsiooniga aga aitame me ka kollektiivset pilti ehk me tõstame vastava meditatsiooniga ka kollektiivset energeetilist sagedust.

Aga kuidas see nii saab olla kui me hakkame igaüks töötama oma energeetilises ruumis?

Mida on inglid meile sageli rääkinud?

Nad on meile korduvalt öelnud, et maailma kollektiivse pildi parendamiseks peab igaüks parendama oma isiklikku pilti. St. nad on meile korduvalt öelnud, et maailma kollektiivset väljundit ei ole mitte ühelgi muul moel võimalik paremaks muuta. Seda saab muuta ainult läbi oma isikliku väljundi paremaks muutmise ehk läbi enda elu tervendamise. Ehk teisisõnu – igaüks teebki maailma jaoks kõige suurema heateo seeläbi kui ta tervendab oma elu.

Ja nii me nüüd teemegi. 

Täpsustan – selle meditatsiooni eesmärk on igaühe isikliku elu paremaks muutmine. Ehk eesmärk on personaalne, mitte kollektiivne.

Aga kuidas me oma elu nüüd paremaks muutma hakkame?

Siinkohal on vastus väga lihtne – läbi soovimise.

Inglid on nimelt meid ka sageli soovima suunanud, aga nad on ka rääkinud sellest, kuidas inimestel on tihtilugu keeruline endale midagi soovida. Keeruline just seetõttu, et iseendale millegi soovimist (sealhulgas ka üleüldises mõttes parema elu soovimist) aetakse sageli segi egoismiga. See on aga manipulatsioon – ka seda on inglid meile korduvalt õpetanud ja kinnitanud.

Ja nad on meile ka korduvalt rääkinud sellest, kuidas iga inimene saab oma elu luua VAID ise ehk isiklikult. St. see on igaühe loomingu esimene tasand – oma isikliku elu loomine ehk oma elu kujundamine, vastavalt oma isiklikele eelistustele. 

Nad on ka öelnud, et enda elu loomine ehk kujundamine on ühtaegu inimese õigus ja kohustus.

Aga kuidas käib oma elu loomine ehk oma elu kujundamine?

Siin tulevadki mängu soovid. 

Ehk see looming käibki ainult läbi soovimise. Ehk läbi isiklike soovide formuleerimise. Ehk võib ka öelda, et see käib läbi isiklike eelistuste kujundamise, sest ainult läbi isiklike eelistuste oskab inimene oma ellu soovida just neid nüansse, mis on tema isikupäraga kooskõlas.

Inglid kordavad ka siin – inimene ei saagi oma elu ühelgi muul moel luua kui vaid läbi soovimise.

Ja nad kordavad üle ka selle tõdemuse – inimese elu ei saagi kunagi sujuvaks ega meeldivaks muutuda kui inimene ei õpi ise ja iseendale meeldivat ning sujuvat elu soovima.

Kuna meie uus ajastu (millesse me oleme juba sisenenud) on julge isikupära väljendamise ajastu ehk see ongi nüüd üleni oma loomingu väljendamise ajastu, milles meile enam ei anta tegelikult armuaega ehk meil enam ei lasta oma loomingut maha suruda (st. maailma üldised energiad ei luba enam sellist asja), siis soovivadki inglid hakata ka meile konkreetselt soovimist õpetama.

Ja siit tulebki esimene säärane – väga praktiline – õppetund.

Ja see õppetund toimubki läbi ühismeditatsiooni.

KUIDAS TOIMUB SEE ÜHISMEDITATSIOON?

Kordan veelkord üle, et te ei pea selles meditatsioonis osalemisest kedagi teavitama. Sealhulgas ei ole sellest vaja minule teada anda.

See on meditatsioon, mida igaüks teeb ise ja omaette. Miks? Sest ka teie elu tuleb teil endal kujundada vastavalt soovidele, mis saavad tekkida VAID teis endas. See tähendab seda, et ka see meditatsioon suunab igaüht iseseisvusele, mitte kambas tegutsemisele. 

Jah, muidugi on tore ka teistega koos midagi teha, aga teie loomingu esimene tasand peab toimuma teis endas ja just selle tasandi “treenimisele” on ka käesolev meditatsioon suunatud. Seetõttu räägimegi siin iseseisvusest ja omaette teostatavatest ülesannetest.

Aga kuidas formuleerub selle meditatsiooni ühisosa ehk mille poolest on see meditatsioon “ühine” kui me teostame kõik siin iseseisvaid ülesandeid?

Ühest küljest moodustub ühisosa sellest, et me hakkame kõik oma isiklikke ülesandeid teostama samal kellaajal. Energeetiliselt teostame me seeläbi ka teatud toiminguid üldises energias ehk meie kollektiivses plaanis.

Ja teisest küljest moodustub ühisosa ka sellest, et me soovime tolle meditatsiooni käigus head ka kõigile teistele inimestele. Täpsemalt – sellest me alustamegi. 

Nimelt algab käesolev meditatsioon teistele inimestele suunatud heasoovlikkusega seetõttu, et me maandame seeläbi iseendale-millegi-soovimise hirmu.

Täpsustan – jah, muidugi soovimegi me päriselt ka selle meditatsiooni kaudu teistele head, aga me maandame ka vastavate soovide kaudu egoismiga seotud manipulatsioone. Ehk teisisõnu – kui me alustame kõigile teistele heade soovide saatmisest, siis rahunevad meie mõistuses ka vastavad – egoismiga seotud – manipulatsioonide mustrid maha. See aga tähendabki seda, et need mustrid ei hakka enam nii teravalt meie isiklike soovide teele ette hüppama. Jah, mõni säärane muster võib seal kuskil ikka pead tõsta, aga ta ei saa enam olla nii erk ega ka teravalt torkav, kui me oleme ta meditatsiooni alguses ära maandanud.

Ehk selle meditatsiooni kaks esimest lauset (neid näete allpool) töötavad ka justkui manipulatsioonide piksevardana.

MILLINE ON KÄESOLEVA ÜHISMEDITATSIOONI SISU 

EHK MIDA PEATE TEGEMA SELLEKS, ET TOLLES MEDITATSIOONIS OSALEDA?

See meditatsioon hakkab toimetama 20. aprillil ja see toimetab kuni 10. maini.

Ja täpsemalt toimub see meditatsioon tolle ajaperioodi sees IGA PÄEV kl 18:00-18:15.

Ehk iga päev pühendavad kõik meditatsioonis osalejad 15 minutit oma soovidele. 

Oma soovidele ehk oma isiklikule loomingule.

See tähendab omakorda, et meditatsioonis osalemiseks tuleb teil esimese iseseisva ülesandena välja valida üks soov, mille teostust te soovite oma elus näha.

Selleks sooviks võib olla ükskõik mis. 

Mida tahan sellega öelda? Ma tahan öelda seda, et ärge kartke soovida. Valige nüüd oma meditatsiooni sisuks selline soov, mille täitumist te tõepoolest sooviksite kogeda.

Ja veel tahan ma öelda seda, et see soov ei pea olema selline, mille maise teostumise etappe te juba täna oskate ette planeerida. Ehk te ei pea täna veel nägema neid maiseid samme, läbi mille see soov hakkab täide minema. See tähendab ka seda, et jah, te võite ka valida sellise soovi, mille täitumine tundubki täna teile ebatõenäoline. Küll aga peab see olema soov, mille täitumist te tõesti kogu südamest sooviksite näha/ kogeda. Ja kordame siin ikka üle – enda jaoks näha. St. valida tuleb nüüd isiklik soov ehk soov, mida te soovite ise ja iseendale.

See on käesoleva meditatsiooni peamine sisu – üks isiklik soov.

Täpsustan ka üle, et loomulikult võib igal inimesel olla hulganisti soove. Valige neist praegu välja üks ehk käesoleva meditatsiooni raames hakake iga päev keskenduma täpselt samale soovile.

Mida tuleb teha edasi?

Edasi läheb lugu selliselt:

Iga päev kl 18:00 alustate te oma meditatsiooni kahe järgneva lausega: 

“Ma soovin, et käesolev globaalne olukord laheneks kõigi asjaosaliste kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

“Ma soovin, et käesolevas ühismeditatsioonis osalejate soovid täituksid igaühe isikliku kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

Need laused tuleb välja öelda täpselt sellises sõnastuses nagu need on siia kirja pandud. Te võite need häälega välja öelda või ka öelda neid mõttes.

Järgmiseks tuleb teil ise formuleerida oma isiklik soov. Kui teil on oma soov selge, siis pange see sellesse lausesse.

“Ma soovin …………………(siia pange kirja oma väljavalitud soov, täpselt sellises sõnastuses nagu soovite……………………………. . Ma soovin, et minu soov täituks minu kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

Ehk teie isikliku soovi lause on meditatsiooni alguses kolmas lause, mida te ütlete.

St. need kolm lauset on justkui tolle meditatsiooni käivitajateks. Võib ka öelda, et need on tolle meditatsiooni ukse võtmeks.

Täpsustan, et teie isikliku soovi lause peab samuti olema iga päev täpselt ühesugune. St. pange endale oma soovi lause kirja ja lugege iga päev seda ette (häälega või mõttes) täpselt ühtmoodi.

Ehk iga päev kl 18:00 alustate te meditatsiooni just nende kolme soovi välja lausumisega (häälega või mõttes).

“Ma soovin, et käesolev globaalne olukord laheneks kõigi asjaosaliste kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

“Ma soovin, et käesolevas ühismeditatsioonis osalejate soovid täituksid igaühe isikliku kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

“Ma soovin …………………(siia pange kirja oma väljavalitud soov)……………………………. . Ma soovin, et minu soov täituks minu kõrgema hüvanguga kooskõlas oleval viisil ja ajastusega.”

Mida tuleb teha edasi?

Edasi veedategi te need 15 minutit (kl 18:00-18:15) oma isikliku soovi üle mõtiskledes.

Ehk kahe esimese lause üle ei ole üldse vaja rohkem mõtiskleda. Edasine töö puudutab ainult kolmandat lauset ehk teie isiklikku soovi, mille enda jaoks välja valisite.

KUIDAS MÕTISKLEDA OMA SOOVI ÜLE?

Soovitan teil esmalt näiteks istuda need 15 minutit akna juures (sest praegu veedame me ju enamjaolt aega kodus) ja vaadelda oma mõtiskluse taustaks seda vaadet, mis teile oma kodu aknast avaneb. Olgu see vaade ükskõik milline. Isegi kui vaatate oma kodu aknast ainult teise maja seina, siis sisaldub tolles vaates ikkagi midagi maalilist (ja ka maagilist). Ka majade seintel on mustrid ja värvid, mida on põnev vaadata.

Aga mille üle täpsemalt mõtiskleda? Mõtiskleda tasuks väga argipäevaste nüansside üle. Ehk mõtisklege selle üle, mis oleks teie igapäevaelus teisiti kui teie väljavalitud soov oleks juba täitunud. Mida teeksite teisiti? Aga mis jääks täiesti samaks? 

Kas elaksite samas kohas? Kus te siis elaksite? Milline oleks siis teie hommikusöök? Mis kell te siis ärkaksite? Kas teie soov muudaks ka midagi teie hobides? Millised oleksid need uued kohad, mida külastaksite siis kui teie soov oleks juba täitunud? Millised oleksid need vanad kohad, mille külastamist alati jätkaksite, ükskõik, kuidas teie elu ka muutub?


LISAKÜSIMUSED, MIS VÕIVAD SELLE MEDITATSIOONI KOHTA TEKKIDA

Mida teha siis kui mul pole võimalik täpselt kl 18:00-18:15 tolles meditatsioonis osaleda, aga ma ikkagi tahaksin osaleda?

Ma soovitan teil ikkagi kl 18:00 lugeda endale ette täpselt need kolm lauset. Selleks peaks olema igaühel võimalus. Võite ju ka näiteks õppida need laused pähe, et saaksite need mõttes kl 18:00 läbi lausuda. 

Nagu ütlesin – need kolm lauset on tolle meditatsiooni käivitajaks.

Kui teil pole seejärel võimalik 15 minutit istuda ja oma soovile keskenduda, siis mõtisklege oma soovi üle tolle 15 minuti vältel nii palju kui võimalik ja täpselt nende tegevuste taustaks, mida sel ajal tegema peate.

See kellaaeg on kõnealuse meditatsiooni juures üks võtmeid, mistõttu on see nüanss ka siin väga tähtis.

KUI TE EI ELA EESTIS – siis tehke seda meditatsiooni Eesti aja järgi kl 18:00-18:15.

Ma tean, et minu kodulehel käib lugejaid ka paljudest muudest riikidest, mistõttu panen siia ka tolle nüansi kirja.

Ja kordan veelkord – loomulikult saab sarnast soovimise meditatsiooni teha igal ajal ja ka teistmoodi, aga siin on meil praegu fookuses just ühismeditatsioon ehk just see konkreetne meditatsioon, mida kirjeldasin ülalpool. See meditatsioon saab käivitatud kolme nädala vältel, iga päev kl 18:00 ja täpselt ühesuguste lausete lausumisega. Selline on kõnealuse meditatsiooni võti ehk võib ka öelda, et just selle võtme abil liitub iga soovija tolle meditatsiooniga. Seetõttu on ka too ajaline nüanss siinkohal väga oluline.

Mida teha siis kui ma ei saa iga päev osaleda?

Osalege nii mitmel päeval kui saate.

Mina soovitan muidugi teha seda meditatsiooni kaasa kolm nädalat järjest ehk tõesti iga päev, kolme nädala vältel, aga loomulikult võib ka ette tulla juhtumeid, kus osaleda sooviksid mõned lugejad, kes avastavad käesoleva sõnumi alles hiljem (ehk tolle kolmenädalase ajaperioodi keskel). Seega ütlengi nii, et tehke seda meditatsiooni kaasa nii mitu päeva kui saate. Kellaaja nüanssi järgige aga kindlasti väga täpselt. St. kl 18:00 seadke meditatsioon enda jaoks tööle ehk lausuge need kolm käivitavat lauset.

Mis saab kolme nädala pärast? Kas siis on minu soov täitunud?

Kordan siin üle, mida inglid on meile sageli õpetanud – nemad kärsitusega ei tööta.

Mida see tähendab?

See tähendab käesoleva meditatsiooni mõttes seda, et nende lausete sõnastusega annamegi me oma soovi vabaks. Me anname selle üle oma inglitele ja me anname selle ka vabaks.

Mida see tähendab?

See tähendab seda, et me anname oma kärsituse vabaks.

Just kärsitus on üks põhilistest takistustest, miks osade inimeste jaoks soovid kunagi ei täitu.

Õige soovimise korral ei ole inimene kärsitu, vaid annab oma soovi inglitele (võib ka öelda – universumile) üle ja jääb ootama taevaseid juhiseid selle kohta, kuidas oma teel edasi liikuda. Sealjuures võivad need juhised tulla ka kiirelt, kuid need juhised võivad ka tulla üsna aeglaselt ja need võivad ka tulla hoopis mõne teise nüansi kohta.

Täpsustan – kui inimene midagi soovib, siis ta enamasti ei tea, milline on see energeetiline takistuste muster, mis tema soovi täitumisel parasjagu ees seisab. Jah, mõnikord me soovime ka selliseid soove, millel polegi takistusi ees. Sellisel juhul täituvadki need soovid kiirelt. Ehk sellisel juhul te ka saate sellest üsna kiirelt aru, et too tee oli takistustest vaba.

Enamjaolt aga soovivad inimesed midagi sellist, millel seisavad takistused ees. Need takistused aga ei pruugi üldse olla sellised, mida te arvate. Ehk vastavat soovi võivad takistada ka hoopis teistlaadi nähtused, mida te vastava sooviga üldse ei seostaks. Sellised ongi energeetilised mustrid ehk manipulatsioonide mustrid, millest me oleme siin inglitega juba aastaid kõnelenud. (Uutele lugejatele vahemärkeks – soovitan teil läbi lugeda tõesti kõik nädala horoskoobid, mida ma üldse olen valmistanud. Need on kõik minu kodulehel endiselt olemas. Just nädala horoskoopides on inglid kõige nüansirikkamalt kõnelenud neist manipulatsioonide mustritest.)

Käesoleva meditatsiooni võtme-lausetega me annamegi oma soovi täitumise ajastuse vabaks. Ja me anname ka vabaks soovi täitumise viisi, sest ka see on üks põhilistest takistustest, mis inimeste soovidel ees seisab. Nimelt ei ole ka õige soovimine see kui te soovite mõnda tulemust saavutada ühel konkreetsel viisil (st. maisel viisil). Selliselt panete te end justkui lukku. Ehk see soov ei pruugigi kunagi täituda, kuigi ta saaks täituda. Ja ta ei täitugi sellisel juhul just seetõttu, et te olete võtnud endale ühe konkreetse teekonna kinnisideeks. 

Soovid aga saavad alati täituda lõpututel erinevatel viisidel.

Ja just selliseid nüansse me käesoleva meditatsiooniga arvesse võtamegi.

Ehk me õpimegi siinkohal õiget soovimist. Õiget selles mõttes, et me õpime oma soove vabaks laskma. Just vaba soov on selline soov, mis saab täituda. Mitte kellelegi ei meeldi puuris kinni olla. Nii on ka soovidega. Ka soovid armastavad vabadust.

Ehk algsele küsimusele saan vastata vaid nii – seda näitab teile juba teie oma elu, mis teie soovist on kolme nädala pärast saanud. Ja ka seda näitab teile teie oma elu, kuidas ja millal teie soov lõplikult täitub.

See tähendab kokkuvõttes seda, et me ei sea tollele kolmele nädalale ühtki konkreetset eesmärki. 

Me lihtsalt asume kulgema ja tunneme sellest teekonnast rõõmu.

Ikka tervitades,

Eva Tenter

Tervendaja


UUDISED

Hetkel kestab veel ka kevadise pööripäeva kaugseansi kolmas etapp (nimelt toimetab sel aastal kevadise pööripäeva kaugseanss lausa kolmes etapis).

Seega saavad kõik soovijad veel tellida tolle kaugseansi sõnumeid.

Need sõnumid on tasulised ja need on müügis kuni 10. maini.

Mida kevadise pööripäeva kaugseansi III etapp täpsemalt sisaldab? Kuidas neid sõnumeid tellida? 

Lisainfo leiate siit – https://evatenter.com/2020/04/05/pooripaeva-kaugseanss-etapp-iii/

Selgitan – pööripäeva kaugseanss on teistsuguse iseloomuga kui ülalnimetatud ühismeditatsioon.

Kollektiivsed kaugseansid, mida ma korraldan, ei ole avalikud ja need on suunitletud sisetunde kanali puhastamisele ehk nendel seanssidel ei ole mõne konkreetse soovi täitumise eesmärki (ega ka ühtki muud spetsiifilist eesmärki). Need seansid keskenduvad sisetunde kanali (selgemaks) tuunimisele üleüldiselt.

Kordan ka üle, et kuna nende kaugseansside raames kanaldan ma ka üsna pikki sõnumeid, siis ei ole muidugi keelatud neid kaugseansse tellida ainult lugemismaterjalina. Igal tellijal tuleb lihtsalt mõista, et minu poolt ei ole nende seansside sõnumid valmistatud ainult lugemismaterjaliks. St. nendel sõnumitel on energeetiliselt tervendav eesmärk.

Kuidas saavad tekstid tervendada? Selle kohta leiate lisainfot minu kodulehe esilehelt.

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"