Nädala nr 8 lisasõnum

nädal 8 lisasõnum

Nädala nr 8, 2021 lisasõnum

Sõnum Facebook’i jälgijatele

MÄRKSÕNA – Aeguvad ülesõidud

Kuna selle nädala peamine sõnum on inglite poolt suunatud just nendele lugejatele, kes on end minu Facebooki jälgijate/ followeride nimistus “registreerinud”, siis on ka käesolev lisasõnum täpselt samuti taolise “suunamisega” saadetud.

Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu Facebooki kontol, vajutades seal tollele “Follow” ehk “Jälgi” nupule.

Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud sellesse nimistusse end lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu Facebooki kontot ja vajutage eelnimetatud Follow ehk Jälgi nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud.

Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva, kui inglid soovivad.

Jätkame nädala nr 8 lisasõnumiga.

Inglid alustavad – juba nädala peamises sõnumis ütlesime teile, et sel nädalal algab teil uus elu.

Ja me juba ka ütlesime teile, et see uus elu algab teatud joondumise ja koondumisega, mis on väga täpselt ajastatud.

Lisaks rääkisime me juba teile, kuidas me oleme viimastel aastatel aidanud teil energeetilisest võrgust välja tõmmata valesid, mille kohta teil pole olnud aimugi. Ehk valesid, mis on saanud eksisteerida seetõttu, et nende tugipostideks oli teadmatus. St. nende tugipostideks oli sihilikult tekitatud teadmatus.

Mida soovime me teile rääkida siin nädala lisasõnumis?

Miks soovisime üldse saata teile selleks nädalaks veel ka ühe lisasõnumi?

Inglid selgitavad – siin sõnumis soovime me kõneleda aegumisest.

Täpsemalt sellest, et käesoleva nädala energiate toel aeguvad teatud lukud lihtsalt ära.

Ka see kuulub tolle – väga täpselt ajastatud – joondumise ja koondumise alla, millest me teile juba rääkisime.

Ehk võib ka öelda niipidi, et siin nädalas kohtuvad olemasolevad detailid selliste detailidega, mida enam pole.

Sealjuures on mõlemal variandil oma osa mängida.

Ehk oluline roll on sel nädalal nii kehtivatel kui ka aeguvatel nüanssidel.

Mida see tähendab?

Inglid jätkavad – kehtivad nüansid tulevad nüüd neist aeguvatest nüanssidest üle sõitma.

Miks selline protsess toimub?

Sest täita on vaja üks lünk.

Täpselt nii ütlevad inglid.

Aga mis lünk see on?

Inglid ütlevad – me oleme teile ka varem rääkinud erinevate ajastute kokku õmblemisest.

Käesoleva nädala ajajoonel asub üks ajaauk – nimetame seda parema termini puudumise tõttu praegu just niipidi. 

Siin nädalas asub üks energeetiline ajaauk, mis on vaja kinni õmmelda.

Missuguse iseloomu või ülesehitusega see ajaauk on?

Inglid selgitavad – tegu on ajaauguga, mis loodi manipulaatorite poolt juba sajandeid tagasi. Ehk tegu on nähtusega, mis on eksisteerinud juba väga kaua aega. Ehk tegu on ka nähtusega, mis on maises plaanis tekitanud probleeme juba väga kaua aega. Ehk see nähe on algusest saati tekitanud maises plaanis probleeme.

Milliseid probleeme on see ajaauk tekitanud?

Inglid ütlevad – selle nähtuse eesmärgiks on alati olnud looduslike rütmide segamine. 

Täpselt sellist sõnastust soovivad inglid siinkohal kasutada.

Inglid jätkavad – sel nädalal saame me selle ajaaugu lõpuks sulgeda.

Aga kuidas õnnestub see protsess nüüd, kui see pole kunagi varem õnnestunud?

Inglid ütlevad – see õnnestubki selle ulatusliku-määramatu-teadmatuse nähtuse tõttu, mis on olnud õhus alates aastast 2013.

Ehk selle sama ähmase pilve tõttu, mis on meie maises plaanis järjest tummisemaks läinud, õnnestubki nüüd tolle ajaaugu kinni õmblemine.

Inglid jätkavad selgitamist – meil pole selle olukorra kohta paremaid sõnu võtta, sest tegu on nähtusega, mida maine plaan ei tunnistagi. St. maine plaan ei tunnista selle ajaaugu nähet, sest see on niivõrd hästi ära peidetud. Ja seetõttu pole ka muid sõnu olemas, millega me hetkel seda olukorda kirjeldada saaksime.

Seetõttu ütlemegi teile praegu nii – sel nädalal sõidavad teatud kehtivad nüansid üle teatud aeguvatest nüanssidest.

Ja selle toiminguga saabki vastav ajaauk kinni õmmeldud.

Mida see toiming maises mõttes endaga kaasa toob?

Inglid selgitavad – see toob kaasa nüansse, mida olete juba varem läbi elanud. Sealjuures ilmuvad teie elulauale nüüd erinevad nüansid, mis on pärit teie elu erinevatest etappidest.

Ehk nüüd nopitakse justkui teie isiklikult ajajoonelt välja väga spetsiifilisi momente.

Ja ilmuvad just nimelt nüansid ehk momendid ehk välgatused ehk kiirelt liikuvad ilmingud.

Sealjuures võib ühel hetkel ilmuda miskit teie lapsepõlvest, järgneval hetkel miskit eelmisest nädalast ja sellele veel järgneval hetkel miskit näiteks ajast, mis jääb kümne aasta taha.

See kõik kokku võib teile tekitada ka segadust tänase ajamomendi osas ehk te võite sel nädalal näiteks sagedamini unustada, mis päev parasjagu on. Ja isegi kui vaatate kalendrist info järgi, siis on teil võib-olla juba mõne hetke pärast jälle meelest läinud, mis kuupäev või nädalapäev parasjagu on.

Need, kes tunnetavad selliseid nüansse teravamalt, võivad ka praegu tunda sellist imelikku tunnet,  justkui nad elaksid mitmes ajastus korraga. Ja selle nädala energiad võivad tunduda ka justkui lainetavat.

Küsime inglitelt – mida nende nüanssidega ette võtta, mis meie elulauale nüüd ilmuvad (ja mis on pärit meie ajajoone erinevatest asupaikadest)?

Inglid ütlevad – laske sellel infol lihtsalt kulgeda.

See info liigub praegu meie vaateväljast/ tunnetuse väljast läbi tolle õmbluse tõttu.

Nimelt on inglitel vaja kokku õmmelda kõik need ajad, mille vältel too ajaauk eksisteerinud on.

Ehk see õmblus puudutabki täpselt kõiki neid sajandeid, mil too nähtus on eksisteerinud.

Siin ei jäeta välja mitte ühtki ajalist momenti. 

Vastav ajaauk on nüüd vaja kokku õmmelda tervikuna – läbi kõigi nende aegade, mil see eksisteerinud on.

Ja nüüd viitavad inglid uuesti sõbrapäeva erisõnumile, milles nad ütlesid meile, et mõned kaugused on lähedal.

Selles sõnumis rääkisid nad meile peatselt ilmuvast energeetilisest portaalist.

Ja selles sõnumis arutlesin ma juba selle üle, et selle portaali raames on vaja märgata erinevaid teri.

Ehk juba seal viitasid inglid sellele, et info ilmub meie ette nüüd teradena. Sealjuures on kõik need terad ühtviisi olulised.

Kui ma nüüd vaatlen käesolevat nädala nr 8 lisasõnumit, sõbrapäeva erisõnumit ja neid jõulusõnumeid, mida inglid meile saatsid jõuluaja vältel, siis tundub mulle nii, et tolle õmblusega on käinud juba tihe töö (ligikaudu) jõuluaja algusest saati.

Ehk kõik infoterad, mida inglid on meile saatnud jõulusõnumitest alates, ongi juba puudutanud kõnealust õmblust.

Ehk see info on tervikuna andnud meile erinevaid täpsustusi tolle õmbluse ja protsessi kohta.

Ja see tähendab, et käesoleva nädala ajajoonel peaks aset leidma tolle õmbluse lõpetamine.

Vähemalt nii tundub mulle praegu, kui ma inglitelt äsja saabunud infot vaatlen.

Ja see tähendab omakorda, et käesoleva nädala sündmuste raames tasub kindlasti läbi lugeda ka kõik jõulusõnumid ning kõnealune sõbrapäeva erisõnum.

Kuna neid sõnumeid on päris palju, siis ei hakka ma nende otselinke siia lisama. Alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate te ikka kõik minu sulest ilmunud sõnumid kronoloogilises järjestuses. See tähendab, et ka kõnealused sõnumid joonduvad sealt alalehelt üsna kiirelt välja – peate selleks vaid veidi tollel lehel allapoole kerima.

Inglid ütlevad lõpetuseks – kõnealust ajaauku võib vaadelda ka ristmikuna. Ehk tegu on olnud ristmikuga, mille kaudu on manipulatsioonid teie reaalsusesse pääsenud. Nüüd pannakse see ristmik kinni.


MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"