Nädala inglisõnum 22.02-28.02.2021

nädal 8

Nädala inglisõnum

22.02 – 28.02.2021

2021. aasta nädal nr 8

Inglite sõnumid aasta 8. nädalaks

Sõnum Facebook’i jälgijatele

MÄRKSÕNA – Teadmata kadunud tunnete kojutulek


UUDISED

  • Algaval nädalal ilmub veebruari täiskuu kaugseanss. Täpsemalt ilmub see nädala teises pooles. (Veebruari täiskuu on 27. veebruaril.)
  • Millised kaugseansid parasjagu toimetavad? Selle info leiate alati minu kodulehe esilehelt. Esilehe lõpus on kollektiivsete kaugseansside infosektor. Seal on alati ka kirjas, millised kaugseansid parasjagu toimetavad. Vt. ESILEHT

Kristall – Ametriin

Värv – Kollane

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Alati ei tasu jala minna. Seekord olekski sul mõistlik valida lihtsam ja kiirem teekond. Nr 94

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Pool võitu on mõnikord ka võit. Jäta see, mis vajab jätmist ja rõõmusta seekord pooliku võidu üle. Nr 21

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Eneseusku ei saa naabrilt laenata. Nr 138

Kuna nädala nr 8 energiad põimuvad väga tugevalt kokku nädala nr 7 energiatega ehk sisuliselt jätkub sama teema, siis suunavad inglid ka käesoleva sõnumi just Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele. Ehk nendele lugejatele, kes on konkreetselt andnud inglitele loa saata endale sõnumeid.

Mis on Facebooki jälgijatele suunatud sõnumid täpsemalt? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu Facebooki kontol, vajutades seal tollele “Follow” ehk “Jälgi” nupule.

Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud sellesse nimistusse end lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu Facebooki kontot ja vajutage eelnimetatud Follow ehk Jälgi nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud.

Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva, kui inglid soovivad.

Jätkame nädala nr 8 sõnumitega.

Millest soovivad inglid kõneleda nädala nr 8 raames?

Inglid ütlevad – sel nädalal algab teie jaoks uus elu.

See elu algab ühe väga täpse joondumisega. Ja see elu algab ka ühe väga täpse koondumisega.

Ehk miski hakkab nüüd meie maises pildis koonduma ja miski hakkab joonduma.

Ühtlasi näeme me siin jälle kohest viidet jõulusõnumi seitsmendale osale, millele inglid viitasid juba ka eelmise nädala sõnumis.

Kuna need kaks sõnumit ehk need kaks nädalat (nädal nr 7 ja 8) on omavahel maisete sündmuste mõttes väga tugevalt seotud, siis soovitan siinkohal kindlasti uuesti läbi lugeda nädala nr 7 sõnumi.

Aga jätkame käesoleva sõnumiga ja küsime inglitelt edasi – mis see on, mis nüüd koondub ja mis see on, mis nüüd joondub?

Inglid selgitavad – nüüd koondubki kokku täpselt see joondumine, mille tegite läbi aastal 2013. 

Ehk see joondumine, millest rääkisime teile nii eelmise nädala sõnumis kui ka jõulusõnumi seitsmendas osas.

Nagu juba ütlesime – teie 2013 a. kogetud joondumine tähendas erinevate kohtumiste seeriat. Sealjuures oli iga säärase kohtumise tegelik põhjus pimeduses.

Nüüd tulevadki valguse kätte kõik need põhjused.

Sealjuures ei tule need põhjused valguse kätte ükshaaval, vaid need põhjused koonduvad kokku üheks kindlaks tulemuseks ja just too tulemus on see, mis tuleb valguse kätte.

Inglid jätkavad – seda olukorda võib ka kirjeldada niipidi, et 2013. aastal tassisite te kokku ühe kullahunniku ehk te kuhjasite endale justkui kulda kokku. 

See kuld aga oli varjatud ehk pimeduses. 

Ehk seda kulda te kordagi ei näinud.

Ja te ka ei näe seda kulda kuni viimase momendini.

Viimase ja väga täpselt ajastatud momendini pole see kuld teie jaoks nähtav.

Aga miks pole see kuld nähtav?

Inglid ütlevad – sest tegu on kullaga, mida te pole seni harjunud kullaks pidama. 

Ehk tegu on millegi sellisega, mida te siiani ei oska õigesti väärtustada.

Siiani ehk tolle täpselt ajastatud viimase momendini ei oska te selles kullas õiget väärtust näha.

Aga kuidas too väärtus lõpuks ilmneb?

Inglid ütlevad – too väärtus kasvas ajas ja ta pidigi siiani kasvama. Ehk vastav koondatud segu pidigi siiani katlas podisema.

Aeg vaid kasvatas selle segu väärtust.

Aeg ei võtnud sellelt segult midagi ära, kuigi tolle segu puhul võiks arvata, et aeg saab teda ka vähendada. Tegelikult ei saanud.

Ja too väärtus ilmnebki nüüd täpselt õigel momendil ehk sel momendil, mil vastav segu lõpetab katlas oma podisemise.

Täpselt sellise info soovivad inglid meile hetkeseisuga anda tolle väärtuse ilmnemise kohta.

Aga jätkame täpsema info küsimist.

Küsime inglitelt – aga mis see kuld siis ikkagi on?

Inglid ütlevad – seda kulda võib kirjeldada sõnadega “määramatus” ja “kollektiiv”. 

Täpselt sellised terminid soovivad inglid praegu meie ette asetada, tolle küsimuse vastusena.

Kui ma panen need kaks sõna kokku, siis joonistub siit minu jaoks välja selline info – ajaperioodil 2013 – tänane päev (täpsemalt see päev, mil too kuld muutub nähtavaks) pidigi eksisteerima teatud peataolek ehk teadmatus.

Ehk siit saan ma omakorda järeldada, et need 2013 a. sündmused tekitasidki teadmatuse nähet.

Seda ütlesid inglid meile juba eelmise nädala sõnumis, et sealt maalt hakkasid teatud ooteajad kummaliselt venima.

Nüüd näengi ma olukorda nii, et meie jaoks tekitati sihilikult teadmatuse tunnet. 

Ehk tekitati sihilikult olek/ seisund/ olukord, mille puhul pole võimalik ette näha, millal see laheneb. Sealjuures pole tollel olukorral ka kindlat vastust ehk lahendust. 

Ja lisaks on too olukord selline, millest pole ka võimalik täielikult väljuda. St. ka loobumise lahendust see olukord/ seisund ei võimaldanud.

Ja selline olukord/ seisund kestabki täpselt nii kaua, kuni vastav segu on katlas õige tulemuseni podisenud.

Ehk tollel teadmatusel oli tegelikult alati sihtkoht olemas. Seda meile lihtsalt ei öeldud.

Sealjuures on too siht olemas nii kollektiivsel tasandil kui ka kõigi nende isikute personaalsetel tasanditel, kes selles protsessis osalesid.

Ehk tolle segu podisemisel on olemas nii personaalne kui ka kollektiivne siht.

Ja kõik need sihid peaksid nüüd enamvähem üheaegselt nähtavaks muutuma.

Ehk kõigi protsessis osalenute jaoks peaks enamvähem üheaegselt välja ilmuma üks suur kuhi kulda.

Ja seetõttu inglid meile neid sõnumeid saadavadki – too sündmus võib olla ehmatav, kui seda üldse ette ei tunneta.

Inglid rõhutavad – selle kulla ilmnemise sündmust ON teil võimalik ette tunnetada. St. tänase seisuga on see sündmus juba väga selgelt tunnetuse sfääris olemas.

Ehk siin pole enam tegu määramatusega ehk selle olukorraga, kus me pidimegi olema teadmatuses.

Ja inglid rõhutavad uuesti – seda sündmust on teil võimalik ette näha. Selleks peate lihtsalt oma tunnetuse poole vaatama.

Aga kas see kuhi muutub ka maises mõttes nähtavaks selle nädala jooksul?

Inglid ütlevad – kindlasti. Ja seetõttu me teile käesoleva sõnumi saadamegi.

Varem pole nad meile nii kindlameelset vastust andnud – maisete ajaraamide mõttes.

St. nende vastus tundub mulle praegu täiesti vankumatu.

Seega on meie ette saabumas kindlasti üks väga põnev nädal.

Eks seda näeme me juba ka ise üsna peatselt, kuidas need sõnumid maises plaanis kajastuma hakkavad.

Loodetavasti on igaühe kullakuhi miskit sellist, mis vastavale isikule ka meeldib.

Miks nii ütlen?

Seetõttu, et kõnealused sündmused liiguvad kindlasti läbi vana hea karma prisma.

See tähendab, et energia võib olla ükskõik kui positiivne – kui inimene toodab ise oma eluga negatiivsuse kontsentraati (ehk kui inimene tegeleb peaasjalikult varguste, mürgi tootmise, teiste inimeste hävitamise ja muu säärasega), siis ei ole ka kõnealuselt kuhjalt kindlasti midagi positiivset oodata. 

Sellisel juhul võib see kuhi ka midagi üsnagi ebameeldivat olla. Ehk sellisel juhul võib see kuhi ka vastava isiku enda alla matta, sest siin pildis on tegu pigem väga suurte kuhjadega.

Aga selliseid isikuid meil siin tõenäoliselt pole, mistõttu soovin kõigile lugejatele ikka neid kõige ilusamaid tulemusi. 

Loodetavasti sisaldab teie isiklik kuld miskit sellist, mis muudab teie elu väga palju sujuvamaks.

Ükskõik, milline too tulemus ka maises plaanis on – mingisugune häiriva teadmatuse tunne, mis venib pealtnäha lõpmatuseni, peaks siin ajaperioodis igal juhul kaduma.

Ja kuigi ma arvasin, et käesolev sõnum on sellega lõppenud, soovivad inglid lisada siia veel ühe kirjelduse.

Nimelt selgitavad nad mulle nüüd kõnealust protsessi veel niipidi – vastava teadmatuse loomine oli vajalik seetõttu, et meil oli vaja välja tõmmata selliseid valesid, mille kohta meil polnud aimugi. Ehk selliseid valesid, mille osas me olimegi teadmatuses.

Sealjuures olid osad neist valedest kokku valetatud juba aastakümneid tagasi ja osad hilisemal ajal. Lisaks oli meie ülesandeks ka iidsetel aegadel kokku keerutatud valede paljastamine.

Kõik need valed olid aga miskit sellist, mida me ainult “loogiliste” ja maisete vahenditega ei tuvastaks. Mitte iialgi ei tuvastaks, sest need valed olid peidetud mitmete ja mitmete koodide taha.

Aga miks eksisteerisid sellised valed?

Inglid küsivad vastu – mida oleme teile valede kohta õpetanud?

Valed on tegelikult vargused. St. iga vale on energeetilises plaanis vargus.

Ja inglid rõhutavad – me ei räägi siin sellistest väikestest olukordadest, kus keegi mõtleb välja mõne vabanduse, et end säästa mõnest olukorrast vms.

Me räägime siin väga mustadest valedest ehk valedest, mille abil ongi inimesi mustatud. Ehk mille abil on inimesi siit maiselt plaanilt üritatud minema tõugata.

Me räägime siin väga teravatest nugadest, mis on inimestele küll selga, küll rindu löödud.

Me räägime siin olukordadest, mis on olnud täpselt nii teravalt mürgised, kuid mis on olnud vormistatud “lihtsalt valena”.

Ehk neis piltides pole maiseid nuge ega ka muid relvi.

Ja mis kõige olulisem – tolle teadmatuse seisundiga pidite te välja tõmbama just sellistele tunnusmärkidele vastavaid valesid, mis olid veel lisaks väga hästi ära peidetud.

Ehk te ei teadnud nende valede kohta mitte midagi.

Küll aga hoidsid need valed teie maailmas teatud nüansse vägagi lukus. Ja need hoidsid ka teid vägagi lukus. St. energias hoidsid need lukud väga tugevalt teatud nüansse kinni. Ehk need hoidsid väga tugevalt kinni maise maailma sujuvat kulgemist.

Ja selleks, et taoliseid lukke purustada, oligi vaja tekitada suurem teadmatuse seisund.

Oleme teile ka varem selgitanud, et te tõmbate ligi seda, millele keskendute.

See aga tähendaski antud kontekstis seda, et teadmatusele keskendumisega tõmbasite te ligi rohkem teadmatust. Ja seda oligi antud juhul vaja, sest sellisel moel tõmbasite te välja ka kõnealuseid lukke.

Inglid rääkisid meile juba ka 2021 a. suhtehoroskoobis, et see aasta on pühendatud tõdede sajule ja et see ka algab ulatusliku tõdede sajuga.

Siin sõnumis andsid nad meile tolle protsessi kohta veel selgitusi.

Ehk ka käesolev sõnum on meie jaoks üheks sääraseks tõeks, mis pidi lõpuks alla sadama.

Märkame käesolevas sõnumis kindlasti sarnasusi eelmisel aastal ilmunud maisete sündmustega – miks see nii on? See on nii seetõttu, et eelmisel aastal ilmunud sündmused olidki loodud olema kõnealuse protsessi kulminatsiooniks. Need sündmused ei ole millegi algus. Need sündmused on vastava protsessi kulminatsiooniks. Ehk tolle teadmatuse loori teke algas 2013. aastal ja see protsess keris end järjest tihedamaks, kuni ta jõudis meie maisesse maailma vägagi käegakatsutaval moel välja. Mis saab siit edasi? Sellest ongi inglid meile juba kõnelenud mitu kuud ehk praegu vältab juba tollest seisundist väljumise protsess.

Milline on selle protsessi tulemus? Selle tulemusena kukubki meie maisest süsteemist välja väga palju valesid. Valesid ehk varguseid ehk selliseid nähtuseid, mis on siiani väga tugeval moel takistanud meie maailma loomulikku kulgemist.

Ja nagu inglid meile käesolevas sõnumis rääkisid – selle väljumise protsessi tulemus ON juba tunnetatav ehk energias on see tulemus juba olemas.

Mida me veel juba ette teame? Me teame nüüd, et selle protsessi tulemusena ilmub meie ette kuhi kulda. Sellist kulda, mida me varem pole osanud õigel moel väärtustada.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädala nr 7, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/02/12/nadala-inglisonum-15-02-21-02-2021/

Kuupäev 28.02.2021

Kuupäev 23.02.2021 (nad kordavad siin üle sama kuupäeva, mida nad rõhutasid ka eelmise nädala sõnumis)

Aastanumber 1965

Aastanumber 1981

Aastanumber 1991

Kuupäev 11.05.2013

Kuupäev 15.11.2013

Kuupäev 26.09.2018

Nädalate nr 44-46, 2020 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/10/18/nadala-horoskoop-26-10-15-11-2020/) (Tegu on kaugseansi sõnumi viitega, mis tähendab, et avalikult näete te selle lingi kaudu vaid nende nädalate märksõna ja pilti. Ehk vastavat sõnumit saavad üle lugeda need, kes tolles kaugseansis osalesid.)

Nädalate 51-52, 2019 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/12/13/nadala-horoskoop-16-12-29-12-2019/) (Ja siin on samuti tegu tasulise kaugseansi sõnumi viitega ehk vastavat sõnumit te avalikult ei näe. Küll aga näete te jälle ära vastavate nädalate märksõna ja pildi. Ehk sõnumi sisuga on sama lugu – neil, kes osalesid tolles kaugseansis, tasub nüüd vastav sõnum läbi lugeda. Ehk sõnumi sisule viidataksegi just nende isikute puhul, kes osalesid vastavas kaugseansis. Teiste jaoks jääbki tolle viite sisuks ainult kõnealune ajaperiood ehk vastavad kuupäevad, millele viidatakse + kõnealuse sõnumi märksõna koos pildiga.)

Nädala nr 8 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Enigma – Sadeness (Part I)”, “Phil Collins – In The Air Tonight”, “Ten Sharp – You”, “Avicii – Wake Me Up” ja “Chris Rea – The Blue Cafe”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid KAARTE – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”).

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"