Nädala horoskoop 05.06-11.06.2017

nädala horoskoop nädal 23 2017

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

05.06 – 11.06.2017

2017. aasta nädal nr 23

Inglite sõnumid aasta 23. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Taifuun viib otsuseni läbi iidse tarkuse

Nädala kristall – Kivistunud puit

Nädala värv – Roosa

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2017. aasta 23. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Märka, mis taustal toimub. Number 43

Inglite taro kaart 1 – Seitsmes veekaart (ingl. k Seven of Water)

Inglite taro kaart 2 – Maakaartide poiss (ingl. k Page of Earth)

Lillekaart – Tark hing. Asalea

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal keerutas meie eludes üks korralik energeetiline torm, mis kiskus üles seda, mis on iganenud ning tõi rõõmu juurde sinna, kus seda osati oodata.

Eeloleval nädalal tegeleme otsustamisega. Konkreetsete otsuste tegemisest rääkis ka eelmise nädala energia ning tundub, et nüüd see temaatika jätkub. Samas muundub üldine energialaine veidi sujuvamaks. See pole enam nii tuliselt kõrvetav ja tuiskavalt hüplev nagu eelmisel nädalal.

Kuna eelmise nädala energia sisaldas tormi, siis tundub, et nüüd saabki igaüks tegeleda tolle tormi poolt põhjustatud maiselt nähtavate/käegakatsutavate tulemustega. Nagu ütlesin ka ülal, tulemused on positiivsed vaid seal, kus osati positiivset oodata ehk nende jaoks, kes püsisid tormi ajal rõõmu lainel.

Kaardid viitavad sellele, et otsused, mis meid nüüd ees ootavad, puudutavad valdavalt raha (sh omandi), töö ja õpingute valdkonda. Esineda võib muuhulgas väga palju kolimist ja omandi ümberjagamist (erinevatel viisidel ja põhjustel), sest meie kõigi jaoks on praegu fookusesse toodud elu materiaalne külg. Kõik maised süsteemid, mis on iganenud, on nüüd luubi all ja võivad murduda. Murdumine algab kindlasti nendest kohtadest, mis on muutunud valdavale enamikule inimestest liigselt koormavaks (nii energeetilises kui ka maises plaanis). Loomulikult ei toimu kogu see protsess ära ühe nädalaga. See energialaine kestab meil tõenäoliselt pikemat aega, kuid eeloleval nädalal tõotab selline temaatika olla eriti teravalt inimeste teadvusesse ja igapäevaellu toodud.

Inglid ütlevad, et muuhulgas tuuakse nüüd meile kohale sügavam mõistmine raha (sh omandi), töö ja õpingute valdkondade osas. Mõistmine selle kohta, mida me oma ellu soovime nende teemade raames.

Tõenäoliselt sisaldab kõnealune mõistmise (taevastest sfääridest) allalaadimine ka laiemat plaani, mis omakorda tähendab jällegi nende ammuste manipulatsioonide murdumist, millest inglid palju räägivad. Seekord puudutab siis murdumine just neid eelnimetatud valdkondi. Nagu inglid on ka varem tihti rääkinud, on tegelikult energeetiliselt kõigile sünnipäraselt tagatud väga hea elu – igast aspektist. Me ei tule siia maisesse maailma virelema. Me tuleme tegelikult rõõmu kogema ja seda igakülgses mõistes.

See rõõm on aga olnud pikki sajandeid halliks värvitud erinevate pahatahtlike manipulatsioonide poolt. Inglid rõhutavad ikka uuesti ja uuesti, et nüüd – uues ajastus – on käes aeg kõigi nende manipulatsioonide murdumiseks. Need murduvad omasoodu ja järjepidevalt.

Maises plaanis leiabki too murdumine suures osas aset just selliste informatsiooni allalaadimiste kaudu, millest üks osa toimubki ka eeloleval nädalal. Karta pole midagi. Neid põhjalikumaid allalaadimisi on meil toimunud juba vägagi mitmeid viimaste aastate jooksul, seega toimuvas protsessis pole tollest aspektist meie jaoks miskit uut. Uus on vaid info, mis laekub.

Info allalaadimiste järgselt hakkab see samuti omasoodu ja järjepidevalt esile kutsuma mõistmist. Mõistmine on nimelt selline nähtus, mis saab tekkida inimeses ainult läbi loomuliku kulgemise protsessi. Seda ei saa mitte keegi teisele pähe pressida. Seda ei saa ka iseendale pähe pressida. Mõistmine tuleb siis kui selleks on õige aeg. Ja nüüd on käes taaskord õige aeg vastu võtta üks suurem infoühik mõistmist raha (sh omandi), töö ja õpingute temaatika raames.

Kõige kokkuvõttena lisavad inglid, et kui te nüüd olete eelnimetatud temaatikate raames vastamisi olukorraga, kus tuleb teha otsus, siis tehke see otsus mõistmise seisukohast lähtudes. Ärge tehke otsust lihtsalt selle järgi, mismoodi on näiteks teie perekonnas, külas, linnas või riigis varem asju aetud. Tehke otsus ainult oma isiklikust sisemisest mõistmisest lähtudes.

Täpsustan veel – enne kui otsustate, tegelege mõistmiseni jõudmisega ehk võtke aega mõtisklemiseks, millist tulemust just teie antud olukorras näha soovite. Ja täpsustan veelgi enam – jõudke oma hinges mõistmiseni, milline otsus teeb teid hingest rõõmsaks.

Meie maailma üleüldised energiad ei toeta enam suvalist otsustamist, pelgalt teiste inimeste tahtmiste järgi otsustamist ega niisama mingisuguste vanade tegutsemismustrite järgi otsustamist. Näiteks asjaolu, et midagi on 62 aastat ühtmoodi tehtud, ei ole mitte kuidagimoodi põhjapanev argument. Erinevad maised asjaolud, energia ja inimesed arenevad ja muutuvad pidevalt. Areng ja muutumine on elu loomuliku kulgemise lahutamatuks osaks.

Loomulikult ei tähenda see seda, et kõik, mis on varem olnud ja mida on varem tehtud, on halb. Absoluutselt mitte! Kuid nüüd on käes aeg igaühel oma isiklikus elus teha otsuseid selle järgi, mida just tema enda hing soovib…eelkõige sellistes küsimustes ja kohtades, kus seni on esinenud liigselt järeleandmisi ja teiste pimedate (ehk põhjendamata ja tihtipeale ka pahatahtlike) nõudmiste järgi kohandumisi.

Toon näite ühe väga levinud tegutsemismustri kohta, mis enam kindlasti energeetilist tuge ei oma – arstide perekonnad, kus järeltulijate jaoks on sätestatud käsk pühendada elu samamoodi arsti elukutsele nagu seda on teinud eelkäijad. Väga paljude arstide puhul kuuleme lugusid, kus nad on oma töö valinud ainult selle järgi, et nende vanemad, vanavanemad jnejne on olnud arstid. Paljudel sellistel juhtudel on laste jaoks olnud lausa keelatud minna midagi muud õppima. Selline käitumine on aga väga äärmuslik teise inimese elu piiramine. Loomulikult võibki olla arsti järeltulijal soov asuda sama tööd tegema, mida tema esivanemad on teinud, kuid see otsus ei tohi kunagi lähtuda teiste inimeste käsust. Sellised otsused peavad lähtuma inimese enda südame kutsest.

Lõpetuseks ütlevad inglid, et osade olukordade puhul tasub sel nädalal teha maises plaanis uurimustööd enne lõplikku otsustamist – kui see kõnealune taifuun on teie elu praegu mingit pidi sassi paisanud, siis teadke, et järelikult terendab kindlasti taamal üks või lausa mitu väga head lahenduskäiku. Mitte ükski segipaiskamine ei toimu praegu põhjuseta või lahenduseta. Teadke, et see olukord on järelikult teie jaoks liigselt koormavaks muutunud ja vajab uut lahendust. Otsige ja uurige praegu järjekindlalt uusi variante. Inglid ütlevad ka, et viivitada praegu ei tohi ega ka tasu. Need olukorrad, mis hetkel üles juuritakse, tuleb teha kiirelt korda läbi uu(dse)te lahenduste leidmise. Need lahendused on täiesti kindlalt olemas ja ootavad teid tegelikult juba samal momendil kui ülesjuurimine toimub.

Mitte keegi ei pea enam oma sisemist valgust varjama. Särage julgelt ja tehke oma elus valikuid ainult selle järgi, mis teid hingest rõõmustab.

Neile, kes on alles sattunud minu kodulehele esimest korda – lisan siia kohe viite ka oma artiklile “Soovitused igapäevaeluks”, sest seal selgitan, mis vahe on egoismil ja iseendasse armastavalt suhtumisel. Uutel lugejatel võib siinkohal taaskord tekkida küsimus, kas see mitte pole egoism kui nad elavad oma elu oma isikliku hinge soovide järgi. Nimetatud artikli leiate siit alalehelt (vastus on artikli esimeses punktis)- https://evatenter.com/raamatud/artikkel-soovitused-igapaevaeluks/

Inglid soovitavad mul siia lisada ka otseviite oma aastahoroskoopidele, mis ma tegin finants- ja karjääri temaatika kohta. Tundub, et osad võivad sealt saada just eeloleva nädala tarbeks väga häid lisajuhiseid. Need horoskoobid leiate siit – https://evatenter.com/tag/finantshoroskoop/

Nädala nr 23 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Sia – Chandelier”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt öeldes, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2017. aasta 23. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart – Märka, mis taustal toimub. Number 43

Juhised, kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina:

 • Otsige välja see inglikaart, mis tuli juhisena välja käesolevaks nädalaks (kui välja tuli mitu kaarti, siis valige nende seast see kaart, mis tundub teie jaoks kõige kutsuvam).
 • Kui teil on vastav kaart leitud ja avatud, siis näete enda ees fotot. Kui vajutate foto all paremas nurgas kirjale “View full size”, siis näete seda pilti veel suuremana. Tehkegi see foto enda ees suurelt lahti.
 • Pange arvutis kõik muu kinni, nii et avatud ei oleks ükski muu internetileht või programm ja lihtsalt vaadelge seda fotot. Istuge rahulikult, võite kuulata taustaks ka mõnda lemmiklugu.
 • Vaadelge seda pilti ja mõelge mõnest oma südamesoovist või olukorrast, millele soovite leida lahendust. Mõtisklege antud soovi või olukorra puhul praktiliste küsimuste üle – milline näeks teie elu välja siis kui soov oleks juba teostunud või olukord juba lahenenud. Mis oleks siis teisiti?
 • Tunnetage oma soovi täitumist nii elutruuna kui võimalik.
 • Võtke endale aega sellisteks meditatsiooni minutiteks nii palju kui tunnete, et vajate.
 • Ja seejärel hoidke oma meeled avatud ja olge valmis selleks, et teie elus võib muuhulgas toimuda ka midagi sellist, mida varem peeti imede kategooriasse kuuluvaks. Uues energias on väga paljud senised imed tavapärase argipäeva osaks.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

 • 09.06 – täiskuu (reede)

Täiskuu
Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus, et tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Minu poolt tehtud tasuta üldise nädala horoskoobi näol on tegemist kanaldatud horoskoobiga, mis pole tavapärane horoskoop. See on pigem kirjatükk, mis sisaldab inglite nõuandeid ja soovitusi. Seetõttu soovitan minu kodulehe uutel külastajatel tutvuda ka juba möödunud nädalate horoskoopidega. Need nädalad on küll minevikus, kuid minu horoskoopides sisalduvad inglite nõuanded ei aegu tõenäoliselt mitte kunagi. Kes soovib pikemalt lugeda selle kohta, mis on kanaldamine ja kuidas sündis kanaldatud horoskoop minu sulest, siis seda infot leiate minu kodulehe alalehtedelt “KKK” (ehk korduvalt küsitud küsimused) ja “Kanaldatud horoskoop”. Tuletan siinkohal ühtlasi meelde, et üldine horoskoop on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. See ei pruugi personaalselt Teie jaoks resoneeruda.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele?

 • KVARTAL + AASTA Lisaks nädala horoskoopidele, leiate minu kodulehelt ka kvartali – ja aastahoroskoobid.
 • UUS! PÄEVA INGLISÕNUM – alates nädalast nr 18, 2017 leiate minu kodulehe paremal ääres asuvalt menüüribalt ka inglite päevasõnumi, milleks on üks minu inglikaartidest. Kuidas töötavad päeva inglisõnumid? Korraga lisan üles terve nädala jagu päevasõnumeid. Kui liigute noolega mööda neid kaarte, siis ilmuvad kaartidele kuupäevad. Sealt saategi valida, millise kuupäeva sõnumit näha soovite. Kui olete leidnud õige kuupäeva, siis vajutage (klikkige) sellele kaardile, et näha tervet kaarti (ja sõnumit suuremalt).
 • PÄEVA PERSONAALNE INGLISÕNUM Igapäevaseks (personaalsemaks) juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud veebipõhiseid inglikaarte. Lisasin sinna äsja ka uusi kaarte, mis tähendab, et kaarte on nüüd kokku juba ligi 100. Põnevat tutvumist! Kõik kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.
 • NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi või märgi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne.

Facebook Twitter Google+ Instagram

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Tulekul on ka mitmeid erihoroskoope. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol “Follow” ehk “Jälgi”.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter
Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

One thought on “Nädala horoskoop 05.06-11.06.2017

Comments are closed.