Horoskoop 2021 – Vähk

VÄHK

(Sünniaeg 21.06 – 22.07)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Vähkidele

MÄRKSÕNA – Õiglased suhted

Aasta kristall – Kivistunud puit

Aasta värv – Roheline

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Eilne päev ongi loodud närtsima. Selle üle ei ole tarvis kurvastada. Sinu jõud asub tänases päevas. Nr 118

Inglite taro kaart – Maailm. Nr 21

Lillekaart – Tšakrate puhastus. Lootos

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmise aasta (2020) sõnumites ütlesid inglid Vähkidele, et te jõuate 2020 a. tööalaselt ühe lõpp-sihini. Millise teekonna lõpp-siht see olema pidi? Tegu pidi olema teekonnaga, millega olete aktiivselt tegelenud juba aastast 2017. Nad täpsustasid ka, et too tööalane lõpp-siht, milleni nüüd jõuate, sisaldab teie jaoks ka midagi täiesti uudset. Ehk teil tuli asuda tollesse lõpp-sihti jõudmise tõttu midagi uut õppima. Ja täpselt sellises – uudse õppimise – laines kulges ka teie 2020 a.

Mida toob Vähkidele aasta 2021?

Esmalt näib, et see aasta toob teile midagi õiglast.

Ja teine pilk teie pildile näitab, et too miski on seotud suhete valdkonnaga.

Ehk valdav fookus on teie jaoks nüüd kindlasti suhete valdkonnal.

Ja tervikuna iseloomustabki teie aastat märksõna – õiglased suhted.

Palume inglitel veel täpsustada, mida nad selle kõige all mõtlevad.

Inglid selgitavad – Vähkide jaoks saabub õiglus nüüd säärastesse suhetesse, kus te enam seda õiglust näha ei lootnudki. Te ei lootnudki seda enam näha, sest te enam ei mõtlegi nende olukordade peale. St. teie igapäevaelus pole neist konkreetsetest suhetest enam jälgegi.

Ehk siit näeme kohe ära, et ka Vähkide puhul tulevad 2021 a. fookusesse peamiselt olukorrad, millest on möödunud pigem väga pikk aeg.

Aga miks tuleb õiglus nüüd just säärastesse suhetega seotud olukordadesse?

Milleks on see õiglus üldse vajalik taoliste piltide puhul, mis enam üldse vastavate isikute igapäevaelus ei kajastu? 

Kuna inglid ütlesid konkreetselt, et neist suhetest pole enam jälgegi järel vastavate isikute jaoks, siis kas seda õiglustki enam vaja on?

Inglid ütlevad – kui kuskil eksisteerib vale, siis töötab tolles pildis ka karma. Ja ta töötab täpselt nii kaua, kuni tolles pildis on õiglus jalule seatud. Ehk võib ka öelda nii, et kui kuskil eksisteerib päris kuritegevus ehk kuritegevus, mis on kuritegevus energeetiliste reeglite järgi, siis toimetab seal samas pildis alati ka karma.

Küsite – kas kellegi kohta valetamine on kuritegu?

Inglid ütlevad – jah. Selline kuritegu on energeetiliste reeglite järgi üks mustematest kuritegudest.

Ja nad selgitavad – kui isik A mõtleb pahatahtlikult midagi välja isiku B kohta ja levitab seda valet isikutele C kuni Ü, eesmärgiga lihtsalt mustata isikut B, siis on tegu äärmiselt ränga kuriteoga.

Aga inglid, te ju ütlete, et taolistes olukordades toimetab alati ka karma. Kas see karma ei peaks mitte oma tööd ära tegema siis, kui isiku B jaoks on kogu see krempel veel kuidagipidi aktuaalne? Küsin seda, sest ütlesite ju, et nüüd tulevad fookusesse olukorrad, millest vastavate isikute igapäevaelus pole enam jälgegi?

Inglid ütlevad – kui me ütlesime, et neist olukordades pole enam vastavate isikute igapäevaelus jälgegi, siis mõtlesime me nende isikute maiset eluplaani. St. maises mõttes ei näe need isikud tõepoolest enam vastavatest suhetest jälgegi.

Energeetiline pilt on aga teistsugune.

Energias eksisteerib iga säärane vale täpselt nii kaua, kuni vastavas olukorras on õiglus taastatud.

Aga ikkagi jääb küsimus – miks võtavad säärased õigluse ringid nii kaua aega? Eriti juhtumite puhul, mille kohta te ju ütlete, et tegu on väga ränkade kuritegudega – energeetiliste reeglite järgi.

Inglid ütlevad – kui üks kuritegu on liikunud isikust A isikuni Ü, siis toimetab ka vastav karmaring isikust A isikuni Ü.

Mida te selle all mõtlete?

Inglid selgitavad – kui kuriteo jada on pikk, siis on ka pikk vastav õigluse jada. St. karma läheb küll tööle koheselt, kuid taolise pika jada puhul lähebki üsna pikalt aega, et kõigis lülides taastuks õiglus.

Ja nad täpsustavad  – säärane protsess toimetabki maises mõttes nähtamatuna, kuni terve säärane jada on lõpetatud. 

Ehk karma töö tulemust ei olegi võimalik näha enne, kui kõik lülid on energeetilises mõttes kinni võetud.

Aga kas “kinni” on siis vaja võtta iga säärases jadas osalenud lüli? Ehk kas näiteks juhuslik isik K, kellele on kõnealust valet räägitud, osaleb ka kuriteos?

Inglid ütlevad – kõnealuse kuriteo puhul on osalejateks kõik säärased isikud, kes on pikemalt mõtlemata jäänud seda valet uskuma. Ehk isikud, kes polegi vaevunud oma mõistust ega tunnetust kasutama, et näha see vale läbi. Jah, osad neist polegi isegi seda valet edasi kuhugi levitanud, kuid juba see on energeetilises mõttes kuritegu, kui isik jääb taolist pahatahtlikku valet uskuma. St. kuritegu on see, kui isik ei liigutagi oma isiklikku mõistust ega tunnetust, et tuvastada täielikku väärinfot, mida keegi talle pahatahtlikult sisendab.

Ehk kokkuvõttes tulevadki Vähkide jaoks nüüd fookusesse just säärased pikad pahatahtlike valede jadad, mida keegi isik X nende kohta kunagi kokku keerutas. Ja täpsemalt tulevad need nüüd fookusesse just õigluse poolelt. 

Lisan veel, et too isik X võib olla nii kunagine sõber, tuttav kui ka kolleeg. Ehk tegu võib olla isikuga, kellega olete isiklikus plaanis suhelnud ja tegu võib ka olla kellegagi, kes oli teie elu osaks töövaldkonna raames. Selles osas inglid praegu midagi ei täpsusta. 

Selge on siin vaid see, et too isik ei ole kindlasti enam juba ammu teie elu osaks. Ehk teie igapäevaelus ei ole tollest isikust enam jälgegi.

Aga mis saab edasi ehk mis saab siis, kui vastavate valede osas on õiglus kohale jõudnud?

Inglid ütlevad – siis muutuvad teie elus paljud suhted õiglasemaks.

Mida nad selle all mõtlevad?

Inglid selgitavad – nagu ütlesime juba ülalpool – energeetiline pilt on antud olukorras teistsugune. Too jada on teie energiat tegelikult järjepidevalt mürgitanud. Jah, mitte küll sellisel moel, et te seda otseselt näeksite, aga just too mürk on siiski järjepidevalt varjutanud teie suhteid. Ehk kui teie elus on esinenud just suhete osas ebaõiglaseid olukordi, siis too jada ongi olnud nende olukordade põhjuseks.

Aga miks pole te seda näinud, et just too mürk on algpõhjuseks?

Seetõttu, et tolle jada ja järgnevate ebaõiglaste olukordade vahel puuduvad maised sillad. Ehk maises mõttes pole nendel olukordadel seoseid. 

Energeetilised sillad on aga alati eksisteerinud.

Kuidas nii?

Nii töötavadki need kõige kuritegelikumad skeemid.

Inglid ei öelnud seda asjata, et kõnealuste juhtumite puhul on tegu ränkade kuritegudega. 

Need ongi olnud väga ulatuslike tagajärgedega jadad. 

Need jadad ei lõppenud sellega, kui tõstsite nad maises mõttes oma elust välja.

Need jadad jätkasid teie elu mürgitamist. Täpsemalt jätkasid kõnealused jadad just suhete valdkonna mürgitamist.

Ja seetõttu muutuvadki teie elus paljud suhted õiglasemaks, kui see konkreetne mürk on neutraliseeritud. Ehk kui selle mürgi osas on kohale jõudnud õiglus.

Nagu inglid on meile öelnud ka teiste tähemärkide sõnumite juures – neid aastasõnumeid saab vaadelda ka kui kuuhoroskoope. Täpsemalt saab neid vaadelda kui vastava ajaperioodi horoskoope, mil valitseb vastav tähemärk.

Kui ma vaatlen seda sõnumit sääraselt – üldises/ kuuhoroskoobi mõttes -, siis on selge, et igal juhul tuleb Vähkide ajajärgul fookusesse õiglus erinevates suhetes.

Tõenäoliselt polegi antud sõnumi puhul vaja midagi pikemalt analüüsida – ka üldise sõnumi mõttes. Täpselt nii see lugu kulgebki, et siin ajajärgus saabub õiglus taolistesse olukordadesse, mis on sisaldanud pikka valede jada. 

Ja ka üldiste sündmuste raames on lugu tõenäoliselt selline, et vastavaid valede jadasid enam kellegi maine igapäevaelu ei sisalda. Ehk maise-igapäevaelu-mõttes pole need jadad enam ammu aktuaalsed. 

Nüüd aga hüppavad nad esile. Ja hüppamise põhjuseks ongi õigluse saabumine.

Kuidas need jadad esile hüppavad?

Mulle tundub, et siin mängib oma osa talvine külm tuul. Täpselt selline tunne mul tekib, kui ma vaatlen seda energeetilist pilti, mis näitab nende jadade fookusesse ilmumist.

Aga mida see tuul seal pildis teeb?

Täpselt nii ma näengi, et see tuul lükkabki need jadad kuskilt välja.

Sellest saame järeldada, et need valede jadad võivad juba kuidagipidi endast märku anda talvel. Ja vägagi tõenäoliselt just mõne talvise tormi ajal. 

St. juba talvel võivad teile hakata ilmuma märguanded, mis viitavad vastavale valede jadale. 

Aga võib ka olla niipidi, et talv on nende jadade tekkeloos oluline märksõna. Talvine tuul, külm tuul, talvine torm, talvetorm – ka sellised märksõnad võivad seal esineda.

Inglid saadavad all – energeetiliste sildade juures – meile ka viiteks Kaksikute 2021 aastahoroskoobi.

Kui ma vaatlen ka neid fotosid, mida inglid suunasid mind kasutama vastavate tähemärkide sõnumite iseloomustamiseks, siis tundub mulle, et lugu liigub meil siin sedapidi – Kaksikute ajajärk (ehk ajaperiood ca mai lõpp kuni juuni lõpp) paneb ühe ukse kinni ja niipea kui see uks on kinni läinud, saab avaneda üks aken.

Mida näitab meile see aken, mis avaneb?

Mulle tundub, et see näitab seda, et keegi läheb tolle valede jada tõttu kinni. Ehk osad neist jadadest, mis nüüd erinevate inimeste puhul esile kerkivad, sisaldavadki tõenäoliselt ka maise elu mõttes kinni minemist.

Olen seda öelnud ka varem, kuid kordan siin üle – minu poolt valmistatud inglisõnumite puhul tasub alati tähelepanu pöörata ka fotole, mille olen vastava sõnumi iseloomustamiseks välja valinud.

Kõik need fotod, mida minu kodulehel näete, on minu looming. Ehk need kõik on minu tehtud.

Ja kui ma valin ühe sõnumi iseloomustamiseks fotot, siis ka see valik toimub läbi inglite suunamise. 

Selgituseks – fotosid, mille vahel valida, on mul hetkeseisuga ligikaudu 20 000 (kakskümmend tuhat).

Ehk kokkuvõttes – siin, minu kodulehel, ei ole mitte miskit juhuslikku.

Seetõttu kordangi ikka ja jälle, et pöörake nende sõnumite puhul tähelepanu kõigele – siin võib teie jaoks oluliseks sümboliks osutuda sisuliselt iga detail.

Ja seetõttu kordangi ka alatasa seda nüanssi, et minu poolt kanaldatud sõnumid ei ole astroloogilised horoskoobid. Ma kasutan nii horoskoobi kui ka tähemärkide termineid ainult tinglikult – ikka ja ainult selleks, et need sõnumid oleksid internetiavarustest paremini leitavad – kõigi nende jaoks, kellele need sõnumid mõeldud on.

Kas need sõnumid polegi kõigi jaoks mõeldud?

Kuna inimesi on siin maailmas ligikaudu seitse miljardit, siis kordan ma ikka ja jälle ka seda tõdemust – jah, minu poolt kanaldatud sõnumid pole kindlasti päris KÕIGI jaoks mõeldud. Miks? Sest poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid KÕIGI inimeste jaoks siin maailmas.

Kas need teie jaoks on mõeldud?

Seda otsustab juba igaüks ise – vastavalt oma tunnetusele.

St. kui need sõnumid on teie jaoks mõeldud, siis tunnete te siin ka resonantsi. Kui te mitte mingisugust resonantsi ei tunneta, siis pole need ka järelikult teie jaoks.

Lõpetuseks lisan – miks suunan alati inimesi siin resonantsi tunnetama? Seetõttu, et tegelikult toimib ja toimetab terve meie maine elu täpselt samamoodi – ehk tegelikult tasub KÕIGE puhul ALATI tunnetada, kas miski teie jaoks personaalselt resoneerub või mitte. Ja kui miski ei resoneeru, siis pole järelikult vastav detail teie jaoks ehk see pole järelikult teie elu osaks mõeldud. Ja see juhis kehtib tõepoolest kõigi inimeste jaoks.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Vähkidele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Kuupäev 03. juuli (ilma aastanumbrita)

Nädala nr 23, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/06/02/nadala-horoskoop-05-06-11-06-2017/)

Kaksikute 2021 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/10/04/horoskoop-2021-kaksikud/)

Kuupäev 04.10.2006

Kuupäev 04.10.2020

Nädala nr 41, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/10/05/nadala-horoskoop-08-10-14-10-2018/)

Kuupäev 12. veebruar (ilma aastanumbrita)

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Vähi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “Lily Allen – Smile”, “Foster The People – Pumped Up Kicks” ja “Justin Timberlake – What Goes Around … Comes Around”.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Comments are closed.

Up ↑