Nädala horoskoop 08.10-14.10.2018

nädal 41 2018

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

08.10 – 14.10.2018

2018. aasta nädal nr 41

Inglite sõnumid aasta 41. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Ühe karmaringi otsad põimuvad kokku

Nädala kristall – Suitsukvarts

Nädala värv – Kõik hallid toonid

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2018. aasta 41. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Kuhu soovid sõita? Sinu tõld on juba sõiduks valmis. Nr 124

Inglite taro kaart – Üheksas tulekaart

Lillekaart – Eelmise elu tervendamine. Meelespea

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Nelja eelmise nädala jooksul oli meil fookuses üks õige tulemus, mille saavutamiseni viis üks vale valik. Inglid ütlesid, et paljude jaoks puudutab see fookus töövaldkonda, kuid kindlasti esineb ka muid tasandeid, kus me jõuame õige tulemuseni just nimelt läbi ühe valiku, mida oleme pidanud valeks.

Eeloleval nädalal põimuvad ühe karmaringi otsad kokku. See tähendab, et meil lõpeb jälle üks teatavate tunnusmärkidega ajajärk, mis on siinkohal pigem väga pikalt kestnud. Ehk siin pole fookuses mõni lühikest aega kestnud teemaliin. Lillekaart viitab lausa eelmistele eludele ehk väga ammu alguse saanud asjaolude tervendamisele. See annab mõista, et nüüd saabub taaskord lõpp mõnele väga sügavale manipulatsioonile, mille alge on sajandite taguses ajas.

Inglid on meile sageli kõnelenud sellest, kuidas manipulatsioonid (ja manipulaatorid) töötavad endiselt neid samu radu pidi, mis loodi kunagi ammu, tõenäoliselt mitmeid sajandeid tagasi. Nad on meile rääkinud, et manipulaatorite jaoks on kõik uudsed nähtused riskantsed. Miks? Sest need ei ole algul tolle vana rajaga kooskõlas. Manipulaatoritel on aga vaja, et kõik oleks joondunud just tolle vana rajaga. Ainult selliselt saavad nad kõike hoida ohjes nii nagu neil parasjagu vaja on.

Inglid on ka öelnud, et just tol samal põhjusel on viimastel aastatel olnud elu üleüldiselt justkui laialipaisatud ehk väga kaootiline. Meid toodi selliselt manipulatsioonidest välja. Uusi ja uudseid teemaliine algatati üheaegselt niivõrd palju, et neid ei olnud kõiki võimalik tolle vana rea järgi seadistada. Tolle segaduse abil tõsteti meid tollest vanast rajast järjest kaugemale. Sama mustrit jätkati kuni me olime jätnud tolle raja nii kaugele seljataha, et see enam meid kätte ei saa. Kuidas nii? Uudsed teemaliinid on nimelt loonud omakorda piisavalt keeruka uue mustri, mida pole enam võimalik tolle vana raja järgi joondada. Ehk tegu on kahe mustriga, mis ei kattu kohe absoluutselt mitte ühelgi moodusel. Lisaks – uus rada põhineb tõelisel armastusel ja positiivsetel emotsioonidel. Vana rada aga põhines kadedusel, kurjusel ja hirmudel. Neid mustreid ei saa omavahel nii joondada, et miski ka pidama jääks.

Kas see tähendab, et manipulatsioone ei eksisteeri enam üldse? Inglid ütlevad, et sellele küsimusele saab hetkeseisuga vastata nii jaatavalt kui ka eitavalt. Miks? Sest osade jaoks on elu tõepoolest juba manipulatsioonidest täielikult vaba. Nad saavad liikuda siin aegruumis juba täiesti vabalt, nii nagu ise soovivad. St. nende jaoks on juba tee vaba selleks, et kujundada oma elu täielikult isiklikele eelistustele vastavaks. Mitte ühtki välist segajat enam nende teele minna ei saa. St. kui isikul on südamesoov, siis ta ka leiab viisid tolle soovi ellukutsumiseks. Inglid rõhutavad, et siinkohal mõtlevad nad tõelisi südamesoove ehk soove, mis lähtuvad tõelisest armastusest (eelkõige iseenda vastu). St. siin pole mõeldud egoistlikke soove. Uutele lugejatele vahemärge – teemal, mis on vahet egoismil ja iseendasse armastaval suhtumisel, on inglid kõnelenud minu artiklis Soovitused igapäevaeluks. Selle artikli leiate siit alalehelt – Soovitused igapäevaeluks.

Eksisteerib aga veel ka teistsugust varianti. Nimelt on veel endiselt ka neid, kes lasevad vanadel manipulatsioonidel end jätkuvalt kummitada. Inglid aga ütlevad, et nende variantide puhul ongi tegu täpselt sellega, mis nad juba ütlesid – kummitamisega. Ehk need manipulatsioonid enam ei eksisteeri ise. Ehk need manipulatsioonid, mis kuskilt võivad veel paista, on kellegi konkreetse isiku mälestuste vili. Ehk tegu on inimesega, kes lihtsalt ei taha või ei oska veel mälestustest lahti lasta. Siinkohal on muidugi tegu negatiivsete emotsioonidega, mis seonduvad teatud mälestustega. Ehk probleemiks ei ole loomulikult positiivseid emotsioone tootvad mälestused. Sellised mälestused ei kummita mitte kunagi. Ja need ei ole ka seotud manipulatsioonidega.

Inglid jätkavad – kokkuvõttes tähendab kogu eelnev jutt seda, et kõik, kes soovivad oma tõelise personaalse elutee rütmis elada, omavad juba selleks kõiki võimalusi, mida üldine plaan meile üldse pakkuda saab. Mis see tähendab? See tähendab seda, et edasine on vaid isiklike otsuste ja sammude teha. Üldises plaanis pole enam ees ühtki takistust.

Mida see tähendab eeloleva nädala karmaringi ja tema otste põimumise suhtes? Inglid ütlevad, et siin ajajoone asupaigas luuakse nüüd üldisesse plaani uus muster, mis võimaldabki kõigile helgemat elu. Selleks, et uus muster saaks sündida, ongi vaja kogu vana krempel kokku põimida ja jäädavalt minema saata. Ehk mõnes mõttes põimub nüüd kokku kogu senine manipulatsioonide võrgustik.

Mida see füüsilise maailma mõttes tähendab? Inglid kordavad siinkohal üle ühe juba varasemalt räägitud õpetuse – iga energeetiline toiming kajastub füüsilises maailmas. Ehk see sündmus, mis nüüd energeetiliselt aset leiab, ei pruugi olla küll kõigi jaoks “suure asjana” tuntav, kuid väljundid on tal siin maailmas kindlasti olemas.

Kuidas võime seega märgata tolle sündmuse toimumist siinpool vaatevälja? Nad ütlevad, et üheks tunnusmärgiks võivad praegu olla erinevad purunevad esemed, mis tuleb kiiremas korras ära parandada. Ehk tegu pole asjadega, mida saaks niisama ära visata. Ehk tegu pole asjadega, mida saaks kergelt uute esemetega asendada. Need on asjad, mida tuleb just nimelt parandada. Näiteks võivad praegu fookusesse tulla erinevad torud (igasugustes erinevates hoonetes), mis vajavad kiiremat parandamist. Igal juhul on tegu töödega, mille teostust ei saa kaugele tulevikku lükata. Need asjad vajavad kiiremat korrastamist. Enamikul juhtudest toimuvadki need parandustööd just nimelt eeloleva nädala jooksul.

Kuidas seonduvad esemete parandamised energeetiliste uuendustega? Inglid kordavad uuesti – iga energeetiline toiming kajastub füüsilises maailmas. Mida nad on veel õpetanud? Selleks, et teha inimese vundamendini midagi korda, tuleb alati tervendada ka energeetilist poolt. Kui tegeleda ainult füüsilise poolega, siis jääb alati midagi lonkama. Ehk ainuüksi füüsilise toiminguga ei ole võimalik energiat korrastada. Küll aga on võimalik energeetilise toiminguga korrastada füüsilist poolt. Miks? Sest kõik saab alguse energeetilisest poolest. Mitte miski ei alga füüsilisest poolest. Füüsiline pool on energia väljund.

Inglid ütlevad lõpetuseks, et siin on tegu toimetustega, mida teevad nemad. Ehk meil pole vaja ise midagi välja mõelda või kalkuleerida kõige selle kohta, mis eeloleval nädalal toimuma hakkab. Meil on vaja vaid püsida oma sisetunde rajal, mis suunab meid sel nädalal tegema täpselt seda, mida on vaja teha, selleks, et need energeetilised uuendused füüsilisse plaani kinnistuksid. Inglid ütlevad, et kõik, mis vaja, saab siin füüsilisel poolel tehtud nii kui nii. Erilist tähelepanu tasub nüüd oma sisetundele pöörata vaid seetõttu, et me teeme selliselt tolle uuenduste teekonna tunduvalt sujuvamaks. Kui pöörata selliste muudatuste ajajärgul oma sisetundele vähe tähelepanu, siis võib too teekond osutuda vägagi konarlikuks. Miks? Sest on olemas teatud asjad, mis peavad siin poolel tehtud saama. Kui inimene ise liigub oma sisetundele vastupidiselt, siis muutub ühel hetkel tema juhenduse voog niivõrd tugevaks, et see näiliselt tõmbab ta õigesse kohta. Ehk inimene ei liigu sinna asupaika sujuvalt/ vabatahtlikult. Selle asemel tekib näiliselt sunniviisilise liikumise efekt ehk inimene liigutatakse kuskile algselt vastu tema tahtmist. Millised nähtused toimivad sellistel juhtudel inimest liigutava jõuna? Inglid ütlevad, et taolisteks nähtusteks on muuhulgas näiteks õnnetused, haigestumised ja hilinemised.

Seega – praegu tasub oma toimetusi teha 100%-liselt isikliku sisetundega kooskõlas olevalt. Vaid nii tagate te endale sujuva liikumise. Sama nõuanne kehtib ka kõige turbulentsemate ajaperioodide kohta – kui liigute sellises keskkonnas oma sisetundega kooskõlas olevalt, siis saab teie edasliikumine ikka olla sujuv, ükskõik, millised välised tingimused teid ka parasjagu ümbritsevad.

Eelolev nädal on sügava tervenemise nädal. Siinkohal tuleb silmas pidada, et nüüd ei tervendata ainult isikuid, vaid terveneb ka meid ümbritsev maailm tervikuna. Ehk terveneb maailma üldine energia. See toob endaga kaasa kindlasti üsna palju muudatusi/ uuendusi füüsilises plaanis. Kindlasti ei toimu kõik need muudatused ühe sekundiga. Protsess läheb lihtsalt nüüd liikuma ja liigub seni kuni kõik vajalik on valmis. Midagi rasket siin aga otseselt pole, sest meie sisetunne oskab meid hoida väga kenasti õigel kursil.

Energeetilise sillana toovad inglid esmalt välja kaks aastanumbrit nagu nad vahel ikka viitavad tervikuna teatud aastatele – seekord on viideteks aastad 1994 ja 2001. Nädala horoskoopidest viitavad nad eelmisest aastast (2017) nädalate nr 9 ja 41 horoskoopidele.

Neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisaviitena välja 2018 maikuu kinnisvara sektori juhised. Ja kui olete juba soetanud ka 2019 a. esimese poolaasta raamatu (ehk raamatu, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline)), siis on teil võimalik lugeda veel üht lisaviidet, milleks on 2019 aprillikuu suhete sektori juhised.

Eelmises nädala horoskoobis viitasid inglid täpselt vastupidisele kombinatsioonile – 2018. aastast toodi välja aprillikuu kinnisvara juhised ja 2019. aastast maikuu suhete juhised. Selle tõttu tundub mulle, et eeloleval nädalal kogeme me justkui ümberpööratult ka midagi, mis kajastus viimase kuu jooksul. Kuna viidatakse just kinnisvara ja suhete sektori juhistele, siis pöördubki tõenäoliselt ümber midagi, mis seondub eelkõige just nende valdkondadega.

Nädala nr 41 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Katy Perry – Swish Swish ft Nicki Minaj”, “Aaliyah – More Than A Woman” ja “Justin Timberlake – What Goes Around … Comes Around”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2018. aasta 41. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart – Kuhu soovid sõita? Sinu tõld on juba sõiduks valmis. Nr 124

Lisa-meditatsioonikaart neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga:

Eva Tenter’i inglikaart – Jäta mõni ülesanne ka teiste teha. Oled praegu liigselt enda kanda võtnud. Nr 143

MIS ON LISA-MEDITATSIOONIKAART? Alates nädalast nr 1, 2018 lisan siia igal nädalal lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga ehk täpsemalt tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. (Selle raamatu müük läks lukku 31. juulil 2018. St. 2018 a. kollektiivse kaugseansiga ei ole enam võimalik liituda.)

Kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 08.10 – tähesadu (drakoniidid)
  • 09.10 – noorkuu

Noorkuu
Noorkuu energia soosib kõige uuega alustamist.

Tähesajud
Energeetiliselt on tähesadude aeg kõikvõimas. Tähtedelt saab ammutada informatsiooni ja mõtteselgust ning samuti vastab tõele ka tüüparusaam langevale tähele soovi esitamisest. Neile võib tõesti anda täitmiseks ka oma südamesoove, kuid loomulikult ei täida nad soove nii, et teile kukub kohe sealsamas rahapada pähe. Ikka tuleb abi eelkõige sisemise juhenduse kaudu, mida tuleb tunnetada ja järgida.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle info leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP
(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuli müüki vaid üks poolaasta korraga.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil.)

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

2 thoughts on “Nädala horoskoop 08.10-14.10.2018

Comments are closed.