Nädalate 9-10 lisasõnum

Nädalate nr 9-10 lisasõnum

Erisõnum Facebooki jälgijatele

MÄRKSÕNA – Värava taga on uus algus

Nädalate nr 9 ja 10 peamine sõnum on juba ilmunud.

Nüüd soovivad inglid saata nendeks nädalateks veel ka ühe lisasõnumi ja seda jälle suunamisega.

Ehk tegu on jälle ühe erisõnumiga, mis on inglite poolt saadetud Facebooki jälgijatele. St. see on suunatud neile lugejatele, kes on minu Facebooki kontol vajutanud käesoleva sõnumi ilmumise seisuga sinna Follow ehk Jälgi nupule.

Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu Facebooki kontol, vajutades seal tollele “Follow” ehk “Jälgi” nupule. Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud sellesse nimistusse end lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu Facebooki kontot ja vajutage eelnimetatud Follow ehk Jälgi nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto leiate siit – https://www.facebook.com/evatenter/. Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva, kui inglid soovivad.

Millest soovivad inglid kõneleda käesoleva erisõnumi raames?

Inglid alustavad – kõnealuste nädalate peamises sõnumis rääkisime me teile juba sellest, et nüüd tasub avada väravaid.

Siin erisõnumis soovime me saata teile tolle olukorra kohta veel täpsustusi.

Nimelt soovime me täpsustada aega, mil need väravad tasub avada.

Missugune see aeg on?

Inglid ütlevad – kui kuulete kaht kellahelinat üheaegselt, siis hakake liikuma oma värava poole. Ja kui märkate seal värava juures kolme lilleõit, siis tasub ka värav lahti teha.

Täpselt sellist sõnastust soovivad inglid kasutada tolle ajastuse kohta.

Aga mida see tähendab?

Inglid jätkavad – kõik, mis heliseb, pole kuld. Ja kõik, mis näiliselt õitseb, pole päris.

Aga mida see veel tähendab?

Inglid selgitavad – te olete varasemalt kuulnud igasuguseid kellahelinaid, mida olete pidanud kullaks. Ometi on need helinad hiljem osutunud isegi kahjulikeks nähtusteks. Ja te olete varasemalt märganud igasuguseid õisi, mis on küll olnud eredalt värvitud, kuid need pole olnud päris.

Nüüd hakkavad helisema säärased nüansid, millest te kulda üldse ei ootaks. St. vastavaid helinaid ei ole te kindlasti harjunud kuldsete nüanssidega seostama.

Ja ilmuvad ka sellised õied, mille puhul te pigem eeldaksite koheselt, et need pole päris.

Ja täpselt sellised nüansid moodustavadki nüüd kokku kuldseid lahendusi. Võib ka öelda, et need on kõige kuldsemad lahendused, mida te seni näinud olete.

Inglid jätkavad oma selgitusi järgneva küsimusega – aga mis on see värav täpsemalt, mida tasub nüüd avada?

Ja nad ka kohe vastavad sellele küsimusele – me võime seda väravat kirjeldada ka niipidi – see on uks, mis viib uute võimalusteni.

Need on võimalused, mida teie elus pole varem olnud.

Ja see on ka uks, mis on varasemalt jäänud teie jaoks suletuks. Võib ka öelda, et see on varasemalt olnud teie jaoks nähtamatu.

Nüüd tuleb see uks väga teravalt ja selgelt teie ette.

See tuleb teie ette selleks, et te saaksite liikuda nende uute võimalusteni.

Seetõttu tasub seda ust ka avada ja seetõttu saadamegi teile kõnealuseid sõnumeid.

Ehk seetõttu tulimegi teile saatma ka konkreetsemat juhist tolle momendi kohta, mil too uks ilmub.

Inglid jätkavad – seda ust võib ka vaadelda kui järjekordset energeetilist portaali.

Me saame aru, et meie jutud energeetilistest portaalidest võivad teie kõrvale kõlada kummaliselt, kuid teie elutee on tegelikult täis selliseid uskumatuna tunduvaid võimalusi.

Kõik säärased võimalused aga ilmutavadki end alati taoliste ustena või väravatena, millest me siin kõneleme.

Ehk neid võimalusi peab igaüks iseseisvalt tabama.

Ja kui te neid momente tabate, siis on teil tõepoolest võimalik oma elu parendada vägagi suurel määral ja seda mõnikord lausa ühe hetkega.

Tõsi – see ei tähenda seda, et kogu teie füüsiline maailm muutub teie ümber ühe hetkega.

Füüsilise maailma muudatustel on loomulikult oma kulgemise jada olemas.

Küll aga saab näiteks üks idee muuta teie jaoks ühe hetkega kõike. Ehk üks uus idee võib muuta ühe hetkega teie eluvaadet tervikuna. 

Ja uus eluvaade võib näiteks kõrvaldada ära terve seeria hirme – seda samuti ühe hetkega.

See on võimalik. Ja kõnealused uksed ka taolisi lahendusi pakuvad.

Nagu ütlesime – teie eluteel sisaldub selliseid uksi mitmeid.

Ja kõnealuse ajaperioodi vältel ilmubki üks järjekordne uks, mis vastab ülaltoodud tunnusmärkidele.

Kas need uksed ilmuvad tõesti kõigi jaoks samal ajal?

Inglid ütlevad – see uks, mis nüüd ilmub, sisaldab tõesti nii personaalseid kui kollektiivseid võimalusi. Ehk mõnes mõttes ilmub nüüd kõigi jaoks samaaegselt ka sama uks. Mõnes mõttes aga on need uksed muidugi erineva sisu ja eesmärgiga.

Mida see tähendab?

Inglid selgitavad – kollektiivsed uksed ilmuvad siis, kui piisav hulk inimesi on soovinud oma elus samasugust või sarnast lahendust. Selline soovimine loob ka muudatusi kollektiivsel tasandil.

Aga kuidas võib kõnealust olukorda veel vaadelda?

Inglid ütlevad – seda konkreetset olukorda, mis nüüd saabub, võib ka vaadelda püramiidi tagurpidi pööramisena. Ehk kõnealused uksed saavad nüüd ilmuda seetõttu, et üks püramiidskeem saab pööratud tagurpidi.

Mis juhtub, kui püramiid keeratakse tagurpidi?

Inglid selgitavad – see tähendab suure hulga kurjuse maailmast välja valamist. 

Ehk miskit pahaloomulist nüüd justkui valatakse meie maailmast välja ja see toob endaga kaasa uute võimaluste tekke. Ehk seetõttu ilmutavadki end vastavad uksed.

Mis on nende uste taga? Sellest rääkisid inglid juba pikemalt kõnealuste nädalate peamises sõnumis.

Siin soovivad inglid anda uste taga peituvatele lahendustele veel juurde sellise kirjelduse – kõnealused lahendused sisaldavad väga suurt väärtust. Samas on see väärtus uus ehk seda väärtust pole varem olemas olnud.

Missugune on see väärtus veel?

Inglid ütlevad – see väärtus annab teie elule uue mõtte.

Ehk see väärtus toob ja loob muudatusi just peamiselt mõttetasandil.

Võib ka öelda, et see väärtus on niivõrd uus, et seda pole võimalik isegi mõõta skaalal – uus vs vana.

Ja kuna seda tollel skaalal mõõta pole võimalik, siis võib ka öelda, et see väärtus on niivõrd vana, et mitte keegi seda enam ei mäleta.

Lisaks võime me veel nentida, et too väärtus muutub mõõdetavaks sellel hetkel, kui te asetate ta oma isiklikule mõõteskaalale.

Ehk see väärtus on midagi väga isiklikku.

Ehk see väärtus on erinevate inimeste jaoks erinev ja nii peabki see olema.

Aga milline on see väärtus kollektiivsel tasandil?

Inglid ütlevad – kollektiivne tasand seda väärtust mõõtma ei hakka. 

Ja nad kordavad – kõnealune väärtus on midagi väga isiklikku.

Seetõttu tuleb ka kõnealusele olukorrale läheneda isiklikke teid pidi. 

Ja seetõttu tasub nüüd ka avada oma isiklik uks.

Uks ehk värav.

Värav ehk energeetiline portaal, mis toob teile isikliku uue alguse.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädala nr 41, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/10/05/nadala-horoskoop-08-10-14-10-2018/)

Nädala nr 51, 2018 lisasõnum/ pööripäeva erisõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/12/19/pooripaeva-erihoroskoop-e-nadal-51-2018-lisasonumid/)

Nädala nr 51, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/12/15/nadala-horoskoop-18-12-24-12-2017/)

Nädala nr 17-18, 2019 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/04/24/nadala-horoskoop-22-04-05-05-2019/)

Suhtehoroskoop 2021 (otselink – https://evatenter.com/2020/12/18/suhtehoroskoop-2021-koigile-tahemarkidele/)

Käesoleva sõnumi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Vanessa-Mae – Toccata and Fugue in D Minor”, “Vivaldi – Neli aastaaega”, “Chopin – Nokturn op. 9, nr. 2”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Ikka tervitades,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Comments are closed.

Up ↑