Pööripäeva erihoroskoop (e. nädal 51, 2018 lisasõnumid)

pööripäeva sõnumid 2018

Erihoroskoop – nädala lisasõnumid

TALVINE PÖÖRIPÄEV (22.12.2018)

Inglite lisasõnumid aasta 51. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Õnn pöördub vastavalt karma seadustele

MILLEST KÕNELEB SEE ERIHOROSKOOP?

Nagu olen lubanud, valmivad detsembrikuu jooksul jõuluüllatustena ka mõned erihoroskoobid. See siin on talvise pööripäeva energiaid uuriv horoskoop, mida võib pidada ka 51. nädala horoskoobi lisaks.

Käesoleva erihoroskoobi raames tulid meid nõustama alljärgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Sul pole tarvis karta üksi lendamist. Nr 121

Inglite taro kaart – Kuues õhukaart

Lillekaart – Sinu soovid on täitumas. Lillhernes

Kristall – Dumortieriit

Värv – Tumesinine

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Inglid rääkisid meile juba 51. nädala põhisõnumites, et sel nädalal paljastuvad hundid, kes on seni avalikult esinenud lambanahas. Nad täpsustasid, et see tähendab järjekordsete tõdede avaldumist, mis puhastavad meie energiat.

Kui vaatleme nüüd eraldiseisvalt just pööripäeva energiat, siis ongi seal esmalt näha see tagurpidi pöördumise nüanss, mis pööripäevade juures ikka tavapäraselt esineb. Ma näengi justkui münti, mis hüppab teistpidi ja näen ka mudast/ soiset pinnast, mis keeratakse rändaja jalge all tagurpidi – selliselt, et nüüd seisab too rändaja kindlal pinnasel, mis ei vaju enam kuhugi.

Aga mis sorti olukorrad need on, mis just selle pööripäevaga ümber pöörduvad? Mis valdkondi need olukorrad puudutavad?

Inglid ütlevad, et siin tulevad fookusesse töö ja kinnisvara valdkonnad. Enamasti käib ka raha töövaldkonnaga koos ehk enamasti viitavad inglid ka eraldiseisvalt raha valdkonnale kui fookus on parasjagu viidud töö valdkonnale, kuid seekord nii pole. Seekord nad ütlevad konkreetselt, et fookus läheb töö ja kinnisvara valdkondadele. Eks loomulikult on raha temaatika nende teemadega tugevalt seotud, kuid miskipärast on juhis seekord just selline – raha teema miskipärast otsesesse fookusesse ei ilmu.

Sellest võime omakorda järeldada, et kõnealune pööripäev võib suuremaid muudatusi tähendada nende jaoks, kelle töö on seotud kinnisvaraga. Ehk nende jaoks, kelle puhul kattuvad need kaks valdkonda täielikult.

See pole aga kindlasti ainus võimalik variant – pöördelisi momente tuleb ette ka ainult kinnisvaraga seonduvalt ja ka ainult tööga seonduvalt.

Kuna pööripäev leiab aset laupäevasel päeval, tekib muidugi küsimus – mis siin ikka tööga seonduvalt nii väga juhtuda saaks? Küsimusele lisab rõhku ka asjaolu, et tegu on juba jõulupühade perioodiga, mis tähendab, et paljudel on käsil viiepäevane (või ka pikem) puhkepaus.

Inglid ütlevad – seekord möödub see puhkepaus pigem töiselt ka neil, kes tol ajaperioodil otseselt tööd ei tee. Mida see tähendab? Tõenäoliselt tähendab see mõttetööd, millega planeeritakse midagi töövaldkonnas ümber.

Kuna 51. nädala põhihoroskoobis tuli minu inglikaartidest välja kaart, mis kõneleb juhuslikest kohtumistest ja käesolevas erihoroskoobis tuli välja kaart, mis kõneleb üksi lendamisest, siis võib eeldada, et vähemalt mingi hulk inimestest otsustab nüüd ühe (näiliselt) juhuslikult kuuldud/ nähtud/ kogetud infokillu põhjal midagi oma töös ümber planeerida. Need, kelle jaoks on hetkel aktuaalne kinnisvara valdkond, teevad tõenäoliselt aga pöördelise otsuse just selles valdkonnas. Ja vägagi tõenäoliselt toimub ka see pöördeline otsus ühe näiliselt juhusliku infokillu saabumise tagajärjel.

Kas see tähendab, et nüüd tehakse juhuslikke ja liigselt kiirustavaid otsuseid?

Inglid ütlevad, et kindlasti mitte. Need pöördelised otsused, mis nüüd ära otsustatakse, tõusetuvad juba ammu kestnud ebameeldiva seisundi pinnalt. Need isikud pole vaid varem osanud või ka saanud oma olukorda muuta. Inglid viitavad siinkohal ka detsembri kaduneljapäeva erihoroskoobile, mistõttu võime järeldada, et siin on muuhulgas tegu olukordadega, milles on varem sisaldunud tõkkeid ka üldisematel põhjustel. Ehk tegu on tõketega, mis on neisse olukordadesse tekkinud globaalsete energiate tõttu ehk üldiste manipulatsioonide tõttu.

Juba kaduneljapäeva erihoroskoobis rääkisid inglid, et inimeste kõrgema hüvangu teelt kaovad nüüd tõkked keerisega. See keeris viiski üldisest energiast ja ka erinevatest individuaalsetest olukordadest äsja minema hulganisti sääraseid tõkkeid. Ka see on nüanss, mis võimaldab nüüd uutlaadi otsuste tegemist ja olukordade lahendamist.

Nagu inglid on meile korduvalt õpetanud – kui nemad kõnelevad siin teatud sisuga energiatest, siis ei tähenda see enamasti seda, et need energiad teevad kogu oma töö just kõnealuste nädalate vältel ära ja sellega ongi kõik. Ei, lugu on ikka enamasti nii, et kirjeldatavad energiad hakkavad siis kuskil toimetama kui inglid meid neist informeerivad, kuid nende töö võib kesta ka pikemalt.

Miks?

Sest erinevad inimesed on oma eludega vägagi erinevates kohtades. Iga üldise energia liikumine individuaalsetesse plaanidesse oleneb alati vastavatest indiviididest ja sellest, mida nad endale parasjagu ligi lubavad. Kui inimene on väga kinnine ja ei usalda oma elu ega maailma toimimist, siis ei muutu ka tema elus tõenäoliselt mitte miski. Ükskõik kui soodsad energiad parasjagu ringi heljuvad. Kõik need uuendused, millest inglid siin kõnelevad, on heatahtlikud. See tähendab ka seda, et neid ei minda kellelegi peale suruma. Kõik, mis on heatahtlik, on alati ka vabatahtlik. St. igaüks võib ja saab ise valida, mida ja millises mahus ta oma ellu lubab. Inglid kellelegi midagi kohustuslikuks ei tee.

Küll aga on inglid meile korduvalt õpetanud, et uus ajastu on loomuliku kulgemise ajastu. See tähendab, et ebaloomulik kulgemine muutub järjest keerukamaks. Mis on ebaloomulik kulgemine? Inglid ütlevad, et see ongi kulgemine, mis toimub vastavalt manipulatsioonide reeglitele. Mille tõttu võib inimene kinnine olla? Inglid ütlevad, et kui inimesel puudub usaldus oma elu ja maailma (heatahtliku) toimimise suhtes, siis töötab järelikult selle inimese energias manipulatsioon. See tähendab suurt hulka tõkkeid, mis ei lase tollel inimesel elu looduslikult/ loomulikult näha.

Tuleme tagasi otsuste juurde, mis pidid pööripäeval töö ja kinnisvaraga seonduvaid olukordi ümber pöörama. Mida te veel meile nende olukordade ja/või otsuste kohta rääkida saate? Inglid ütlevad, et kõik kõnealused otsused viivad vastavaid otsustajaid nende unistustele lähemale. St. kõik, mida nüüd otsustatakse, puudutab vastavate isikute unistusi.

Mida me sellest välja loeme? Ma loen sellest veel välja seda, et need otsused ei ole kindlasti tehtud kiirustades või mõtlematult. Nende otsuste baasiks on ammu valmis unistatud unistused. Unistused, mille poole vastavad unistajad pole varem saanud või julgenud liikuda. Nüüd on teatud tõkked nende inimeste süsteemidest ära puhastatud ja see võimaldab ka julgemat edasiliikumist. 

St. siin pole tarvis karta, et te teete järsku mõne vale valiku või pöörate oma elu põhjuseta pahupidi. Need otsused, mis siin ajaperioodis fookusesse tulevad, pole absoluutselt sellise loomusega. Need otsused võivad küll otsustatud saada (näiliselt) juhusliku kohtumise/ nägemuse tagajärjel, kuid need otsused ise ei ole juhuslikud. Need otsused on olnud ammu küpsemise faasis. Nüüd jõuab lihtsalt kätte moment, mil tuleb valminud toit ahjust välja võtta. Sellega ei saa enam viivitada, sest ühest küljest läheks see olukord muidu varsti kõrbema ja teisest küljest pole ka enam viivitamiseks vajadust.

Vaatleme ka korraks pööripäeva märksõna – inglid viitavad seal karma seadustele ja ütlevad, et õnn pöördub nüüd just vastavalt neile reeglitele. 

Mida see tähendab? Palume inglitel ka seda nüanssi täpsustada.

Inglid ütlevad, et tõepoolest, pööripäev võib esile kutsuda nii positiivse kui negatiivsena tunduvaid sündmuseid. Kõik need sündmused saavad alguse otsustest. Ja nagu juba öeldud – tegu on otsustega, mille aluseks on pikk valmimise protsess. Inglid täpsustavad – kuna sellised inglisõnumid pole kunagi mõeldud päris kõigile (olen selle kohta jaganud ka sageli selgitusi – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa olla mõeldav, et läbi ühe kanaldaja kõneletakse päris “kõigi” inimestega), siis saabki siit teha järelduse – kõnealusel pööripäeval leidub neid, kes teevad otsuseid ja leidub ka neid, kes peavad teiste tehtud otsustega leppima. Ehk leidub kindlasti ka neid, kelle elumustrit kõnealused otsused muudavad, kuid kes ise neid otsuseid ei tee. Neist nüanssidest kujuneb ka tõsiasi, et kõik tehtud otsused ei pruugi just kõigile asjaosalistele meeldida.

Näiteks kui tegu on olukorraga, kus üks isik teeb otsuse lahkuda töökohast, mis on talle ainult tuska ja meelehärmi valmistanud, siis ei pruugi see otsus meeldida tolle isiku kolleegidele ja/või ülemusele. Enamasti ei meeldi taolised otsused neile, kes ise on kõnealust meelehärmi põhjustanud. Sealt tuleb ka tõdemus, et õnn pöördub nüüd just vastavalt karma reeglitele.

Kuna minu inglikaartidest tuli välja kaart, mis rõhutab just üksi lendamise julgust, siis võibki olla nii, et teatud osa nüüd valmivaid otsuseid ei omagi kellegi teise toetust. Ehk vastav otsustaja võibki oma otsuses algul lausa üksi olla. Inglid ütlevad – kui see otsus omab toetust teie sisetundelt, siis polegi teil tegelikult muud toetust vaja. Ehk kui tegu on teie kõrgema hüvanguga kooskõlas oleva otsusega, siis pole teil tarvis karta, et see valeks liigutuseks osutub. Kui teised seda algul ei mõista, siis polegi midagi teha. 

Mida on inglid meile korduvalt õpetanud? Teised ei tunne sama, mida teie tunnete. Teie sisetunne on vaid teie oma. See on kanal, mille vahendusel saabuvad sõnumid just teile ehk just teie elu tarbeks. 

Elus võibki ette tulla olukordi, kus ainult teie tunnete, et vastav valik on teie jaoks õige. Need olukorrad ei tule teid murdma. Need olukorrad tulevad teile appi. Läbi selliste olukordade ongi inimesel võimalik kõige tõhusamalt õppida oma isikliku sisetunde toimimise põhimõtteid. 

Need on olukorrad, kus teatud mustrid joonistuvad väga selgelt välja. Nii selgelt, et tõde ei saa enam varjus püsida. Ehk nii selgelt, et valedel pole enam võimalik tõde ära varjutada.

Mida ütlevad inglid veel sisetunde kohta? Nad on meile korduvalt õpetanud, et teiste inimeste nõuanded saavad teid elus viia vaid teatud maani, isegi siis kui need nõuanded on üdini heatahtlikud. Miks? Sest igaühele on elamiseks antud tema isiklik elu. Mitte ükski inimene pole siia maailma loodud kellegi teise elu elama. See tähendab ka, et elus on palju selliseid nüansse, mida teised inimesed teie eest ja teie jaoks kunagi näha/ hoomata/ tajuda ei saa. See aga tähendab omakorda, et teiste nõuanded jäävad alati puudulikuks. Puudulikuks selles mõttes, et ainult teiste nõuannete toel ei ole võimalik endale sujuvat/ meeldivat/ rõõmustavat elu kujundada. Sellise elu kujundamiseks peab inimene kuulama/ järgima ka oma isiklikku sisetunnet, lisaks teiste nõuannete kuulamisele/ järgimisele.

Inglid rõhutavad uuesti – isiklik sisetunne on inimese jaoks asendamatu. Naabri A nõuandeid võite küll naabri B nõuannetega asendada. Ja sõber C nõuandeid saab samuti sõber D nõuannetega asendada. Oma sisetunnet aga millegagi asendada ei saa. See kanal ja sealt saabuvad juhised on teie jaoks eluliselt olulised. Miks? Sest ainult selle kanali abil jõuab inimene oma kõrgema hüvanguga kooskõlas oleva eluni. Ehk ainult selle kanali toel on võimalik oma elus loomulikku kulgemist luua. 

Just selle tõttu esineb ka elus olukordi, mil sisetunne hakkab niivõrd tugevalt millegi kohta märku andma, et teda pole enam võimalik eirata. Ja see on ka põhjus, miks esineb olukordi, mil ainult teie sisetunne kinnitab valiku/ otsuse õigsust. 

Teil on vaja märgata ja mõista, et just see kanal on teie jaoks esmase tähtsusega. Teil on vaja märgata ja mõista, et teie enda elu on teie jaoks esmase tähtsusega.

Need, kes tunnevad energiate liikumist ka tekstides, võisid kindlasti märgata, et ka käesolevate sõnumite energia justkui pöörles ja pöörles ringi ning lõpuks jõudis ühte kindlasse sihtpunkti. See tulemus justkui potsatas ühte kindlasse paika, olles eelnevalt keerelnud mööda erinevaid tandreid.

Tõenäoliselt jõuavad nüüd kõnealused otsustajad oma otsusteni sarnaseid käike pidi. Mõtted lihtsalt hakkavad kuskilt kulgema, teevad oma loomulikke (või ka ebaloomulikke) ringe ja lõpuks prantsatavad teatud sihtpunkti maha. 

Inglid on meile varem rääkinud aja spiraalsest kulgemisest. Üldjuhul näen ma sellise kulgemise puhul spiraalset liikumist alt üles. Huvitaval kombel näen ma siin mõtete liini kulgemist hoopis vasakult paremale. Samas ei ole see liikumine sirgjooneline. Mulle seostub selle liikumise mustriga ka termin – sinusoid.

Loen sellest pildist veel välja seda, et kõnealused mõtted pärinevad pigem sellest aastast. Ehk tolle otsuse tegemisel liigub vastav otsustaja ringi pigem käesolevas aastas, mitte kaugemas minevikus. St. otsustamisel saavad tõenäoliselt määravaks just sündmused/ nähtused, mis on aset leidnud sel aastal.

Igal juhul näib, et kõnealuste otsuste puhul on väga olulise tähtsusega liikumine ja mitte ainult – see liikumine on kindla mustriga.

Kuigi inglid tõid juba 51. nädala tavahoroskoobis välja energeetiliste sildade viiteid, soovivad nad ka siin lisada veel mõned sillad, mis kehtivad muidugi peaasjalikult just pööripäeva tarbeks. Seega, sildadena toovad nad siin välja järgmised horoskoobid – nädal 49, 2018 lisahoroskoop ehk kaduneljapäeva ja noorkuu sõnumid ning 2017 IV kvartali horoskoop.

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 horoskoobiraamatutega, toovad inglid lisasildadena välja 2018 veebruari kinnisvara sektori juhised ja 2019 mai suhete sektori juhised.

Kõnealuse päeva energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Daft Punk – Around the World” Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kirjeldatud ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid – suhted, finants & karjäär jm). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuleb müüki vaid üks poolaasta korraga.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida?

Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

Soovin kõigile põnevat pööripäeva!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"