Lisasõnum 2 – nädalad 9 ja 10

lisasõnum 2

Nädalate nr 9-10 lisasõnum 2

MÄRKSÕNA – Õiged teeotsad

Eile saatsid inglid kõnealusteks nädalateks lisasõnumi, mis oli suunatud Facebooki jälgijatele.

Täna soovivad saata nad nendeks nädalateks ka ühe avaliku lisasõnumi ehk sõnumi, mis on mõeldud üldises mõttes kõigile, kes minu sõnumeid lugema “satuvad”. (Miks panen selle sõna jutumärkidesse? Sest juhuslikke käike pole siin elus tegelikult olemas. Iga käik toimub põhjusega. Sealjuures on säärastel “juhuslikena” tunduvatel käikudel pigem suuremad põhjused, kui igasugustel muudel käikudel.)

Millest soovivad inglid selle sõnumi raames rääkida?

Inglid ütlevad – kõik ei ole kuld, mis hiilgab.

Täpselt samuti ei ole ohtlik kõik, mis karjub.

Inglid jätkavad – tõde on alati kindlameelne ja sujuv. Lisaks võib öelda, et tõde annab alati vabaduse. Igas olukorras ja igal ajal.

Kui me paneme võrdlusesse märksõnad tõde vs oht, siis ühes neist sisaldub kuristik. Teises aga kindel maapind.

Selliselt võib neid märksõnu võrrelda.

Inglid jätkavad – tunnetage igas olukorras maapinda oma jalge all.

Kui miski on ohtlik, siis tunnete te ka vastava kuristiku juba kilomeetreid ette ära.

Jah, teie tunnetus võimaldab sellist asja.

Ehk kasutades oma tunnetust, on teil alati piisavalt aega, et oma trajektoori muuta, vastavalt ohtudele.

Teie tunnetus ei vaja maises mõttes selget nähtavust ega päevavalgust ega ka ühtki erilist teaduslikku leiutist.

Teie tunnetus on kõige võimsam “leiutis”, mis siin maailmas üldse eksisteerib.

Ehk teie tunnetuse maailmas on nähtavus alati väga selge ja vaade on alati vaba igasugustest takistustest.

St. vaade täpselt sinna, kuhu te soovite näha, on alati vaba igasugustest takistustest.

Inglid jätkavad – me soovime täna rääkida ka märksõnadest kiirus vs kiirustamine.

Nende märksõnadega on täpselt sama lugu – ühes neist sisaldub kuristik ja teises on alati olemas kindel maapind.

Kiiruse nähtusel pole kunagi midagi viga olnud.

Küll aga on veakood küljes kiirustamise nähtusel.

Mida soovime selle kõigega öelda?

Täna soovime me teile öelda nii – tõde võib sisaldada ka kiirust.

Kiirustamist aga tõde kunagi sisaldada ei saa.

Kui valemisse lisada kiirustamise nähe, siis kaob sellest valemist tõde.

Mida soovime teile veel täna – käesoleva lisasõnumi raames – öelda?

Me soovime öelda ka nii – mõnikord pole ka kuristik ohtlik. Ehk mõnikord sisaldub ka kuristikus tõde. Seda siis, kui te võtate tollest kuristikust alla laskumiseks kaasa langevarju.

Kui olukord on aga selline – ehk kui teie ette ilmub kuristik, millest on võimalik alla laskuda langevarjuga, siis tunnete te tolle protsessi vältel tervikuna oma jalge all kindlat maapinda.

Ehk säärases protsessis säilib alati kindla maapinna tunnetus.

Miks?

Sest tegu on tõega.

Tõde sisaldab alati kindla maapinna tunnetust.

Mida see kõik tähendab?

Inglid ütlevad – ükskõik, milline ilm on “väljas”, oma tunnetust ei tasu kunagi eirata. Teie isiklik tunnetus jääb ikka ja alati teie parimaks sõbraks.

Miks?

Sest teie tunnetus on teie inimeseks olemise süsteemi sisse ehitatud põhjusega.

See on loodud teie peamiseks navigatsioonivahendiks siin maises maailmas.

Me ei saa seda korrutada liigselt, sest see tõde aitab teid igas olukorras.

Nii ka täna. Ja nii ka homme. Ja nii ka igal järgneval elupäeval.

Teie isiklik tunnetus viib teid alati iga sihini, kuhu soovite jõuda.

Inglid jätkavad – kui teil tekib tunne, et miski väline tahab tulla teie tunnetust alla suruma, siis keerake oma tunnetuse signaali lihtsalt veelgi tugevamaks.

Kuidas seda teha?

Lihtsalt looge endale oma kujutluses tunnetuse volüümi nupp ehk looge oma tunnetusele samasugune nupp, nagu on näiteks raadiol ja muudel seadmetel.

Ja siis keerakegi seda nuppu tugevama seadistuse peale, kui tunnete, et miski tahab teie tunnetust segada või tuhmimaks muuta. Ja kui segaja näib olevat väga tugev, siis tulebki lihtsalt keerata oma volüümi nupp samuti põhja.

Inglid rõhutavad – teie jõud on alati tugevam kõigist välistest segajatest. Miks? Sest teie jõud on alati tõde. Ja tõde on alati valest tugevam. Ehk teie tunnetust pole võimalik ära segada, kui te ise seda teha ei lase. Ehk kui te oskate oma tunnetussüsteemi kasutada, siis näitab teie tunnetus igas olukorras teile õige tee kätte.

Oleme teile varasemalt rääkinud energeetilisest kaitsekilbist. Täpsemalt oleme teile rääkinud sellest, kuidas igaüks peabki oma isiklikus süsteemis looma oma isikliku kaitsekilbi. Selline kilp peab olema loodud isiklike tunnusmärkide järgi, sest tegu on kilbiga, mis peab kaitsema just teid. Ehk tegu on väga isikliku küsimusega.

Teie tunnetussüsteem on üleni üks säärane isiklik küsimus.

See tähendab, et te saate ka oma tunnetussüsteemi kujundada vastavalt oma eelistustele.

Ja see tähendab omakorda seda, et kui kuskilt tahab tulla väline segaja vahele, siis on teil alati võimalik taoliseid segajaid tõrjuda. Te ei pea oma tunnetuses mitte kunagi taluma ühtki segajat. Teie tunnetussüsteem on üleni ja üdini teie isiklik omand. Sinna pole mitte kellelgi teisel asja. Ehk mitte kellelgi pole õigust teie tunnetust segama tulla.

Inglid ütlevad lõpetuseks – teie tunnetus juhatab teid alati õigetele teedele. Ja kui ees on tõesti selline teelõik, mille raames tuleb alla laskuda kuristikust, siis juhatab teie tunnetus teid ka langevarjuni. Ehk kindel maapind säilib teie tunnetuse mõistes alati – seda siis, kui kõnnite teedel, milleni on teid juhatanud teie isiklik sisetunne.

Aga miks räägime me sellistest asjadest nädalate nr 9 ja 10 lisasõnumis? Nende nädalate peamine sõnum rääkis ju väravate avamisest?

Inglid ütlevad – selles saanis, millest me teile nende nädalate peamises sõnumis rääkisime, sisalduvad osade jaoks ka säärased langevarjud, millest kõnelesime ülalpool. Ehk kõige üldisemas plaanis sisaldub selles saanis kindel maapind.

Allpool näeme me siin ka paari energeetilise silla viidet, mis kuuluvad just käesoleva lisasõnumi juurde.

Sellega aga lugu ei lõppe – nimelt on minu kodulehelt võimalik leida selle sõnumi juurde veel üks energeetilise silla viide. Selle viite leiate üles käesoleva sõnumi pildi järgi. 

Nimelt sisaldab üks varasem sõnum pilti, millel on jupike sellest samast kaktusest. St. täpselt sama pilt ei ole olnud varem kasutusel, kuid kasutusel on olnud samast kaktusest tehtud teine pilt – ja täpsemalt on seal pildil jupike sellest kaktusest.

Kui otsite selle pildi üles, siis olete leidnud endale ka ühe lisanduva energeetilise silla viite.

Ehk siin on jälle inglite poolt antud meile üks väike tunnetuse treenimise mäng – st. hakake seda pilti otsima just oma tunnetusega. 

Minu kodulehel on sõnumeid tänase seisuga juba väga palju. Ja see tähendabki seda, et teil on võimalik asuda “aardejahile” ka tunnetades, millise sõnumite kategooria poole teid näiteks enim tõmbab – kas nädalate sõnumid, hetkesõnumid, kvartalite sõnumid või aastasõnumid võiksid sisaldada õiget vastust. Samuti saate tunnetada, millise aasta sõnumite poole rohkem tõmbab – kõiki sõnumite kategooriaid on võimalik ka aastate kaupa vaadelda.

Ehk te ei pea asuma seda pilti otsima lihtsalt kammides kõiki sõnumeid läbi.

Loomulikult leiate lõpuks ka sellise meetodiga tolle pildi üles, kuid lõbusam on siin mängida taolist tunnetuse mängu. Ehk vaadelge neid erinevaid võimalusi, mis minu kodulehel on (erinevate sõnumite vahel navigeerimiseks) ja hakake siis liikuma mööda neid võimalusi just oma tunnetuse toel.

Ja ma kordan veelkord – ma olen ühel teisel sõnumil kasutanud pilti, millel on just nimelt jupike samast kaktusest. Ehk täpselt sama pilti te ühegi teise sõnumi juurest ei leia. Te leiate pildi, millel on osa sellest kaktusest.

(Uutele lugejatele – kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel navigeerida? Selle kohta leiate juhiseid minu kodulehe esilehelt.)

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädalate nr 45-46, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/11/05/nadala-horoskoop-05-11-18-11-2018/)

Nädalate nr 21-22, 2019 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/05/20/nadala-horoskoop-20-05-02-06-2019/)

Käesoleva sõnumi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Nina Simone – Sinnerman”, “Drake – God’s Plan” ja “Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Ikka tervitades,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"