Märtsi noorkuu erisõnum

märtsi.noorkuu

Märtsi noorkuu (13.03.2021) erisõnum

Erisõnum Facebook’i jälgijatele

MÄRKSÕNA – Lüngad kirjutavad uue loo

Käesolev sõnum on märtsi noorkuu erisõnum ehk siin sõnumis vaatleme me energiaid, mida toob meile märtsi noorkuu.

Ja lisaks on see jälle Facebooki jälgijatele suunatud erisõnum ehk inglid on selle sõnumi saatnud konkreetselt nendele lugejatele, kes on käesoleva sõnumi ilmumise seisuga vajutanud minu Facebooki kontol sinna Follow ehk Jälgi nupule.

Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu Facebooki kontol, vajutades seal tollele “Follow” ehk “Jälgi” nupule. Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud sellesse nimistusse end lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu Facebooki kontot ja vajutage eelnimetatud Follow ehk Jälgi nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto leiate siit – https://www.facebook.com/evatenter/. Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva, kui inglid soovivad.

Niisiis – millest soovivad inglid kõneleda märtsi noorkuu raames?

Inglid alustavad – me hakkasime teile juba nädalate 9-10 lisasõnumites rääkima millegi välja valamisest. Ehk me hakkasime rääkima sellest, et miski justkui “valatakse” nüüd teie maailmast välja.

Siin – noorkuu erisõnumis – soovime me veel täpsustada seda valamise protseduuri.

Ehk siin me räägime pikemalt sellest, mis protseduur see selline on ja mida see endaga täpsemalt kaasa toob.

Aga mis protseduur see siis on?

Inglid ütlevad – seda energeetilist protseduuri, mis teie maailmas praegu toimub, võib vaadelda niipidi, et me oleme justkui kurjuse kokku korjanud ja muundanud selle saaduse vedeliku moodi nähtuseks.

Aga mille poolest on see nähtus/ kogum sarnane vedelikuga?

Inglid ütlevad – see kogum sai muundatud vedelikulaadseks produktiks selleks, et seda oleks võimalik külmutada.

Nimelt külmutame me nüüd kurjuse siit maailmast minema.

Ja siin räägivad inglid tõesti jälle kurjuse kontsentraadist ehk just nendest alustaladest, millel kurjus on saanud püsida. 

Ehk võib ka öelda, et inglid räägivad siin kurjuse vundamendist.

St. me võime vaadelda seda protsessi ka niipidi, et kurjuse vundament muudeti vedelikuks.

Aga mida kogu see protsess maises mõttes kaasa toob?

Ehk kuidas me näeme seda jäätumise elementi maises mõttes?

Inglid ütlevad – kurjust sisaldanud elemendid jäävad nüüd paigale seisma. Ehk selliste elementide liikumine nüüd lakkab.

Inglid täpsustavad – kõik muu liigub edasi ehk kõik looduslik liigub edasi.

Selle protsessi põhjal saate te ka näiteks tuvastada, mis on seni sisaldanud kurjust.

Aga kuidas see kõik ikkagi maises plaanis välja näeb?

Inglid ütlevad – te näetegi nüüd millegi seiskumist. Ja see miski seiskub järsku. 

Ehk sellele seiskumisele ei eelne ühtki tavapärast tunnusmärki, mida taolises olukorras võiks eeldada. 

See miski jääb lihtsalt seisma.

Selles sõnumis on minu jaoks selgelt nähtav sild, mis viib Kaalude 2021 aastasõnumini.

Selles sõnumis räägivad inglid nimelt teekonna restardist ja ühe näitena maisest sündmusest, mida too protsess võib endaga kaasa tuua, antakse meile seal näide auto mootori kohta. Ehk inglid ütlevad seal, et autodel võivad tolle protsessi tõttu mootorid kokku joosta.

Kui ma vaatlen käesolevas sõnumis kulgevat energiat, siis tekib minu ette samuti pilt just tollest mootorit sisaldavast olukorrast. Ehk nüüd jooksebki justkui üks mootor kokku. Sealjuures jookseb see kokku ebaloogilisel moel ehk ühtki loogilist märguannet sellele sündmusele ei eelne. Ja maises mõttes pole tõenäoliselt ka olemas ühtki loogilist põhjust, miks see mootor kokku jooksis.

Selline on näiteks üks pilt, mis mulle käesoleva sõnumi energiaga seostub.

Ehk miski lakkab nüüd töötamast ja see kõik toimub väga ebaloogilisel moel.

Kuna inglid räägivad siin sõnumis ka vedelikust, siis võib seda mootori näidet vaadelda ka niipidi – mootor jookseb kokku, sest õli on süsteemist täielikult kadunud. Samas ühtki lekkekohta pole võimalik tuvastada ehk õli on justkui õhku haihtunud ilma ühegi loogilise põhjuseta.

Aga küsime inglitelt veel selgitusi.

Kuna noorkuu langeb samuti nädalale nr 10, mil “kehtib” ikka veel väravate avamise energia, siis tekib minul veel küsimus – kuidas on kõnealune seiskumine seotud väravate avamisega?

Inglid jätkavad – need sündmused on omavahel seotud küll, kuid mitte otsesel moel. Ehk nende sündmuste vahel te maiseid sidemeid ei näe.

Tegelikult on neil energeetiline side olemas ja see on järgmine – sel momendil, mil saan sõidab teie hoovi, lakkab ka ülalpool kirjeldatud kurjuse element liikumast. Ehk kurjus seiskub täpselt samal momendil, mil teie eluhoovi sõidab sisse too saan, mida kirjeldasime nädalate nr 9 ja 10 sõnumites.

Aga miks on nende sündmuste vahel selline seos?

Inglid ütlevad – sest see moment tähistab headuse võitu.

Seda võitu on inimkond ammu oodanud ehk võib ka öelda, et tegu on inimlikkuse võiduga.

Ja kuna inimesed on looduse osad, mitte sellest eraldiseisvad üksused, siis võib ka öelda niipidi, et tegu on looduse võiduga.

Kui see võit saabub, siis tähendabki see koheselt erinevate heatahtlike nüansside saabumist. Need nüansid saabuvad niivõrd koheselt seetõttu, et nad tulevad kurjust üle kirjutama.

Kuna inglid räägivad siin ka sellest, et miski kirjutatakse nüüd üle, siis võime me seda protsessi vaadelda ka veel sellisel kujul – noorkuu energiad vajutavad justkui tühistamise (delete) klahvile. Ja seda klahvi vajutatakse täpselt nii mitu korda, kui vaja. 

Vaja milleks?

Esimese hooga võib tunduda, et käib terve lehe puhtaks kustutamine. Aga kui vaadelda seda protsessi pikemalt ehk kui vaadelda, mis kustub, kui energiad tollele klahvile vajutavad, siis näeme me hoopis teistsugust pilti.

Mis pilt meile avaldub?

Ma näen siin sellist asja, et kustutatakse ühelt lehelt konkreetseid sõnu. St. ühest terviktekstist kustutatakse sõnu erinevatest kohtadest.

Ehk see protsess võib tunduda ka kummaliselt suvaline – st. protsessi vältel võib tunduda, et need sõnad on juhuslikud, mida ära kustutatakse, aga kui protsess lõpetab oma töö, siis näeme me hoopis teistsugust vaatepilti.

Ja see vaatepilt on säärane – kui need “juhuslikud” sõnad on kõnealusest tekstist kadunud, siis moodustub täpselt samast tekstist kokku hoopis üks teine jutt.

Seetõttu pole võib-olla isegi too ülekirjutamise termin siin kõige õigem, sest uus jutt valmib olemasolevast jutust. 

Ja see valmib koheselt, kui kurjust sisaldanud elemendid on algsest jutust eemaldatud.

Ehk seda olukorda võib ka vaadelda veel niipidi – siin ei tule meie ette ülesanne nimega “täida lüngad”. Siin jookseb meie ette hoopis ülesanne nimega “tekita lüngad”. Sealjuures ei pea me ise seda ülesannet täitma. Selle ülesande täidavad noorkuu energiad.

Ehk meie tööks jääb lõpuks lugeda, milline on too uus jutt, mis kõnealusele lehele tekkis.

Seetõttu võibki märtsi noorkuud ümbritsevat ajaperioodi kirjeldada ka järgmiste sõnadega – lüngad kirjutavad uue loo.

Kuna meid ootab ees periood, mis sisaldab lünki ja seiskumisi, siis võiks arvata, et tegu on ebameeldivate energiatega. 

Nii see aga pole, sest siin on selgelt rõhk tollel uuel pildil ehk tollel uuel lool, mis tahab nüüd valmida.

See tähendab omakorda seda, et vaadake ikka kõike toimuvat sihikindlalt läbi tunnetuse.

Just tunnetuse vaatepilt tagab teile selles olukorras sujuva kulgemise.

Seda ajaperioodi võib vaadelda ka niipidi – selle perioodi vältel on sisse lülitatud teatud autopiloot. Ehk toimetab üks väga täpne programm, millel on kogu teekond välja kalkuleeritud ja ka sihtkoht paigas. 

Seda autopilooti välja lülitada ei saa, sest tema peab oma töö ära tegema.

Ja seda teekonda pooleli jätta samuti ei saa, sest kõnealuse sihtkohani peame me nüüd jõudma. 

Küll aga on meil võimalik oma tunnetuse abil näha selle teekonna täpsust ja ka heatahtlikkust.

St. ükskõik, milline torm ka nüüd väliselt keerutama hakkab – meil on võimalik oma tunnetuse abil näha, kuidas me liigume läbi selle tormi väga turvalist trajektoori mööda.

Ehk võib ka öelda nii, et kõigil heatahtlikel nüanssidel on tolle tormi vältel kindel maapind jalge all.

Selle kindla maapinna olemasolu võib nende sündmuste vältel tunduda kohati isegi äärmiselt ebaloogiline, kuid ometi nii see on. 

Ja nii soovivad inglid lõpetada märtsi noorkuu erisõnumi.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Kaalud 2021 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/09/02/horoskoop-2021-kaalud/)

Nädala nr 38, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/09/15/nadala-horoskoop-18-09-24-09-2017/)

Nädala nr 17, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/04/21/nadala-horoskoop-24-04-30-04-2017/)

Jäär 2021 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/10/01/horoskoop-2021-jaar/)

Aastanumber 1952

Kuupäev 11. aprill 1956

Kuupäev 08. mai 2014

Aastanumber 1983

Aastanumber 1990

Aastanumber 1972

Käesoleva sõnumi energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Adele – Skyfall”, “Amy Winehouse – Back To Black” ja “Dr. Dre ft. Snoop Dogg – Still D.R.E.”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Soovin kõigile sujuvat noorkuu energiates kümblemist!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"