Nädala horoskoop 10.09-07.10.2018

nädal 37 40

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

10.09 – 07.10.2018

2018. aasta nädal nr 37-40

Inglite sõnumid aasta 37-40. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Vale valik viib õige tulemuseni

Nädala kristall – Granaat

Nädala värv – Punane ja oranž


UUDIS

14. SEPTEMBRIST kuni 04. OKTOOBRINI ei ole võimalik tellida

2019 a. uut, esimese poolaasta, horoskoobi e-raamatut.

Ehk raamatut, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline).

Viibin selle ajaperioodi vältel arvutist eemal.


Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2018. aasta 37-40. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Õnn on Sinu ees. Nr 20

Inglite taro kaart – Kümnes õhukaart

Lillekaart 1 – Kaaslaste surve. Priimula

Lillekaart 2 – Usaldus. Nelk

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmises nädala horoskoobis kõnelesid inglid asjadest, mida pole enam tarvis karta. Sealjuures ütlesid nad, et tol ajaperioodil esile kerkivate hirmude tervendamise puhul on kõige olulisem igaühe isiklik analüüs.

Nelja eeloleva nädala jooksul jõuame me õige tulemuseni, mida võib ka nimetada lahenduseks, kuid inglid soovivad pigem praegu kasutada just terminit “tulemus”, sest siin on tegu taolisesse sihtpunkti jõudmisega, millele eelneb teatud spetsiifiliste sammude seeria. Lahendus võib ilmneda ka niisama. See tulemus aga ei ilmu niisama. Me oleme selleks teinud tööd ja astunud konkreetsetesse asupaikadesse. Veelgi täpsemalt – inglid ütlevad, et siin jõuame me nüüd säärase õige tulemuseni, milleni me poleks iial jõudnud ilma ühe vale valikuta. 

Missugusest valest valikust nad siinkohal kõnelevad? 

Nad ütlevad, et osade puhul on tegu valikuga, mis sai tehtud alles hiljuti, kuid enamikul juhtudest tuleb vaadata tolle valiku nägemiseks jupp maad tagasi. Ehk enamiku jaoks asetseb see vale valik aastate taguses ajas. Konkreetsete ajaliste tähistena viitavad inglid siin aastatele 1998 ja 2009. Ehk osade jaoks asetseb too vale valik aastas 1998 ja osade jaoks aastas 2009. Kindlasti leidub ka muid variante, kuid inglid toovad siinkohal rõhutatult välja just need aastanumbrid.

Mis nad meile veel räägivad? Mis on selle vale valiku sisu? Nad ütlevad, et paljude puhul puudutab see valik töövaldkonda. Ja osade puhul füüsilise/ maise kodu (kinnisvara) valdkonda. Jällegi – leidub kindlasti ka muid variante, kuid inglid toovad praegu rõhutatult välja just need valdkonnad.

Kuna näib, et töövaldkond on enamiku jaoks fookusesse ilmuva vale valiku allikas, vaatleme veidi täpsemalt just seda temaatikat. Ehk küsime, mida see just tolle valdkonna siseselt tähendab, et vale valik viib nüüd õige tulemuseni. 

Inglid selgitavad, et tegu võib olla olukorraga, kus te valisite endale töökoha, mis osutus teie jaoks kuidagipidi äärmiselt kurnavaks (vaimselt, füüsiliselt, emotsionaalselt). Te kahetsesite seda valikut tõenäoliselt üsna kiirelt, kuid te ei lahkunud tollest olukorrast kiirelt. Mõningal juhul on tegu tööalaste olukordadega, mis kestavad tänase päevani. Ehk inimene küll muudkui kahetseb oma valikut, kuid pole seni teinud midagi olukorra muutmiseks. Mõningal juhul aga on tollest olukorrast ka lahkutud üsna ammu, kuid see olukord kummitab millegi tõttu veel tänaseni.

Palun inglitel täpsustada, miks selline ammu lõpetatud olukord võib veel kummitada. 

Nad ütlevad, et selles olukorras sisaldusid valed, millest vastav isik (ehk too isik, kes selle töö endale valis) oli küll teadlik, kuid tal puudusid võimalused nende valede paljastamiseks. Kuna need valed pole siiani välja tulnud, kummitab ka see olukord edasi. Võime eeldada, et tegu pole pisivaledega, vaid millegi suuremaga ja millegi sellisega, mis inimest rängalt kurnab. 

Inglid jätkavad – nende valede autoriks ei olnud teie ise (ehk too isik, kes selle töö endale valis), vaid neid valesid punuti teie ümber. Te nägite ja teadsite, et see olukord ei ole õige ja te oleks tahtnud midagi teha selleks, et asjaolusid parandada, kuid teil polnud selleks ühtki võimalust. Kui tegu oli näiteks lausa kriminaalse olukorraga, ei olnud teil tõenäoliselt võimalik kuriteo teate esitamiseks tõendeid koguda. St. neid tõendeid polnud kas füüsiliselt võimalik hankida või oli olukord iseenesest selline, et vastavat kuritegu polnudki võimalik tõendada (st. kuritegu oli väga osavalt korraldatud vms). Inglid ütlevad – nüüd need võimalused tulevadki. Ja mitte ainult – need võimalused tulevad kuidagi niipidi, et siin pole iva mitte ainult valede ümberlükkamises (kuritegude paljastamises), vaid teile pakutakse ka tolle olukorraga seoses midagi väga head. Mõned saavad tõenäoliselt väga hea uue tööalase võimaluse, mis lähtub kuidagipidi tollest ammusest kurnavast tööolukorrast, kuid mõned saavad ka teistlaadi häid tulemusi kogeda.

Ehk osadel juhtudel tuleb too õige tulemus otseselt läbi eelpool mainitud valede ümberlükkamise, kuid esineb ka teistlaadi mustrit. Nimelt osadel juhtudel jõuab inimene õige tulemuseni kaudselt läbi tolle vana valiku. Ehk too vana ja vale valik andis teile teatud info või kogemuse, mille tõttu te nüüd oskate navigeerida oma elus teatud spetsiifilise õige tulemuseni.

Kas see õige tulemus on miski, mida vastav isik oskas ette soovida? Ehk kas too tulemus on täiesti ootamatu või on see oodatud sündmus? Inglid ütlevad, et siin esineb jälle nii üht kui teistpidi variante. Mõnel juhul on vastav isik juba oodanud kõnealust tulemust, kuid mõnel juhul on siin fookuses ootamatute sündmuste jada.

Mida soovivad inglid veel tolle valiku kohta öelda? Nad ütlevad, et mõnel juhul oli see valik vale teie isiklikul hinnangul, kuid mõnel juhul pidasid kõnealust valikut valeks teised inimesed. Ehk esineb ka juhtumeid, kus kõnealuse valiku tegija ise pidas oma valikut õigeks. Teised tema ümber aga hindasid selle valiku miskipärast ebaõigeks.

Inglid jätkavad – too õige tulemus, milleni te nüüd jõuate, on rõõmustav mitmetasandiliselt. Ehk sellega võibki kaasneda erinevaid rõõmustavaid aspekte. Lisaks on kõnealused tulemused rõõmustavad ka seetõttu, et need lõpetavad ühe väga kurnava olukorra. Jah, see võibki olla olukord, mis on täies ulatuses kestnud alates aastast 1998 või 2009 ehk alates sellest ajalisest tähisest, mida inglid ülalpool mainisid. Kuid tegu võib ka olla teistsuguste ajaliste piiridega. St. kurnav olukord võib olla kestnud teisel tasandil kui too vale valik. Ehk too vale valik toob nüüd küll tollest kurnavast olukorrast vabanemise, kuid see ei pruugi olla kõnealuse olukorraga otseses seoses.

Näib, et rohkem infot meile taaskord ei anta, sest ka siin hargnevad sündmused lahti vägagi personaalsete tunnusmärkidega. Seetõttu annavad inglid ka seekord meile mitmeid energeetiliste sildade viiteid. Kes teeb oma isiklikke analüüse, leiab kindlasti neist viidetest olulisi detaile, mis tema elus nüüd mänglema hakkavad.

Toon energeetilised sillad välja aastate kaupa – 2016. aastast viidatakse nädala nr 50 horoskoobile; 2017. aastast viidatakse nädalate nr 25 ja 30 horoskoopidele; ja 2018. aastast viidatakse nädalate nr 20-21 ja 22 horoskoopidele. Lisaks moodustavad energeetilise silla ka juba mainitud aastanumbrid 1998 ja 2009.

Neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisaviitena välja 2018 aprillikuu kinnisvara sektori juhised. Ja kui olete juba soetanud ka 2019 a. esimese poolaasta raamatu (ehk raamatu, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline)), siis on teil võimalik lugeda veel üht lisaviidet, milleks on 2019 maikuu suhete sektori juhised.

Nagu mainisin ka eelmises nädala horoskoobis – kuna 2019 a. esimese poolaasta raamat on ilmunud just sellise ajastusega nagu ta ilmus (see ilmus 23. augustil), on ka loogiline, et inglid hakkavad juba energeetiliste sildade viidetes kasutama juhiseid, mis sisalduvad just tolles raamatus.

Kuna käesoleva horoskoobi fotoks suunati mind võtma täiskuu fotot (täpsemalt on fotol 2017 a. 02. detsembri täiskuu – võib-olla tähendab ka see daatum kellelegi midagi), siis võime eeldada, et eelolev ajaperiood (nädalad nr 37-40) on ka otsene jätk neile hirmudele, mida pidime analüüsima eelmistel nädalatel. Mäletatavasti oli tookord fotoks ajaloolise kuuvarjutuse salvestus. Ma loen sellest välja, et ükskõik, missugune too kurnav periood oli (millest inglid siin horoskoobis kõnelevad), selle sisuks oligi justkui teatud teemade varjutus. Ehk need teemad eksisteerisid ikka edasi rõõmustaval/ positiivsel kujul. Teile lihtsalt kuvati ette teatud tumedamat stsenaariumit. See stsenaarium tuligi ette ajutiselt, kuid kuna ta võttis üsna kaua aega, ei pruukinud ta tunduda ajutine. See võis omakorda olla ka lisapõhjus, miks inimene tajus sellist ajaperioodi väga kurnavana.

Igal juhul liigub nüüd justkui vari milleltki eest ära ja te näete jälle täielikku pilti reaalsusest. Ühest küljest jõuate te (energeetiliselt) tagasi sinna aega, mis oli enne tumeda stsenaariumi ette sõudmist, kuid teisest küljest on teie reaalsus selle ajaga ikka tunduvalt helgemaks muutunud. Miks? Sest selle tumedama perioodi eesmärgiks oligi hirmude kuhja tervendamine ehk seal tuli läbivalt vaadelda teemasid, mida ENAM ei ole tarvis karta. Ehk eelmises nädala horoskoobis käsitletud temaatikat võib ka pidada tolle kurnava ajaperioodi üldiseks temaatikaks (ükskõik, milliste ajaliste piiridega too periood teie jaoks personaalselt ka oli). Kuna te olete nüüd selle hirmude kuhja enda jaoks ära tervendanud, pole ka varasem reaalsus enam täpselt seesama, mis ta oli varem. Seetõttu on siiski peatselt avanev vaatepilt teistsugune kui ta oli enne varjutust. Aga nagu öeldud – karta pole enam midagi. Miks? Sest vanu hirme pole enam alles. Kõik, mida te nüüd avanevalt pildilt näete, on teie jaoks personaalselt helge. Helge selles mõttes, et see pilt on hirmudest vabastatud. Ehk te saate nüüd oma reaalsust kogeda ja vaadelda hoopis teistsugusel kujul. Ja nagu rõhutatud ka ülal – sinna pilti lisandub koheselt ka midagi uut ja rõõmustavat, mis teeb elu veelgi helgemaks.

Kuna hirmud, millega me möödunud ajaperioodil tegelesime, olid personaalselt vägagi erinevad, on ka peatselt avanev vaatepilt kindlasti vägagi erinev. See pilt on äärmiselt personaalsete tunnusmärkidega. Ehk kui te kogete nüüd kõnealuse varjutuse lõppu/ lõppemist ja näete oma uut personaalset reaalsust, siis teadke, et kui seal on ikka veel mõni tumedam koht, siis on see ainult teie isikliku tervendamise päralt. Ehk te saate ka need tumedamad kohad ise tollelt pildilt ära töödelda. Kuidas? Ikka läbi isiklike analüüside ja hoomamiste.

Mis meil siis kokkuvõttes järgmise nelja nädala jooksul toimub? Lõppeb teatud olukordade varjutus ehk neis olukordades paljastuvad lõpuks tõed, mis on ammu tahtnud päevavalgele jõuda. Osaliselt on tegu kuritegudega, mis on seni olnud karistuseta. Osaliselt on aga tegu muud sorti valedega, mis on inimesi kurnanud. Enamikul juhtudest on tegu tööalaste või kodust kinnisvara puudutavate teemadega. Esineb kindlasti ka teistlaadi probleemide lahenemisi, kuid inglid rõhutavad just neid kaht temaatikat. Ja nagu öeldud – siin on fookuses just tulemused, mitte lahendused, mis ilmuvad mitte-kusagilt. Ehk siin on fookuses sündmus(ed), milleni te jõuate teatud spetsiifiliste sammude tulemusel.

Nädala nr 37-40 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Owl City – Fireflies”, “Disciples – On My Mind”, “David Guetta – Titanium ft. Sia” ja “Katy Perry – Wide Awake”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2018. aasta 37-40. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart – Õnn on Sinu ees. Nr 20

Lisa-meditatsioonikaart neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga:

Eva Tenter’i inglikaart – Tere! Sinu lahkunud lähedased ütlevad Sulle “Tere”! Tea, et nendega on kõik hästi. Nr 7

MIS ON LISA-MEDITATSIOONIKAART? Alates nädalast nr 1, 2018 lisan siia igal nädalal lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga ehk täpsemalt tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. (Selle raamatu müük läks lukku 31. juulil 2018. St. 2018 a. kollektiivse kaugseansiga ei ole enam võimalik liituda.)

Kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 23.09 – sügisene pööripäev ehk sügise algus
  • 25.09 – täiskuu
  • 04.10 – kaduneljapäev

Kaduneljapäevad

Kaduneljapäevadel on väga hea vabaneda kõigest, mida te oma ellu enam ei soovi. Muuhulgas on need ülihead päevad koristamiseks, sest siis püsib kodu kauem puhtana.

Täiskuu

Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.

Pööripäevad

Pööripäevad on tohutult grandioosse energiaga sündmused. Need pööravadki tavaliselt asju igatpidi ümber. Pööripäevade ajal võib ette tulla nii positiivseid kui ka negatiivseid sündmuseid. Seda kõike enamasti vastavalt isiklikule karmale. Pööripäevadel ongi justkui energeetilise peegli toime – pööripäev näitab väga värvikalt, kus inimene oma eluga energeetiliselt parasjagu on.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

NB! 14. september-04. oktoober ei saa seda raamatut tellida! Viibin arvutist eemal.

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobi e-raamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuleb müüki vaid üks poolaasta korraga.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

NB! 14. september-04. oktoober ei saa seda raamatut tellida! Viibin arvutist eemal.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

2 thoughts on “Nädala horoskoop 10.09-07.10.2018

Comments are closed.