Horoskoop 2021 – Neitsi

horoskoop.2021.neitsi

NEITSI

(Sünniaeg 23.08 – 22.09)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Neitsi tähemärgi esindajatele

MÄRKSÕNA – Nagu kuuvarjutus

Aasta kristall – Granaat

Aasta värv – Kõik sinised toonid

(Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.)

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Kuula täna, mida linnud Sulle räägivad. Nr 136

Inglite taro kaart – Teine tulekaart

Lillekaart – Eelmise elu tervendamine. Meelespea

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmine aasta oli teie jaoks enesekindluse küpsemise aasta.

Mida toob teile aasta 2021?

Näib, et sel aastal mängivad teie elus olulist rolli kuuvarjutused.

Täpsemalt ajad, mil toimuvad kuuvarjutused.

Ja neid on aastal 2021 täpselt kaks – mais ja novembris. 

Kuna maikuus toimub täielik varjutus, siis on tõenäoliselt ka maikuu sündmused teie jaoks kõige olulisemad – aasta 2021 sündmuste mõttes. Kuid kindlasti on teatud sündmuste rõhk ka novembris (novembris toimub osaline varjutus).

See on väga kummaline info, mis hüppab kohe esimese asjana teie energiast välja. Aga nagu ikka – ma edastan alati täpselt selle info, mida inglid mulle näitavad/ saadavad. Ja teie energias näidati esmase infona kuuvarjutusi. 

Ja kui ma vaatlen teie energiat edasi, siis ma ütleks isegi, et see pole ainult esmane info. 

Nimelt edasise vaatluse korral näib lausa, et teie aasta justkui möödubki kuuvarjutuse-laadses rütmis või tempos. Võib ka öelda – meloodias.

Mida ma selle all mõtlen?

Esiteks tundub mulle, et 2021. aastas saab teie jaoks olema mitmeid sääraseid momente, mida peetakse haruldaseks.

Kui eelmise aasta kohta ütlesid teile inglid, et toimub midagi sellist, mida peetakse võimatuks, siis nüüd on rõhk just terminil – haruldane.

Ehk siin ei ole enam tegu sündmustega/ nüanssidega, mida peetakse võimatuks. Siin liigub rõhk väga konkreetselt kõigele, mida võidakse pidada haruldaseks. Ehk kõigele, mida ollakse harjunud pidama haruldaseks. 

Ja nagu juba ütlesin – teie aasta sisaldab tõenäoliselt mitmeid sääraseid momente ehk haruldasi momente. Neid ei ole kindlasti ainult üks ega ka mitte kaks. Ehk neid haruldasi momente näib seal olevat rohkem kui tegelikke kuuvarjutusi sel aastal.

Teine põhjus, miks mulle näib, et teie aasta möödubki kuuvarjutuse-laadses tempos/ rütmis, on see, et teie energias näib kõik sel aastal toimuvat justkui kiirelt ja pigem pimeduses või vähemalt hämaras. 

Kuna meil ongi Eestis aasta vältel väga palju pimedat aega, siis saame sellest järeldada, et enamik võtmesündmuseid peaks sel aastal ära toimuma just tollel – pimedal ajal – ehk nendel kuudel, mil meil on palju pimedust.

Kas inglid soovivad veel midagi rääkida Neitsi tähemärgi esindajatele?

Nad ütlevad, et maises mõttes on sel aastal teie jaoks fookuses koostöölepingud. Sealjuures võivad need lepingud puudutada erinevaid eluvaldkondi.

St. siin ei pea tegu olema töövaldkonnaga, kuigi mulle pigem tundub, et paljude jaoks see siiski on nii.

Ja nad ütlevad – tegu on säärase koostöö-aastaga, mida te varem pole näinud.

Ehk siit tuleb jällegi viide haruldusele – st. need koostöövõimalused, mis nüüd teie jaoks fookusesse kerkivad, on pigem väga haruldast laadi. 

Jah, tegu on kindlasti selliste võimalustega, mida te isiklikult ei ole varem kogenud, kuid sellega asi ei piirdu – st. need võimalused on haruldased ka üldises mõttes. Ehk neid võimalusi liigitavad väga paljud inimesed haruldaseks.

Ja inglid lisavad veel – need koostöölepingud muudavad teie elu lihtsamaks ja need toovad teie ellu tervenemise ühes konkreetses küsimuses, mis on teie jaoks olnud probleemne juba sajandeid. Ehk tegu on probleemse nüansiga, mis ulatub tagasi teie esivanemateni.

Kokkuvõttes võib seega öelda, et Neitsi tähemärgi esindajate aasta saab olema tervikuna kui haruldane kuuvarjutus. Ja kuigi võiks arvata, et säärane varjutuste-küllane aasta on hüpliku või katkendliku rütmiga, pole see üldse nii. Teie aasta on lausa vägagi mesise kulgemisega. Ehk teie aasta puhul mängib see kuuvarjutuste sümbol end välja siiski pigem haruldaste sündmuste mõttes. Ja lisaks annab see sümbol meile kätte ka kaks võtmekuud – mai ja november.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Neitsi tähemärgi esindajatele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Aastanumber 1987

Nädalate nr 37-40, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/09/04/nadala-horoskoop-10-09-07-10-2018/)

Nädala nr 30, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/07/23/nadala-horoskoop-24-07-30-07-2017/)

Nädala nr 50, 2016 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2016/12/09/nadala-horoskoop-12-12-18-12-2016/)

Aastanumber 1943

Nädalate nr 15-16, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/04/06/nadala-horoskoop-06-04-19-04-2020/)

Kaalude 2019 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/10/29/horoskoop-2019-kaalud/)

Nädala nr 41, 2018 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/10/05/nadala-horoskoop-08-10-14-10-2018/)

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Neitsi tähemärgi esindajate jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “Frank Sinatra – Fly Me to the Moon”, “Louis Armstrong – What a Wonderful World” ja “Frank Sinatra – Strangers in the Night”


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"