Horoskoop 2021 – Lõvi

horoskoop 2021 lõvi

LÕVI

(Sünniaeg 23.07 – 22.08)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Lõvidele

MÄRKSÕNA – Lubadus, mis viib koju

Aasta kristall – Hematiit

Aasta värv – Kõik violetsed toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Viljakas aeg. Jätka plaanide teostamist. Nr 18

Inglite taro kaart – Kümnes õhukaart

Lillekaart – Jaga armastuse sõnumit. Nartsiss

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Lõvide 2020 a. sõnumis ütlesid inglid teile, et teie justkui juhite 2020. aastal energeetilist protsessi, mis hakkab inimestele õpetama, mis on elus päriselt tähtis. Ja täpsemalt ütlesid nad, et te hakkate nüüd inimestele demonstreerima, mis on elus päriselt tähtis. 

Sealjuures pidite te seda ka demonstreerima iseendale, sest ka teie pole maises mõttes jäänud tollest manipulatsioonist puutumata. Millisest manipulatsioonist? Siin pidasid inglid silmas manipulatsiooni, mis moonutab inimeste jaoks sõna “tähtis” tähendust.

Ja nad lisasid veel sellised sõnad:

“See tuleb üks väga tähtis aasta, mis võib ka maises plaanis tunduda tühisena. Samas erineb meie arvamus tolle tähtsuse ulatuse osas kindlasti väga suurelt, olenevalt sellest, kas mõõdame kõnealust tähtsust aasta alguses või lõpus.

Kuidas nii? Me läbime nüüd kõik koos ühe korraliku koolituse, mis muudab meie arvamust antud küsimuses. Ja seda koolitust korraldavadki Lõvid. Nad korraldavad seda väga korrektselt ja täpselt. Võib ka öelda – saksa täpsusega.”

Mida toob Lõvidele aasta 2021?

Näib, et Lõvide aastat tuleb juhtima üks lubadus.

Inglid ütlevad, et see lubadus sisaldab piletit kojusõiduks.

Ja täpsemalt viibki tolle lubaduse täitmine teid koju.

Ja veelgi täpsemalt – kui täidate tolle lubaduse, siis saate minna koju.

Aga nagu me juba teame, räägivad inglid siin sageli läbi sümbolite. Seetõttu ei pruugi sõna “kodu” tähendada maises mõttes kodu ja ka termin “lubadus” võib siinkohal tähistada hoopis midagi muud.

Ja seetõttu küsimegi inglitelt täiendavat infot.

Mida saate meile veel rääkida tolle lubaduse kohta?

Ja mida saate veel rääkida tolle kodu kohta ning teekonna kohta, mis sinna sihtpunkti viib?

Inglid alustavad – te andsite endale üsna ammu ühe lubaduse. See lubadus puudutas teie kodu. Ja see lubadus puudutas teie enesekindlust.

Täpsemalt lubasite te endale, et jääte ühes konkreetses olukorras endale kindlaks. St. oma seisukohale kindlaks.

Inglid ütlevad – te liikusite vahepeal tollelt seisukohalt ära. Ehk te muutsite asupaika. 

Ja siin mõtlevad nad nii energeetilist kui ka maiset asupaika. 

Te muutsite neid. 

Ja te muutsite neid teiste isikute arvamuste tõttu.

Inglid ütlevad rõhutatult – see ei olnud õige teguviis.

Ja nad jätkavad – nüüd peate minema tagasi sinna algsesse asupaika. Kui seda teete, siis saate ka liikuda koju. Ehk kui seda teete, siis kukuvad teie elus väga paljud asjaolud/ nüansid/ detailid ise paika.

Ja inglid ütlevad jälle rõhutatult – need tõepoolest kukuvad ise paika. St. teie enam neid teisi detaile modifitseerima ei pea.

Aga milliste detailidega on tegu?

Inglid ütlevad – kõik need detailid on miskit sellist, mis ei ole lasknud teil seni rahulikult elada.

Kuidas seda maises mõttes tõlgendada? Mina tõlgendan seda nii, et tegu ongi ühe teatud portsu detailidega, mis on teid igapäevaelus järjepidevalt kuidagipidi häirinud. Ehk need detailid pole võimaldanud teil igapäevaelu raames sujuvat liikumist. Ja siinkohal näib neid detaile tõesti olevat mitmeid.

Inglid jätkavad – kuna neid detaile on palju, mis pole teile andnud rahu, siis oletegi te olnud omadega järjepidevalt ummikus. Ehk te pole näinud tollest olukorrast väljapääsu. Miks? Sest iga kord kui saate korrastatud ühe säärase detaili, on kiirelt ilmnenud mingisugune järgmine detail, mis takistab taas teie rahulikku liikumist.

Selle kõige tõttu tulevadki inglid nüüd ütlema – sellest portsust viib teid välja just eelnimetatud asukoha muutmine ehk algsesse asupaika naasmine. Sealt läks kõik edasi närvilisemaks. 

Ja see protsess toimus põhjusega. 

Ja selle põhjustajaks olitegi teie ise.

Kuidas te selle põhjustasite?

Te ei jäänud oma seisukohale kindlaks, kuigi teie sisetunne oli tolles olukorras 100% õige. Te lasite ikka end teiste isikute arvamustel mõjutada.

Jah, muidugi võib öelda, et teised isikud viisid teid antud olukorras rappa, kuid tegelikult pole see kunagi nii.

Kuidas?

Inglid selgitavad – kuniks inimene liigub oma eluteel täies ulatuses oma isikliku sisetundega kooskõlas, siis ei ole teda ka võimalik säärasesse rappa liigutada. See lihtsalt ei ole võimalik. 

Aga selleks tulebki jääda enda sisetundele ALATI kindlaks.

Tuleb jääda kindlameelselt oma seisukohale.

Ka siis, kui vastupidist seisukohta levitavad kõik teised inimesed teie ümber. Jääga ikka endale kindlaks.

Aga kui vastupidisel seisukohal on kõik teised inimesed? 

Mida siis teha?

Inglid ütlevad – siin maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Pole olemas ühtki maiset olukorda, milles kõik need seitse miljardit oleksid päris ühel seisukohal. 

Ja ei peagi olema. St. see pole oluline. Igaühel on oma tee käia ja omad ülesanded täita.

Missugune on teie ülesanne?

Kõige üldisemas plaanis on üks teie eluülesannetest jääda alati oma isiklikule sisetundele kindlaks.

Miks see nii oluline on?

Nagu juba ütlesime – ainult siis ja tõepoolest ainult siis ei ole teid võimalik juhtida rappa.

Aga mis olukord see siiski on, mille suhtes tuleb minna tagasi algsesse asupaika?

Inglid ütlevad – enamiku Lõvide puhul on tegu ühe tööalase olukorraga.

Need, kelle puhul see nii on, leiavad nüüd abi küsimusest – Kelleks ma tahtsin saada?

Inglid ütlevad – seda küsimust tasub teil nüüd analüüsida üksinda ehk täiesti omaette. Ehk ärge kaasake sellesse analüüsi ühtki teist isikut.

Miks? Sest nii on teil lihtsam jõuda tagasi tollesse algsesse asupaika.

Kuna teiste isikute mõju viis teid sealt eemale, siis tasubki nüüd tollele küsimusele läheneda täiesti iseseisvalt. Selliselt välistate te nüüd nende isikute mõju.

Mulle tundub, et siin pildis on tegu selliste Lõvidega, kelle puhul ongi tollele küsimusele väga konkreetne vastus olemas. Tõenäoliselt on see ühesõnaline vastus, mida ka kordasite kunagi ammu üsna tihti. Ja te kordasitegi seda siis, kui teilt küsiti sageli just ülalnimetatud küsimust. 

Millal küsitakse inimeselt tihti seda küsimust? Ikka lapsepõlves. Seega vähemalt osade Lõvide puhul tuleb nüüd tolle analüüsiga minna tagasi lapsepõlve. See ei pruugi kõigi Lõvide puhul nii olla, kuid osad peavad kindlasti oma pilgu just sinna ajajärku suunama.

Küsime inglitelt – aga kuidas on see protsess seotud koduga, kui te ütlete, et fookuses on tööalased olukorrad?

Inglid ütlevad – inimene on oma energiaga üleni “kodus” ainult siis, kui ta on oma elu üleni kujundanud oma isikliku sisetunde järgi. St. selleks, et tunda siin maises maailmas päris “kodus” olemise tunnet, tuleb järgida igal sammul oma sisetunnet. Seetõttu ütlemegi käesoleva sõnumi märksõnaks – lubadus, mis viib koju.

St. selle lubaduse täitmine saabki viia teid sellise rahuliku ja rõõmustava tundeni, mis kinnitab, et olete siin maailmas “kodus”.

Lisan ka siia info, et inglid ütlesid meile, et käesolevaid tähemärkide kaupa kanaldatud aastasõnumeid saab vaadelda ka kui üldiseid kuuhoroskoope. Täpsemalt selle ajaperioodi horoskoope, mil valitseb vastav tähemärk.

Niisiis, kui ma vaatlen neid sõnumeid selliselt – kuuhoroskoobina – siis on selge, et kõnealuses ajajärgus (ligikaudu juuli lõpp kuni augusti lõpp) tulevadki fookusesse erinevad lubadused, mida inimesed on kunagi andnud iseendale.

Ja lugu on ka üldises mõttes täpselt samasugune – vastava lubaduse (mis nüüd fookusesse ilmub) murdmine ongi viinud inimese stressi. Ehk selle lubaduse murdmine on viinud inimese elu kuidagipidi rööpast välja.

Kuidas aru saada, millist lubadust mõeldakse?

Selle kohta tulebki elu teile siin ajajärgus vihjeid/ märguandeid saatma.

Ehk elu näitab teile selle tõenäoliselt väga selgelt kätte, mis lubadusega on tegu.

Selleks aga, et protsess hõlpsamini kulgeks, tasubki nüüd sihilikult võtta aega omaette olemiseks. Ja mitte niisama olemiseks, vaid just oma elu analüüsimiseks.

Kas kõigi puhul on tegu tööalase olukorraga?

Inglid ütlevad – ei. Siin võib esineda ka muid vaatenurki.

Seega tulebki igaühel siinkohal teostada oma isiklikud analüüsid, et jõuda stressist välja.

Nagu ütlesin – fookusesse ilmuv lubadus on igal juhul midagi sellist, mille murdmine on teile põhjustanud stressi. 

Ehk üldreegel on kõigi jaoks sama – kui lähete oma lubaduse juurde tagasi ehk vastava seisukoha juurde tagasi, siis lahenevad teie elus ka mitmed muud nüansid/ detailid.

Soovitan muidugi uurida läbi ka allpool viidatud energeetilised sillad, kuid juhin siinkohal erilist tähelepanu ühele neist sildadest, mida soovitan (käesoleva sõnumi raames) tõesti kõigil läbi lugeda – Finants & karjääri erihoroskoop 2017 tulemärkidele. Otselink selle horoskoobi juurde on allpool olemas.

Ja soovitan kõigil uurida ka käesoleva horoskoobi pilti. Nagu olen öelnud ka varem – kõik fotod, mida oma kodulehel kasutan, on samuti minu looming ehk need on minu tehtud. Ja iga sõnumi juurde olen valinud foto samuti inglite juhiste järgi. 

Ka töötlused, mida olen osade fotodega teinud, on tehtud inglite juhiste järgi! St. need fotod ei ole ühegi sõnumi juures juhuslikud. Sealjuures pole ka juhuslik see, kuidas ma vastavat fotot olen töödelnud.

Siinkohal ei ole ka üldse oluline see, kas teile üks foto või selle töötlus meeldib või mitte. Oluline on see, et vastavate fotodega saadavad inglid meile alati täpselt samasuguseid sümboleid/ vihjeid, nagu nad saadavad ka oma sõnumiga.

Ehk kordan ka siin üle – minu poolt kanaldatud sõnumite puhul on olulised kõik detailid.

Millised neist detailidest just teie jaoks juhise moodustavad? Seda peab igaüks ise oma tunnetusega analüüsima. 

Selgitan ka siin – kindlasti ei olegi need sõnumid mõeldud päris KÕIGI jaoks. Miks? Sest meid on siin maailmas ligikaudu seitse miljardit. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid kõigi seitsme miljardi tarbeks. Seetõttu tulebki nende sõnumite puhul igaühel isiklikult tunnetada, kas ja mis siin tema jaoks resoneerub. Ja kui mitte miski ei resoneeru, siis polegi järelikult vastav sõnum teile mõeldud.

Täpselt sama lugu on kõigega, mis siin maailmas sisaldub. On nüansse/ detaile/ sündmuseid/ olukordi, mis on teie jaoks mõeldud, kuid väga palju leidub siin ka sellist, mis pole teie jaoks mõeldud. Miks? Sest peale teie on siin maailmas veel ligikaudu seitse miljardit inimest, kes loovad oma energiaga samuti siia maisesse maailma sisu.

Jah, selle kõige kompott ongi väga kirju. Nii see peabki olema.

Aga kui teid häirib kirju maailm?

Aga kui teid häirib see, et siin maailmas on liiga palju valikuvariante?

Mida siis teha?

Inglid ütlevad – siis tuleb tegeleda oma isikliku sisetunde tuunimisega.

Kui teid häirib see, et siin maailmas sisalduvad ka teistele inimestele mõeldud valikuvariandid, siis tähendab see ainult seda, et te järelikult ei liigu 100% oma isikliku sisetundega kooskõlas oleval rajal.

See ei tähenda mitte midagi muud!

Ehk selleks, et olukorda parandada, tulebki tegeleda oma isikliku sisetunde kanali puhastamise ja häälestamisega.

Olukorda ei paranda mitte iialgi see, kui te hakkate üleüldiselt nõudma valikuvariantide hulga vähendamist.

Olukorda ei paranda mitte iialgi see, kui te hakkate üleüldiselt nõudma, et kõik tehtaks ühevärviliseks.

Maailm ongi loodud olema kirju.

Maailm ongi loodud olema külluslik – nii erinevate valikuvariantide kui ka värvide poolest.

Seda printsiipi tuleb alati meeles pidada.

Ja seda printsiipi tuleb alati ka austada.

Kui elule nii lähenete JA kui kuulate ning järgite oma sisetunnet, siis saab teie elu olla vägagi ilus.

Ilus, rahulik ja külluslik.

Ja seda kõike olenemata sellest, mida need ülejäänud seitse miljardit teevad.

Mida tahame sellega öelda?

Me tahame öelda seda, et teised inimesed ei saa iialgi takistada teie kõrgema hüvanguga kooskõlas olevat eluteed.

Sellel eluteel kõndimiseks aga tulebki kuulata ja järgida oma isiklikku sisetunnet 100%.

Ehk kui nii teete, siis ei saa kunagi olla ükski teine isik teie jaoks häirivaks asjaoluks. Siis muutuvad kõik need teised isikud hoopis toredateks sõpradeks, kellega on meeldiv midagi koos ära teha või niisama lõbus juttu puhuda. Jah, kõigi nende sõpradega te kindlasti oma ühe maise elu jooksul ei kohtu, kuid see polegi oluline. Sõbraks on nad teile ikka.

Selline on üldplaanis pilt, mis peaks maises maailmas esinema.

Jah, täna ei ole veel kõik maised asjaolud nii kaugel. Me teame seda.

Ja seetõttu ütlemegi me teile tänase seisuga juhiseks nii – oma elu muutmiseks on alati kõik kaardid teie käes. Kui miski teid häirib, siis tuleb vaadata iseendasse. Kui miski teid häirib, siis tuleb otsida vastuseid iseendast. Kui miski teid häirib, siis tuleb mõista, et kuskil olete te taganenud oma sisetundega kooskõlas olevast seisukohast.

Küsite – aga ma ei tunnegi midagi, mida ma siis pean tegema?

Inglid vastavad – siis on teie maise teekonna ees väga palju tööd ja taga väga palju manipulatsioone. Igal juhul on juhis teile sama – kui miski teid häirib, siis tuleb vaadata iseendasse. Kui miski teid häirib, siis tuleb otsida vastuseid iseendast.

Ja siinkohal soovivad inglid Lõvide 2021 a. sõnumi lõpetada.

Sellega on ka valminud kõigi tähemärkide 2021 a. sõnumid. Mina nimelt alustan nende sõnumite valmistamist alati Neitsi tähemärgist ja jõuan ringiga Lõvi tähemärgini. Miks? Sest ma alustan tavaliselt aastasõnumite valmistamist augustikuu lõpus. Siis on valitsevaks tähemärgiks Neitsi, mistõttu ma sealt ka alustan. Järgmisena valitseb Kaalude tähemärk jne. Ehk nii ma mööda aastaringi liigungi kuni Lõvi tuleb vastu.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Lõvidele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Nädala nr 36, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/09/01/nadala-horoskoop-04-09-10-09-2017/)

Kaalude 2019 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/10/29/horoskoop-2019-kaalud/)

Neitsi 2019 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/10/29/horoskoop-2019-neitsi/)

Skorpioni 2020 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/08/16/horoskoop-2020-skorpion/)

Nädalate nr 27-29, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/06/29/nadala-horoskoop-29-06-19-07-2020/)

Kaljukits 2020 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/08/21/horoskoop-2020-kaljukits/)

Nädala nr 29, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/07/14/nadala-horoskoop-17-07-23-07-2017/)

Kinnisvara erihoroskoop 2017 veemärkidele (otselink – https://evatenter.com/2016/10/23/kinnisvara-erihoroskoop-2017-veemargid-horoskoop/)

Finants & karjääri erihoroskoop 2017 tulemärkidele (otselink – https://evatenter.com/2016/11/09/rahahoroskoop-tulemargid/)

Kuupäev 01. mai 2015

Kuupäev 13. mai 2014

Kuupäev 29. märts (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 01. veebruar (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 21.07.2017

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Lõvi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “John Denver – Take Me Home, Country Roads”, “The Chainsmokers – Don’t Let Me Down ft. Daya”, “Billie Eilish – idontwannabeyouanymore”, “Rihanna – Umbrella (Skeler Remix) (Ember Island Cover)” ja “Harry Styles – Sign of the Times”


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"