Nädala horoskoop 22.01-28.01.2018

nädal 4 2018

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

22.01 – 28.01.2018

2018. aasta nädal nr 4

Inglite sõnumid aasta 4. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Õppetund jätkub

Nädala kristall – Türkiis

Nädala värv – Türkiissinine

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2018. aasta 4. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Vaatle “õpetaja” terminit laiemalt. Kõige laiemas plaanis on terve universum meie õpetaja, koos kõigi põnevate nähtuste ja imeliste värvidega. Nr 114

NB! Muudatus al. 2018 a. esimesest nädalast – allpool asuvast “Nädala meditatsiooni” sektorist leiate nüüd ka ühe lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud kõigile neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga. Ehk täpsemalt neile, kes on asunud kaasa töötama tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Millisest raamatust käib jutt ja mida tähendab sellega kaasa töötamine? Kogu lisainfo leiate alalehelt -> Horoskoop 2018 (tasuline)

Inglite taro kaart – Seitsmes veekaart (ingl. k Seven of Water)

Lillekaart – Maailma energia. Lembeliilia (agapanthus)

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal andsid inglid meile ülesandeks teatud tõdede integreerimise. Need olid tõed, mida sai tõeks kuulutada vaid igaühe isiklik sisetunne. Nende tõdede iseloomustuseks ütlesid inglid veel seda, et need on kooskõlas loomuliku ehk loodusliku kulgemisega. Kes selle ülesandega oma sisemaailmas tegeles, jõudis tolle ülesande tulemusel ka teatud õnnestumiseni. See õnnestumine võis näiteks puudutada tõeni jõudmist mõnes sellises küsimuses, mis oli teid juba pikka aega vaevanud. Sellisel juhul oligi õnnestumiseks hingerahu saabumine sinna, kus enne oli too vaevuse tundmus. See õnnestumine oli aga loomulikult igaühe jaoks personaalne, mistõttu võis see ka erinevate inimeste jaoks erinevaid elemente sisaldada.

Kõige laiemas plaanis võib öelda, et hingerahu tunde laienemise element oli tõenäoliselt igaühe jaoks kõnealuses õnnestumises olemas. Muud elemendid aga võisid erineda ka väga suurel määral. Miks? Selle tõttu, et too värskenduse laine, mis hetkel õhus heljub, on siia tulnud selleks, et lahendusi tuua ja luua igaühe jaoks täpselt sinna, kus temal neid kõige enam parasjagu vaja on. Seetõttu võib see laine ka erinevates eludes toimetada vägagi erinevate elementide abil.

Eeloleval nädalal jätkub mõnes mõttes eelmise nädala energia. Samas aga on siin juba tunda ka erinevat rütmi. Tahaks öelda, et siin võivad juba hakata mänglema energiad, mis muutuvad eriti aktuaalseks veebruaris.

Kõrvalmärge – neil, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga (ehk täpsemalt selle kollektiivse kaugseansiga, mis läbi tolle raamatu kujuneb), tasub nüüd juba hoolikalt tutvuda veebruarikuu sõnumitega, mis sinna raamatusse on kirja pandud. Juba eelolevast nädalast alates võite te abi/ juhendust leida ka sealt. Inglid ütlevad veel praegu lisaks, et kinnisvara küsimustes tasub nüüd tutvuda ka vastavate märtsikuu juhistega. Ehk see juhis puudutab nüüd neid, kelle jaoks on hetkel kinnisvara temaatika aktuaalne. (Uutele lugejatele – lisainfo tolle raamatu kohta, millest ma siinkohal kõnelen, leiate siit alalehelt: “Horoskoop 2018 (tasuline)”)

Jah, tõepoolest, mulle tundub, et eeloleva nädala energias sisaldub midagi, mis ei käi hetke-energiatega kaasas. Ehk seal on justkui midagi tulevikust. Nagu öeldud, tekib mul tunne, et seal on energiaid, mis lähevad teravasse fookusesse veebruaris. Samas muutub mingi element neist energiatest kättesaadavaks-hoomatavaks-aktuaalseks juba ka nüüd. Ma ei tea, mida see juhis täpsemalt peaks tähendama. Tõenäoliselt on jälle tegu sellise sõnumiga, mis kehtib teatud inimeste jaoks. Ehk need, kelle jaoks see kehtib, saavad ka aru, miks neile sellist asja praegu öeldakse.

Lisan veel, et too element, mis seal tundub olevat tuleviku-päritoluga, oleks justkui seotud tolle peegelpildi efektiga, millest inglid kõnelesid üle-eelmise nädala horoskoobis. Mäletatavasti nad ütlesid, et too uutmoodi küllus (mis siis hoomatavaks muutus) võib saabuda peegelpildis. (Üle-eelmise nädala horoskoobist saate üle lugeda, mida nad selle peegelpildi efekti kohta veel ütlesid.)

Kõige üldisemas plaanis aga jätkub meil eelmise nädala energia. See jätkub selles mõttes, et siin jätkub too õppetunni õppimise moment. Ehk me oleme justkui jätkuvalt tolles kontrollpunktis, kus inglid uurivad, kas me oleme selgeks saanud need õppetükid, mida nad on viimaste aastate jooksul meile õpetanud.

Eelmise nädala juures andsid nad meile juhiseks kolm varasema perioodi horoskoobi viidet. Iga horoskoobi juurde lisasid nad küsimused, mille vastuseid need horoskoobid siis ka vastavalt edastasid. Ja meile öeldi, et tolle nädala ülesandeks ongi neis vastustes sisalduvate tõdede integreerimine oma ellu. Seekord meile spetsiifilisi küsimusi ette ei anta. Küll aga ütlevad nad, et nüüd tasub kindlasti kõike seda meeles pidada, mida te eelmisel nädalal integreerisite.

Täpsemalt – just tollest integreerimist puudutavast ülesandest tõusetub eeloleval nädalal üks küsimus, mis tasub nüüd kindlasti ka kiiremas korras lahendada.

Nad ütlevad, et see lahendus on sisuliselt sealsamas olemas, kus asub ka see küsimus. Kui lahendust esmapilgul ei märka, siis tuleb teha selle märkamiseks veidi uurimustööd. Ehk teil tuleb sellisel juhul midagi konkreetset või spetsiifilist kuskilt juurde uurida. Tõenäoliselt tuleb otsida lisainfot millegi kohta enne kui saate märgata lahendust.

Siin oleks justkui tegu mõne abstraktse maaliga, mis tõstatab küsimuse ja annab samal ajal ka tollele küsimusele vastuse. Vastust märkab inimene aga alles siis kui ta analüüsib sellel maalil kujutletut põhjalikumalt. Tõenäoliselt on tegu olukorraga, milles on võimalik tabada vastust ka koheselt. Koheselt tabamiseks aga peab too tabaja olema mõnda sarnast olukorda ka varem analüüsinud. Ehk kohene tabamine tundub olevat võimalik vaid siis kui tolle tabaja jaoks on säärane analüüsimine juba muutunud harjumuspäraseks.

Täpselt sellise kirjelduse inglid praegu annavad tolle olukorra kohta, mis meid eeloleval nädalal ees ootab.

Kui ma vaatlen seda maalina tunduvat olukorda lähemalt (ehk kui ma astun selle olukorra sisse), siis näib mulle, et seal pole piire ehk selles olukorras pole piiranguid. Samal ajal on seal siiski teatud kindlad elemendid, millel on pigem rõõmustav iseloom. Seal on värve, kuid on ka veidi pimedust. Seal on mustad jooned, mis siiski ei piiritle midagi, vaid kulgevad kuidagi teatud sihiga, kuid ühel ajal ka sihita. Kui mõnikord näidatakse olukordi mulle lilleliste maalidena, siis siin kindlasti lillelisust pole. Kõnealusel maalil olekski justkui kritseldused, mis siiski koosmõjus tähendavad midagi. Ja sellel maalil pole piire ehk see näibki kulgevat lõputult edasi.

Ma loengi sellest välja, et too olukord, mis igaühe jaoks nüüd kajastub, sisaldabki elemente erinevatest ajajärkudest. Need elemendid ilmuvad teie ette selle tõttu, et te paneksite need kokku üheks pildiks. St. need elemendid moodustavad kokku mingisuguse sõnumi, mida teil on vaja/ kasulik teada. Ja tundub, et see olukord tuuakse meie ette veidi segasena seetõttu, et sellega ei saaks manipuleerida. Manipulatsioon pole seal täiesti kindlalt võimalik, sest igaüks näeb nüüd just temale mõeldud elemente ehk saab just temale mõeldud sõnumi. Need on kirjad, mis ei saa postis kaduma minna. Need on kirjad, mis ei saa kellegi teise postkasti potsatada. Need on kirjad, mida ei saa kellegi võõras käsi ära võtta.

Eeloleva nädala energeetiliste sildadena toovad inglid seekord välja hoopis kaks aastanumbrit, tavapäraste horoskoobi-viidete asemel. Väga kummalisel kombel ütlevad nad, et eeloleval nädalal on seoseid aastatega 1995 ja 1989. Selliseid seoseid ei ole nad varem välja toonud – esiteks pole nad varem viidanud nii kaugel asetsevatele ajaperioodidele ja teiseks pole nad kunagi varem viidanud tervikuna mõnele aastanumbrile. Tavaliselt toovad nad energeetilisi seoseid välja erinevate nädalate vahel ehk erinevate nädala horoskoopide vahel. Ja mis eriti kummaline – ülal nad ju ütlesid, et eelolevas nädalas sisaldub elemente tulevikust. Minevikku nad ei maininud üldse. Selle tõttu tekib mul tunne, et siin sild-viites võib näiteks tegu olla aastatest 1995 või 1989 pärit unenägudega, milles nähti tulevikku…ehk tulevikusündmuseid, mis leiavadki aset just nüüd. Kui siin lugejate seas on neid, kes panid sel ajajärgul oma unenägusid kirja ja teil on need märkmed ka alles, siis kindlasti tasub need nüüd üles otsida. Aga need aastad võivad muidugi ka midagi muud tähistada-tähendada. Nagu öeldi ka ülalpool – neid vihjeid/ märguandeid/ elemente, mida eeloleval nädalal meie ette tuuakse, mõistabki igaüks ise…täpselt nii nagu temal on vaja oma personaalset pilti mõista. Seetõttu ei peagi nende aastanumbrite viited kõigi jaoks miskit tähendama. Igal juhul tundub, et eeloleva nädala energia on tõepoolest kuidagipidi ekstra-eriline.

Nädala nr 4 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “DJ Khaled ft Kat Dahlia – Helen Keller”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt öeldes, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2018. aasta 4. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart – Vaatle “õpetaja” terminit laiemalt. Kõige laiemas plaanis on terve universum meie õpetaja, koos kõigi põnevate nähtuste ja imeliste värvidega. Nr 114

Lisa-meditatsioonikaart neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga:

Eva Tenter’i inglikaart – Täna tervitab Sind lahendus. Nr 106

(Alates nädalast nr 1, 2018 lisan siia igal nädalal lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga ehk täpsemalt tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Mis raamatust ma kõnelen? Mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine? Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”)

Juhised, kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina:

  • Otsige välja see inglikaart, mis tuli juhisena välja käesolevaks nädalaks (kui välja tuli mitu kaarti, siis valige nende seast see kaart, mis tundub teie jaoks kõige kutsuvam).
  • Kui teil on vastav kaart leitud ja avatud, siis näete enda ees fotot. Kui vajutate foto all paremas nurgas kirjale “View full size”, siis näete seda pilti veel suuremana. Tehkegi see foto enda ees suurelt lahti.
  • Pange arvutis kõik muu kinni, nii et avatud ei oleks ükski muu internetileht või programm ja lihtsalt vaadelge seda fotot. Istuge rahulikult, võite kuulata taustaks ka mõnda lemmiklugu.
  • Vaadelge seda pilti ja mõelge mõnest oma südamesoovist või olukorrast, millele soovite leida lahendust. Mõtisklege antud soovi või olukorra puhul praktiliste küsimuste üle – milline näeks teie elu välja siis kui soov oleks juba teostunud või olukord juba lahenenud. Mis oleks siis teisiti? Tunnetage oma soovi täitumist nii elutruuna kui võimalik.
  • Võtke endale aega sellisteks meditatsiooni minutiteks nii palju kui tunnete, et vajate.
  • Ja seejärel hoidke oma meeled avatud ja olge valmis selleks, et teie elus võib muuhulgas toimuda ka midagi sellist, mida varem peeti imede kategooriasse kuuluvaks. Uues energias on väga paljud senised imed tavapärase argipäeva osaks.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

Sel nädalal ei esine ühtki neist astroloogilistest sündmustest, mida ma oma nädala horoskoopide raames jälgin ja välja toon (tähesajud, noorkuu, täiskuu, pööripäevad, kaduneljapäevad, merkuuri retrograadi perioodid).


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Kõik minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. need pole tavapärases mõttes horoskoobid. Lühikokkuvõttena võib öelda, et need on järjejutu moodi kirjatükid, mis sisaldavad inglite nõuandeid ja soovitusi teatud konkreetseks ajaperioodiks. Kuna neis sisaldub alati ka aegumatuid nõuandeid, siis soovitan uutel lugejatel tutvuda ka varasemate perioodide horoskoopidega. Need ajaperioodid võivad küll olla juba möödunud, kuid neis horoskoopides võib sisalduda nõuandeid, mis aitavad teid just täna. Kui soovite pikemalt lugeda selle kohta, mis need tervendavad horoskoobid täpsemalt on ja kuidas saab tekst üldse tervendada, siis seda infot leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ühtlasi meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda.

Selgitan ka, miks need horoskoobid ei pruugi Teie jaoks resoneeruda

Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda, sest need sisaldavad minu vaatenurka. Energiaid saab nimelt alati vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu poolt edastatavad horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka. Miks? Sest teisiti ei olegi võimalik. Mina kanaldan neid ja see tähendab ka, et need põhinevad minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul, minu kogemustel, minu nägemustel ja minu tundmustel. Seega – see mida te siin loete, ongi täpselt see, mis ta on – minupoolne tõlgendus. Lisaks – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa loota, et üks nõustaja saab kõneleda igal ajahetkel täpselt sellest vaatenurgast, mis puudutabki kõiki neid seitset miljardit inimest. See pole lihtsalt võimalik! Seega – kui loete ja rakendate minu horoskoopides väljatoodud infot oma elus, siis pidage palun alati meeles, et teie elu sammud on alati teie enda teha ja nende sammude eest vastutate te alati ise. Kõigi otsuste ja/või tegude eest, mida teete minu horoskoopidest nähtud/ loetud/ saadud info põhjal, vastutate te ise.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele?

  • KVARTAL + AASTA Lisaks nädala horoskoopidele, leiate minu kodulehelt ka kvartali – ja aastahoroskoobid. Kõik 2018 a. tasuta aastahoroskoobid (lühihoroskoobid) on lugemiseks saadaval. Igale tähemärgile leidub seal üks üldine aastahoroskoop ehk horoskoop, milles vaatlen aasta energiat tervikuna. Lisaks valmistasin 2018 a. tarbeks ühe pika ja põhjaliku horoskoobiraamatu, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina. Mida see raamat täpsemalt sisaldab ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”.
  • PÄEVA INGLISÕNUM Igapäevaseks (personaalsemaks) juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud veebipõhiseid inglikaarte, mida on nüüd juba kokku 136. Lisasin nimelt äsja juurde 44 uhiuut inglikaarti. Põnevat tutvumist! Kõik kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.
  • NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne.

Facebook Twitter Google+ Instagram

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol “Follow” ehk “Jälgi”.

2018 põhjalik horoskoobiraamat, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina (tasuline)

Ma kirjutasin/ kanaldasin 2018. aasta tarbeks ka ühe põhjaliku inglisõnumite raamatu (ehk horoskoobiraamatu). Raamatus sisalduvad sõnumid on ikka samamoodi kanaldatud sõnumid nagu näete ka minu tasuta horoskoopide puhul, kuid raamatu puhul kanaldasin iga kuu tarbeks erinevaid teemasõnumeid ehk lugemist on väga palju.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit. Tegu on e-raamatuga, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate siit alalehelt –> Horoskoop 2018 (tasuline)

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"