Nädala horoskoop 26.02-04.03.2018

nädal 9 2018

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

26.02 – 04.03.2018

2018. aasta nädal nr 9

Inglite sõnumid aasta 9. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Kes kardab kõrgust?

Nädala kristall – Must turmaliin

Nädala värv – Must

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2018. aasta 9. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Raske olukorra lõpp juba paistab. Nr 41

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Lenda kõrgemalt … Nr 37

NB! Muudatus al. 2018 a. esimesest nädalast – allpool asuvast “Nädala meditatsiooni” sektorist leiate nüüd ka ühe lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud kõigile neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga. Ehk täpsemalt neile, kes on asunud kaasa töötama tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Millisest raamatust käib jutt ja mida tähendab sellega kaasa töötamine? Kogu lisainfo leiate alalehelt -> Horoskoop 2018 (tasuline)

Inglite taro kaart – Kaheksas tulekaart

Lillekaart – Tšakrate puhastus. Lootos

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal tulid fookusesse lihtsad lahendused. Inglid selgitasid, et need lihtsad lahendused ilmuvad nüüd seetõttu, et keerlev saatuse münt kukub nüüd lõpuks maha, valguse külg ülespoole. Millisest allikast on see valgus pärit? Inglid ütlesid, et selle valguse oleme me ise sinna koondanud, läbi kõigi sündmuste, millega oleme pidanud tegelema viimastel aastatel. Need on sündmused, mis on pealtnäha sisaldanud ainult pimedust, kuid tegelikult sisaldus too pimedus seal ainuüksi selleks, et me teeks temast kokkuvõtteid. Need kokkuvõtted, mida pidime tegema, koondasid kõnealuse pimeduse lõpuks täielikult kokku. Tekkis pimeduse kontsentraat, mis lükkus tolle saatuse mündi pimedust tähistavale poolele. Inglid lisasid, et kuigi oleme teadlikult tegelenud peaasjalikult tolle pimeduse poolega, ei tähenda see seda, et me poleks samal ajal kandnud kokku ka valgust.

Eeloleval nädalal tulevad ilmsiks uued tõed, mis lähtuvad nüüd juba mündi valguse poolest. Need on tõed, mis ei pruugi kõigile meeldida, kuid see ei vähenda nende tõdede väärtust.

Kuigi mulle ei meeldi vaadelda energeetilist maailma astmelisena (kõrgemad astmed vs madalamad astmed), sest siis mõjub see kui jutustus astmelisest tulumaksust ehk kui jutustus, milles keegi saab end tunda kellestki kõrgemana ja vastupidi, tuleb siiski seekord nädala sõnumite raames veidi vaadelda ka seda maailma kihilisena.

Nimelt soovivad inglid nüüd anda veel veidi lisaselgitusi tolle mündi kukkumise kohta. Ja neid selgitusi on maise maailma mõttes kõige lihtsam mõista selliselt kui vaatleme pimeduse poolel sisalduvaid energiaid madalamate astmetena. Valguse poolel on seega kõrgemad astmed.

Inglid jätkavad – kui too saatuse münt kukkus, siis kustus jälle üks osa madalamatest astmetest.

Nad on meile ka varem rääkinud sellest, kuidas uuele ajastule ümberlülitumise raames muutuvad teatud vanad hirmude jm nähtuste mustrid kehtetuks. St. teatud madalamad astmed muudetakse energeetiliselt kehtetuks.

Eelmisel aastal kõnelesid nad meile muuhulgas täpsemalt sellest, kuidas tervendati ära meie energeetiline vundament ja kuidas tervendati veel selles sisaldunud praod, mida ei saanud vundamendiga üheaegselt tervendada. Ka need olid protsessid, mille tagajärjel muutusid teatud astmed kehtetuks.

Nüüd soovivadki nad täpsustada tolle mündi langemisega seonduva protsessi kohta veel seda, et see protsess muutis nüüd kehtetuks kõik madalamad astmed, mis veel enne eksisteerisid. Ehk astmed, mis olid saanud veel kuidagimoodi eksisteerida ka pärast vundamendi jm töölõikude lõpetamist. See tähendab, et kõik, mis sisaldus tollel pimeduse poolel ehk kogu emotsionaalne raskus, mida olime kontsentreerinud, filtreerinud ja analüüsinud viimastel aastatel, kadus nüüd jäädavalt minevikku. Siinkohal tuleb muidugi veel tähelepanu juhtida taaskord sellele, et too töölõik toimus praegu ära energeetiliselt…see tähendab, et maises plaanis hakkavad nüüd ka toimuma sündmused, mis vastavad energeetilisele poolele, kuid maine plaan ei muutu päris sama ajastusega.

Seda on inglid meile selgitanud ka kõigi varasemate töölõikude puhul – energeetiline osa on üks asi ja maine osa on teine. Täpselt samal põhjusel rõhutavad nad juba pikka aega, et meil tuleb nüüd järjest tugevamalt tugineda oma otsustes oma isiklikule sisetundele. Miks? Sest meie sisetunde maailm on juba täielikult uue ajastu lainel. Mõtete pool lonkab veel osaliselt, sest me oleme siiski hetkel oma maises kehastuses, mis tähendab, et me ei saa üle ega ümber neist aspektist, mis kaasnevad maise eluga. Too mõtete pool tuleb lõpuks 100% kaasa, aga see ümberlülitumine võtab rohkem aega, sest selles protsessis mängivad oma rolli ka kõik muud ümbritsevad maised tegurid. Kuna sisetunde maailm on aga 100% igaühe isiklik omand, millesse need ümbritsevad maised tegurid tegelikult tungida ei saa, siis oligi võimalik inglitel see pool täielikult ära häälestada selliselt, et muu maailm pole veel päris samal lainel.

Nüüd tekib muidugi küsimus, kuidas sai sisetunde maailm üldse tasakaalust väljas olla kui välised tegurid sinna tegelikult tungida ei saa. Inglid selgitavad, et meie sisetunde maailm on tõepoolest teistsuguse loomusega kui ülejäänud aspektid meie eksistentsist ja sinna tõepoolest ei ole võimalik välistel teguritel sekkuda. See aga ei tähenda, et inimene ise ei saaks seda maailma tasakaalust välja ajada. Ja nii enne oligi. Inimesed olid ise, väliste tegurite mõjutusel, lükanud oma sisetunde maailma tasakaalust välja. Ja ka jätkuv tasakaalutus toimus igapäevaselt inimese enda tegude-mõtete tõttu. St. inimese enda tegevus ei lasknud sellel tasakaalul varem taastuda. Välised tegurid tegelikult seda osa mõjutada ei saanud, küll aga mõjutasid need välised tegurid inimese tegusid ja mõtteid. Ehk too energeetiline mürk, millest inglid räägivad, tilkus igapäevaselt inimese tegude-mõtete maailma ja sealt edasi mürgitas inimene juba iseseisvalt ka oma sisetunde maailma.

See kõik tähendab omakorda seda, et meie sisetunde maailm ongi olnud juba mõnda aega täielikult valguse astmetel. See on muuhulgas ka põhjustanud erinevaid konflikte, mis on omakorda ka üheks põhjuseks, miks maailm meie ümber nii kummaliseks on muutunud. Inimeste sisetunne ütleb üht, kuid välised tõendid näitavad veel endiselt midagi muud ja see kõik ajab süsteemi sassi.

Aga mis siis ikkagi muutub nüüd maises plaanis? Inglid ütlevad, et kuna nüüd muutusid kehtetuks viimased madalamad astmed, märkame me kindlasti lähiajal teatud muudatusi oma maises ümbruses. Kõik ei muutu küll korraga (nagu inglid ütlesid ka ülalpool), kuid muudatused siiski hakkavad järjest aset leidma ja see sündmuste jada hakkab siiski rulluma koheselt.

Mis sorti muudatusi võime oodata? Inglid ütlevad, et jada hakkab igaühe jaoks rulluma ikka nendest sõlmpunktidest, mis on just selle isiku jaoks sisaldanud liigselt mürki. Mürk tähistab siinkohal neid madalamaid astmeid. St. muudatused hakkavad pihta nendest kohtadest, kus veel sisaldus madalamate astmete energiaid. Mida rohkem seda kuskil oli, seda kindlam on, et just too nähe nüüd ka liikuma hakkab. Kuhu ta liigub? Inglid kinnitavad, et karta pole enam midagi. Kõik liigub paremuse poole, teistpidi polegi enam võimalik. Kogu meie maine plaan liigub nüüd ainult mööda neid kõrgemaid astmeid. Nendel astmetel aga pole enam hirmu. Seal pole enam viha. Seal pole enam manipulatsiooni, sest manipulaatorite töövahendid ei võimalda nendele astmetele kolimist. Manipulaatorid nimelt kardavad kõrgust. See on nende koodi sisse kirjutatud ja sellest hirmust nad lahti ei saa, sest nad on selle ise loonud. Kui nad oleksid öelnud ise sellest hirmust lahti, siis oleksid nad juba ammu vabaks lasknud ka kõik manipuleeritavad. Kuidas nii? Inglid selgitavad – kõrguse kartus on üks töövahenditest, millega hoitakse inimesi lukus ehk hoitakse neid manipulatsiooni võrgustikus kinni. Kuidas nii? Mida me just õppisime? Valgus elab kõrgematel astmetel. Pimedus madalamatel. Kui inimene kardab kõrgust, siis ta istubki ise vabatahtlikult nende madalamate astmete peal. Ta mitte ainult ei taha minna kõrgemale, vaid ta ka ei taha vaadata sinna kõrgemate astmete poole. See on ka põhjus, miks mõned inimesed ei näegi emotsionaalselt rasketest olukordadest väljapääsu – nad ei julge vaadata sinnapoole, kus too väljapääs asub. Nad otsivad lahendust madalamatest astmetest, aga seal seda lahendust pole. Seda ei saagi seal olla, sest lahendused elavad kõrgematel astmetel.

Mida loeme sellest juhisest omakorda välja? Mina tõlgendan seda muuhulgas nii, et kõrguse kartus peaks nüüd osade jaoks kaduma üsna üleöö. Sama võib toimuda muude hirmudega – te võite ühtäkki märgata, et te ei karda mingisugust asja, mida olete kartnud juba pikka aega. Teistpidi vaadates võib see ka tähendada seda, et võti kõigi lahendusteni jõudmiseks, ongi praegu hirmude lahustamisega tegelemine. Ehk teil tuleks nüüd hakata sihilikult tegelema oma hirmudega ja nende tervendamisega. See töö toob teie ellu lahendusi ka muudes aspektides, mida te võib-olla esmapilgul üldse nende hirmudega seostada ei oskakski.

Kuidas nii? Inglid on meile palju rääkinud sellest, et energeetilised seosed on teistsuguse loomusega. Need seosed ei pruugigi loogikaga-mõtetega märgatavad olla, kuid see ei vähenda nende mõju teie elule ja tervisele. Aga miks on need seosed nii imelikud? Selle tõttu, et ka need manipulatsioonid, millega meid on iidsest ajast saati võrku püütud, on imeliku ülesehitusega. Miks? Eks ikka selleks, et neid oleks võimalikult keeruline märgata. Miks? Eks ikka selleks, et neid oleks võimalikult keeruline kustutada.

Kuidas tervendada hirmu? Selle töö võtme on inglid meile juba varasemalt andnud. Nimelt ütlesid nad juba ammu, et hirmu vastand on armastus, mitte julgus. Vaadeldes seda teemat nüüd kõnealuste astmete raames, võib ka öelda, et hirm ja julgus asuvad mõlemad madalamatel astmetel. Armastus on aga seal kõrgematel astmetel. See tähendab, et kui soovite tervendada hirmu, vaadake üles. Ärge otsige lahendust samalt astmelt. Tehke midagi uut, lähenege sellele teemale uutmoodi ja lähenege sellele teemale armastusega. Kelle armastusega? Ikka iseenda armastusega. Iseenda armastusega, mis peab ka olema suunatud iseenda poole. Kuidas saab inimene väljendada seda, et ta suhtub endasse armastusega? Ehk kuidas saab inimene suunata iseendale armastust? Inglid ütlevad, et kõige tavapärasem näide ongi hobiline tegevus. Kui inimene leiab endale hobi, millega talle väga meeldib tegeleda, siis selle tegevusega ta saadabki endale armastust.

Mida me sellest järeldame? Hobilise tegevusega hoiabki inimene oma sisetunde maailma tasakaalus. Kuidas nii? Sisetunde maailm ongi täielikult tunnetest koosnev kogumik. Kui inimene tegeleb hobiga, mis tekitab temas häid tundeid, siis ta toidab seeläbi oma sisetunde maailma. Ka see on maailm, mis vajab toitu. Selles maailmas aga kehtib toiduna ainult tunnetus. See maailm läheb tasakaalust välja ainult siis kui inimene sinna toitu üldse ei lisa või lisab toitu liiga vähe. Inglid selgitavad – need tunded, mis asuvad seal madalamatel astmetel, polegi tegelikult energeetilises plaanis tunded. Kui vaadelda neid nähtuseid kui toitu, siis võibki öelda, et seal madalamatel astmetel asuvad toidulaadsed produktid. St. need on tehislikult toodetud nähtused, mis toitaineid ei sisalda. Ehk kui inimene elab oma elu, “tundes” ainult neid tundelaadseid produkte, mis asuvad madalamatel astmetel, siis sureb tema sisetunde maailm lõpuks nälga. Ja mida oleme juba õppinud? Elu liigub sisemiselt välise suunas ehk looming liigub sisemiselt välise suunas. St. kui tekib sisetunde maailma nälg ja toitainete puudus, siis tekivad vastavad muudatused ka välises plaanis. Kuidas ravida hirmu? Kuidas ravida ükskõik, millist haigust? Lahenduse skeem on alati sama – alustama peab sisetunde maailma tasakaalustamisest. Kuniks maadelda väliste sümptomitega, jääbki inimene maadlema. See ei tähenda, et väliste asjaoludega ei peaks üldse mitte midagi (maiset) ette võtma. Küll aga tähendab see seda, et alustada tuleb teiselt poolt. Ja see tähendab ka seda, et ilma sisetunde maailma tasakaalustamiseta ei saa inimene mitte kunagi täiesti e. terviklikult terveks.

Aga mis see nüüd tähendab? Ülalpool ütlesid ju inglid, et meie sisetunde maailm on juba täielikult uue ajastu lainele viidud. Kas see ei tähendagi seda, et kõigi sisetunde maailm on ka automaatselt tasakaalu viidud? Inglid selgitavad – igaühe sisetunde maailm on tema isiklik omand. Nagu ütlesime ka ülalpool – sinna välised tegurid ei saa. Kõik need energeetilised muudatused, millest siin kõneleme, on küll laiemas plaanis valmis ja kättesaadavaks/ hoomatavaks muutunud, kuid igaühe isiklikku energiasse saab neid integreerida vaid inimene ise. Seega olenevad nüüd kõik maised muudatused samuti inimesest endast – igaühel on täiesti vaba valik, mida ta oma energiasse integreerib. Inimene võib jääda ka nende madalamate astmete peale istuma, kuid sealjuures tuleb kindlasti meeles pidada, et neid astmeid pole enam laiemas e. üldises energeetilises plaanis olemas. Seda võib juba igaüks ise edasi mõelda, mida see füüsilise maailma mõttes tähendab.

Energeetilise sillana toovad inglid sel nädalal jälle välja ühe spetsiifilise ajaperioodi viite, mitte horoskoobi. Täpsemalt – viiteks on 2015 a. märtsikuu ehk sündmused ja tundmused, mis leidsid aset just siis. Nad on ka varem ühel korral toonud energeetilise silla viitena välja kaks aastanumbrit, mitte harjumuspäraselt varasemate horoskoopide viited. See oli nädala nr 4, 2018 horoskoobis, mistõttu võib teie jaoks mõni vihje-viide eelolevate sündmuste kohta asuda ka tolles nädalas, kuid päris energeetilist silda ma tolle nädala ja eeloleva nädala vahel siiski ei märka.

Lisaks – need lugejad, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga (ehk selle raamatuga, millest kõneleb see alaleht “Horoskoop 2018 (tasuline)”) – juba eelmisel nädalal tuli teie jaoks energeetilise silla soovitusena välja septembrikuu üldiste sõnumite sektor. Seekord ütlevad inglid, et teil tasub nüüd lähemalt tutvuda ja läbi tunnetada kogu septembrikuu juhiste sektor. Ühtlasi tasub muidugi lugeda ka märtsikuu sõnumeid, sest meil algab nüüd märts. Ja tasub ka muidugi üle lugeda veebruari sõnumid selleks, et uurida-analüüsida tagasivaates, kuidas need juhised teie elus välja mängisid. Aga energeetilise sillana näitavad inglid teile siiski praegu just septembri juhiseid.

Miks? Selle tõttu, et kuigi ma kategoriseerin neid sõnumeid teatud ajaperioodide kaupa, ei tööta energiad ja inglisõnumid siiski sellistes raamides. Mis see tähendab? See tähendabki näiteks tolle raamatu mõistes seda, et seal sisalduvatest sõnumitest võite te igal ajal leida juhiseid, mitte ainult tollel ajaperioodil, mille alla need teatud juhised liigitatud on. Lisaks – ka need teemakategooriad ei ole seal rangete piiridega, vaid ka seal tasub mõista, et näiteks kinnisvara sektorist võite te leida endale juhiseid hoopis tervise parendamiseks jne. Nagu kordan ikka ja jälle – inglid ei tööta raamides ja need inglisõnumid ei mahu ühegi kasti sisse ära. Jah, kõigi sõnumite puhul kõneletakse küll ka tollest ajaperioodist, mille kohta ma parasjagu infot küsin, kuid see ei tähenda seda, et need sõnumid ainult tolle ühe kindla ajaperioodi vältel abistavaks osutuvad.

Nädala nr 9 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Queen – We Will Rock You” ja “Apache Indian – Boom Shack-A-Lack”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2018. aasta 9. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Raske olukorra lõpp juba paistab. Nr 41

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Lenda kõrgemalt … Nr 37

Lisa-meditatsioonikaart neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga:

Eva Tenter’i inglikaart – Tõde selgub juba üsna varsti. Nr 130

(Alates nädalast nr 1, 2018 lisan siia igal nädalal lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga ehk täpsemalt tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Mis raamatust ma kõnelen? Mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine? Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”)

Juhised, kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina:

  • Otsige välja see inglikaart, mis tuli juhisena välja käesolevaks nädalaks (kui välja tuli mitu kaarti, siis valige nende seast see kaart, mis tundub teie jaoks kõige kutsuvam).
  • Kui teil on vastav kaart leitud ja avatud, siis näete enda ees fotot. Kui vajutate foto all paremas nurgas kirjale “View full size”, siis näete seda pilti veel suuremana. Tehkegi see foto enda ees suurelt lahti.
  • Pange arvutis kõik muu kinni, nii et avatud ei oleks ükski muu internetileht või programm ja lihtsalt vaadelge seda fotot. Istuge rahulikult, võite kuulata taustaks ka mõnda lemmiklugu.
  • Vaadelge seda pilti ja mõelge mõnest oma südamesoovist või olukorrast, millele soovite leida lahendust. Mõtisklege antud soovi või olukorra puhul praktiliste küsimuste üle – milline näeks teie elu välja siis kui soov oleks juba teostunud või olukord juba lahenenud. Mis oleks siis teisiti?
  • Tunnetage oma soovi täitumist nii elutruuna kui võimalik.
  • Võtke endale aega sellisteks meditatsiooni minutiteks nii palju kui tunnete, et vajate.
  • Ja seejärel hoidke oma meeled avatud ja olge valmis selleks, et teie elus võib muuhulgas toimuda ka midagi sellist, mida varem peeti imede kategooriasse kuuluvaks. Uues energias on väga paljud senised imed tavapärase argipäeva osaks.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 02. märts – täiskuu

Täiskuu
Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Kõik minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. need pole tavapärases mõttes horoskoobid. Lühikokkuvõttena võib öelda, et need on järjejutu moodi kirjatükid, mis sisaldavad inglite nõuandeid ja soovitusi teatud konkreetseks ajaperioodiks. Kuna neis sisaldub alati ka aegumatuid nõuandeid, siis soovitan uutel lugejatel tutvuda ka varasemate perioodide horoskoopidega. Need ajaperioodid võivad küll olla juba möödunud, kuid neis horoskoopides võib sisalduda nõuandeid, mis aitavad teid just täna. Kui soovite pikemalt lugeda selle kohta, mis need tervendavad horoskoobid täpsemalt on ja kuidas saab tekst üldse tervendada, siis seda infot leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ühtlasi meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda.

Selgitan ka, miks need horoskoobid ei pruugi Teie jaoks resoneeruda

Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda, sest need sisaldavad minu vaatenurka. Energiaid saab nimelt alati vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu poolt edastatavad horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka. Miks? Sest teisiti ei olegi võimalik. Mina kanaldan neid ja see tähendab ka, et need põhinevad minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul, minu kogemustel, minu nägemustel ja minu tundmustel. Seega – see mida te siin loete, ongi täpselt see, mis ta on – minupoolne tõlgendus. Lisaks – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa loota, et üks nõustaja saab kõneleda igal ajahetkel täpselt sellest vaatenurgast, mis puudutabki kõiki neid seitset miljardit inimest. See pole lihtsalt võimalik! Seega – kui loete ja rakendate minu horoskoopides väljatoodud infot oma elus, siis pidage palun alati meeles, et teie elu sammud on alati teie enda teha ja nende sammude eest vastutate te alati ise. Kõigi otsuste ja/või tegude eest, mida teete minu horoskoopidest nähtud/ loetud/ saadud info põhjal, vastutate te ise.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele?

KVARTAL + AASTA Lisaks nädala horoskoopidele, leiate minu kodulehelt ka kvartali – ja aastahoroskoobid. Kõik 2018 a. tasuta aastahoroskoobid (lühihoroskoobid) on lugemiseks saadaval. Igale tähemärgile leidub seal üks üldine aastahoroskoop ehk horoskoop, milles vaatlen aasta energiat tervikuna. Lisaks valmistasin 2018 a. tarbeks ühe pika ja põhjaliku horoskoobiraamatu, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina. Mida see raamat täpsemalt sisaldab ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”.

PÄEVA INGLISÕNUM Igapäevaseks (personaalsemaks) juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud veebipõhiseid inglikaarte, mida on nüüd juba kokku 136. Kõik kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.

NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne.

2018 põhjalik horoskoobiraamat, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina (tasuline)

Ma kirjutasin/ kanaldasin 2018. aasta tarbeks ka ühe põhjaliku inglisõnumite raamatu (ehk horoskoobiraamatu). Raamatus sisalduvad sõnumid on ikka samamoodi kanaldatud sõnumid nagu näete ka minu tasuta horoskoopide puhul, kuid raamatu puhul kanaldasin iga kuu tarbeks erinevaid teemasõnumeid ehk lugemist on väga palju.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit. Tegu on e-raamatuga, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate siit alalehelt –> Horoskoop 2018 (tasuline)

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan?

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol nuppu “Follow” ehk “Jälgi”.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"