Nädala horoskoop 23.04-13.05.2018 (ehk erandina kolme nädala horoskoop)

nädal 17 18 19 2018

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

23.04 – 13.05.2018

2018. aasta nädalad nr 17, 18 ja 19

Inglite sõnumid aasta 17, 18 & 19. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Mis on uue ukse taga? Me hakkame ehitama!

UUDISED

1) Käesolev horoskoop on pühendatud kolmenädalasele perioodile. St. siin väljatoodud inglite juhised/ sõnumid kehtivad ajaperioodil 23.04-13.05.2018.

2) Perioodil 30. aprill – 13. mai ei ole võimalik tellida 2018 a. horoskoobi e-raamatut. Ehk raamatut, millest kõneleb see alaleht “Horoskoop 2018 (tasuline)”. Kui teil oli soov just lähiajal see raamat endale soetada, siis palun saatke oma tellimus lähipäevil (ehk enne 30. aprilli) teele. (Tuletan ka meelde, et alates aprilli keskpaigast on sellel raamatul soodushind. Kogu lisainfo leiate selle raamatu kohta eelnimetatud alalehelt.)

Nädala kristall – Must turmaliin

Nädala värv – Sinine ja roosa

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2018. aasta 17, 18 & 19. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Meeskonnatöö toob edu. Nr 47

NB! Muudatus al. 2018 a. esimesest nädalast – allpool asuvast “Nädala meditatsiooni” sektorist leiate nüüd ka ühe lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud kõigile neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga. Ehk täpsemalt neile, kes on asunud kaasa töötama tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Millisest raamatust käib jutt ja mida tähendab sellega kaasa töötamine? Kogu lisainfo leiate alalehelt -> Horoskoop 2018 (tasuline)

Inglite taro kaart 1 – Kuu. Nr 18

Inglite taro kaart 2 – Keisrinna. Nr 3

Lillekaart 1 – Puhasta oma energiat. Varjukannike

Lillekaart 2 – Võta aega iseendale. Tulp

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal sulgus tagasitee ja avanes uus uks. Inglid suunasid meid põhjalikult analüüsima olukordi, milles on pealtnäha kohustuslikkuse aspektid sees. Nad ütlesid, et säärane personaalne analüüs saab isikut viia personaalse ellujäämise lõppemiseni. Ja mitte ainult. Kõnealune analüüs pidi ka sisaldama võtit uue ukse avamiseks.

Kuna käesolev horoskoop on pühendatud kolmenädalasele ajaperioodile, siis räägime me nüüd järgnevalt energiast, mis esineb järgmise kolme nädala jooksul. Kuna tegu on aga siiski energiatest kõnelemisega, tuleb ka siin mõista, et neist juhistest võib leida abi/ suuniseid ka muul ajal. Miks? Inglid kordavad ikka ja jälle, et energiaid ei saa toppida kasti. Ükskõik, millisel viisil me maises plaanis aega lahterdame, neid lahtreid pole energeetilises mõttes iialgi olemas. Seetõttu pole ka inglite sõnumite puhul võimalik tegelikult väga täpseid ajalisi raame seada. Olen oma horoskoopide puhul siiski kasutanud teatud maiseid ajaraame, kuid olen ka alati rõhutanud, et need on siin määratletud tinglikult.

Niisiis, jätkame järgmise kolme nädala juhistega. Mis toimub järgmiste nädalate jooksul?

Kõnealuse ajaperioodi algul jätkub veel üsnagi teravalt nädalaga nr 16 ehk äsja möödunud nädalaga sarnane energia. Samas on siin sees juba selgeid muudatusi. Ja muudatused seisnevadki eelkõige tolles uues ukses, mis eelmise nädala lõpus avanes. Näib, et me seisame tolle kolmenädalase perioodi algul tolle ukse lävepakul ja vaatame sealt sisse veel üsnagi kõhkleva pilguga.

Miks on meie pilk kõhklev? Sest too vaatepilt, mis sealt uuest uksest avaneb, on midagi täiesti uudset. Inglid kinnitavad koheselt, et kõik, mida me seal näeme, on positiivse iseloomuga, kuid me ei pruugi algul seda positiivsust mõista. Miks? Sest me pole täpselt sellist vaatepilti kunagi varem näinud. Täpsustan – selles vaatepildis sisalduvad elemendid on taolise uudse loomuga, mida me pole varem kohanud. Võib-olla too terviklahendus ei tundugi nii uudne, kuid just need elemendid, mida me näeme, on vägagi teistsugused. Teistsugused just nimelt selles mõttes, et kõnealune vaatleja pole oma eluteel varem selliseid elemente näinud/ kogenud/ kohanud.

Ja inglid rõhutavadki nüüd ka tugevalt – need elemendid on uudsed just nimelt vastava vaatleja jaoks. Mis see tähendab? See tähendab, et igaühele avanes äsja vägagi personaalsete tunnustega uus uks. Ja ka see vaatepilt on just nimelt personaalsete tunnustega. See tähendab omakorda, et need (lävelt paistvad) elemendid ei pruugi iseenesest midagi eriliselt uudset olla, kuid vastava vaatleja jaoks on need täiesti kindlalt uudsed. Ehk just too inimene ei ole neid elemente varem oma elus näinud/ kogenud/ kohanud. Ja see muudabki nüüd kõnealuse kogemuse äärmiselt huvitavaks ja uudseks.

Niisiis, tolle ajaperioodi alguses seisame me lävepakul ja vaatleme oma vägagi personaalsete ning uudsete elementidega vaatepilti. Mis saab edasi?

Inglid ütlevad, et kuigi too vaatepilt võib algul tunduda võõras, kaob see kõhklev hoiak siiski üsna kiirelt ja edasi järgneb juba loogiline samm. Ehk me astume tollest uksest sisse ja asume juba lähemalt uudistama, mis elemendid need on, mis meile nüüd ette anti.

Järgneva kolme nädala sisuks võibki seega pidada peaasjalikult vastavate uute elementidega tutvumist. Kuid inglid kinnitavad, et ka see pole veel kõik.

Mäletatavasti valmis mõni aeg tagasi meie kollektiivne uus vundament, mille kohta inglid ütlesid, et see on nüüd õhuline vundament. Miks nad juhivad praegu just tollele vundamendile tähelepanu? Seetõttu, et me hakkame nüüd ehitama. Mida? Inglid ütlevad, et igaüks asub nüüd endale ehitama õhulist elu. Kõik elemendid, mida me selleks ehituseks vajame, sisalduvadki tolles ruumis, millesse äsja sisenesime.

Aga missugune on see õhuline elu? Inglid ütlevad, et nüüd ongi käes aeg hakata ka rakendama kõike seda, mida oleme viimaste aastate jooksul õppinud. Ja ühtlasi on aeg hakata tolle uue vundamendi peale midagi ehitama. See vundament ei vahetunud põhjuseta. Mitte miski pole toimunud põhjuseta. Nad on meile juba korduvalt selgitanud, kuidas uuele ajastule üleminek on toimunud etappidena. Nad on meile selgitanud ka erinevate etappide sisu. Nad on meid julgustanud ja meil kätt hoidnud läbi pika ja küllaltki uduse teekonna. Nüüd oleme me jõudnud uduse osa lõppu.

Kuna udu on kadunud, võime me ka julgemalt asuda tegutsema. Siiski, tuleb silmas pidada, et meie uus vundament enam peaga vastu seina jooksmisi ei toeta. Ja mis see tähendab? See tähendab, et kõnealuse ehituse iga samm tuleb teostada vastavuses oma sisetundega. Sisetunde eiramisele enam vabandusi ei ole. Meid on koolitatud juba pikalt. Nüüd on aeg õpitu rakendamiseks.

Siiski, sooviksime ju teada, mida see õhuline elu endast kujutab? Nad ütlevad, et see on elu, milles me mõistame, et me ei pea tegema arutuid järeleandmisi. Mis on arutu järeleandmine? See on selline järeleandmine, mida inimene teeb lihtsalt tahtest teistele meeldida. See on selline järeleandmine, mis inimesele tunnetuslikult tegelikult ei meeldi, kuid tahe vältida potentsiaalset konflikti on suurem. Eeltoodu tõttu ka vastav järeleandmine tavaliselt vormistatakse.

Inglid on meile korduvalt selgitanud, et uus ajastu on oma tõelise mina julge väljendamise ajastu. See tähendabki elu, mis on igakülgselt isiku tõelise minaga kooskõlas. Ja see ongi elu, mis on ühtlasi õhuline. Õhuline eelkõige selles mõttes, et taolises elus sisaldub rahulik hingamine. 

Loomulikult ei pea keegi tervet elu sekundiga ümber seadma. See polekski võimalik. Küll aga tuleb nüüd edaspidi igas teos, sammus ja plaanis järgida oma sisetunnet.

Samm, mis eirab isiku sisetunnet, pole enam mitte kuidagi turvatud. Seda tuleb nüüd meeles pidada. Kehtib loomulikult ka vastupidine – iga samm, mille astute kooskõlas oma sisetundega, on turvatud kõikvõimalikel viisidel. Ka sellistel viisidel, mida pole varem üldse eksisteerinud.

Kordame siinkohal ka üle – kelle sisetunnet tuleb kuulata ja järgida? Ikka iseenda oma. Kuidas seda teha? Sellest on inglid rääkinud pikalt ja palju, läbi erinevate allikate. Ka läbi minu horoskoopide on nad sel teemal kõnelenud juba ligikaudu 2 aastat. Nüüd on aeg kogu see info, mida olete kindlasti mitmetest allikatest omandanud, enda kasuks tööle rakendada. Mitte ükski infokild pole kuskil õhus seistes kasulik. Kasulikuks saab info muutuda vaid siis kui te rakendate õpitut. Nüüd tulebki võtta kõik teadmised riiulilt välja ja asuda nende teadmiste toel tööle.

Kelle riiulilt peate teadmisi võtma? Ikka iseenda omalt. Teile on vajalikud just nimelt need teadmised, mis on teie isiklikule riiulile tekkinud. Just need on need infokillud, mida teil lähiajal vaja läheb. Teil pole tarvis karta, et mõni element on teil endiselt puudu. Inglid kinnitavad, et teil on nüüd tolles uues ruumis olemas tõepoolest kõik elemendid, mida te lähiajal ehituseks vajate.

Kordame ka selle üle – mida igaüks nüüd ehitama asub? Ikka oma isiklikku õhulist elu. Te ei pea hakkama ehitama kellegi teise elu. Fookuses on siin ainult igaühe personaalsed küsimused. Ja fookuses on ainult sellised aspektid, mida igaüks peab nüüd ehitama iseendale ja isiklikult.

Aga kui ma ei jaksa ehitada? Inglid kinnitavad, et see, mida teil nüüd ehitada tuleb, on selline asi, mida te kohe täiesti kindlalt jaksate enda jaoks ehitada. Mitte kellelegi ei anta ette ülesannet, mis poleks talle jõukohane. Ja nagu juba öeldud – kõik vajalikud tööriistad (sh materjal) asuvad tolles uues ruumis, kuhu teil tuleb nüüd sisse astuda.

Aga kui tekib ikka tahtmine minna tagasi? Inglid ütlesid juba eelmisel nädalal, et tagasitee sulgus. Seega, võib arvata, et nende isikute elu ei saa nüüd olema lihtne, kes põlgavad tolle uue ukse ära. Mismoodi nende kulgemine edasi saab toimuma, ei oska ma öelda. Kel sellised soovid tekivad, peavad siis ise ka vaatama, mismoodi nad tagasi liikuda saavad. Siin kõneleme me jätkuvalt ainult edasi liikumisest. Miks? Sest tervislik ja terviklik elu tähendab sujuvat kulgemist. Sealjuures kulgetakse alati edasi, mitte tagasi.

Lõpetuseks küsin veel inglitelt, kus ja mismoodi kajastub järgnevate nädalate vältel meeskonnatöö element? Küsin seda, sest antud perioodi juhiseks tuli minu inglikaartide seast just nimelt eduka meeskonnatöö kaart.

Inglid ütlevad, et eelolevatel nädalatel toimuv isiklikku laadi ehitustöö on meie eludesse toodud muuhulgas ka ümberhäälestamise tõttu. Nimelt sisaldub tolles ehituses ka element, mis häälestab vastavas isikus midagi sellist ümber, mis võimaldab edaspidi juba palju edukamat meeskonnatööd.

Mida see maises plaanis tähendab? See tähendab näiteks seda, et eelolevatel nädalatel tuuakse teie ette olukord (või ka mitu olukorda), mis aitab teil miskit sellist oma energias korrastada, mis on siiani takistanud teie jaoks sujuvat (ehk meeldivat ehk rõõmustavat) koostööd teiste inimestega. Kui vastav korrastus on läbi viidud, saavad teieni juba jõuda ka erinevad uued (ja teie eelistustega kooskõlas olevalt meelepärased) võimalused, mis hõlmavad ka koostööd teistega. 

Kõige tõenäolisemalt toimub nüüd säärane häälestustöö just nende isikute jaoks, kes on otsinud lahendusi seoses töövaldkonnaga. Kuna inglid on meile juba ka varasemalt kõnelenud sellest, et 2018. aastal on kõige teravamas fookuses töö ja raha temaatika, on ka arusaadav, et enamik neist nõuannetest, mida nad käesoleval aastal annavad, parendavadki inimeste jaoks just nimelt neid teemasid. Näib, et ka seekord on nii ehk ülaltoodud juhised (ja ka alltoodud energeetilised sillad), kehtivadki peaasjalikult nende inimeste jaoks, kelle elus on hetkel väga aktuaalne just nimelt töövaldkond.

Kuidas võib kõnealust ehitustööd veel vaadelda? Inglid ütlevad, et seda protsessi võib ka vaadelda reaalsesse maailmasse tagasitulekuna. St. meil on aeg ehitada enda ümber ka reaalselt (ehk maiselt) selline elu ja selline maailm nagu me soovime. Kõik need positiivsed elemendid, mida oleme tõenäoliselt juba pikalt näinud energeetilises maailmas, tahavad kajastuda lõpuks siiski ka maisesse plaani. Elu peab lõpuks kujunema selliseks, et inimene ei pea rahu ja rõõmu leidmiseks põgenema oma pähe ehk oma mõtetesse.

Rahu ja rõõm tahavad kajastuda ka siia ilma ehk sellesse plaani, mida oleme harjunud pidama maiseks. Need ei ole lihtsalt uitmõtted, mida mõnikord mõlgutada kui tuju on kehv. Need ei ole ideeautod, mis jäävadki tänavatele ilmumata. Need on reaalselt eksisteerivad nähtused, mida me peame nüüd järk-järgult juurutama oma eludesse. Kõigepealt tuleb säärane ehitustöö läbi viia personaalses plaanis. Seejärel näeme muudatusi ka kollektiivses elus. Teistpidi pole võimalik.

Miks? Sellest on inglid meile samuti juba palju kõnelenud. Viimati kõnelesid nad sel teemal ka eelmises nädala horoskoobis. Personaalne plaan jääb alati prevaleerima, sest igaühe jaoks on loodud isiklik tee, mida ta peab kõndima. Kollektiivne plaan läheb ise tasakaalu. Millal? Siis kui igaüks on asunud kõndima oma personaalsele teele. Kuniks kõnnitakse võõraid radu mööda, jääb ka kollektiivne plaan sassi. Inglid rõhutavad siinjuures, et võõras rada on teise inimese elutee. Ükskõik, millise teise inimese.

Kuidas ära tunda oma isiklikku rada? Seda saategi ära tunda vaid oma isikliku sisetunde abil. Teised ei pea teie teed ära tundma ja nad ei saagi seda kunagi 100%-liselt ära tunda. See pole nende ülesanne. Teie rada on vaid teie oma. Seal ei ole tihedat liiklust. Seal ei ole konkurentsi. Seal ei ole vaenlasi. Seal ei ole hirmu. Seal ei ole muremõtteid. Seal ei ole sõda. Seal ei ole poliitikat. Seal ei ole võõrast võimu. Seal ei ole haiguseid. Seal ei ole valu.

Aga mis seal on? Seal on teie õhuline elu.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja päris mitu horoskoopi. Selle põhjuseks on tõenäoliselt ka asjaolu, et käesolev horoskoop on pühendatud pikemale ajaperioodile. Seega – energeetilisteks sildadeks on seekord nädala horoskoobid nr 32, 39 ja 46, aastast 2017. Lisaks moodustavad silla ka nädala horoskoobid nr 4 ja 14, aastast 2018.

Neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobi e-raamatuga (ehk raamatuga, millest kõneleb alaleht “Horoskoop 2018 (tasuline)”), ütlevad inglid seekord, et lugege põhjalikult läbi juhised, mis on välja toodud jaanuarikuu kinnisvara sektoris ja detsembrikuu üldises sektoris. Nad lisavad, et neid juhised tasub nüüd vaadelda just nimelt koostoimes.

Nädala nr 17, 18 & 19 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “The Weeknd, Kendrick Lamar – Pray For Me” & “Kat Dahlia – Gangsta”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2018. aasta 17, 18 & 19. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart – Meeskonnatöö toob edu. Nr 47

Lisa-meditatsioonikaart neile, kes töötavad kaasa 2018 a. horoskoobiraamatuga:

Eva Tenter’i inglikaart – Sul on käesoleva olukorra suhtes õigus. Ära lase end ümber veenda. Nr 109

MIS ON LISA-MEDITATSIOONIKAART? Alates nädalast nr 1, 2018 lisan siia igal nädalal lisa-meditatsioonikaardi, mis on mõeldud neile, kes on asunud kaasa töötama 2018 a. horoskoobiraamatuga ehk täpsemalt tolle kollektiivse kaugseansiga, mis moodustub läbi tolle raamatu. Mis raamatust ma kõnelen? Mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine? 

Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”

Juhised, kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina:

  • Otsige välja see inglikaart, mis tuli juhisena välja käesolevaks nädalaks (kui välja tuli mitu kaarti, siis valige nende seast see kaart, mis tundub teie jaoks kõige kutsuvam).
  • Kui teil on vastav kaart leitud ja avatud, siis näete enda ees fotot. Kui vajutate foto all paremas nurgas kirjale “View full size”, siis näete seda pilti veel suuremana. Tehkegi see foto enda ees suurelt lahti.
  • Pange arvutis kõik muu kinni, nii et avatud ei oleks ükski muu internetileht või programm ja lihtsalt vaadelge seda fotot. Istuge rahulikult, võite kuulata taustaks ka mõnda lemmiklugu.
  • Vaadelge seda pilti ja mõelge mõnest oma südamesoovist või olukorrast, millele soovite leida lahendust. Mõtisklege antud soovi või olukorra puhul praktiliste küsimuste üle – milline näeks teie elu välja siis kui soov oleks juba teostunud või olukord juba lahenenud. Mis oleks siis teisiti?
  • Tunnetage oma soovi täitumist nii elutruuna kui võimalik.
  • Võtke endale aega sellisteks meditatsiooni minutiteks nii palju kui tunnete, et vajate.
  • Ja seejärel hoidke oma meeled avatud ja olge valmis selleks, et teie elus võib muuhulgas toimuda ka midagi sellist, mida varem peeti imede kategooriasse kuuluvaks. Uues energias on väga paljud senised imed tavapärase argipäeva osaks.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 30.04 – täiskuu
  • 06-07.05 – tähesadu (akvariidid)
  • 10.05 – kaduneljapäev

Kaduneljapäevad

Kaduneljapäevadel on väga hea vabaneda kõigest, mida te oma ellu enam ei soovi. Muuhulgas on need ülihead päevad koristamiseks, sest siis püsib kodu kauem puhtana.

Täiskuu

Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.

Tähesajud

Energeetiliselt on tähesadude aeg kõikvõimas. Tähtedelt saab ammutada informatsiooni ja mõtteselgust ning samuti vastab tõele ka tüüparusaam langevale tähele soovi esitamisest. Neile võib tõesti anda täitmiseks ka oma südamesoove, kuid loomulikult ei täida nad soove nii, et teile kukub kohe sealsamas rahapada pähe. Ikka tuleb abi eelkõige sisemise juhenduse kaudu, mida tuleb tunnetada ja järgida.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Kõik minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. need pole tavapärases mõttes horoskoobid. Lühikokkuvõttena võib öelda, et need on järjejutu moodi kirjatükid, mis sisaldavad inglite nõuandeid ja soovitusi teatud konkreetseks ajaperioodiks. Kuna neis sisaldub alati ka aegumatuid nõuandeid, siis soovitan uutel lugejatel tutvuda ka varasemate perioodide horoskoopidega. Need ajaperioodid võivad küll olla juba möödunud, kuid neis horoskoopides võib sisalduda nõuandeid, mis aitavad teid just täna. Kui soovite pikemalt lugeda selle kohta, mis need tervendavad horoskoobid täpsemalt on ja kuidas saab tekst üldse tervendada, siis seda infot leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ühtlasi meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda.

Selgitan ka, miks need horoskoobid ei pruugi Teie jaoks resoneeruda

Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda, sest need sisaldavad minu vaatenurka. Energiaid saab nimelt alati vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu poolt edastatavad horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka. Miks? Sest teisiti ei olegi võimalik. Mina kanaldan neid ja see tähendab ka, et need põhinevad minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul, minu kogemustel, minu nägemustel ja minu tundmustel. Seega – see mida te siin loete, ongi täpselt see, mis ta on – minupoolne tõlgendus. Lisaks – kuna maailmas on ligikaudu 7 miljardit inimest, siis ei saa loota, et üks nõustaja saab kõneleda igal ajahetkel täpselt sellest vaatenurgast, mis puudutabki kõiki neid seitset miljardit inimest. See pole lihtsalt võimalik! Seega – kui loete ja rakendate minu horoskoopides väljatoodud infot oma elus, siis pidage palun alati meeles, et teie elu sammud on alati teie enda teha ja nende sammude eest vastutate te alati ise. Kõigi otsuste ja/või tegude eest, mida teete minu horoskoopidest nähtud/ loetud/ saadud info põhjal, vastutate te ise.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele?

AASTA Lisaks nädala horoskoopidele, leiate minu kodulehelt ka aastahoroskoobid. Kõik 2018 a. tasuta aastahoroskoobid (lühihoroskoobid) on lugemiseks saadaval. Igale tähemärgile leidub seal üks üldine aastahoroskoop ehk horoskoop, milles vaatlen aasta energiat tervikuna. Lisaks valmistasin 2018 a. tarbeks ühe pika ja põhjaliku horoskoobiraamatu, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina. Mida see raamat täpsemalt sisaldab ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”.

KVARTAL Tegin kuni 2018 a. esimese kvartalini ka kvartali horoskoope. Neid enam ei ilmu. Ilmuma jäävad nädala horoskoobid.

KUU Igakuiste ja ka teemapõhiste juhiste soovijatel on võimalus osta 2018 a. horoskoobiraamat, mille kohta leiate kogu lisainfo siit alalehelt “Horoskoop 2018 (tasuline)”. Selles raamatus sisalduvad iga kuu tarbeks muuhulgas suhete ja finants&karjääri juhised.

PÄEVA INGLISÕNUM Igapäevaseks (personaalsemaks) juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud veebipõhiseid inglikaarte, mida on nüüd juba kokku 136. Kõik kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.

NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne.

2018 põhjalik horoskoobiraamat, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina (tasuline)

Ma kirjutasin/ kanaldasin 2018. aasta tarbeks ka ühe põhjaliku inglisõnumite raamatu (ehk horoskoobiraamatu). Raamatus sisalduvad sõnumid on ikka samamoodi kanaldatud sõnumid nagu näete ka minu tasuta horoskoopide puhul, kuid raamatu puhul kanaldasin iga kuu tarbeks erinevaid teemasõnumeid (suhted, finants&karjäär, kinnisvara jm) ehk lugemist on väga palju. Lisaks töötab see raamat ka kollektiivse kaugseansina ehk tegu pole pelgalt lugemisvaraga. Kollektiivne kaugseanss toimib läbi tolle raamatu nende jaoks, kes töötavad läbi terve aasta raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega kaasa.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? 

NB! Perioodil 30. aprill kuni 13. mai ei ole võimalik seda raamatut tellida! Viibin arvutist eemal.

Kogu lisainfo leiate siit alalehelt –> Horoskoop 2018 (tasuline)

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan?

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol nuppu “Follow” ehk “Jälgi”.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"