Horoskoop 2019 – Kalad

Horoskoop 2019 Kalad

KALAD

(Sünniaeg 20. veebruar – 20. märts)

Inglite sõnumid 2019. aastaks – kõigile Kaladele

MÄRKSÕNA – Teistmoodi õppimine

Aasta kristall – Must turmaliin

Aasta värv – Roheline ja kõik violetsed toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Oled õigel kursil. Nr 25

Inglite taro kaart – Üheksas veekaart

Lillekaart – Sa oled vaimne õpetaja. Krookus

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Kalade jaoks on 2019. aastal fookuses üks südamesoov. See on soov, mille täitumise nimel on teil vaja midagi juurde õppida. 

Võiks arvata, et lugu on lihtne – on vaja miskit õppida, te leiate koha, kus seda vajalikku õppida ja teetegi oma soovi teoks. Inglid ütlevad – 2019. aastal ei lähe see sündmuste jada päris niisugust mustrit pidi.

Aga miks ei lähe? Kõnealusel õppimise protsessil seisab justkui keegi või miski ees. St. osade jaoks seisab seal keegi ees ja osade jaoks miski ees. 

Kui tegemist on “keegiga”, siis näib, et tegu on pigem meessoost takistusega. Osade puhul võib tegu olla isaga. 

Kui tegu on “miskiga”, siis näib, et tolleks miskiks on pettumise või lausa viha tunded. Sinna sekka näib olevat segatud ka teatud doos hirmu. Sealjuures pärinevad need tunded mõnest varasemast õpingute kogemusest.

Igal juhul näib, et tollele tavapärasele õppimise rajale te ei asugi. See, mis takistab, ei lase teil sinna asuda.

Kas see ongi kõik? Ehk kas jääbki nii – teil on soov, aga selle täitumiseni te ei jõuagi?

Inglid ütlevad, et seekord on lugu põnevam. See takistus, mis teie ette tuleb, ilmub sinna ületamiseks. Aga te ei saa seda takistust tavapärasel moel ületada. Nüüd peate te tolle takistuse ületama iseseisva õppimise toel. Ehk te peate iseseisvalt endale selgeks tegema need teemad, mida te õppida soovite.

Inglid kinnitavad, et need sõnumid on mõeldud just neile, kelle puhul on tegu teemadega, mida saab ka iseseisvalt õppida. Tõenäoliselt on siis vastavaid koolitusi ka olemas, kuid need pole antud juhul 100% vajalikud selleks, et te saaksite oma südamesoovi täide viia. Näib ka, et te olete seni neid koolitusi pidanud eeltingimusena vajalikuks. Ja just selle nüansi tõttu viib too takistus teid ka esmalt rööpast välja. Inglid aga ütlevad – lähenege nüüd sellele olukorrale teistmoodi.

Kuidas peaks täpsemalt lähenema? Inglid ütlevad, et teil on vaja leida lähenemisviis, mis on teie jaoks personaalselt meelepärane. Detailse spetsiifika peab juba igaüks ise enda jaoks paika panema. Üldine juhis on vaid see, et teie lähenemine peab meeldima teile endale.

Aga mis on see südamesoov, mille täitumiseni te soovite jõuda? Näib, et siinkohal on paljude jaoks tegu teatud ettevõtluse suunaga, mis erineb teie senisest töökogemusest/ teadmistest/ oskustest. Sellest tulenevalt tekibki vajadus oma oskusi/ teadmisi täiendada.

Kuna ka Kalade eelmise aasta (2018) horoskoobis toodi aasta fookusena välja töö-, raha- ja õpingute valdkond, siis näib, et tolle südamesoovini liikumine võis alguse saada juba eelmisel aastal ehk 2018. aastal. Tolles horoskoobis rääkisid inglid ka teatud mineviku asjaolude ümber pöördumisest ja ka teatud otsusest, mis tolles protessis olulist rolli mängib. Tolleks otsuseks võiski olla senisele töökogemusele vastava töö maha jätmine, sest te tundsite üha enam, et teie hing vajab midagi muud. Eelmisel aastal muutus too tunne niivõrd tugevaks, et enam te sellele vastu töötada ei tahtnud ja seetõttu tegitegi vastavad otsused/ sammud millegi uue suunas.

2018. aasta horoskoobis mainisid inglid ka õpinguid, mis tundusid teile varem mõttetud või mis teile lihtsalt varem ei meeldinud. Just tolle momendi baasilt pidi ka minevik ümber pöörduma.

Käesoleva horoskoobi sõnumite valguses näib, et tegu võis ka lihtsalt olla juhtumiga, kus inimesele varem ei meeldinud üldse õppida, kuid nüüd kerkis tema ellu südamesoov, mille täitumiseks on tal vaja midagi uut õppida. 

Igal juhul kumab siit läbi ebameeldivuse aspekt, mis puudutab just nimelt õppimise valdkonda. Ja see ongi too nüanss, mida peate 2019. aastal hakkama teisiti vaatlema. St. muul moel te oma südamesoovi poole liikuda ei saa kui vaid läbi uudse vaatenurga/ uudse lähenemise.

Tundub, et osad teist võivad kõnealuste takistuste tõttu juba ka oma südamesoovi õigsuses kahelda. Inglid kinnitavad siinkohal, et too soov on teil täiesti õige, mille poole liikuda. See on teie jaoks hea suund, kuhu liikuda. Ehk sellest soovist pole kindlasti tarvis loobuda. Kõik, mida teil praegu vaja on, on lihtsalt uudne lähenemine antud olukorrale ja nendele takistustele, mida te tolles olukorras kogete/ tunnetate.

Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja energeetilised sillad, nagu teen ka nädala horoskoopides. (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Kaladele saadetakse 2019. aasta tarbeks 3 energeetilise silla viidet:

  • Aasta 1990
  • Neitsi tähemärgi 2017 a. horoskoop
  • 2017 a. nädala nr 40 horoskoop

Neile, kes töötavad kaasa 2018 ja 2019 a. (esimese poolaasta) horoskoobiraamatuga, toovad inglid lisasildadena välja 2018 maikuu finants & karjääri sektori juhised ning 2019 aprillikuu suhete juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2019 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Kalade tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2019 energiat muusikamaailmast lugu – “SNAP! – The Power”

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatutega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumise/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa horoskoobiraamatuga?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Hetkel on ilmunud kaks raamatut – 2018 ja 2019 esimese poolaasta raamat (2019 a. keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat). Need on raamatud, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu raamatutega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Hetkel saab soetada 2019 esimese poolaasta inglisõnumite raamatut ehk horoskoobiraamatut (2019 keskpaigas ilmub teise poolaasta raamat, mille eel sulgub esimese poolaasta raamatu müük). Milline see raamat täpsemalt on ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt – Horoskoop 2019 (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on. Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud peamiselt aastahoroskoopide puhul. Nädala horoskoobid on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle infot leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd valmis ja tuli müüki vaid üks poolaasta korraga. (2019 teise poolaasta raamat ilmub 2019 a. keskpaigas.)

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

(PS! Kordan ka siin, et 2018 a. horoskoobiraamatut enam soetada ei saa. Selle müük läks lukku 31. juulil 2018.)

Soovin kõigile võrratut 2019. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"