2019 I kvartali horoskoop (Jaanuar, Veebruar, Märts) – Kõik tähemärgid

2019 I kvartal jaanuar veebruar märts

2019 I kvartali horoskoop – Jaanuar, Veebruar, Märts

Kõigile tähemärkidele

MÄRKSÕNA – Elutee toob kingituse

Käesolev horoskoop on pühendatud 2019 a. esimese kvartali üldiste energiate analüüsimisele. Ehk teemafookust siin otseselt ei ole, kuigi allolevatest sõnumitest joonistub küll ühe valdkonna fookus välja. Kirja saavad täpselt need sõnumid, mida inglid meile esimeseks kvartaliks edastada soovivad. Valmistan selle horoskoobi 2018 a. detsembrikuu jõuluüllatusena. St. käesolev kvartali horoskoop on erihoroskoop. Ehk kvartali horoskoope edaspidi ilmuma ei hakka.

I kvartali kristall – Angeliit

I kvartali värv – Sinine (kõik toonid)

Ülaltoodud kristall ja värv aitavad teil 2019. aasta esimese kvartali energiates kõige produktiivsemalt navigeerida. Kristall on väljatoodud eelkõige kristallisõpradele, kes tunnevad, et kristallid nendega kõnelevad. Väljatoodud värviga tasub olla väga loominguline ja kasutada seda täpselt nii nagu teie sisetunne teid juhatab.

Eva Tenter’i inglikaart – Mõni laine läheb ka suurest kivist üle. Ole see laine. Nr 93

Eva Tenter’i inglikaart 2 (Lisa-kaart neile, kes töötavad kaasa 2019 horoskoobiraamatuga ehk raamatuga, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline). Nagu ikka, saate kõnealust kaarti kasutada ka meditatsioonikaardina. Kuidas? Vastava info leiate minu kodulehe esilehelt.) – Kui Sul on asjakohane sõiduvahend, siis on ka suures laines lõbus liuelda. Nr 142

Inglite taro kaart – Õhukaartide kuningas

Lillekaart – Maailma energia. Lembeliilia (agapanthus)

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

2019 a. esimeses kvartalis saabub taaskord üks suurem tormilaine. Sellel lainel on sarnasusi tolle energeetilise taifuuniga, mis möllas meie eludes 2017 a. mais-juunis, kuid päris samade omadustega ta pole. 

(Ütlen vahemärkena, et kes on minu kodulehel uus lugeja, sel soovitan siinkohal läbi lugeda 2017 a. mai-juuni nädala horoskoobid. Seal saatsidki inglid meile sõnumeid kõnealuse energeetilise taifuuni kohta.)

Inglid ütlevad, et tolle uue laine puhul on erinev tema kuju. 2017 a. laine oli kaootilisem. Nüüd saabuv laine on kindlapiiriline, kuid ta on jällegi kõikehõlmav selles mõttes, et ta voogab üle terve maailma. St. siin on tegu maailma üldises hüvangus toimetava energialainega. Loomulikult tähendab aga maailma üldine hüvang ka igaühe personaalset hüvangut. Selle tõttu too laine ka tõenäoliselt igaühe elus midagi ümber sätib.

Küsin inglitelt – mida too laine täpsemalt teeeb? Kas ta seadistab mingeid detaile ümber, korrastab inimeste energiaid tervikuna, pöörab asju/ nähtuseid pahupidi või teeb ta midagi muud? Ehk kui tugeva mõjuga see laine nüüd on?

Inglid ütlevad, et selle laine mõju on tuntav pigem pehmelt. St. ta pole kindlasti laastava toimega laine. Samas on tema sisu siiski üsna pöördeline, aga kõik need pöörded sisaldavad kingitusi. Seetõttu teen järelduse, et see laine ei tohiks küll kellelegi negatiivset mõju avaldada. Samas, nagu ikka, kehtib iga sündmuse puhul ka karma reeglistik, mis tähendab, et kui inimene ise toodab oma elus negatiivsust, siis toob ka elu talle negatiivsena tunduvaid nüansse juurde. Seetõttu ei saa ka öelda, et too laine päris kõigile inimestele rõõmustavaid kingitusi toob. Nagu ka jõuluvana kingipakkide puhul – karp võib ka sisaldada söetükki kui vastav kingisaaja on selle ise kuidagipidi ära teeninud.

Niisiis – võime tõdeda, et saabub üks pehmena tunnetatav laine, mis toob endaga siiski kaasa pöördelisi kingitusi.

Küsin inglitelt – milliseid eluvaldkondi too laine puudutab? Kas teil on võimalik selles osas midagi täpsemat öelda või jääb see veel praegu saladuseks?

Inglid ütlevad, et siin tuleb väga tugevasse fookusesse töövaldkond, kuid jällegi rahast eraldatuna. Mis on taaskord kummaline juhis, sest enamasti on meil ikka tulnud korraga fookusesse nii töö kui raha valdkond ja tihtilugu lisandub sinna ka veel õpingute valdkond. Seekord aga ütlevad inglid kindlameelselt, et siin tuleb nüüd teravasse fookusesse just töövaldkond üksinda. Nad eraldasid ka 2018 a. viimastes nädala horoskoopides töö ja raha valdkonnad (ma mainisin juba ka seal, et too nüanss näib mulle imelikuna), mistõttu võib eeldada, et vähemalt osade puhul algas too esimese kvartali energialaine juba 2018 a. lõpus.

Seega võime nüüd järeldada, et enamiku jaoks toob 2019 a. algus pöördelise sisuga kingitusi just töövaldkonnas.

Mulle tundub veel kummalisena too laine kirjeldus – täpsemalt tundub mulle kummalisena see, et seda lainet nimetatakse pehmeks. Kuidas saab see laine olla pehme ja samal ajal sisaldada pöördelisi nüansse?

Kas inglid saaksid meile veel seda küsimust täpsustada?

Nad ütlevad, et pehmuse tagab asjaolu, et vastavad inimesed on tolle kingituse saabumist juba ka ette tunnetanud. St. too olukord on küll üllatuslik, kuid te ei ehmata, sest te teadsite, et ühel päeval see kingitus saabub. Jah, te ei pruukinud enam seda fakti teada mõistuse tasandil, kuid kuskil teie energias oli see teadmine olemas.

Mõnel juhul on tegu tundega/ nägemusega, mis on eksisteerinud juba väga pikka aega – inglid viitavad siinkohal aastale 1988, mis mõne inimese puhul võibki tähistada seda momenti, mil too tunne/ teadmine/ nägemus tekkis. Teiste puhul viitab see ajaline tähis lihtsalt sellele, et too nägemus võib olla mitmekümne aasta tagusest ajast pärit. Tõenäoliselt jääb see sündmus 20-40. aasta tagusesse ajavahemikku.

Mõnel juhul võib ka olla tegu tundega/ nägemusega, mis on tekkinud hiljuti, kuid mulle ikkagi näib, et siin on pigem fookuses sellised tundmused/ nägemused/ etteaimamised, mis on pärit ajavahemikust 1979-1999.

Kui ma vaatlen 2019 a. esimese kvartali energiat pildina, siis ma näengi sellist suurt pöörlevat lainet, mis on taaskord spiraalse kujuga. Samas huvitav on see, et tolle pöörlemise sees ei liigu asjad ringi. See laine justkui tõstab kõik enda sisse ja üles, mis siin maailmas parasjagu olemas on ja hakkab seejärel aeglaselt (kuid siiski mitte venides) pöörlema. Samas ei liigu see keeris mitte kuhugi edasi. See keeris keerlebki justkui ühe koha peal. Ehk kõik olemasolev tõstetakse õhku ja seejärel too mass lihtsalt pöörleb ühe koha peal ringi, moodustades pöörlemise vältel ka spiraalse kuju. Ehk kaootilist liikumist või asjade ringi paiskumist ei ole mitte kuskilt näha. Kõik toimub korrapäraselt.

Kuna inglid viitavad tavaliselt aja kulgemisele kui nad hakkavad mulle selliseid spiraalse kujuga nähtuseid näitama, siis järeldangi käesolevast pildist (ja juba analüüsitud infost), et nüüd tõstetakse juskui õhku 20-40. aasta vältel toimunud sündmused. Ja neid siis pööritataksegi ringi kuni on saavutatud teatud tulemused. St. too pöörlemine toimub igal ajahetkel kindla sihi suunas. Aga kõnealune siht pole kuskil kaugel eemal, vaid see on sealsamas, pöörise sees. Tegu oleks justkui köögikombainiga, mis segab kokku tainast.

Kui paneme nüüd eeltoodud informatsiooni töövaldkonna konteksti, siis mida see kõik võib tähendada?

Mulle näib, et kõik inimesed, kelle elus nüüd töövaldkond muutuma hakkab, kogevad sellist muudatust, mis kuidagipidi hõlmab endas kõike, mida te olete oma elu jooksul näinud/ kogenud/ õppinud/ tunnetanud jne. Ehk siin jookseb ühtpidi sisse niiöelda saatuse poolt määratud töö tegemise temaatika. Ja teistpidi jookseb siin sisse too teistmoodi õppimise temaatika, mida inglid mainisid juba ka 2019 aastahoroskoopides. 

Ehk kokkuvõttes näib, et teatud hulk inimesi hakkab nüüd tegema tööd, mis on neile nö eluplaani sisse kirjutatud. Sealjuures viivad teid selle tööni erinevad aspektid, mida olete oma eluteel kohanud. Ehk see töö ei jõua teieni ainult nende teemade tõttu, mida maises mõttes õppinud olete. Ja see töö ei jõua teieni ka ainult varasema töökogemuse tõttu. See töö leiab teid üles igasuguste erinevate nüansside tõttu, mida oletegi nii kogenud, õppinud, näinud, analüüsinud kui ka tunnetanud. Ja selles protsessis asuvad teatud võtmemomendid just ajavahemikus 1979 – 1999. Tõenäoliselt tekkis kõnealustel isikutel just tolle ajaperioodi sees esimene aimdus tollest tööst, milleni te nüüd jõuate. Viidatakse nii pikale ajavahemikule tõenäoliselt seetõttu, et too juhis puudutab paljusid inimesi.

Sealjuures pole ma kindel, kas õigem on öelda, et see töö leiab teid üles või et te ise jõuate selle tööni. Tõenäoliselt esineb mõlemaid variante. Ja tõenäoliselt tähendavad need mõlemad variandid tegelikult ka üht ja sama nähtust, sest energia töötabki nii – see, milleni ise liigute, liigub ka teie poole.

2019 a. esimese kvartali energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Gipsy Kings – Bamboléo” ja “Chubby Checker – Let’s Twist Again”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Milliseid horoskoope leiate minu kodulehelt ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle info leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

Mida see raamat sisaldab?

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid – suhted, finants & karjäär jm).

Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuleb müüki vaid üks poolaasta korraga.

Kellele on see raamat mõeldud?

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad.

Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Kust leida rohkem infot?

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida?

Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

Soovin kõigile meeldivat kulgemist elutee rajal!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"