Kinnisvara horoskoop 2019 – Kõigile tähemärkidele

kinnisvara horoskoop 2019

Kinnisvara erihoroskoop 2019

Kõigile tähemärkidele

MÄRKSÕNA – Kõik ei ole nii nagu näib

Millest kõneleb käesolev erihoroskoop? Kellele see mõeldud on?

Käesolev horoskoop on pühendatud 2019 a. kinnisvara temaatikat puudutavate energiate analüüsimisele. Sealjuures vaatlen seekord kinnisvara teemat kõige laiemas plaanis. Ehk ma ei keskendunud seekord inglitelt juhiseid küsides ainult neile, kel on 2019 a. ees kodu ostu/müügi protsess. Ma küsisin üldiseid juhiseid ehk küsisin, mis meil üldse maailmas 2019. aastal kinnisvaraga seonduvalt toimuma hakkab. 

Valmistan selle horoskoobi 2018 a. detsembrikuu jõuluüllatusena. Täpsustan – kõik teemahoroskoobid kolisid tegelikult juba 2018 a. algusest horoskoobiraamatutesse (hetkel on müügis 2019 esimese poolaasta raamat, mille kohta leiate kogu lisainfo siit alalehelt “Horoskoop 2019 (tasuline)”. St. teemahoroskoope edaspidi regulaarselt ilmuma ei hakka. Need sisalduvad ka edaspidi ainult raamatutes, millest juba viitasin hetkel müügis olevale variandile.

2019 kinnisvara kristall –Roheline fluoriit

2019 kinnisvara värv – Heleroheline

Ülaltoodud kristall ja värv aitavad teil 2019. aastal kinnisvara teemat puudutavates energiates kõige produktiivsemalt navigeerida. Kristall on väljatoodud eelkõige kristallisõpradele, kes tunnevad, et kristallid nendega kõnelevad. Väljatoodud värviga tasub olla väga loominguline ja kasutada seda täpselt nii nagu teie sisetunne teid juhatab.

Eva Tenter’i inglikaart – Vahel viskab elu Sind üle parda. Tema eesmärk ei ole Sind hüljata. Ta soovib Sulle hoopis näidata, et Sul on kaasasündinud võime püsida veepeal … seda muidugi juhul kui Sa säilitad rahu ja usu iseendasse. Nr 141

Eva Tenter’i inglikaart 2 (Lisa-kaart neile, kes töötavad kaasa 2019 horoskoobiraamatuga ehk raamatuga, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline). Nagu ikka, saate kõnealust kaarti kasutada ka meditatsioonikaardina. Kuidas? Vastava info leiate minu kodulehe esilehelt.) – Igale lillele on looduse poolt antud oma värv. Ka Sinu hingel on omad värvid olemas. Näita neid julgelt välja. Nr 125

Inglite taro kaart – Kolmas õhukaart

Lillekaart – Võta aega iseendale. Tulp

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Kui vaatleme kaarte, mis meid käesoleva horoskoobi raames nõustama tulid, siis joonistub sealt selgelt välja kurbuse maik.

Selgitan kohe juurde, et ma ei teinud seekord kinnisvara horoskoopi ainuüksi suunitlusega neile, kel on 2019 a. plaanis kodu ost ja/või müük. Seekord küsisin inglitelt juhiseid kõige üldisemas plaanis kinnisvara temaatika kohta. Ehk küsisin, mis meid ootab 2019. aastal kinnisvara temaatika raames.

Seetõttu näib, et too kurbus voogab laiemalt meie planeedil ringi. Ehk siin pole tegu ainult personaalsete küsimustega. Siin on tegu maailmas üldisemalt liikvel oleva energiaga ja täpsemalt siis kinnisvara temaatika raames esineva energiaga.

Kuna inglid viitasid juba mõni aeg tagasi minu nädala horoskoopides majanduslangusele, siis on loomulikult võimalik, et ka käesolev juhis puudutab just seda teemat. Ehk too kurbus võib nüüd suure tõenäosusega viidata just majanduslangusele, mis toob endaga kindlasti kaasa ka muudatusi kinnisvara valdkonnas.

Samas tundub mulle, et isegi kui see viide puudutab majanduslangust, ei tule too nähe seekord päris samal kujul nagu ta varem on esinenud. Ka eelmised vihjed, mis inglid on tolle teema kohta saatnud, on öelnud lisaks, et too langus ei ole samasugune nagu eelmised.

Mulle tundub, et ka käesolevates sõnumites viidatakse pigem maailma üldise energia muutumisele ja sellele, et inimesed liiguvad nüüd järjepidevalt oma kõrgema hüvanguga kooskõlas olevale rajale. See protsess toob endaga loomulikult kaasa igasuguseid erinevaid muudatusi füüsilises plaanis. 

Üks sellistest muudatustest puudutab kindlasti meie füüsilise kodu teemat. Ehk käesolevad kaardid võivad nüüd ka kõneleda muudatustest, mida inimesed hakkavad tegema seetõttu, et nad lihtsalt enam ei taha samu asju, mida nad enne tahtsid. Ehk nende eelistused lihtsalt muutuvad. 

Käesolevatest juhistest kumabki teise tugeva fookusena välja personaalsete eelistuste temaatika. Ehk meil on siin kõrvuti pandud kaks tugevat fookust – kurbus ja personaalsed eelistused/ personaalne eneseväljendus.

Ehk nende fookuste kombinatsioonist loen ma välja seda, et 2019. aastal esinevast (kinnisvara teemat puudutavast) kurbuse lainest toob inimesi välja just nimelt julge personaalne lähenemine.

Nagu ikka, rõhutavad inglid, et mitte ükski takistus pole meie teele tulnud selleks, et meid murda. Jah, nende takistuste ilmumisel võib olla erinevaid põhjuseid – nii maisena tunduvaid põhjuseid kui ka energeetilisi põhjuseid – kuid mitte ükski neist ei tule meid murdma. Iga takistus sisaldab õpetuslikku momenti. Ja iga takistus sisaldab võimalust järjekordselt tugevamana tõusmiseks.

Siin on meil käsil jälle üks selline katsumus, mis tegelikult tahab, et me läheks edasi tugevamalt kui varem. See on katsumus, mis tahab tugevaks teha meie vundamenti.

Inglid on meile ka varem rääkinud vundamendi parandustest seoses uuele ajastule ümber lülitumisega. Ja nad on ka öelnud, et too protsess hõlmab endas väga palju erinevaid tahke ja etappe. Näib, et nüüd oleme me jõudnud kinnisvara osas vundamendi parandusteni.

See tähendab muuhulgas, et on aeg korda teha need energeetilised takistused, mis ei lase inimestel elada oma kõrgema hüvanguga kooskõlas olevates kodudes. Ehk tegu on takistustega, mis on seni väga paljusid oma sünnipäraselt tagatud (st. energeetiliste reeglite järgi tagatud) kodust eemal hoidnud. Ehk need takistused pole lasknud inimestel end kodu temaatikas hästi tunda.

Maises mõttes võib olla tegu erinevate takistusega – rahaline takistus on muidugi üks väga oluline osa sellest teemast, aga siin võib ka esineda muudel tasanditel ilmnevaid takistusi. Siin võib ka näiteks olla tegu olukordadega, kus inimesel on küll rahalised võimalused olemas, et endale meelepärast kodu soetada, kuid iga ostuga (kodu vahetusega) maabub ta jälle mingite uute ebameeldivate nüansside küüsis. Küll võivad järjepidevalt sattuda naabriteks erinevad ebameeldivad tegelased ja küll võivad kimbutada vägagi erinevates objektides (st. objektid asuvad erinevates asupaikades jne) sellised vead, mida silmaga iialgi ei tuvastaks. Ehk need on olukorrad, kus rahaline pool ei ole takistuseks. Takistused (st. erinevad ebameeldivad nüansid) ilmuvad hoopis alati kuskilt mujalt. Ja need ilmuvad alati (pealtnäha) uutest ja kummalistest allikatest, mida ette planeerida/ kontrollida ei oskaks ega ka saaks.

Mõnel juhul on need takistused tugevamini (häirivamalt) tuntavad ja mõnel juhul on tegu pisemana tunduvate asjaoludega, mis lihtsalt vaikselt närivad ära inimese elujõudu. Igal juhul toodavad need takistused tunnet, et kodus pole turvaline olla või et kodus on ebameeldiv olla. Nagu juba öeldud, nende pisemate asjaolude puhul ei pruugi too ebameeldivuse tunne end eriti tugevalt ilmutada, kuid kuskil tagaplaanil on siiski midagi, mis häirib. Võib-olla ei kerki see tunne üldse tihti üles, kuid kuskil on ta siiski olemas.

Inglid ütlevad, et ükskõik, millised need takistused on olnud – nüüd on käes aeg kõige sellise tervendamiseks.

Inimese maise elu üheks olulisimaks osaks on tema kodu. Kui kodu energias on takistused sees, siis lonkavad tõenäoliselt ka inimese maise elu muud tahud. Seetõttu tuleb korda teha ka see valdkond.

Inglid lisavad – nad on kõnealuste sündmuste vältel alati meiega ja nad toimetavad ka seal, kus me neid üldse ei näe.

Kuidas tulla kõnealusest olukorrast sujuvalt läbi? Inglid ütlevad, et siin – nagu ka muudes situatsioonides – on teie parimaks abimeheks ikka teie isiklik sisetunne. 

Mida on inglid meile sageli rääkinud isikliku sisetunde kohta? Muuhulgas on nad rääkinud seda, et me elame nüüd uues ajastus. See tähendab muudatusi väga paljudes aspektides. Muutunud on kogu meie maailma energeetiline baas. Sellele järgnevad igasuguseid muudatused ka füüsilises plaanis. Paljud muudatused on juba toimunud, kuid väga palju ootab meid veel ees. Eeloleval aastal on üheks muutuvaks aspektiks kindlasti kõik see, mis puudutab meie maise kodu temaatikat.

Ja nad on alati rõhutanud, et me tuleme kõigist muudatustest sujuvalt läbi kui me kuulame oma sisetunnet ja ka järgime sealt kanalist saabuvaid nõuandeid/ juhiseid. Selle tõttu on ka vastav teema hakanud järjest laiemalt levima igal pool maailmas. Inimesi kutsutakse järjepidevalt üles oma intuitsioonile tähelepanu pöörama.

Enam pole käsil see ajastu, mil oli kuidagipidi ikka võimalik ära elada ilma oma sisetunnet kuulamata. Nüüd on igaühe isiklik sisetunne tema parim kaaslane ja nõustaja.

Mida on inglid veel õpetanud? Nad on meile korduvalt öelnud, et naabri A nõuandeid on küll võimalik naabri B nõuannetega asendada. Ja sõber C nõuandeid on kah võimalik sõber D nõuannetega asendada. Aga oma isiklikku sisetunnet ja tollest kanalist saabuvaid juhiseid pole teil iialgi võimalik millegi muuga asendada.

Seetõttu tuleb nüüd ka teha tööd selle nimel, et teie sisetunde kanal ikka kenasti toimiks. Üks võimalus on tolle kanali “treenimine” läbi tavapärase meditatsiooni, kuid see pole kindlasti ainus võimalus. Kõige tähtsam tolles protsessis on iseenda austamine ja armastamine. Ehk ainus armastuse liik, mis on eluks tõesti hädavajalik, on see liik, mida inimene peab suunama iseendale. Kui iseenda vastu pole üldse armastust olemas, siis ei esine armastust tolle inimese elus ka muudest aspektidest.

Inglid täpsustavad – kõik, mis inimest ümbritseb, peegeldabki talle seda armastust, mis temas endas olemas on või ei ole. Eluks esmatähtis armastus on see armastus, mida te peate looma iseenda jaoks. See ei ole armastus, mida teised teile saaksid kuidagipidi saata või teie eest valmis luua. Selle armastuse autor saate olla vaid teie ise. See tähendab, et kogu kõnealuse armastuse loomeprotsess peab toimuma iseseisvalt.

Siinkohal tekib kindlasti minu kodulehe uutel külastajatel küsimus – kas see pole mitte egoism, millest nüüd kõneldakse? Egoismi ja iseendasse armastusega suhtumise vahest on inglid pikemalt kõnelenud minu artiklis “Soovitused igapäevaeluks”, mille leiate siitsamast, minu kodulehelt. Täpsemalt asub see artikkel siin alalehel – Soovitused igapäevaeluks.

Lõpetuseks võime nentida, et jah – ees on ootamas tõenäoliselt üsna turbulentne aasta, vähemalt selles osas, mis puudutab kinnisvara temaatikat. Samas asub võti tolle olukorra sujuvaks läbimiseks igaühe enda käes. Täpsemalt asub see võti igaühe südames ehk tunnetuses. Personaalne tunnetus toob teid kõigest sellest läbi, mis nüüd ees ootab. Pidage seda alati meeles ja kuulake kindlasti järjepidevalt oma sisetunnet. Siis kulgevad ka teie kinnisvara sammud ladusalt.

Energeetiliste sildade viidetena toovad inglid siinkohal välja järgmised horoskoobid – Kaljukitse ja Veevalaja 2018 aastahoroskoobid. Lisaks viitavad nad aastanumbritele – 1989 ja 2003. Ja viidatakse ka järgnevatele nädala horoskoopidele – nädal nr 44, 2016; nädalad nr 33, 39, 45 ja 46, aastast 2017 ja nädal nr 50 horoskoop, aastast 2018.

Mis on energeetiline sild? Uute lugejate jaoks lisasin vastavad selgitused iga üldise aastahoroskoobi juurde – ehk avage oma tähemärgi üldine aastahoroskoop ja sealt leiate ka tolle selgituse.

Kuidas minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Kui lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kõik horoskoobid, mida olen valmistanud, kronoloogilises järjestuses. Minu kodulehe paremas servas asuvalt menüüribalt leiate aga ka erinevaid võimalusi horoskoopide sorteerimiseks (perioodi järgi jne). NB! Kui külastate minu kodulehte mõne mobiilse seadme vahendusel, siis ei asu see menüüriba teie jaoks paremas servas. Siis on ta teie jaoks kõige all. Ehk kerige horoskoobi lõpust veel veidi edasi ja seal ta ongi.

2019 a. kinnisvara temaatikat puudutavat energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Linkin Park – Numb” ja “Evanescence – Bring Me To Life”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi (sh teema) energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Milliseid horoskoope leiate minu kodulehelt ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle info leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP 

(Tasuline)

Mida see raamat sisaldab?

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid – suhted, finants & karjäär jm).

Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Kuna selles raamatus sisalduvad kanaldatud inglisõnumid (sh inglisõnumitega kaasnev kollektiivne kaugseanss) on mõeldud eelkõige kõigile neile, kellega resoneeruvad ka minu poolt kanaldatud tasuta horoskoobid, siis tolles raamatus ma astroloogilisi tähemärke üldse kasutanud pole. St. info on lihtsalt kanaldatud kuude kaupa ja ongi mõeldud üldplaanis kõigile neile, kes tunnevad, et saavad abi/ juhendust/ tuge minu poolt kanaldatud tasuta horoskoopidest.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuleb müüki vaid üks poolaasta korraga.

Kellele on see raamat mõeldud?

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad.

Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Kust leida rohkem infot?

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida?

Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

Soovin kõigile sujuvat 2019. aastaringi!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"