Nädala horoskoop 21.01-27.01.2019

nädal 4 2019

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

21.01 – 27.01.2019

2019. aasta nädal nr 4

Inglite sõnumid aasta 4. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Rahu ongi looming

Nädala kristall – Dumortieriit

Nädala värv – Sinine

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2019. aasta 4. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Millal Sa viimati puhkasid? On aeg. Nr 23

Eva Tenter’i inglikaart 2 (Lisa-kaart neile, kes töötavad kaasa 2019 horoskoobiraamatuga ehk raamatuga, millest kõneleb alaleht – Horoskoop 2019 (tasuline). Nagu ikka, saate kõnealust kaarti kasutada ka meditatsioonikaardina. Kuidas? Vastava info leiate minu kodulehe esilehelt.) – Otsi lahendust kaugemalt. Nr 80

Inglite taro kaart – Üheksas maakaart

Lillekaart – Kaaslaste surve. Priimula

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal tulid fookusesse ebaloogilised trajektoorid. Inglid ütlesid, et just läbi kummaliste asupaikade ja läbi kummalise liikumise jõuame me nüüd oma elutee kingitusteni. Ehk nende kingitusteni, millest kõneles pikemalt esimese kvartali horoskoop. Inglid täpsustasid veel, et kuna need kingitused asuvad tollel uuel energeetilisel rajal, mis mõni nädal tagasi ilmus, siis tuleb nende kingitusteni ka jõuda läbi energeetilise loogika reeglite. Ehk maisest loogikast ja matemaatikast me siinkohal abi ei leia.

Kui eelmisel nädalal suunati meid just liikuma ehk tolles nädalas oligi kuulda vihisevat liikumist, siis eelolev nädal tuleb teistsugune. Siin settib nüüd kohale üks kummaline vaikus. Ja sellele vaikusele ka meie tähelepanu nüüd pööratakse.

Ma olen sellist vaikust näinud-kuulnud oma horoskoope kanaldades-kirjutades varem vaid ühel korral ja see oli Lõvi tähemärgi 2019 aastahoroskoobi juures. See tähendab, et eeloleva nädala energial on kindlasti sarnasusi tolle teemafookusega, mis toodi välja Lõvide 2019. aasta juhistes.

Kui olete läbi lugenud kõik minu poolt valmistatud 2019 aastahoroskoobid (kõigi tähemärkide omad), siis olete võib-olla ka ise märganud, et käesoleval aastal joonistus neist juhistest välja justkui muster. Nimelt märkasin neid horoskoope valmistades, et sel aastal kerkivad fookusesse kindlapiirilised ülesanded ning et need ülesanded on justkui tähemärkide vahel ära jagatud. Ehk me sooritame sel aastal teatud samme justkui rühmatööna. 

Millistest ülesannetest on siin juttu?

Esmalt kordame üle, et siin kõneleme me muidugi eeskätt energeetilistest ülesannetest, kuid nagu ikka – iga energeetiline liigutus kajastub ka maises plaanis.

Kuna eeloleval nädalal näibki fookus liikuvat just Lõvide ülesandele või võib ka öelda ülesandele, mida juhivad energeetiliselt (peamiselt) Lõvi tähtkuju esindajad, siis räägime veidi täpsemalt just sellest ülesandest. Kogu loo saate muidugi ise üle lugeda Lõvide 2019 aastahoroskoobist, kuid lühidalt öeldes, on sel aastal Lõvide ülesandeks juhtida perekondliku mustri tervenemise protsessi. Ehk see on ülesanne, mis on sel aastal justkui peaasjalikult Lõvidele määratud.  Sealjuures ütlesidki inglid juba aastahoroskoobis, et kõnealust protsessi saadab kummaline vaikus ning et too protsess toimub üleni väga sujuvalt ja rahulikult.

Kuna eeloleva nädala energias on selgelt näha/ kuulda samasugust vaikust, mis kajastus Lõvide aastahoroskoobis, siis võibki sellest järeldada, et eeloleval nädalal on teemade mõistes fookus perekondlikel küsimustel.

Aga mida see fookus täpsemalt sisaldab? Mida ta tähendab?

Inglid ütlevad, et nüüd eemaldatakse meie kollektiivsest energiast üks suur hulk manipulatsioone, mis on esinenud just perekondlikus sfääris (st. lähisuhete sfääris). See tähendab muuhulgas näiteks erinevaid perekondlikke valesid, mis võivad nüüd lõpuks välja tulla. Ütlen “lõpuks” seetõttu, et siin näib jälle olevat tegu pigem väga ammu alguse saanud teemaliinidega. Ehk siin on jälle fookuses sügavamad haavad, mis tuleb ära tervendada selleks, et elu saaks rõõmsamalt edasi kulgeda. 

Missuguste haavadega on täpsemalt tegu? Ehk missuguste valedega on täpsemalt tegu?

Näib, et siin on valdavalt tegu selliste valedega, mille puhul pole vastavad asjaosalised kunagi varem valet kahtlustada osanud. Ehk need on väga hästi kokku valetatud valed, mille puhul teabki tõde ainult see, kes valetas. See on väga kummaline juhis, kuid samas arusaadav, sest tavaliselt on ju eluliste sündmustega seotud rohkem isikuid ehk tavaliste valede puhul peaks eksisteerima rohkem kui üks inimene, kes teab, et vastav vale on vale. Nüüd aga tulevad fookusesse just sellised valed, mille puhul ongi tõe teadjaid ainult üks. 

Küsime – kas see üks ütleb siis ka ise tõe välja? Ehk kas see üks tunnistab lõpuks ise, et ta valetas?

Inglid ütlevad, et pigem mitte. Pigem selgub nüüd tõde hoopis kummalisemaid keerdkäike pidi ja siinkohal ongi (muuhulgas) oluline roll mängida neil kummalistel trajektooridel, millest inglid kõnelesid ka eelmisel nädalal.

Nad lisavad, et tõde nüüd justkui loksutatakse välja. Ja nad kasutavad just terminit – loksutamine. Ehk siin kajastub jällegi mere/ vee ja lainete temaatika, mis käis läbi ka Lõvi 2019 aastahoroskoobist. Kui ma vaatlen seda olukorda pildina, siis ma näen justkui kullaotsijaid, kes otsivad jõest kulda ja loksutavad seal selleks oma anumaid ehk sõeluvad liiva/ muda jms seest kulda välja.

Küsime inglitelt, mida nad saavad meile veel rääkida nende tõdede kohta, mis nüüd päevavalgele ilmuvad?

Nad ütlevad, et osa neist tõdedest on seotud õpingutega ja osa pärandustega, sealjuures tasub pärandi mõistet vaadelda laiemalt, mitte ainult maise varaga seonduvalt. Õpingud on aga see sõna, mida siinkohal öeldakse kõige rõhutatumalt. 

Mida võib see tähendada? Kuna seda meile juba ka öeldi, et fookusesse tulevad perekondlike mustrite teemad, siis võib siin näiteks paljastuda vale mõne uskumuse osas, mis on inimese teadvusesse sisse koolitatud just lähedaste inimeste poolt. Näiteks võib keegi olla teile korrutanud lapsepõlvest saati, et teile tuleb elus kõik raskelt. Tõenäoliselt öeldi sellist asja just perekondliku nurga alt ehk öeldi, et “meie perekonnas” tulevad kõik head asjad raskelt. Võimalik, et seda uskumust sisendati teie süsteemi ka konkreetsemalt – näiteks öeldi mõne spetsiifilise asja/ nähtuse kohta, et just see nüanss tuleb “meie perekonnas” raskelt. Kuna viidati juba tugevalt õpingutele, siis võidigi teile korrutada näiteks, et teatud teema õppimine tuleb teile raskelt. Tegelikult on aga tegu olnud valedega. St. kui need asjad ongi teie ellu hakanud raskelt tulema (tõenäoliselt hetkel fookusesse ilmuvate teemade puhul see nii ongi olnud), siis tolle “raskuse” tegelikuks põhjuseks on olnud vaid see manipulatsioon ehk uskumus, et too nüanss “peab minu jaoks olema raske”.

Energeetiliste sildade viidete järgi (täpsemalt seal väljatoodud aastanumbri 1989 järgi) näeme, et sel nädalal tulevad fookusesse just sellised valed, mis on teie elu mõjutanud väga pikka aega (vähemalt kolm aastakümmet) ja need mõjutavad kindlasti teie elu ka tänaseni. Muidu inglid sel teemal ei räägiks. Kogu see kompott valesid, mis nüüd esile kerkib, mõjutab järelikult vastavate isikute elu tänaseni.

Inglid on meile sageli rääkinud sellest, et maisete probleemide taga võib olla energeetiliselt selline algpõhjus, mida tolle probleemiga maises plaanis üldse ei seostaks. Seda muidugi alati esmapilgul ja esmavaatlusel. Pikema analüüsi tulemusel leiduvad alati kõik seosed ka maises plaanis. Seda kui pikaks too analüüs kujuneb, ei tea kunagi ette, sest see oleneb alati vastavast inimesest ja vastavast probleemist. Inglid ütlevad, et mõnikord on säärase analüüsi teekond ka väga käänuline ja väga pikk. Ja eeloleval nädalal tulevadki fookusesse just sellised valed, mis on vastavate inimeste (ehk nende inimeste, kellele valetati) elusid mõjutanud väga käänulisi radu pidi.

Palun inglitel tuua ühe näite. 

Inglid ütlevad, et see on nüüd küll näide, milles vale kulgemise teekond pole niivõrd käänuline ja niivõrd raskesti tuvastatav kui mõne teise olukorra puhul, kuid nad siiski toovad välja just sellise näite, sest see puudutab üsna paljusid inimesi.

Näide puudutab (pealtnäha) söömise temaatikat ja see on alljärgnev:

Inglid ütlevad, et kui inimesele sisendatakse lapsepõlves järjepidevalt, et ta peab ära sööma kõike, mida talle parasjagu ette pannakse, sest muidu on ta halb/ sõnakuulmatu jne, siis kujunevad sellisel inimesel vägagi suure tõenäosusega elu jooksul välja erinevad suured probleemid, mis pole üldsegi kõik seotud söögi temaatikaga. Loomulikult saab selline nähe toota söömishäireid ja probleeme kehakaaluga, kuid see pole kaugeltki kõik.

Miks see nii on? Inglid ütlevad, et inimene tuleb siia maailma valima ja vastavalt oma valikutele enda elu kujundama. Muudmoodi polegi elu mõeldav, sest siin füüsilises maailmas lihtsalt ongi väga palju valikuvariante…iga teema puhul, iga aspekti puhul, iga nähtuse puhul. Ükskõik, millise sammu te teete, ükskõik mis suunas, teete te igal juhul mingisuguse valiku. Iga päev ja sisuliselt lausa iga hetk, sest esimene valik asub ju juba mõtete tasandil – inimene ise valib, milliseid mõtteid ta mõtleb.

Kui aga inimesele sisendada juba varakult, et ta ei tohi midagi valida, vaid peab tarbima just ja ainult seda, mida talle parasjagu ette asetatakse, siis toob see endaga kaasa üsna suuri probleeme. Olenevalt muidugi sellest kui käredalt ja tõredalt talle sellist uskumust on sisendatud. Igal juhul aga sellisest teguviisist teatud probleemid tõusetuvad ja need ei tõusetu ainult söömist puudutavast aspektist.

Oletame, et inimest on lausa karistatud selle eest kui ta pole soovinud ära süüa kõike, mida talle on lapsepõlves ette asetatud. Ja nii on tehtud järjepidevalt kuni vastav isik ongi siis hakanud “tubli lapsena” kõike tarbima, mida talle ette pannakse. Ehk oletame, et see “koolitus” lõppes sellise variandiga. 

Mismoodi võib selline “koolitus” inimese elu hiljem mõjutada? Kõige halvemal juhul ei suuda selline isik enam elus ühtki valikut sujuvalt/ loomulikult langetada. Vägagi tõenäoliselt hakkab selline isik iga valiku puhul otsima otsustajat teiste inimeste seast, sest talle ju sisendati, et ainult teised tohivad otsustada, mida tema tarbib. 

Ehk taolise manipulatsiooni küüsis olev isik on tegelikult nüüd juba väga hästi manipuleeritav kõige suhtes. Kuidas nii? Kui inimese käitumist juhib uskumus, et tema peab ja tohib tarbida ainult seda, mida teised talle ette asetavad, siis ta ongi ju avatud kõigile järgmistele manipulatsioonidele.

Inglid jätkavad – inimene on loomulikult/ looduslikult vaba olend. Inimene ei sünni siia (nö) füüsilisse maailma selleks, et taluda ja kannatada. Inimene sünnib siia selleks, et rõõmsalt kulgeda ja luua.

Luua mida?

Luua täpselt seda loomingut, mis on temale sünnipäraselt kaasa antud.

Küsite nüüd – kas igaüks on siis loomeinimene?

Inglid ütlevad – jah, igaühele on kaasa antud andeid, mida ta saab omapärasel ehk loomingulisel viisil väljendada. Ja selline väljendamine (ehk just oma isikliku omapära väljendamine) teebki inimest rõõmsaks ehk just selline elu, mis on inimesele sünnipäraselt kaasa antud, teebki teda rõõmsaks ja õnnelikuks. Kui inimese looming on täielikult pärsitud (erinevatel põhjustel), siis tema elu rõõmus olla ei saagi. 

Oot-oot me kõik oleme loomeinimesed? Kuidas saab maailm üldse nii toimida?

Inglid ütlevad – siit tulebki nüüd välja järgmine manipulatsioon, millest nad on ka varem kõnelenud.

Loomingu mõistega on manipuleeritud.

Igaüks tuleb siia maailma teostama oma loomingut, kuid see ei tähenda seda, et kõik peavad hakkama lauljateks, näitlejateks või muud sorti kunstnikeks (nö tavapärases mõttes). Loomingu mõistet tuleb siinkohal vaadelda laiemalt. Ja nagu öeldud – inglid ongi seda teemat ka käsitlenud varasemates horoskoopides.

Inglid jätkavad teemaga – mis juhtub kui inimene usubki (ehk inimese energias töötab vastav “programm”), et ta peab oma maise elu veetma teiste isikute otsuste järgi. Nad ütlevad, et kui üldse saab elu olla “hukas”, siis sellise variandi puhul see tõesti nii on. Selline inimene jääb justkui rippuma teiste külge ning kujunevad kindlasti ka muud sorti sõltuvused.

Miks? Sest ta ei oska ise ühtki valikut teha, mis tähendab ka seda, et ta ei oska ega julge ka oma mõtteid ise valida. Kui inimene aga ei vali ise oma mõtteid, siis tema mõttemaailm pendeldabki kõigi nende väliste ärritajate vahel, mis muudkui igalt poolt esile kerkivad. Ja neid kerkijaid on ju väga palju. Selline elu aga loobki muretsemist, hirmude ketramist ja kõike muud jubedat, sest taolises pendeldamises puudub rahu. Ehk taoliselt elav isik ei saagi mitte kunagi kuskilt rahu. Isegi kui ta hakkab otsima rahu (sest ta on teistelt kuulnud, et sellist asja peaks inimene otsima), siis ta ei leia seda mitte iialgi, sest rahu ei ole hangitav. Rahu tuleb kõigepealt luua iseendas, misjärel kandub too rahu ka väljapoole. Ehk seejärel hakkab elu ilmutama rahu tunnusmärke ka mujal.

Ja nii me jõudsimegi loomingu mõiste tuumani – loomingu esimene aste on, absoluutselt iga inimese jaoks, enda mõtete ja tunnete loomine. Sellest astmest lähtub kogu väline maailm.

Kuidas?

Inglid selgitavad – väline elu on nagu peegel. Väline elu saab sulle vastu peegeldada ainult selliseid nüansse, mida sa iseendas (ja iseenda jaoks) loonud oled. Kui sinus puudub rahu, siis ei leia sa seda rahu ka kuskilt mujalt. Ükskõik kui kaugele sa oma kodust rändad. Ükskõik, millise elukaaslase sa endale valid. Ükskõik, millised on sinu lapsed. Ükskõik, millised on sinu töökaaslased. Ükskõik, millised on sinu naabrid. Rahu ei saa sinu jaoks kuskil väljaspool olemas olla seni kuni seda pole sinus endas.

Kui sinus puudub eneseusk, siis kahtlevad sinus tõenäoliselt ka teised. Kui sinus puudub sisemine armastus ehk armastus iseenda vastu (inglid rääkisid eelmisel nädalal täpsemalt teemal, mis on päriselt armastus), siis ei leia sa tõelist armastust ka kuskilt mujalt. Ükskõik, millisest riigist sa endale armastust otsid. Ükskõik, milliste inimestega sa suhtled. Ükskõik, mida sa teed või kuhu sa lähed. Sa lihtsalt ei näe ega kohta tõelist armastust mitte kuskil, sest sa pole seda loonud iseendas. Ja see olukord ka ei muutu seni kuni sa ei loo armastust iseendas ehk iseenda vastu.

Ja nii jõudsime me käesoleva näite tuumani – nüüd oskate kindlasti ka ise juba vastata küsimusele, missugune elu saab olla inimesel, kes usub (ehk kelle energias töötab sisendatud “programm”), et ta ise ei tohi enda jaoks ühtki valikut teha. Jah, selline elu saab olla ainult kaootiline. Jah, selline elu saab sisaldada ainult ajutisi ja tõenäoliselt ka üsna pealiskaudseid suhteid. Jah, vägagi suure tõenäosusega on sellises elus kõik lühiajaliselt kestev. Miks? Sest alati ilmub juurde uusi arvamusi ja uusi otsuseid. Kõnealuses näites väljatoodud isik on ju kõigile sellistele arvamustele ning otsustele avatud. Ehk ta seab kohe oma sammud uue otsuse (ja uue otsustaja reeglite) järgi, sest ta käitub vastavalt sellele impulsile, mis talle parasjagu ette söödetakse. Kui tuleb uus söötmine, siis tuleb ju järelikult ära süüa kõik, mis tollele uuele taldrikule ka asetatud on.

Ehk selline inimene ongi jäädavalt lõksus.

Kuidas avada lõks? Selleks tulebki hakata oma isiklikku sisetunnet kuulama ja ka tollest kanalist saabuvaid juhiseid järgima. See on ümberlükkamatu eeltingimus, mis tuleb ära täita … juhul kui inimene soovib elada head elu. Millist head elu? Ikka sellist head elu, mis on just vastava inimese jaoks hea. Ehk sellist head elu, mis on kooskõlas vastava inimese kõrgema hüvanguga (loomuliku/ loodusliku/ sünnipärase hüvanguga).

Inglid ütlevad, et see näide sisaldas ainult üht konkreetset manipulatsiooni. Tegelikkuses ümbritsevad manipulatsioone alati veel igasugused muud manipulatsioonid. Ehk tegelikkuses on erinevatest manipulatsioonidest moodustunud üks korralik rägastik. Ja see rägastik mõjutab meid just lapsepõlves väga tugevalt. Miks? Sest me oleme lihtsalt siis väga avatud kõigele, mis meid ümbritseb. Ja nii peabki olema, sest me ju alles õpime maailma tundma. St. avatuses pole kunagi probleem. Probleem on alati ainult manipulatsioonides. Manipulatsioonides, mis settivad meie süsteemi lapsepõlves ning mis seejärel ka ketravad meie süsteemis nii kaua ringi kuni me neist teadlikult väljume.

Inglid ütlevad lõpetuseks – eeloleval nädalal kustubki üks kindlapiiriline hulk manipulatsioone, mis puudutab perekondlikke (lähisuhete) teemasid. See hulk kustub tõe ilmnemise saatel. Kuidas tõde ilmneb? Tõde tuleb seekord päevavalgele väga sujuvalt ja vaikselt, aga samas äärmiselt kindlameelselt. Ja kui ta on kohal, siis ei saa teda enam eirata. Ehk neid valesid ei saa enam valeks tagasi pöörata. Kõik tõed, mis nüüd pinnale kerkivad, on püsiva iseloomuga. Mida need tõed endaga kaasa toovad? Inglid ütlevad, et need toovad kaasa eelkõige sisemise rahu. Ehk need toovad eelkõige kaasa võime ja võimaluse luua sisemist rahu. Ehk rahu, mis saab sisemise loomeprotsessi järel hakata end ilmutama ka teid ümbritsevas maailmas.

Lisan veel juurde, et kuna siin juba rõhutatakse nii tugevalt Lõvi tähemärki, siis viitab see kindlasti ka esmaspäevasele täiskuule, mis ongi meil seekord just Lõvi tähemärgis. Kuna esmaspäeval leiab aset ka kuuvarjutus, lisab see sündmustele kindlasti omalt poolt veel särtsu juurde. Ma ei tea küll, kas sõna “särts” on siin kõige õigem kasutada, sest need sündmused kulgevad ju vaikuses ja sujuvalt, kuid olgu praegu nii. Igal juhul näib, et meie eeloleva nädala teemafookuses toimubki üks suurem pööre/ samm just tolle täiskuu (ja kuuvarjutuse) ajal. 

Viimane väga eriline kuuvarjutus (sajandi pikim) oli juulikuu lõpus 2018 a. Seega näib, et ka nendel kahel sündmusel võib olla seoseid. Ehk too teema (sh tõde), mis teie jaoks eeloleval nädalal fookusesse ilmub, võis end teile kuidagipidi ilmutada ka äsja lõppenud aasta juulikuus.

Energeetilise sillana toovad inglid esmalt välja aastanumbrid 2017 ja 1989. Lisaks viitavad nad Lõvi ja Kaljukitse 2019 aastahoroskoopidele. Nädala horoskoopidest viitavad nad nädala nr 20, 2017 horoskoobile, nädala nr 45-46, 2018 horoskoobile ja nädala nr 51, 2018 lisasõnumitele ehk talvise pööripäeva erihoroskoobile.

Neile, kes töötavad kaasa 2019 horoskoobiraamatuga (ehk raamatuga, millest kõneleb alaleht Horoskoop 2019 (tasuline)), toovad inglid lisaviitena välja 2019 aprillikuu üldiste sõnumite teemasektoris väljatoodud juhised. Nagu ikka, toovad nad välja veel ka lisaviite 2018 raamatust – seekord on selleks 2018 maikuu suhete sektori juhised. (Miks tuuakse ikka välja ka 2018 raamatu juhiseid? Nagu olen selgitanud ka varem – minu poolt kanaldatud horoskoobiraamatud võivad küll olla pealtnäha ainult teatud aasta tarbeks tehtud, kuid energeetiliste sildade viidetes kasutavad inglid ka juba möödunud aastate sõnumeid edasi. St. õppematerjalina kehtivad need raamatud sisuliselt ajatult.)

Nädala nr 4 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Enigma – Return To Innocence”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 21.01 – täiskuu

Täiskuu

Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Selle info leiate samuti esilehelt.

RAAMAT – 2019 HOROSKOOP (I poolaasta) 

(Tasuline)

Mida see raamat sisaldab?

23. augustil ilmus 2019 esimese poolaasta horoskoobiraamat ehk raamat, milles olen kanaldanud terveks poolaastaks ette erinevaid inglisõnumeid (sh temaatilisi sõnumeid). Ka läbi selle raamatu hakkab toimuma kollektiivne kaugseanss ehk tegu pole ainult lugemisvaraga. Nagu ikka, toimib kollektiivne kaugseanss vaid nende jaoks, kes otsustavad läbi terve poolaasta kaasa töötada raamatus sisalduvate sõnumitega/ juhistega.

Ülesehituselt on see raamat sarnane 2018 a. raamatuga. Suurim erinevus seisnebki selles, et nüüd tuleb müüki vaid üks poolaasta korraga.

Kellele on see raamat mõeldud?

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud. Ja eriti neile, kes soovivad asuda ka kõnealuse raamatuga kaasa töötama, eesmärgiga tuunida oma isikliku sisemise juhenduse kanalit.

Kust leida rohkem infot?

Mida see raamat täpsemalt sisaldab, mida tähendab selle raamatuga kaasa töötamine ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate alalehelt –> Horoskoop 2019 (tasuline)

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"