Lisasõnum – nädal 18, 2022

nädal 18 2022 lisasõnum

Lisasõnum – nädal 18, 2022

Lisasõnum Facebooki jälgijatele

MÄRKSÕNA – Olevik saabub tagasi

Nädalaks nr 18 on inglid meile juba peamise sõnumi saatnud. Millest soovivad nad rääkida siin – Facebooki jälgijatele suunatud lisasõnumis?

(Mis on Facebooki jälgijatele suunatud sõnumid? Selgituse leiate käesoleva sõnumi lõpust.)

Inglid alustavad – nädala nr 18 peamises sõnumis rääkisime me teile juba ühe väga olulise lõpu saabumisest, mis vormistab oma saabumise ootamatult. 

Ehk seda lõppu te oodata ei oska. Ja te ei oska seda oodata, sest te ei saagi seda konkreetset lõppu mitte kuidagi oodata.

Te ei saa seda mitte kuidagi oodata, sest see lõpp pole oodatav. Me soovime selle lõpu kohta öelda siin veel just sellised sõnad.

Aga millest soovime me rääkida siin lisasõnumis veel?

Me soovime siin kõnealuste sündmuste olemust selgitada veel järgnevate sõnadega – see lõpp pole oodatav, sest see lõpp ei järgi teie maise aja reegleid.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – me võime selle pildi kohta öelda ka nii, et olevik saabub nüüd teie juurde tagasi. Ja see toob ka endaga kaasa tolle ootamatu lõpu.

Aga mida see veel tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab seda, et te teete nüüd läbi ühe järjekordse ajarännaku. Ja see kõik toimub kollektiivsel tasandil. Ehk too rännak puudutab kõiki inimesi.

Ja selle rännaku sisuks ongi olevikku tagasi jõudmine.

Aga kus me siis vahepeal olime?

Inglid ütlevad – me hakkasime teile rääkima suurest õmblusest ajajoonel juba 2021 a. novembris. Me hakkasime seal sellest rääkima, sest sealt see õmblus ka algas.

Ja sellest ajast saati oletegi te kõnealust õmblust teostanud.

Mida on see õmblus tähendanud?

See on tähendanud justkui pendeldamist mineviku ja tuleviku vahel.

Aga kuhu jäi siis vahepeal olevik?

Inglid ütlevad – tegu on õmblusega, mille raames teil oli vaja teatud küsimusi minevikust lõplikult kinni siduda. Neid lõplikke õmblusi saite te aga teha ainult tuleviku toel. Kuidas nii? Te saite neid teha ainult tuleviku toel, sest te õmblesite kinni probleeme, mis olid manipulaatorite poolt loodud edasi kestma ka tulevikus.

Ja see kõik tähendaski täpselt seda, mida me juba ütlesime – te pendeldasite selles ajaperiodis energeetiliselt ainult mineviku ja tuleviku vahel. Ehk olevik kadus teie ümbert vahepeal täiesti ära. Ja seda põhjusega. Te poleks lihtsalt neid haavu ehk neid probleeme ühelgi muul moel lahendatud saanud.

Ja nagu me juba ütlesime – tegu oli probleemidega ehk haavadega, mis oleksid muidu edasi jätkunud ka tulevikus. Ehk ilma tolle energeetilise toiminguta poleks te neid küsimusi iialgi korda saanud.

Need tuli aga korda saada.

Miks?

Sest teie hinges on soov tervislikuma ja terviklikuma elu järgi.

Ja te oletegi selle soovi täitumise rajal juba pikalt kõndinud.

Mida te aga ei tea, on see, et tolle soovi lõplikuks täitumiseks ongi teil vaja läbida terve seeria kummalisi maiseid ilminguid, mis leiavad aset laiemas plaanis.

Miks?

Inglid selgitavad – sest need ilmingud on teie energiatöö maine tulemus. Muul moel te oma rada tervislikuks ja terviklikuks ei saaks.

Kuidas nii?

Inglid selgitavad – kõik, mis toimub energias, jõuab lõpuks maisesse pilti. Ehk energia loob maiset pilti. Ehk teie enda energia loob teid ümbritsevat maiset pilti.

See pole aga kõik.

Teie maises maailmas eksisteerib ka taoliseid takistusi, mis on loodud teie kollektiivsesse reaalsusesse.

Ja see tähendab ka seda, et neid takistusi tuleb tervendada kollektiivselt poolelt energias.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab seda, et taoliste asjaolude tervendamiseks tuleb korraga rakendada väga paljusid inimesi. Ehk korraga tuleb panna väga paljud inimesed tegema teatud kindlaid asju.

Neist tõketest te muul moel lahti ei saaks.

Te olete aga valmis neist tõketest vabanemiseks.

Ja seetõttu on ka teie maisesse pilti tekkinud väga kummalisi ilminguid, mis hõlmavad väga paljude inimeste tegevust.

Selle kõigega oletegi te teostanud üht väga suurt õmblust ajajoonel.

Nüüd on see õmblus aga tehtud.

Ehk üks suur töö on nüüd valminud.

Ja see tähendab ka olevikku naasmist.

Ehk just seetõttu saab olevik nüüd ilmuda teie ellu tagasi.

Aga mida see maises mõttes tähendab, et olevik tuleb nüüd tagasi?

Inglid ütlevad – see tähendab vägagi suurel määral paremat ja sujuvamat elu. Kuidas nii? Kuna te teostasite äsja tolle suure õmbluse ajajoonel, siis pole ka teie olevikus enam neid ilminguid, mida vastav manipulatsioon ehk haav põhjustas.

Ja seetõttu võime me selle maise pildi kohta öelda ka nii, et te tulete nüüd tagasi palju puhtamasse olevikku.

Ja me võime öelda ka nii, et te tulete nüüd tagasi olevikku, millest on kadunud väga sügavad haavad.

Ja lisaks sellele võime me veel lausuda tolle pildi kohta järgmised sõnad – teie olevik on nüüd uus, sest vanad haavad on kadunud. Ja need haavad on just nimelt teadmata kadunud. Ehk need on nii kadunud, et neid pole enam mitte kunagi mitte kellelgi võimalik kuskilt üles kaevata.

Aga kuidas saame me olla kindlad, et neid pole enam võimalik üles kaevata?

Inglid ütlevad – sest teie olevik asub nüüd ühe uhiuue mäe otsas. Ehk tegu on mäega, millel pole ühtki sidet minevikuga ega ka tolle tulevikuga, kuhu vastav minevik oli manipulaatorite poolt suunatud.

Ehk tegu ongi mäega, mille sisse neid haavu maetud pole.

Ja kuna neid seal pole, siis pole neid ka sealt võimalik üles kaevata.

Aga kuhu need haavad siis kadusid?

Inglid ütlevad – ka see info jääb teadmata kadunuks. Ehk kõik, mis neid haavu puudutab, jääbki nüüdsest teadmata kadunuks.

Ja see tähendab omakorda seda, et teil on nüüd vaja keskenduda ainult oma uhiuuele olevikule. Just seal asub teie puhas kuld.

Ja see kuld on tõesti täiesti puhas.

Ja see kuld on tõesti teie oma.

Ja see kuld on teieni toodud selleks, et te teda oma elu hüvanguks rakendaksite.

Ehk nüüd ongi teil vaja keskenduda vaid oma isiklikule puhtale kullale.

Teil on vaja sellele keskenduda, sest just selle vahendi abil saate te oma ellu luua veel väga mitmeid kuldseid nüansse. Sealjuures on ka too uus looming puhas, sest mäletate – vanade manipulatsioonide haavu pole enam teie elus alles.

Ja täpselt nii soovivad inglid selle lisasõnumi lõpetada.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

30.04.2022 noorkuu ehk aprilli II noorkuu erisõnum (otselink – https://evatenter.com/2022/04/27/erisonum-aprilli-noorkuu-30-04-2022/)

Nädala nr 12, 2021 lisasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/03/22/nadal-12-lisasonum/)

Ja muusikaliste sildadena lisavad nad selle sõnumi juurde järgnevate lugude viited – “Soul II Soul – Back To Life”, “Mark Morrison – Return of the Mack”, “Destiny’s Child – Survivor”, “Capital Cities – Safe And Sound” ja “Lorde – Green Light”.


Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel, vajutades seal tollele Like/ Meeldib ja/või Follow/ Jälgi nupule. Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud end sellesse nimistusse lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu inglisõnumite Facebooki lehte ja vajutage eelnimetatud nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi kui olen midagi uut postitanud. Minu inglisõnumite Facebooki lehe otselingi leiate minu kodulehe ülaäärelt. Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva kui inglid soovivad.

Lisasõnumitest/ Erisõnumitest – Lisasõnumeid ja erisõnumeid ilmub täpselt nii tihti või harva kui inglid soovivad. Ehk need ei ilmu regulaarselt. Kui soovite alati kiirelt kursis olla kõigi uute sõnumite ilmumisega, siis tasub vajutada minu inglisõnumite Facebooki lehel Like/ Meeldib ja/või Follow/ Jälgi nupule. Selliselt saate alati FB-siseselt teavituse kui olen midagi uut postitanud.

Ikka tervitades,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"