Nädala inglisõnum 09.05-15.05.2022

nädal 19 2022 inglisõnum

Nädala inglisõnum 09.05-15.05.2022

Inglite sõnumid aasta 19. nädalaks

MÄRKSÕNA – Saabub tõde


UUDIS

Nädalal nr 19 ilmuvad 2022 kolmanda kvartali (juuli-september) kaugseansi sõnumid.

Mis on need kollektiivsed kaugseansid, mis minu sulest ilmuvad? Selle kohta leiate kogu lisainfo minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT


Kristall – Krüsopraas

Värv – Valge

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Vaata olukorda tagurpidi. Nii näed vastust. Nr 91

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Sul on käesoleva olukorra suhtes õigus. Ära lase end ümber veenda. Nr 109

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Tõde selgub juba üsna varsti. Nr 130

Eelmisel nädalal saabus üks väga suur ja oluline lõpp, mille üheks iseloomuomaduseks oli selline nüanss, et ta saabus ootamatult. Ehk tegu oli lõpuga, mis ei olnud oodatav, sest see omadus oli tema loomuse üheks ümberlükkamatuks osaks.

Mida toob meile nädal nr 19?

Inglid alustavad – sel nädalal saate te teada tõe ühe väga olulise nüansi osas.

Me võime öelda ka nii, et tegu ei ole nüansiga ehk me võime öelda ka nii, et tegu on ühe päris laia teemaga, kuid ometi on sel teemal nii palju iseloomuomadusi, mille tõttu võib teda nimetada ka nüansiks.

Ja seetõttu ütlemegi me nii, et te saate nüüd teada tõe ühe väga olulise nüansi osas.

Aga mis nüanss see on?

Inglid selgitavad – see nüanss on keeranud teie elus nii mõndagi pahupidi ja seetõttu võibki öelda nii, et tegu on päris laia teemaga.

Ometi ei ole ta lai.

Ehk see nüanss on tegelikult väike asi ja seetõttu me ütleme ka siin, et tegu on täpselt sellise nähtusega, mida saab nimetada pelgalt nüansiks.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab muuhulgas seda, et te õpitegi nüüd, kuidas üks suurena näiv probleem on tegelikult alati olnud pelgalt üks väike asi.

Ehk see tõde, mis siin ajajärgus saabub, õpetabki teile selgeks just sellise asja.

Ehk te näete nüüd üht probleemi tema tõeses valguses ja see teeb selle probleemi ka väikseks.

See valgus teeb selle probleemi väikseks, sest see probleem ongi alati väike olnud.

Ja kuna see pilt selliselt välja joonistub, siis võime me tema kohta öelda ka sellised sõnad – üks väga suur vari kaob nüüd ära ja see teeb võimalikuks tolle varju allika nägemise.

Ehk me võime öelda selle olukorra kohta ka nii, et te olete seda probleemi pidanud suureks vaid ühe varju tõttu.

Ehk te olete seda probleemi pidanud suureks vaid seetõttu, et valgus on tollele probleemile paistnud täpselt sellise nurga alt.

Ja kuna see nii on, siis võime me selle maise pildi kohta öelda ka nii, et manipulatsioonid hoidsid varasemalt seda valgust paistmas täpselt sellise nurga alt.

Mida see kõik kokku tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab muuhulgas seda, et te näete nüüd lõpuks läbi ühest väga olulisest manipulatsioonide võrgustikust, mis ongi peaasjalikult tegelenud lampide vales kohas hoidmisega.

St. tegu on võrgustikuga, mis ongi tegelenud suurte varjude tekitamisega.

Ehk see ongi olnud nende konkreetsete manipulaatorite igapäevane töö.

Aga kuidas need varjud kaovad? Või küsime hoopis nii, et kuidas need valgustid õigesse asendisse nihkuvad?

Inglid ütlevad – tõsi, siin on tegu sellise olukorraga, kus need valgustid ei ole iseenesest valed. Ehk neid valgusteid on teil vaja, mistõttu pole me saanud ka seda olukorda lahendada selliselt, et me lülitame lihtsalt need valgustid välja.

Me pole saanud seda olukorda nii lahendada, sest nende valgustite väljalülitamine ei tooks teile koju lahendusi. See teeks hoopis teie elu raskemaks.

Ja seetõttu on olnud ka kõnealusest võrgustikust läbi nägemine üks väga pikk protsess, mille raames te olete kõndinud justkui läbi džungli.

Ja kuna see maine pilt on olnud just sellise kujuga, siis võime me selle kohta öelda ka nii, et me olemegi teid juhatanud läbi rägastiku selleks, et te jõuaksite lõpuks kõnealuste valgustite suhtes õigesse positsiooni.

Ehk me võime kõnealuse tõe saabumise kohta öelda ka nii, et te jõuate nüüd ise tolle tõe juurde.

Te jõuate nüüd tolle tõe juurde, sest te jõuate nüüd sellise asupaigani, võib ka öelda platvormini, millelt te näete kõnealust valgust langemas õiget pidi.

Ja kuna see kõik on nii, siis võime me öelda tolle maise pildi kohta ka veel hoopis sellised sõnad – teid pöörati pahupidi, et te ei näeks kõnealust valgust õigel moel.

Ehk me võime öelda selle pildi kohta ka nii, et me oleme kõik need aastad tegelenud teie õiget pidi pööramisega.

Ehk seda pilti võib ka vaadelda selliselt, et te olete kõik need aastad istunud ühe koha peal ja meie oleme teid lihtsalt vaikselt-vaikselt pööranud õiget pidi. Ikka selleks, et te näeksite kõnealust valgust õigel moel. 

Ehk ikka selleks, et te näeksite lõpuks kõnealust probleemi sellisena nagu ta tegelikult on.

Ehk ikka selleks, et te näeksite lõpuks kui pisike asi see probleem on.

Ja nüüd oletegi te jõudnud koju.

Ehk selle probleemi osas oletegi te jõudnud nüüd kohale.

Ehk te oletegi nüüd jõudnud sihtpunkti, milleni me oleme teid juba pikka aega juhatanud.

Läbi pimeduse, läbi rägastike, läbi tasase reguleerimise – te olete nüüd jõudnud kohale.

Aga mis koht see täpsemalt on, milleni me siis jõudnud oleme?

Inglid ütlevad – selles kohas näetegi te probleeme õigete nurkade alt.

Ehk selles kohas ei ole võimalik enam teile valetada ühegi probleemi kohta.

Ehk selles kohas te näete, kuidas kõik probleemid on tegelikult pelgalt väiksed nüansid.

Ehk sellesse asupaika jõudes näete te alati suuri lahendusi ja väikseid probleeme.

Jah, me võiksime öelda ka nii, et see asupaik muudab ise probleemid väikseks, kuid see pole tegelikult nii.

Teie enda seisukoht on see, mis muudab nüüdsest probleemid väikseks.

Ehk tegelikult muutuvad nüüd probleemid väikseks seetõttu, et te näete neid õige künka otsast ehk ilma suurte varjudeta.

Ja täpselt nii soovivad inglid selle nädala sõnumi otsad kokku tõmmata.

Omalt poolt lisan lõpetuseks, et selle nädala pilt sai jälle väga kummalised moonutused. Nagu ikka – pöörake nendele moonutustele tähelepanu ja korjake sealt välja märksõnu, mis teie jaoks tolles pildis kõlama hakkavad.

Uutele lugejatele selgitan – kõik pildid, mida te minu sõnumite juures näete, on samuti minu tehtud ja iga pildivalik toimub inglite juhendusel. Ja täpselt samuti lisan ma kõik moonutused piltidele inglite juhendusel. Ehk pilt, mis ühe sõnumi juurde kuulub, on tolle sõnumi puhul täpselt sama oluline kui tekst. St. ka minu piltidest leiate te lisajuhiseid vastavate sõnumite juurde. Ja seda kõike alati läbi isikliku sisetunde kasutamise – ehk analüüsige ikka ka neid pilte oma isikliku sisetundega ja korjake neist välja täpselt neid märksõnu, mis teie jaoks kõlama hakkavad.

Kuidas nii? Elu on üks personaalne nähe. Ja see tähendab seda, et iga inimene tõlgendab ümbritsevat läbi oma isiklike varasemate kogemuste/ nägemuste/ tundmuste kogumiku. See lihtsalt on nii ja see on nii, sest elu ongi personaalseks nähtuseks loodud. Ehk teisiti ei saakski olla.

Ja see tähendab kokkuvõttes seda, et minu ühest inglisõnumist võivadki erinevad inimesed leida erinevaid juhiseid. Kuidas nii? Neid sõnumeid tuleb alati vaadelda läbi isikliku sisetunde prisma. Ja see tähendab ka seda, et erinevate inimeste jaoks võivadki siin hakata kõlama erinevad detailid, nüansid ja märksõnad, sest erinevate inimeste jaoks haakuvad siin erinevad momendid. Ja täpselt sellisena ongi need sõnumid loodud ehk inglite poolt ongi need saadetud väga paljudele inimestele, mistõttu leiavad ka väga paljud siit oma juhenduse ja seda just erinevate nurkade alt.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

  • Kuupäev 18.07.2019
  • Kuupäev 13.05 (ilma aastanumbrita)
  • Kuupäev 06.07.1984
  • Ja viimasena soovivad inglid lisada siia viite minu artiklile “Soovitused igapäevaeluks”. (See on artikkel, mille ma algselt kirjutasin oma kodulehele 2014. aastal ja hiljem olen ma seda ka täiendanud. Selgitan – 2014. aastal ei nõustanud ma veel sellises inglisõnumite formaadis nagu täna, mistõttu kirjutasingi ma oma kodulehele selle artikli. Minu töö formaat, mida näete täna, on eksisteerinud alates 2016. aastast ehk just sellest ajast olen ma kirjutanud/ kanaldanud inglisõnumeid sellisel kujul.) Kõnealuse artikli leiate siit alalehelt – https://evatenter.com/raamatud/artikkel-soovitused-igapaevaeluks/

Nädala nr 19 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu – “Emma Louise – Jungle”, “Labrinth – Still Don’t Know My Name”, “Labrinth – Beneath Your Beautiful ft. Emeli Sandé”, “Chris Isaak – Wicked Game”, “Chris Rea – The Blue Cafe” ja “Chris Rea – On the Beach”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Milline on minu poolt edastatud sõnumite ISELOOM täpsemalt? Milline on minu töömeetod tervendajana? Kogu säärase info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige mugavamalt KURSIS kõigi sõnumitega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB lehel Like/ Meeldib ja/või Follow/ Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse kui olen midagi uut postitanud. Lisaks sellele tasub minu inglisõnumite Facebooki nimistusse end lisada ka seetõttu, et inglid saadavad aeg-ajalt lisasõnumeid, mis on mõeldud just Facebooki jälgijatele (ehk neile lugejatele, kes on seal vajutanud tollele Like/Meeldib või Follow/ Jälgi nupule). Kuna mina personaalse nõustamise teenust üldse ei paku, siis on see ka ainus võimalus saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi, tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega, kuid tegu on siiski sõnumitega, mis on inglite poolt suunatud väga konkreetsetele lugejatele. Minu inglisõnumite Facebooki lehe lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile sujuvat kulgemist uue nädala energiates!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"