Horoskoop 2023 – Kaalud

horoskoop 2023 kaalud

KAALUD

(Sünniaeg 23.09 – 22.10)

Inglite sõnumid 2023. aastaks – kõigile Kaaludele

MÄRKSÕNA – Teie jõud päästab maailma

Aasta kristall – Dumortieriit

Aasta värv – Kõik sinised toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Minu inglikaardid”) – Kui sada tonni metalli saab lendleva kergusega mööda taevalaotust ringi tiirutada, siis on ka Sinul võimalik siin füüsilises maailmas nii mõndagi korda saata. Nr 110

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Sul on käesoleva olukorra suhtes õigus. Ära lase end ümber veenda. Nr 109

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Eilne päev ongi loodud närtsima. Selle üle ei ole tarvis kurvastada. Sinu jõud asub tänases päevas. Nr 118

Mida toob Kaaludele aasta 2023?

Inglid alustavad – teie päästate sel aastal maailma. Oma maailma.

Ehk te päästate nüüd selle versiooni maailmast, mis eksisteerib teie jaoks.

Ja te teete seda, sest teil on selleks ülesandeks jõud olemas.

Teil on see jõud olemas, sest teile on see jõud antud.

Ja see jõud on teile antud põhjusega.

Ehk see jõud ongi teile antud just nendeks momentideks.

Ehk teie jõud ongi loodud päästma maailma.

Võtke nüüd oma jõust tugevalt kinni ja teostage see ülesanne ära.

Aga mida inglid selle kõige all ikkagi täpsemalt mõtlevad?

Mida see sõnum maisete sündmuste mõttes tähendab?

Inglid selgitavad – see tähendab seda, et Kaalud peavad võtma nüüd oma jalad tagumiku alt välja ja hakkama liikuma.

Sealjuures tähendab see juba ette kindlaksmääratud sihtkohti, kuhu neil tuleb liikuda.

Ehk Kaalud ei liigu nüüd sihitult või suvaliselt ringi.

Kaalude käikudel on nüüd väga selged eesmärgid olemas.

Ehk kõik Kaalude sammud on sel aastal väga olulised.

Pidage seda nüüd meeles!

Teie sammud on nüüd väga olulised.

Aga kuidas Kaalud jõuavad just nende õigete sammudeni?

Inglid ütlevad – selleks on Kaaludel olemas sisetunne.

Tõsi, me kordame seda sageli, et teie sisetunne on teie jaoks kõige olulisem töövahend siin maises maailmas liikumisel. 

Me kordame seda, sest see on igal ajahetkel tõsi.

Ja nii ka nüüd.

Ehk täpselt sama tõde kehtib Kaalude jaoks 2023. aastal.

See pole aga kõik.

Nimelt saate te endale nüüd ka abilised, kes hakkavad teid sel teel aitama – kohe päris maisel kujul eksisteerivad abilised.

Ehk teile saadetakse nüüd appi väga konkreetsed ja väga spetsiifilised abilised.

Võtke nende abi vastu.

Teil läheb seda vaja.

Ja täpselt nii soovivad inglid lõpetada Kaalude 2023 aastasõnumi.

Kuidas mina seda sõnumit tõlgendan?

Näib, et siin pole inglite poolt väga suurt keerutamist.

Kaalude ees seisab sel aastal terve rida olulisi ülesandeid, mis tuleb isiklikult ära teostada. See ei tähenda aga teie jaoks raskeid ülesandeid, sest teil on olemas täpselt õige kogus jõudu selleks kõigeks.

Ja see jõud on teisse koondunud juba varem ehk seda jõudu te sel aastal kuskilt otsima ei pea.

See jõud on teil aasta alguses juba olemas ehk kõnealuste sündmuste alguseks on teil see jõud juba tervikuna olemas.

Ja nagu inglid ütlesid – teile saadetakse nende ülesannete teostamiseks veel ka abilisi. Seega kuulake ingleid ja võtke need abilised rõõmuga vastu.

Need abilised ei võta teilt jõudu ära. Nad hoopis aitavad teid. Ehk nad teevad teie elu tunduvalt lihtsamaks.

Ehk teil pole tarvis karta, et teie panust hinnatakse vähem kui te teostate kõnealused ülesanded koos abilistega.

Teie töö on ka siis sama oluline. Ehk teie töö on ka koos abiliste panusega samaväärselt hinnatud. Ehk abiliste kasutamine ei vähenda teie töö ja teie panuse olulisust.

Ja ma lisan veel lõpetuseks, et pöörake kindlasti tähelepanu piltidele, mis on minu sõnumite juurde lisatud.

Minu sõnumite puhul on pildid täpselt sama olulised kui tekst, mida ma nende juurde kanaldanud olen.

Ehk ka piltidest leiate te minu sõnumite puhul lisavihjeid, mida analüüsida.

Selgitan – kõik pildid, mida ma oma töös kasutan, on samuti minu tehtud. Ehk kõik need pildid on juba ka tehtud neil momentidel, mil inglid on mind suunanud miskit pildistama. Ja sealt edasi on ka pildivalik vastava sõnumi juures toimunud inglite suunamisel. St. iga pildi olen ma vastava sõnumi juurde valinud samuti inglite suunamisel. Täpselt sama lugu on piltide moonutustega – ka need on alati tehtud täpselt sellisel kujul nagu inglid soovivad. Ehk kõik värvide rõhutamised ja muud moonutused olen ma nendele piltidele lisanud inglite suunamisel.

Ja täpselt seetõttu ongi lugu selline, et minu töös on pildid samuti juhendavaks materjaliks. Ehk ärge pöörake kogu oma tähelepanu ainult sõnumite tekstile. Vaadelge ja analüüsige ka pilte, mis on vastavate sõnumite juurde lisatud.

Missugune on minu töömeetod tervendajana täpsemalt? Milline on minu sõnumite iseloom täpsemalt? Neid teemasid olen ma pikemalt selgitanud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kaaludele saadetakse 2023. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited (Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”):

Jõulusõnum 2021 – osa 1 (otselink – https://evatenter.com/2021/11/28/joulusonum-2021-1/)

2020 jõulusõnum – osa 6 (otselink – https://evatenter.com/2020/12/11/joulusonum-2020-6/)

Kuupäev 13.02.2014

Kuupäev 09.11.2014

Kuupäev 03.03.2015

Kuupäev 07.03.2015

Kaalude tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2023 energiat muusikamaailmast lugu – “Alannah Myles – Black Velvet”, “Chris Rea – The Blue Cafe”, “Toto – Africa” ja “Chris Rea – On the Beach”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2023 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastasõnumite lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide/ inglisõnumite olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi.

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt. Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele. Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt – horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Kuidas olla kõige mugavamalt KURSIS uute sõnumitega? Siin aitab Facebook. Kui vajutate minu inglisõnumite FB lehel Follow/ Jälgi nupule, siis saate iga uue postituse kohta FB-sisese teavituse. Minu FB lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Läbi Facebooki saate nüüd ka osa rohkematest sõnumitest, sest hetkesõnumid kolisid alates 09.08.2022 just sinna. Ehk hetkesõnumid ilmuvadki nüüd ainult minu inglisõnumite Facebooki lehel.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2023. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"