Finants & Karjäär erihoroskoop 2023

finants karjäär erihoroskoop 2023

Finants & Karjäär erihoroskoop 2023

Kõigile tähemärkidele

MÄRKSÕNA – Ebaloogilised reisid

Ja siit tuleb neljas jõuluüllatuse sõnum, mis jääb ka selle aasta jõulusõnumite seeria viimaseks sõnumiks.

Ehk jõuluüllatuse sõnumid on nüüd kõik valminud.

Siin sõnumis ma uurin inglitelt, missugused saavad olema 2023 a. finants & karjäär (ehk töö ja raha) temaatikaid puudutavad energiad. 

2023 finants & karjäär kristall – Ametüst

2023 finants & karjäär värv – Roheline

Eva Tenter’i inglikaart – Kui linn väsitab, tasub minna loodusesse. Looduses viibimine on universaalse toimega ravim. Nr 105

Millest soovivad inglid siin erisõnumis kõneleda?

Inglid alustavad – tööd ja raha puudutavates küsimustes viib keegi teid nüüd reisile.

Ehk nende temaatikate tervendamise raames tuleb teil sel aastal ette võtta üks reis.

Ja see reis sõidab ise teie ette.

Ehk kaugelt te teda otsima ei pea.

Ehk õiget lahendust te nüüd kaugelt otsima ei pea.

See lahendus sõidab ise teieni.

Võib ka öelda nii, et see sõidabki lausa teie koduukseni.

Ja võib ka öelda nii, et osadel juhtudel sõidab see otse teie väravasse.

Aga mis reis see on? Mida see reis tähendab/ sisaldab?

Inglid ütlevad – reisimiseks on erinevaid võimalusi.

Jah, te võite liikuda füüsiliselt ringi ehk erinevate asupaikade vahel.

Reis võib aset leida ka energeetilises plaanis.

Ja osadel juhtudel nüüd nii ongi.

Ehk osade puhul ei ole siin tegu füüsilise maailma reisiga.

Osad aga võtavadki nüüd ette päris maises mõttes reisi ehk osad liigutavad end siin ka maises mõttes erinevate asupaikade vahel.

Aga mida see sisaldab?

Inglid ütlevad – nagu me teile juba alguses ütlesime, tegu on reisiga, mille eesmärgiks on teie elus töö ja raha temaatikate tervendamine.

Ehk sellel reisil on väga kindel siht olemas. Ja seda nii geograafiliste koordinaatide kui ka eesmärgi osas.

Edasi soovime me teid informeerida sellisest nüansist – see reis leiabki aset teie koduhoovis.

Aga kõigil pole ju hoovi?

Inglid ütlevad – siis ilmubki teie ellu esmalt see hoov.

Ehk osade puhul eelnebki kõnealusele reisile koduvahetus.

Ja täpselt sel põhjusel saatsime me teile selleks aastaks ka kinnisvara erisõnumi.

Ja me kordame siin ka üle, et meie sõnumid ei kehti päris kõigi inimeste jaoks. Kuidas nii? Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi inimeste tarbeks siin maamunal.

Ja seetõttu ongi meie sõnumite puhul niivõrd oluline isiklikult tunnetada, kas ja mis siin teie jaoks resoneerub. Ja kui mitte miski parasjagu ei resoneeru, siis polegi järelikult vastav sõnum teile mõeldud. Täpselt nii lihtsad ongi siin lood.

Inglid jätkavad finants & karjääri erisõnumiga – sel aastal on meie kinnisvara ja finants&karjäär erisõnumid mõeldud tõesti väga konkreetsetele inimestele.

Kas need õiged inimesed ka nende sõnumiteni jõuavad?

Inglid vastavad – jah, kindlasti jõuavad.

Ehk selle pärast ei tasu nüüd kellelgi muretseda.

Inglid jätkavad – me saadame nüüd need sõnumid niivõrd konkreetsete koordinaatidega seetõttu, et kõnealused reisid tasub teil ära teostada.

Ja kui te seda sõnumit ei näeks, siis jätaksite te võib-olla ka oma reisi vahele.

Seda nüüd aga teha ei tasu.

Miks?

Sest nagu juba öeldud – siin ajajärgus tahavad teie jaoks terveneda töö ja raha temaatikad tervikuna.

Ehk kõnealune ajajärk sisaldab sellist energiat, mis teeb võimalikuks nende lahtrite jäädava tervendamise.

Ja täpselt seetõttu tasub sel aastal järgida oma sisetunnet väga teravalt ja teraselt.

Nimelt ei pruugi kõik need käigud ilmuda teie ette loogilisi teid pidi.

Ja see on ka põhjus, miks osad neist reisidest võivad jääda teostamata – need võivad maises mõttes näha välja lihtsalt niivõrd ebaloogilised.

Sellel asjaolul ei tohi nüüd lasta end segada.

Ehk sel aastal teostage julgelt ära kõik sammud, mis teie ette hõlpsalt joonduvad ja mille puhul ka teie sisetunne kinnitab, et tegu on teie jaoks õigete sammudega.

St. kõigi sääraste käikude puhul räägib teile ikka ja alati tõtt teie sisetunne.

Maine pilt võib teile neis olukordades valetada.

Energeetiliste sildade viidetena toovad inglid siinkohal välja järgmised sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses, nagu inglid neid saatsid):

Kuupäev 13.07.2011

Kuupäev 10.08.2019

Kuupäev 19.03.2007

Kuupäev 22.01.2013

Kuupäev 11.09.1984

Kuupäev 03.11.2010

Kuupäev 09.08.2022

Kuupäev 10.09 (ilma aastanumbrita)

Nädala nr 31, 2022 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2022/07/30/nadala-inglisonum-01-08-07-08-2022/)

Nädala nr 40, 2022 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2022/09/27/nadala-inglisonum-03-10-09-10-2022/)

Nädala nr 46, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/11/09/nadala-inglisonum-15-11-21-11-2021/)

Nädala nr 9, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/02/23/nadala-horoskoop-27-02-05-03-2017-horoskoop/)

Kuupäev 23.12 (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 01.01.2008

2023 a. finants ja karjäär temaatikate energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own” ja “Limp Bizkit – Rollin’”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma sõnumite raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi (sh teema) energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Milliseid tasulisi lisasõnumeid saab minult soetada?

Minult saab tasuliste lisasõnumitena tellida ainult kollektiivsete kaugseansside sõnumeid. Personaalseid sõnumeid mina ei valmista!

Mis on minu kaugseansside sõnumid? Maises mõttes on tegu pikemate sõnumitega, milles sisalduvad enamasti ka erinevat tüüpi lisa- ja erisõnumid. Ja läbi nende sõnumite toimub kõigi soovijate jaoks energeetiline kaugseanss. Ehk neid sõnumeid võite te alati tellida ka lihtsalt lugemismaterjaliks – kui te nii soovite.

Kõik kaugseansside sõnumid on müügis vaid selle ajaperioodi vältel, mil vastav kaugseanss toimetab. Ja erinevate kaugseansside sisud on erinevad. St. neis sisalduvad erinevad lisasõnumid – osades kaugseanssides on ka tähemärkide või tähemärkide gruppide (maamärgid, veemärgid, tulemärgid, õhumärgid) kaupa lisasõnumeid. Iga kaugseansi täpne sisukirjeldus on olemas vastava kaugseansi postituses.

Mis on minu kollektiivsed kaugseansid täpsemalt? Milliste kaugseansside sõnumeid saab praegu tellida? Kogu lisainfo leiate esilehelt – vt ESILEHT

Toon siin välja näiteks 2023 esimese poolaasta (jaanuar-juuni) kaugseansi otselingi – https://evatenter.com/2022/10/19/kaugseanss-2023-esimene-poolaasta-jaanuar-juuni/. Selle kaugseansi hinnaks on 10 eurot ja seda saab tellida kuni 30. juunini. Mis selles kaugseansis täpsemalt sisaldub? Kuidas seda tellida? Kogu lisainfo leiategi eeltoodud lingilt.

Soovin kõigile aastaks 2023 sujuvaid käike finants & karjääri temaatikate maastikul!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"