Nädala horoskoop 28.08-03.09.2017

nädal 35 2017

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

28.08 – 03.09.2017

2017. aasta nädal nr 35

Inglite sõnumid aasta 35. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Mineviku energeetiline kustutamine

Nädala kristall – Unakiit

Nädala värv – Kollane

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2017. aasta 35. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Keegi toob sulle uudiseid. Number 17

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Märka, mis taustal toimub. Number 43

Inglite taro kaart 1 – Kuues veekaart (ingl. k Six of Water)

Inglite taro kaart 2 – Viies maakaart (ingl. k Five of Earth)

Inglite taro kaart 3 – Teine õhukaart (ingl. k Two of Air)

Lillekaart 1 – Tee oma mõtted helgemaks ja kergemaks. Oranž liilia.

Lillekaart 2 – Maailma energia. Lembeliilia (agapanthus)

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel nädalal jõudis meie juurde üks järjekordne tervenemise etapp. See etapp hõlmas muuhulgas üht uut pakkumist/ võimalust, mille inglid soovitasid kindlasti vastu võtta. Nad ütlesid, et too pakkumine on väga rõõmustav ning lisasid, et läbi tolle pakkumise jõuab meieni ka tervenemine (lisaks muudele hüvedele). Eeltoodule lisaks, rõhutasid nad veel, et kõnealune etapp jõuab ainult nendeni, kes on ära õppinud eelnevate nädalate õppetunnid. Need on inimesed, kellel on olnud sügav sisemine soov oma elu tervendada ning nad on selle nimel ka oma isikliku tunnetussüsteemiga tööd teinud.

Eeloleval nädalal saavad kokku minevik, olevik ja tulevik. Nad kohtuvad teatud kindla eesmärgiga, teatud kindlal ajal ning jätavad igaveseks hüvasti.

Mis see tähendab? Inglid selgitavad – uues ajastus ei eksisteeri enam minevik, olevik ja tulevik samal kujul nagu enne. Nagu nad on meile korduvalt varem selgitanud – uus ajastu toimib tervikuna energeetiliselt uudseid radu pidi. See tähendab, et kõik sündmused ja tundmused käivad justkui uusi kanaleid mööda. Terve meie elu toimib nüüd sisuliselt mööda uut kanalit.

Inglid on meile varem korduvalt rääkinud ka sellest, kuidas nad juhtisid meid nö vanast ajastust välja tagurpidi ehk selliselt, et meile ei näidatud protsessi kestel hetkekski selget pilti tulemusest, mille suunas me liigume. Nad on juba selgitanud, miks see oli vajalik – näiteks võiks eeloleva nädala raames uuesti läbi lugeda nädala nr 30 (2017) horoskoobi, kus sisaldub samuti pikemaid selgitusi tolle tagurpidi liikumise kohta. Ühtlasti oli nädal nr 30 too nädal, mil inglid kinnitasid meile, et tagurpidi liikumise etapp sai läbi. Ehk tollel nädalal pöörati meie pilk jälle tuleviku suunas.

Kui vaatame nädalat nr 30 koostoimes eeloleva nädalaga, siis näib mulle, et viimase viie nädala jooksul oleme me teinud peaasjalikult ettevalmistusi just nimelt tolleks mineviku, oleviku ja tuleviku kokkupuute momendiks, mis leiabki nüüd aset.

Lisaks varem antud selgitustele, annavad inglid meile nüüd veel uut infot tolle näilise tagurpidi liikumise kohta, milles me viimased aastad elanud oleme – nimelt oli selline liikumine vajalik ka seetõttu, et meil oli vaja teostada põhjalik mineviku tervendamine. Ja seda mitte ainult personaalsel, vaid ka globaalsel tasandil. Mida me seal minevikus tervendasime? Inglid ütlevad, et peamiselt puudutas too protsess hirmu ja viha tervendamist. Nad lisavadki, et nüüd on nende emotsioonide energia täielikult tervendatud, mis tähendab, et neid emotsioone enam vanal kujul ei eksisteeri.

Mida see tähendab meie jaoks maises plaanis? See tähendab, et meil pole enam võimalik tunda neid emotsioone vanas formaadis.

Inglid lisavad, et kuigi nende emotsioonide vana formaat on kustutatud, ei tähenda see maises plaanis sekundiga toimuvaid muudatusi. Me hakkamegi nüüd nägema päev-päevalt, mida see kõik endaga kaasa toob.

Kui ma küsin neilt, mis toimub eeloleval nädalal ehk mis on tolle mineviku, oleviku ja tuleviku kohtumise maiseks väljundiks, siis nad ütlevad, et nüüd tuleb midagi majanduslanguse sarnast. Samas, rõhutavad nad – see sündmus ei ole oma sisult kindlasti samasugune nagu varasemalt. Nad kasutavadki terminit “majanduslangus” siinkohal pigem kõige laiemas mõistes.

Nad lisavad – me ei tohi nüüd unustada kõike seda, mida me oleme juba õppinud viimaste aastate jooksul. Veelgi olulisem – me ei tohi unustada kõike seda, mida nad on õpetanud meile nende nädala horoskoopide raames. Ja veelgi olulisem – me ei tohi unustada seda, et nad on meie sisetunde juba täielikult uue ajastu reeglite järgi toimima lülitanud.

Nad ütlevad, et eeloleval nädalal saabuvat momenti ehk eeloleval nädalal algavat “majanduslangust” tuleb käsitleda terviklikult. Mis see tähendab? See tähendab, et teil on võimalik tollest sündmusest väga sujuvalt läbi tulla kui kasutate inglite poolt õpetatud informatsiooni ja järgite ikka järjekindlalt oma isiklikult tunnetussüsteemilt saadavat juhendust. Lisaks – meil tuleb mõista, et need nüansid, mis nüüd “langevad”, olid manipulatsioonide osaks. Nad kinnitavad, et kõik, millel on tugev ja heatahtlik energeetiline vundament, jääb püsima ka kõige suuremas tormis. Too “langus”, mis nüüd algab ja too kokkupuutepunkt, mis nüüd aset leiab, puudutab taaskord manipulatsioonide kõrvaldamist.

Lisajuhisena ütlevad nad, et eeloleva nädala kokkupuutepunkt tähistab personaalses plaanis ka momenti, kus me mõistame mingisuguste minevikusündmuste toimumise põhjuseid. Näited – kellel on olnud viimastel aastatel lõksus elamise tunne, võivad nüüd järsku saada infot selle kohta, kuidas too lõks on hoopis nende kasuks töötanud. Kes on elanud keeruliste asjaolude keskel, millest väljapääsu polegi olnud, leiab nüüd väljapääsu, mis on tähistatud suure särava sildiga. Kelle elu on pikalt mõjutanud lapsepõlvetrauma, leiab nüüd järsku vabastuse tollest ahistavast tundest.

Kokkuvõttes – eeloleval nädalal leiab aset mingisugune spetsiifiline sündmus, mis vabastab inimese mineviku ahelatest. Ja seda jäädavalt ehk tolle sündmuse mõju on jääv, mitte mõneks hetkeks kestev. Ma tahaks öelda, et minevik, olevik ja tulevik põrkavad sel nädalal kokku, kuid inglid ütlevad, et kokkupõrge pole päris õige termin. Seetõttu soovivadki nad öelda tolle nähtuse kohta “kokkupuude”, samas ütlevad nad, et ka see pole päris täpne sõnastus. Too moment, mis nüüd tuleb, ei omagi maises plaanis ühtki sobivat sõna-vastet. Seega jääme sõna “kokkupuude” juurde ja tõdeme, et me näeme nüüd üht väga olulist momenti, mis roostetab läbi ühed väga pikalt kestnud manipulatsiooni ahelad.

Võib ka öelda, et nüüd lõpeb ellujäämise ajastu. Täpsustan – inglid on meile korduvalt õpetanud, et inimesel on vaja elada, mitte ellu jääda. Lisaks on vaja mõista, kuidas need kaks terminit teineteisele vastanduvad. Kõnealuste manipulatsioonide üheks osaks on olnud nende kahe termini vahele võrdusmärgi tõmbamine. Tegelikult on aga tegu vastanditega. Seni kuni inimene tegeleb “ellujäämisega” ei saa ta tegeleda “elamisega”. Inglid täpsustavad – “elamine” on looduslik nähtus, “ellujäämine” on tehislik ja manipulatiivne nähtus.

Kuna ka ülal oli juttu nädalast nr 30 (2017), siis soovitan kindlasti üle lugeda vastava nädala horoskoobi. See nädal on eeloleva nädalaga tugevalt seotud. Lisaks soovitan uuesti lugeda ka neid horoskoope, millele viitab nädala nr 30 horoskoop. Need soovitused kehtivad muidugi eelkõige neile, kes soovivad kõnealuseid inglite sõnumeid rohkem analüüsida ning nende abil oma isiklikku tunnetussüsteemi põhjalikumalt tundma õppida.

Nädala nr 35 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “The Bangles – Walk Like an Egyptian”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Nädala meditatsioon

Alates 2016. aasta 47. nädala horoskoobist juhendavad inglid kõiki minu nädala horoskoopide lugejaid kasutama minu inglikaartide loodusfotosid ka meditatsiooni abivahendina, sest minu loodusfotodel on ka energeetiliselt tervendav mõju.

Täpsemalt öeldes, igaks nädalaks soovitatakse teil kasutada selle fotoga mediteerimist, mis tuleb välja nädala Eva Tenter’i inglikaardina. Minu inglikaardid leiate te endiselt minu kodulehe alalehelt – “Tasuta inglikaardid“.

2017. aasta 35. nädala meditatsiooni kaart on –

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Keegi toob sulle uudiseid. Number 17

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Märka, mis taustal toimub. Number 43

Juhised, kuidas kasutada minu inglikaarte meditatsiooni abivahendina:

Otsige välja see inglikaart, mis tuli juhisena välja käesolevaks nädalaks (kui välja tuli mitu kaarti, siis valige nende seast see kaart, mis tundub teie jaoks kõige kutsuvam).

Kui teil on vastav kaart leitud ja avatud, siis näete enda ees fotot. Kui vajutate foto all paremas nurgas kirjale “View full size”, siis näete seda pilti veel suuremana. Tehkegi see foto enda ees suurelt lahti.

Pange arvutis kõik muu kinni, nii et avatud ei oleks ükski muu internetileht või programm ja lihtsalt vaadelge seda fotot. Istuge rahulikult, võite kuulata taustaks ka mõnda lemmiklugu.

Vaadelge seda pilti ja mõelge mõnest oma südamesoovist või olukorrast, millele soovite leida lahendust. Mõtisklege antud soovi või olukorra puhul praktiliste küsimuste üle – milline näeks teie elu välja siis kui soov oleks juba teostunud või olukord juba lahenenud. Mis oleks siis teisiti?

Tunnetage oma soovi täitumist nii elutruuna kui võimalik.

Võtke endale aega sellisteks meditatsiooni minutiteks nii palju kui tunnete, et vajate.

Ja seejärel hoidke oma meeled avatud ja olge valmis selleks, et teie elus võib muuhulgas toimuda ka midagi sellist, mida varem peeti imede kategooriasse kuuluvaks. Uues energias on väga paljud senised imed tavapärase argipäeva osaks.

Nädala (energeetiliselt) olulised astroloogilised sündmused

  • 13.08-05.09.2017 – merkuuri retrograad kestab

Merkuuri retrograadi perioodid
Merkuuri retrograadid leiavad aset 3-4 korda aastas ja kestavad korraga enamasti kolm nädalat. Merkuuri retrograadi ajal tuleb võtta kõike rahulikult ja mõista, et tehnilistes ja paberimajandust puudutavates küsimustes tuleb ette segadust tekitavaid momente. Säärastes küsimustes on merkuuri retrograadi ajal tihti tunne, et kõik venib. Samas on see väga hea aeg oma sisemaailmaga tegelemiseks, mediteerimiseks ja varem pooleli jäänud projektide (vanade asjade) lõpetamiseks.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus, et tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Minu poolt tehtud tasuta üldise nädala horoskoobi näol on tegemist kanaldatud horoskoobiga, mis pole tavapärane horoskoop. See on pigem kirjatükk, mis sisaldab inglite nõuandeid ja soovitusi. Seetõttu soovitan minu kodulehe uutel külastajatel tutvuda ka juba möödunud nädalate horoskoopidega. Need nädalad on küll minevikus, kuid minu horoskoopides sisalduvad inglite nõuanded ei aegu tõenäoliselt mitte kunagi. Kes soovib pikemalt lugeda selle kohta, mis on kanaldamine ja kuidas sündis kanaldatud horoskoop minu sulest, siis seda infot leiate minu kodulehe alalehelt “KKK” (ehk korduvalt küsitud küsimused). Tuletan siinkohal ühtlasi meelde, et üldine horoskoop on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. See ei pruugi personaalselt Teie jaoks resoneeruda.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks nädala horoskoopidele?

  • KVARTAL + AASTA Lisaks nädala horoskoopidele, leiate minu kodulehelt ka kvartali – ja aastahoroskoobid.
  • PÄEVA INGLISÕNUM – alates nädalast nr 18, 2017 leiate minu kodulehe paremal ääres asuvalt menüüribalt ka inglite päevasõnumi, milleks on üks minu inglikaartidest. Kuidas töötavad päeva inglisõnumid? Korraga lisan üles terve nädala jagu päevasõnumeid. Kui liigute noolega mööda neid kaarte, siis ilmuvad kaartidele kuupäevad. Sealt saategi valida, millise kuupäeva sõnumit näha soovite. Kui olete leidnud õige kuupäeva, siis vajutage (klikkige) sellele kaardile, et näha tervet kaarti (ja sõnumit suuremalt).
  • PÄEVA PERSONAALNE INGLISÕNUM Igapäevaseks (personaalsemaks) juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud veebipõhiseid inglikaarte. Lisasin sinna äsja ka uusi kaarte, mis tähendab, et kaarte on nüüd kokku juba ligi 100. Põnevat tutvumist! Kõik kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.
  • NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi või märgi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne.

Facebook Twitter Google+ Instagram

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Tulekul on ka mitmeid erihoroskoope. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol “Follow” ehk “Jälgi”.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter
Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

3 thoughts on “Nädala horoskoop 28.08-03.09.2017

Comments are closed.