Horoskoop 2020 – Neitsi

2020 horoskoop neitsi

NEITSI

(Sünniaeg 23.08 – 22.09)

Inglite sõnumid 2020. aastaks – kõigile Neitsi tähemärgi esindajatele

MÄRKSÕNA – Enesekindluse küpsemine

Aasta kristall – Türkiis

Aasta värv – Punane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Mõni lill õitseb kevadel ja mõni sügisel. On asju, mida ei saa tagant kiirustada. Nad toimuvad siis kui on nende aeg. Nr 126

Inglite taro kaart – Kolmas tulekaart

Lillekaart – Ava oma süda. Punane roos

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel aastal juhtisid Neitsi tähemärgi esindajad töövaldkonna muudatuste protsessi. Inglid ütlesid siis, et aeg on küps teatud üldpildi muudatusteks ning et just Neitsi tähemärgi all sündinud isikud juhatavad selles protsessis teed.

Mis toimub 2020. aastal?

Näib, et taaskord on midagi valmis küpsenud, kuid seekord ei ole sellel produktil midagi pistmist üldiste muudatustega. Siin tulevad nüüd fookusesse jälle täiesti personaalsed teemad.

Aga mis see täpsemalt on, mis nüüd valmis küpseb?

Inglid ütlevad, et nüüd jõuab lõpule teatud küpsemise protseduur, mis on kestnud alates aastast 2006. Teist enamiku jaoks puudutab see enesekindluse temaatikat. Ehk teie enesekindlus on olnud justkui koogi moodi ahjus küpsemas ja nüüd on aeg see valminud hõrgutis ahjust välja tõsta.

Inglid lisavad, et ta on küpsenud täpselt õige aja. Mitte päevagi rohkem ega päevagi vähem. St. tulemus on nüüd grammipealt täpselt õige.

Mis me sellest juhisest järeldame?

Näib, et Neitsi tähemärgi esindajad on 14 aastat liikunud teatud kindla tulemuse suunas. Ja nagu juba öeldud – enamiku puhul puudutab see enesekindluse temaatikat. Ehk need isikud on juba 14 aastat oma enesekindlust treeninud.

Inglid täpsustavad kiirelt – too teekond ei ole alati tundunud õpperajana ja enamik teist pole ka sel rajal liikunud teadlikult. Küll aga on paljudel kindlasti olnud selline tunne, et nad liiguvad teatud kindla tulemuse suunas. Samas pole välised tingimused siiani näidanud, mis tulemus see on. Ja pole ka tegelikult leidunud füüsilisi tõendeid selle kohta, et too tunne üldse õige on. Osad teist on võib-olla juba tänaseks tolles tundes lausa pettunud, sest nii kaua pole ju seda “õiget sihtkohta” saabunud.

Inglid ütlevadki nüüd – see protsess pidi kestma täpselt nii kaua ja see pidi sisaldama täpselt neid elemente, mida ta igaühe jaoks personaalselt sisaldas. Mitte midagi pole läinud valesti. Üsna pea näete te seda ka juba ise.

Inglid lisavad – tollel teekonnal on olnud võtme-elemente. Need leidsid aset aastatel 2006 (ehk siis kui too protsess algas), 2010, 2011 ja 2017. Täpsustuseks toovad välja nad veel ka kuud, mille vältel need võtme-elemendid aset leidsid. Nendeks kuudeks on juuni, oktoober ja november. Kui soovite kõnealust olukorda enda jaoks analüüsida, siis nendest ajalistest asupaikadest leiate te kindlasti olulisi nüansse, mis selgitavad teie jaoks kogu toimunud protsessi (st. teie personaalset protsessi).

Küsime inglitelt, mida see füüsilise maailma mõttes endaga kaasa toob kui enesekindlus küpseb valmis?

Inglid ütlevad, et loomulikult on enesekindluse temaatika puhul tegu nähtusega, mis ei saagi kunagi “valmis” saada. Küll aga saab teie eluplaan sisaldada sihtpunkte, milleni jõudmine on teie jaoks väga oluline.

Varasemalt oli selliste sihtpunktideni jõudmine paljudel juhtudel blokeeritud. Ikka nendesamade manipulatsioonide poolt, millest inglid on meile siin väga palju kõnelenud (eelkõige läbi nädala horoskoopide).

Kuna me läbisime äsja kõik koos ühe väga suure energiapuhastuse ajajärgu, siis on ka nüüdsest kõik teed vabad selleks, et me jõuaksime oma eluplaanis ettenähtud sihtpunktideni.

Kuidas nende sihtideni jõuda?

Inglid ütlevad, et teie puhul ongi 2020. aastal kõige olulisemaks abiliseks teie enda enesekindlus.

Kuna inglid korraldasid eelnimetatud energiapuhastuse ajajärku väga sihipäraselt ja kindlakäeliselt, siis sisaldus tolles ajajärgus väga palju erinevaid kihte. See tähendaski muuhulgas näiteks seda, et ühtaegu üldiste energiate puhastamisega, ehitati ka üles teie enesekindlust. Ikka selleks, et kui too protsess on ühel päeval läbi, saaksite te ka võimalikult kiirelt jõuda oma isiklike radadeni. Nende radadeni ja neil radadel sisalduvate sihtpunktideni, mis seni olid blokeeritud.

2020. aastal jõuategi te ühe säärase sihtpunktini.

Loomulikult võibki juba üheks sihtpunktiks pidada teie enesekindluse valmis küpsemist, kuid see pole veel kõik. St. teie enesekindlus viib teid sel aastal ka ühe järgmise sihini, mis toob endaga kaasa teatud väliste tingimuste muutumise.

Jah, see on väga rõõmustav sihtpunkt. Jah, see toob endaga kaasa nii hingelise kui ka füüsilise külluse. Jah, paljud asjad lähevad sellest sihtpunktist edasi lihtsamaks. Jah, paljude puhul võib seda protsessi kirjeldada isegi väljendiga – võimatu muutub võimalikuks. Ehk siin toimub nüüd kohati lausa midagi sellist, mida osad peavad võimatuks. See ei tähenda, et ka teie olete kõnealust nüanssi pidanud võimatuks, kuid osad inimesed on kindlasti tollele sündmusele säärase sildi külge kleepinud.

Kas tolle sündmuse juures on ka midagi sellist, mida võib negatiivsena tajuda?

Inglid ütlevad, et osad teist võivad hakata kahetsema, et nad varem pole selle tulemuseni/ sihini jõudnud.

Miks?

Sest see siht ei ole midagi ebamaiset. Pigem on tegu ideega, mille peale te nüüd järsku tulete ja millele järgneb seejärel ka kiire teostus. Kuna te näete, et too teostus toimus niivõrd kiirelt, siis võitegi hakata mõtlema, et sellest on väga kahju, et te varem tolle idee peale ei tulnud.

Inglid aga koheselt kordavadki – teil pole mitte midagi kahetseda. Te ei saanud tolle idee peale varem tulla, sest see idee oli blokeeritud. Ükskõik kui lihtne see liigutus nüüd ka on, mis teile kiirelt edu toob – te ei saanud varem seda liigutust sooritada.

St. jah, teile võib jääda mulje, et füüsilise maailma mõttes pole ju midagi teisiti ehk te oleks justkui väliste tingimuste vaatluse põhjal saanud ka varem kõnealust tulemust saavutada. Inglid aga ütlevad, et ei, nii see kohe kindlasti ei ole. Te ei saanud varem seda nähet ellu viia, mis teie jaoks nüüd niivõrd lihtne tundub. See nähe saigi alles nüüd lihtsasti teostatavaks. Varem polnud seda nähet teie vaateväljas olemas, sest see oli ära peidetud erinevate manipulatsioonide kuhja alla. St. kui te oleksite vana teed pidi edasi kõndinud, siis te polekski seda nähet kunagi näinud, kuigi see kuulub teie sünnipärase eluplaani juurde.

Aga milliseid valdkondi too sihtpunkt maises plaanis puudutab?

Nad ütlevad, et siin on enamjaolt tegu töövaldkonna liikumistega ja kinnisvara puudutavate liikumistega. Ehk maisete teemade mõttes säilib osaliselt sama fookus, mis eelmisel aastal. Sündmuste sisu on aga seekord kindlasti hoopis teistsugune, sest selle aasta energia on täielikult teistlaadi kui eelmise aasta oma.

Aga milline on 2020 a. energia?

Inglid ütlevad, et sel aastal jõuavadki väga paljud (st. mitte ainult Neitsi tähemärgi esindajad) just nimelt sääraste sihtpunktideni, mis nende eluplaani on sisse kirjutatud. Ikka seetõttu, et me puhastasime äsja väga palju blokeeringuid. Nii maailma üldisest plaanist kui ka inimeste personaalsetest plaanidest.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Teie isiklikult tunnete seda, mitte teie ema, vend või sugulane. Teie ema, venna ja sugulase jaoks võib resoneeruda hoopis mõni teine viide, mis jällegi teid ei pruugi üldse kõnetada.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Neitsi tähemärgi esindajatele saadetakse 2020. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited (ja ma toon need jälle välja sellises järjestuses nagu inglid neid saatsid):

 • Aastanumbrid 2006, 2010, 2011, 2017 (ja neist aastatest viidatakse just eelkõige kuudele juuni, oktoober ja november, nagu öeldud juba ka ülalpool)
 • Kuupäev 21. juuni 2011 (seekord viitavad inglid ka ühele konkreetsele kuupäevale)
 • Nädala nr 14-15, 2019 horoskoop
 • Nädala nr 2, 2018 horoskoop
 • Nädala nr 3, 2018 horoskoop
 • Nädala nr 27, 2019 horoskoop

Neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega (alates 2019 juulikuust ilmuvad tasulised lisasõnumid igakuiselt – vt alaleht “Kuuhoroskoop (tasuline)”), toovad inglid lisasildadena välja 2018 a. augustikuu kinnisvara sektori juhised ja 2019 a. juulikuu finants & karjääri sektori juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2020 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Neitsi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2020 energiat muusikamaailmast lugu – “AWOLNATION – Sail”, “Gnarls Barkley – Crazy”, “Foster The People – Pumped Up Kicks” ja ka “fun. – We Are Young (feat. Janelle Monáe)”.

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega.

Niisiis, mis on energeetiline sild?

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Säärased raamatud ilmusid 2018 a. tarbeks ja 2019 esimese poolaasta tarbeks. Alates 2019 juulikuust hakkasid tasulised lisasõnumid ilmuma igakuiselt (ikka e-raamatu kujul). Tegu on sõnumitega, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu tekstidega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Sama reegel kehtib edasi ka kuuhoroskoopide puhul. St. ühtki varasema perioodi raamatut enam soetada pole võimalik. Tasuliste lisasõnumite kohta leiate kogu lisainfo alalehelt – Kuuhoroskoop (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on (energeetilises mõttes). Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.


Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud ainult aastahoroskoopide puhul. Kõik muud horoskoobid, mida ma valmistan (nädala horoskoobid, tasulised kuuhoroskoobid jne), on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinjuures on abiks näiteks Facebook. Kui vajutate minu Facebooki kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule, siis saate te alati FB siseselt teavituse kui olen postitanud mõne uue horoskoobi. Minu Facebooki konto lingi leiate kodulehe ülaservast.

TASULISED LISASÕNUMID – KUUHOROSKOOP

(milles sisaldub ka kollektiivne kaugseanss)

Alates 2019 teisest poolaastast valmistan ma igaks kuuks eraldiseisvalt lisasõnumeid ehk enam ei ilmu terviklikku aastaraamatut või poolaasta raamatut, nagu ilmus varem.

Nüüd saab seega igaüks otsustada, millise kuu puhul ta soovib kaasa teha kollektiivses kaugseansis ja/või millise kuu puhul ta soovib lugeda lisasõnumeid.

NB! Tegu ei ole personaalse horoskoobiga, tegu on e-raamatuga.

NB! Ka tasuline kuuhoroskoop EI OLE astroloogiline horoskoop. See tähendab, et ka seal ei lahterda ma sõnumeid tähemärkide kaupa. Nagu ütlesin juba ülalpool – tähemärke kasutan ma oma töös AINULT nende lühikeste aastahoroskoopide puhul, mida te praegu lugesite.

Mis tasulises kuuhoroskoobis täpsemalt sisaldub?

Seal kanaldan ma sõnumeid teemade kaupa.

Iga kuu sõnumites on järgmised teemasektorid:

 • Üldised sõnumid
 • Suhted
 • Finants & karjäär
 • Kinnisvara
 • Sisetunde tuunimise juhised
 • Lisaks on iga kuu juhiste lõpus eraldi sektor vastava kuu päevasõnumitega

Ja nagu juba öeldud – läbi nende sõnumite toimub ka kollektiivne kaugseanss – seda muidugi ainult neile, kes soovivad nende sõnumitega kaasa töötada.

Mis on kollektiivne kaugseanss täpsemalt?

Mida tähendab sõnumitega kaasa töötamine?

Millise kuu horoskoop on hetkel müügis?

Kuidas tasulist kuuhoroskoopi tellida?

Kogu lisainfo leiate siit alalehelt -> “Kuuhoroskoop (tasuline)“

Soovin kõigile võrratut 2020. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,
Eva Tenter
Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

One thought on “Horoskoop 2020 – Neitsi

Comments are closed.