Horoskoop 2022 – Skorpion

horoskoop 2022 skorpion

SKORPION

(Sünniaeg 23.10 – 22.11)

Inglite sõnumid 2022. aastaks – kõigile Skorpioni tähemärgi esindajatele

MÄRKSÕNA – Unenäod

Aasta kristall – Mäekristall

Aasta värv – Kõik violetsed toonid

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Mõni päev võivad juuksed ka sassis olla. Nr 115

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Kindel jah. Nr 62

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Looduse looming on alati kaunis. Sina oled ka osa looduse loomingust. Nr 131

Skorpioni 2021 a. sõnumis rääkisid inglid ühe terava fookusega luubi ilmumisest, mis pidi tekkima teie karmafiltri ette. St. tegu oli spetsiifilise luubiga, mis oli loodud just 2021 a. sündmuste tarbeks. Ja inglid ütlesid ka, et selle luubi töö tulemuseks on kristallselge vesi. (Mida rääkisid nad teile veel 2021 a. sõnumis? Seda saab igaüks juba ise üle lugeda Skorpioni 2021 aastasõnumist.)

Mida toob Skorpioni tähemärgi esindajatele aasta 2022?

Inglid alustavad – see aasta sisaldab teie jaoks palju tundmatut.

Ehk te liigute nüüd justkui sellisele territooriumile, mis on teie jaoks üleni tundmatu. St. see on teie jaoks nii oma sisu kui ka vormi poolest tundmatu maa.

Aga mis territoorium see selline on?

Inglid selgitavad – tegu on mõnes mõttes moondatud reaalsusega. Ja mõnes mõttes on see pilt üleni tõene. Mõlemaid märksõnu võib kasutada selle pildi kirjeldamiseks, mis teie elus nüüd tekib. Ehk mis teie ümber nüüd tekib.

Aga missugune see pilt ikkagi maisete sündmuste mõttes on?

Inglid ütlevad – seda pilti olete te tegelikult ka varem näinud. Te lihtsalt ei mäleta seda.

Ja võib ka öelda niipidi, et seda pilti olete te varem ka endast eemale lükanud. Ka seda te lihtsalt enam ei mäleta.

Ja ka seda saame me teile ette öelda, et ka siin pildis mängib märksõna – vesi – olulist rolli. Ehk see märksõna kandub teiega kaasa 2021. aastast.

Aga mida see sõnum ikkagi tähendab? 

Mul tekib teie sõnumi puhul selline tunne, nagu tegu oleks unenäoga. St. too pilt, mille inglid siin maalivad, oleks justkui pärit mõnest unenäost.

See aga pole ju võimalik, et te terve aasta vältel magate.

Seetõttu küsin inglitelt edasi – mis see tundmatu territoorium ikkagi maises mõttes on?

Inglid jätkavad selgitust – tegu on pildiga, mida teie silmad ei taha tõenäoliselt uskuda, aga ometi saab see teie reaalsuse osaks.

Lisaks sellele võib ka öelda, et te tegelikult usute seda pilti koheselt, sest te olete seda ju ka varem näinud.

Aga inglid – te ütlesite just mõni tekstirida tagasi, et Skorpionid ei mäleta seda pilti, kuigi nad on seda ka varem näinud. Kuidas saab nüüd see varasem nägemus tuua neile kohale kohese uskumise?

Inglid ütlevad – seda pilti ei mäleta te oma mõistusega. Tunnetusega on aga teised lood. Nimelt mäletab teie tunnetus ka asjaolusid, mida olete näinud teistes kehastustes. Ehk oma varasemate elude jooksul. Seega on ka täiesti normaalne see, kui teie tunnetus tunneb ära pildi, mida te olete selle elu jooksul juba varem näinud.

St. siin ütlevad inglid meile, et maises mõttes on tegu sündmustega, mis on vastavate isikute praeguse elu vältel varem toimunud. (Ehk tegu on sündmustega, mis on toimunud nende isikute senise elu vältel, kellele kõnealune sõnum mõeldud on. Kas minu poolt kanaldatud sõnumid polegi kõigi jaoks mõeldud? Vt. lisainfot allolevast infosektorist – Uutele lugejatele.)

Üldisemas mõttes on järelikult tegu sündmustega, mis on kuskil ca viimase saja aasta vältel toimunud. Ehk siin ei räägi me sajandite tagusest ajast, vaid pigem lähiminevikust. Miks ei mäleta aga vastavad isikud neid sündmuseid, kui nad on juba ka varem sama pilti näinud?

Mulle tundub, et siin võibki olla tegu näiteks mõne unenäos nähtud stsenaariumi reaalsuseks muutumisega.

Ja siin võib ka olla tegu olukorraga, kus inimene oli näiteks koomas. Ehk ikkagi saab reaalsuseks midagi sellist, mida vastav isik on näinud unenäo-laadses seisundis.

Kuna minu aastasõnumeid võib ka vaadelda kuusõnumitena ja isegi veelgi täpsemalt – selle ajaperioodi sõnumitena, mil valitseb vastav tähemärk – siis küsime inglitelt ka sedapidi küsimuse – mida tähendab teie sõnum siis, kui me vaatleme seda kuusõnumina. 

Ehk küsime neilt – mida toob meie jaoks üldises mõttes ajaperiood ca oktoobri lõpust novembri lõpuni (2022. aastal)?

Inglid ütlevad – see toobki teile palju veidraid unenägusid. Ja mis veelgi veidram – see toob teile palju unenägude reaalsuseks muundumisi.

Aga te ütlesite, et tegu on pildiga, mida vastavad isikud on ka varem endast eemale lükanud – kas see tähendab sisuliselt seda, et halvad unenäod saavad nüüd meie reaalsuseks?

Inglid ütlevad – kui eelmisel aastal toimetas Skorpioni tähemärgi esindajate jaoks (ja teiste puhul Skorpioni tähemärgi ajaperioodi vältel) spetsiifiline karmafiltri luup, siis sel aastal on tegu veelgi personaalsemate sündmustega.

Ehk siin ajaperioodis võibki teie reaalsus muunduda nii ühte kui ka teise suunda. Ehk see võib muunduda nii meeldivamaks kui ka ebameeldivamaks.

Seda kõike loote teie ise.

Ehk see kõik saab olema teie looming.

Ehk igaühe jaoks saavad nüüd reaalsuseks tema isiklikud unenäod.

Ja inglid soovivad siin ka koheselt täpsustada – kuna inimesel on võime luua tervet oma elu, siis tähendab see seda, et teil on ka võime kujundada iseseisvalt oma unenägusid.

Mida oleme rääkinud juba neis aastasõnumites, mis valmisid enne käesolevat Skorpioni sõnumit?

Me oleme teile juba rõhutanud, et teil on 2022. aastal vaja hakata rakendama oma isiklikku jõudu.

Ehk just seda väga tugevat sisemist jõudu, mis on teis alati olnud olemas.

2022. aastat võibki vaadelda ka niipidi, et teile ei anta enam armuaega oma jõu rakendamise osas.

Te peate hakkama oma jõudu nägema ja seda ka oma elus rakendama.

Miks?

Sest teis on olemas väga tugev jõud. Ja see jõud on teile siia maisesse maailma kaasa antud põhjusega. See ongi teile siia kaasa antud selleks, et te seda kasutaksite. Ehk teil ei ole vaja olla siin nõrk olend. Teil ei ole vaja siin tegeleda ainult erinevate väliste asjaolude talumisega.

Absoluutselt mitte.

Teil on olemas võime luua oma reaalsust.

Ja seda võimet peategi te nüüd kasutama hakkama.

Inglid jätkavad – sellel teel ei ole enam selliseid takistusi, nagu seal oli varem. Ehk ärge kartke oma sisemist jõudu kasutada. Ehk ärge kartke oma reaalsust iseseisvalt luua. Ehk ärge kartke oma energiat.

Ehk astuge nüüd julgelt edasi oma isiklikul elutee rajal.

Ja astuge seal edasi just nimelt järjest jõulisemalt.

Ehk astuge seal edasi järjest personaalsema lähenemisega.

St. astuge seal nüüdsest edasi järjest süveneva mõistmisega, et teie elu on teie oma ja teil on õigus oma elu ise kujundada.

Selline astumine ei eita kedagi teist.

Sellise astumisega ei tee te kellelegi teisele liiga.

Selline astumine ei ole egoism.

Selline astumine näitab lihtsalt normaalset lugupidavat suhtumist iseendasse.

Ehk just selline suhtumine ongi normaalne, selle sõna tolles käsitluses, mida te olete siin maisel plaanil harjunud kasutama.

Mis on vahet egoismil ja iseendasse lugupidamisega suhtumisel? Sel teemal on inglid pikemalt rääkinud minu artiklis – Soovitused igapäevaeluks. Selle artikli leiate siit – https://evatenter.com/raamatud/artikkel-soovitused-igapaevaeluks/

Ja täpselt nii soovivad ka inglid kokku tõmmata teie aastasõnumi otsad.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Skorpioni tähemärgi esindajatele saadetakse 2022. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Kuupäev 23.09 (ilma aastanumbrita)

Aastanumber 1994

Kuupäev 09.10.1990

Kuupäev 10.10.2010

Nädala nr 39, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/09/23/nadala-horoskoop-25-09-01-10-2017/)

Nädala nr 38, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/09/15/nadala-horoskoop-18-09-24-09-2017/)

Skorpioni tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2022 energiat muusikamaailmast lugu – “Coldplay – Adventure Of A Lifetime”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2022 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. 

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. 

Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele.

Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige kiiremalt ja mugavamalt kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2022. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"