Lisasõnum – nädal 49, 2021

Lisasõnum – nädal 49, 2021

(06.12-12.12.2021)

Lisasõnum Facebooki jälgijatele

MÄRKSÕNA – Uks läheb kinni

Nädalaks nr 49 on inglid meile juba peamise sõnumi saatnud.

Millest soovivad nad rääkida siin – Facebooki jälgijatele suunatud lisasõnumis?

(Mis on Facebooki jälgijatele suunatud sõnumid? Selgituse leiate käesoleva sõnumi lõpust.)

Inglid alustavad – selle nädala peamises sõnumis rääkisime me teile juba sellest, et sel nädalal ilmuvad uued algused tühjast ruumist. Ehk sel nädalal on just tühi ruum selleks köieks, mille abil teil on võimalik uut sisu oma maisele plaanile tõmmata.

Siin lisasõnumis soovime me teile veel täpsustada tolle köie lisaülesandeid.

Nimelt on tollel köiel ka lisaülesanded.

Ehk läbi nende tühjade ruumide, millest me teile juba rääkisime, saate te nüüd korda saata veel nii mõndagi.

Ja üheks sääraseks nüansiks, mida too köis nüüd veel teeb, on ühe konkreetse ukse sulgemine.

Ehk tolle köie abil tõmbate te nüüd tõesti oma maisele poolusele uut sisu, aga see pole ainus töö, mida te ära teete.

Nimelt sulgete te samaaegselt ka ühe ukse.

Aga mis uks see on, mis nüüd suletud saab?

Inglid ütlevad – see uks on pärit minevikust. 

Võib ka öelda, et see uks ongi alati elanud minevikus, kuigi ta on alati eksisteerinud ka tänases päevas. 

Ja inglid rõhutavad – täpselt selle nüansi kaudu ongi see uks alati probleeme tekitanud.

Ehk võib ka öelda nii, et see uks ongi olnud justkui sillaks, mille kaudu on probleemid kandunud muudkui edasi.

St. see uks on probleeme muudkui kandnud minevikust tänasesse päeva.

Inglid kordavad – nüüd saab see uks suletud.

Ja te sulgete selle ukse ise.

Ja te sulgete selle ukse läbi tühja ruumi tekitamise.

Aga mida see sõnum ikkagi maisete sündmuste mõttes võib tähendada?

Mulle tundub, et inglid räägivad siin väga konkreetselt tühjuse tekitamisest.

Ehk nüüd tasubki näiteks korrastada ja koristada oma kodu.

Võib-olla oletegi soovinud juba ammu mõnda ruumi teha kas päris tühjaks (näiteks selleks, et asuda seal remonti tegema vms) või siis olete juba ammu mõelnud teatud esemetest loobumisele, mille tagajärjel muutub teil kodus mõni ruum peaaegu tühjaks.

Muidugi ei tähenda see seda, et kõik peavad oma kodus mõne ruumi täiesti tühjaks tegema.

See võib tähendada osade puhul ka näiteks mõnest konkreetsest esemest vabanemist ehk lihtsalt mõnele riiulile või sahtlisse uue ruumi tekitamist.

Missugune on lugu konkreetselt teie puhul? Seda peab juba igaüks ise tunnetama.

Omalt poolt võin juhiseks öelda seda, et siin on kindlasti tegu sellise koristustööga/ korrastustööga, mida vastavad isikud on juba ammu mõelnud teha.

Ehk siin on nüüd kindlasti fookuses vabatahtlikud tühja ruumi tekitamised. 

St. inglid ei soovi meile kindlasti öelda siin seda, et me peame loobuma hakkama asjadest, mis meile meeldivad. Kindlasti mitte. Siin on fookuses esemed, millest vastavad isikud on juba mõnda aega soovinud vabaneda.

Ja lisaks sellele võib see muidugi tähendada ka tühja ruumi tekitamist oma mõtetes ehk see võib ka olla viide meditatsioonile.

Kuigi mulle tundub, et sel nädalal puudutavad need sõnumid ikkagi peamiselt maiset plaani ehk maiseid tegevusi. 

Miks ma nii arvan? Sest inglid ütlevad meile ju ka käesoleva nädala peamises sõnumis, et meie jaoks on nüüd uus sisu energeetilises pooles valmis pandud. Ehk meid suunatakse nüüd seda sisu just oma maisele poolusele tõmbama.

Seetõttu arvangi ma siin just niipidi, et need muudatused, mida nüüd teha tasub, on maiset laadi.

Energeetiliste sildadena soovivad inglid tuua siin välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited:

Nädalate nr 42-43, 2020 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/10/08/nadala-horoskoop-12-10-25-10-2020/)

Sõnn 2021 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/10/02/horoskoop-2021-sonn/)

Nädalate nr 51-52, 2020 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2020/12/03/nadala-horoskoop-14-12-27-12-2020/) (Siin on tegu tasulise kaugseansi viitega. See tähendab, et selle sõnumi sisu on sillaks neile, kes osalesid vastavas kaugseansis. Teiste jaoks jääb siinkohal sillaviiteks selle sõnumi märksõna koos pildiga, mida näetegi eeltoodud lingi kaudu avalikult.)

Ja muusikaliste sildadena lisavad nad selle sõnumi juurde järgnevate lugude viited – “All Saints – Black Coffee”, “Thievery Corporation – Décollage (feat. LouLou Ghelichkhani)” ja “Michael Bublé – I’ll Be Home For Christmas”.


Mis on Facebooki jälgijate nimistus olevatele lugejatele suunatud sõnumid? 

Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus viis saada minult veidike personaalsemat juhendust. Tõsi – tegu ei ole endiselt personaalsete sõnumitega. Küll aga on need inglite poolt suunatud vägagi konkreetsetele inimestele. Ehk neile, kes on end “registreerinud” minu inglisõnumite Facebooki lehel, vajutades seal tollele Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. 

Kui te veel käesoleva sõnumi ilmumise seisuga ei olnud end sellesse nimistusse lisanud, siis saate osa võtta järgmistest suunatud sõnumitest. Selleks külastage minu inglisõnumite Facebooki lehte ja vajutage eelnimetatud nupule. Sellisel moel saate ka hõlpsamalt silma peal hoida kõigil lisanduvatel sõnumitel, sest ma lisan iga kord ka Facebooki otselingi, kui olen midagi uut postitanud. 

Minu inglisõnumite Facebooki lehe otselingi leiate minu kodulehe ülaäärelt. 

Kui tihti säärased “suunamisega” sõnumid ilmuma hakkavad? Sellest inglid meid ette ei informeeri. Ehk neid ilmub täpselt nii sageli või harva kui inglid soovivad.

Lisasõnumitest/ Erisõnumitest 

Lisasõnumeid ja erisõnumeid ilmub täpselt nii tihti või harva kui inglid soovivad. Ehk need ei ilmu regulaarselt. Kui soovite alati kiirelt kursis olla kõigi uute sõnumite ilmumisega, siis tasub vajutada minu inglisõnumite Facebooki lehel Like/ Meeldib või Follow/ Jälgi nupule. Selliselt saate alati FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud.

Ikka tervitades,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Comments are closed.

Up ↑