2018 I kvartali horoskoop (Jaanuar, Veebruar, Märts) – Finants & Karjäär – Kõik tähemärgid

2018 I kvartali horoskoop

2018 I kvartali horoskoop – Finants & Karjäär

(Jaanuar, Veebruar, Märts)

Kõigile tähemärkidele

MÄRKSÕNA – Süda vs ego

Käesolev horoskoop on finantside ja karjääri teemat käsitlev horoskoop (ehk maakeeli töö- ja rahavaldkonda käsitlev horoskoop). See on pühendatud perioodile 2018. aasta esimene kvartal.

Ja nagu minu horoskoopide puhul ikka, on tegu kanaldatud horoskoobiga, mis ei ole tavapärane horoskoop, vaid on pigem inglite sõnumeid teatud ajaperioodiks edastav kirjatükk. Inglid saadavad käesoleva erihoroskoobi raames sõnumeid ja nõuandeid eelkõige kõigile neile, kelle jaoks on 2018. aasta esimeses kvartalis aktuaalne töö- ja/või rahavaldkond.

I kvartali kristall – ametüst ja roosa kvarts (seekord tuli välja kaks kristalli)

I kvartali värv – valge

Ülaltoodud kristall ja värv aitavad teil 2018. aasta esimeses kvartalis kõige produktiivsemalt finantside ja karjääri valdkonnas navigeerida. Kristall on väljatoodud eelkõige kristallisõpradele, kes tunnevad, et kristallid nendega kõnelevad. Väljatoodud värviga tasub olla väga loominguline ja kasutada seda täpselt nii nagu teie sisetunne teid juhatab.

Eva Tenter’i inglikaart – Õige abistaja on lähedalt võtta. Kutsu ta appi. Nr 86

Inglite taro kaart – Maakaartide poiss ja Kuues maakaart

Lillekaart – Vii fookus oma peamisele eesmärgile. Kipslill

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Esimeses kvartalis saabub üks äärmiselt uuenduslik energialaine. See energialaine tugineb tollel karma külaskäigu perioodil, mis leidis aset 2017 a. neljandas kvartalis. Inglid ütlesid tolle kvartali kohta, et karma tuleb nüüd külla neile, kes on manipulatsioonide abil võtnud teistelt inimestelt ära võime usaldada. Selle mündi teise küljena jõudsid juba eelmise aasta neljandas kvartalis kohale ka kingitused – kingitused neile, kes olid pikalt pidanud taluma eelnimetatud manipulaatorite ahelaid. Peamine kingitus, mis neile toodi, oli hingerahu.

Too kingituste laine nüüd ka jätkub, kuid mitte päris samal kujul. Esimeses kvartalis lisanduvad sinna uued nüansid ehk meile saab taaskord kättesaadavaks uus info. Info, millest siinkohal kõnelen, puudutab eeskätt finantside ja karjääri valdkonda (sest see on siin vastava teemafookusega horoskoop).

Aga mida see uus info endas täpsemalt sisaldab? Või mida see meile füüsilise maailma mõistes kaasa toob?

Inglid ütlevad, et uus info tähendab alati ühest küljest uute tõdede õppimist. Samas – uues ajastus pole see veel kõik. Nad ütlevad, et uue ajastu allalaadimine on olnud väga siiru-viiruline protsess, millel on lõpmatus hulgas erinevaid tahke. Iga säärane info allalaadimine tähistabki jälle üht järgmist tahku. Kuna uue ajastu sisuks või võib ka öelda – eesmärgiks – on igaühe isikupära julge väljendamine, siis viib ka iga uus tahk meid sellele eesmärgile lähemale.

Nad soovivad siinkohal taaskord täpsustada, et uut ajastut pole tarvis karta. Kõik, mis oli enne heatahtlik/ heasoovlik, tuleb meiega ka uude ajastusse kaasa. Muudatused puudutavad vaid siiralt pahatahtlikke aspekte, mis olid enne võtnud meie füüsilises maailmas üüratult suure mõõtme.

Inglid jätkavad esimese kvartali teemal – see uus infolaine, mida te nüüd kogeda saate, sisaldab endas jõudu viia teid tööalaselt sinna sihtpunkti, kuhu teie süda soovib minna. Aga siin on ka üks “aga” – inglid rõhutavad, et kõnealune jõud rakendub vaid siis kui tegu on südamesooviga. Nad täpsustavad, et ka kõnealune info muutub hoomatavaks vaid siis kui tegu on inimesega, kes elab oma südamest ehk inimesega, kes on oma südame teekonnal. Mida see tähendab? See tähendab, et need, kes rühivad ikka veel ego-põllu harimise teekonnal, ei näe-kuule-taju seda uut ajastut ega saa ka osa tema hüvedest.

Olen palju kõnelenud teemal – mis on vahet egoismil ja iseenda tingimusteta armastamisel (ja sellest armastusest lähtudes elamisel). Ehk teemal – mismoodi erinevad südame teekond ja ego teekond. Paljud arvavad nimelt, et selline inimene ongi juba egoist, kes elab oma elu nii nagu ta ise soovib. Paljud arvavad, et oma isikupära väljendamine on egoism. Paljud arvavad, et julgus kuulub egoisti töögraafikusse. Paljud arvavad, et raha kuulub vaid ego teekonna juurde. Paljud arvavad isegi, et õnn kuulub ego teekonna juurde.

Selle teema kohta esineb igasuguseid arvamisi ja väär-järeldusi ehk järeldusi, mis põhinevad manipulatsioonidel. Ehk järeldusi, mis põhinevad manipuleeritud alginfol.

Kui minult on seda küsimust küsitud (ehk kuidas neid kaht varianti eristada), siis olen ma alati vastanud ühtmoodi. See vastus on kirjas minu artiklis Soovitused igapäevaeluks. Tavaliselt suunan ma lugejaid tolle artikli alalehele vastust lugema, kuid seekord kopeerin selle tekstilõigu siia otse ära.

Miks? Sest mulle näib, et 2018 a. esimeses kvartalis on eriti oluline sellele aspektile tähelepanu pöörata. Ja mitte ainult eriti oluline, vaid mulle näib, et esimeses kvartalis avalduva uue infolaine mõistmiseks/ hoomamiseks/ tabamiseks ongi tarvis, et inimene suudab neil kahel nähtusel vahet teha. Ehk mulle näib, et see on lausa kõnealusele infolainele ligipääsu saamise eeltingimus. See on justkui parool.

Niisiis, siit tuleb lõik minu artiklist Soovitused igapäevaeluks (kui soovite kogu artiklit lugeda, siis selle leiate siit alalehelt – Soovitused igapäevaeluks):

“Ja täpselt sama kehtib kõige kohta – teil on õigus valida, mida te oma ellu soovite!

Siinkohal küsivad paljud, et kas nad ei ole egoistid kui nad valivad oma ellu ainult meeldivaid nähtuseid. Küsitakse ka, mis maailmast saab kui kõik teevad seda, mis neile meeldib. Kas maailm ei läheks sellisel juhul hukka?

Vastan neile alati järgnevalt:

Egoismi kohta – egoismil ja iseenda tingimusteta armastamisel (ja sellest armastusest lähtudes elamisel) on üüratu vahe. Need kaks nähtust ei saa iialgi olla käsitletavad sünonüümidena. Need on vastandid. Ma selgitan alati väga lihtsalt, kuidas neil kahel vahet teha – egoist on inimene, kes tahab endale head ja teistele halba. Egoist arvab, et teiste edukus kahjustab teda, sest tal on siis raske ennast teistest kõrgemaks pidada. Egoist valib oma tegevusi lähtudes sellest, mis teistele muljet avaldaks. Inimene, kes iseennast armastab, tahab nii iseendale kui ka teistele head. Selline inimene saab aru, et kui kõigil läheb hästi, siis on meie planeet väga meeldiv elupaik. Inimene, kes iseennast armastab, ei tunne vajadust end teistest kõrgemaks pidada. Inimene, kes iseennast armastab, ei tee mitte midagi eesmärgiga “teistele muljet avaldada”. Selline inimene valib oma tegevusi lähtudes sellest, mis talle endale rõõmu valmistab. Sellised tegevused valmistavad kaasuva nähtusena tavaliselt rõõmu ka teistele, kuid see pole esmatähtis (st. see pole eesmärk).

Maailma hukka minemise kohta – kui kõik teeksid ainult seda, mida neile südamest meeldib teha ja lubaksid oma ellu ainult meeldivaid nähtuseid, siis oleks maailm väga meeldiv elupaik. Mitte mingil juhul ei läheks siis miskit hukka. Kõik, mis on meie planeedil elu toimimiseks vajalik, saaks alati tehtud. Sealjuures teeksid iga vajaminevat tegevust just need isikud, kellele vastav tegevus on meelepärane. Siinkohal tasub meeles pidada, et erinevatele inimestele on erinevad tegevused/ asjad/ olukorrad/ nähtused meelepärased. Kui mõni tegevus on esmatähtis planeedi toimimiseks, siis eksisteerib alati kuskil ka keegi, kelle jaoks see tegevus on meelepärane. Kui kõik teeksid ainult seda, mida neile südamest meeldib teha, siis saaksimegi me endale harmoonias toimiva planeedi. Egoism on see, mis on viinud teatavaid aspekte meie planeedi elus hukka. Ja igaühe tingimusteta armastus iseenda vastu on see, mis viib lõpuks kõik aspektid harmooniani.”

Esimese kvartali sõnumite puhul tunnetan ma tugevat seost sõnumitega ja toimumistega, mis leidsid aset 2017 a. nädalatel nr 31 ja 33. Ehk soovitan siinkohal lugeda koostoimes käesoleva horoskoobiga ka eelnimetatud nädalate horoskoope ja ka muidugi meenutada, mis leidis teie elus aset sel ajal. Sellest ajaperioodist võite saada nüüd olulisi juhiseid, mis aitavad teid personaalselt just esimeses kvartalis ning just eelkõige finantside ja karjääri valdkonna osas.

Olen seda ka varasemalt palju öelnud, kuid täpsustan ka siin veel üle (kuna aastavahetuse paiku lisandub mu kodulehele palju uusi lugejaid), et ma toon neid energeetilisi sidemeid (ehk ühenduslülisid erinevate ajaperioodide vahel) välja eelkõige nende jaoks, kes on asunud õppima oma isikliku tunnetussüsteemi toimimisradu. Seetõttu – kui teil pole huvi selle vastu, siis teil pole ka tarvis lugeda läbi neid horoskoope, millele ma viitan seoses käesoleva horoskoobiga. Kuna minu horoskoobid on tervendava suunitlusega (sest ma olen tervendaja), siis on need ka vägagi teistsuguse iseloomuga kirjatükid kui tavapärased horoskoobid. Seetõttu leidubki siin väga palju selliseid nüansse, mis tavapärase horoskoobi juurde ei kuulu. Selline on minu töömeetod.

2018. a esimese kvartali energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Frank Sinatra – My Way”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse perioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Energeetiliselt olulised astroloogilised sündmused

Toon järgnevalt välja olulised astroloogilised sündmused 2018. aasta esimeses kvartalis, millel on eriti võimas ja külluslik energia:

JAANUAR
02.01 – täiskuu
03-04.01 – tähesadu (kvadrantiidid)
11.01 – kaduneljapäev
17.01 – noorkuu
31.01 – täiskuu

VEEBRUAR
08.02 – kaduneljapäev
15.02 – noorkuu
16.02 – Hiina uusaasta (ehk koera aasta algus)

MÄRTS
02.03 – täiskuu
15.03 – kaduneljapäev
17.03 – noorkuu
20.03 – kevadine pööripäev (ehk kevade algus)
22.03 – 15.04 – merkuuri retrograad
31.03 – täiskuu

Kaduneljapäevad
Kaduneljapäevadel on väga hea vabaneda kõigest, mida te oma ellu enam ei soovi. Muuhulgas on need ülihead päevad koristamiseks, sest siis püsib kodu kauem puhtana.

Täiskuu
Täiskuu energia soosib kõigest soovimatust vabanemist.

Noorkuu
Noorkuu energia soosib kõige uuega alustamist.

Merkuuri retrograadi perioodid
Merkuuri retrograadid leiavad aset 3-4 korda aastas ja kestavad korraga enamasti kolm nädalat. Merkuuri retrograadi ajal tuleb võtta kõike rahulikult ja mõista, et tehnilistes ja paberimajandust puudutavates küsimustes tuleb ette segadust tekitavaid momente. Säärastes küsimustes on merkuuri retrograadi ajal tihti tunne, et kõik venib. Samas on see väga hea aeg oma sisemaailmaga tegelemiseks, mediteerimiseks ja varem pooleli jäänud projektide (vanade asjade) lõpetamiseks.

Pööripäevad
Pööripäevad on tohutult grandioosse energiaga sündmused. Need pööravadki tavaliselt asju igatpidi ümber. Pööripäevade ajal võib ette tulla nii positiivseid kui ka negatiivseid sündmuseid. Seda kõike enamasti vastavalt isiklikule karmale. Pööripäevadel ongi justkui energeetilise peegli toime – pööripäev näitab väga värvikalt, kus inimene oma eluga energeetiliselt parasjagu on.

Tähesajud
Energeetiliselt on tähesadude aeg kõikvõimas. Tähtedelt saab ammutada informatsiooni ja mõtteselgust ning samuti vastab tõele ka tüüparusaam langevale tähele soovi esitamisest. Neile võib tõesti anda täitmiseks ka oma südamesoove, kuid loomulikult ei täida nad soove nii, et teile kukub kohe sealsamas rahapada pähe. Ikka tuleb abi eelkõige sisemise juhenduse kaudu, mida tuleb tunnetada ja järgida.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte:

Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”); Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine; Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves; Gems Oracle Cards by Bianca Luna.

Meeldetuletus, et tegemist on üldise ja kanaldatud horoskoobiga

Minu poolt tehtud tasuta horoskoobid on kanaldatud horoskoobid. Kes soovib pikemalt lugeda selle kohta, mis on kanaldamine ja kuidas sündis kanaldatud horoskoop minu sulest, siis seda infot leiate minu kodulehe alalehelt “KKK” (ehk korduvalt küsitud küsimused). Tuletan siinkohal ühtlasi meelde, et üldine horoskoop on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. See ei pruugi Teiega resoneeruda.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks kvartali horoskoopidele?

  • AASTA Minu kodulehelt leiate ka aastahoroskoobid ehk horoskoobid, milles vaatlen kogu aasta energiat tervikuna. Aastahoroskoobid olen lahterdanud tähemärkide kaupa.
  • NÄDAL Igal nädalalõpul (enamasti reedel) postitan oma kodulehele uue nädala horoskoobi.
  • PÄEV Igapäevaseks juhenduseks olete igal ajal teretulnud kasutama minu poolt kanaldatud inglikaarte. Need kaardid leiate alalehelt “Tasuta inglikaardid”.
  • KODULEHEL NAVIGEERIMISEST Kõige mugavamalt saate minu kodulehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida, kasutades paremal käel oleval menüüribal horoskoopide perioodi või märgi järgi sorteerimise võimalust. Kui aga lähete alalehele “Tasuta horoskoobid”, siis leiate sealt eest kronoloogilises järjestuses kõik horoskoobid, mida olen oma lehele postitanud. Teile avaneb korraga 10 postitust/ horoskoopi. Kui soovite neid rohkem näha, siis vajutage lehe lõppu jõudes nupule “Vanemad postitused”. Seejärel näete järgnevat 10. horoskoopi, jne. Kokku on horoskoope hetkeseisuga juba ligi 100, seega lugemist jätkub küllaldaselt kui soovite tutvuda ka inglite juhendusega, mida nad on andnud varasemateks perioodideks.

Facebook Twitter Google+ Instagram

Kui Teile meeldivad minu poolt kanaldatud üldised horoskoobid ja soovite olla koheselt kursis mõne uue horoskoobi ilmumisega, siis on Teil võimalus hakata jälgima minu kontot kas Facebook’is, Twitter’is, Instagram’is või Google+ kanalis. Selliselt saate kohe teavituse kui olen postitanud uue nädala horoskoobi või mõne muu perioodi horoskoobi. Tulekul on ka mitmeid erihoroskoope. Lingid minu viidatud kontodele on leitavad minu kodulehe paremalt ülaäärest. Minu konto jälgimiseks vajutage vastavas kanalis minu kontol “Follow” ehk “Jälgi”.

UUS! – 2018 põhjalik horoskoobiraamat (tasuline)

2018. aastaks valmistasin ma ka ühe põhjaliku horoskoobiraamatu.

Raamatus sisalduvad sõnumid on ikka samamoodi kanaldatud sõnumid nagu näete ka minu tasuta horoskoopide puhul, kuid raamatu puhul kanaldasin iga kuu tarbeks erinevaid teemasõnumeid, mida ma tasuta üles ei riputa.

Täpsustuseks – raamatus sisalduvad sõnumid ei ilmu kunagi minu kodulehele üles. Need on täiesti eraldiseisvalt kanaldatud sõnumid, mis on mõeldud eeskätt neile, kes tunnevad, et minu poolt kanaldatud sõnumid nendega resoneeruvad. Ehk sisuliselt neile, kellele väga meeldivad minu poolt kanaldatud sõnumid ning kes tunnevad seetõttu soovi lugeda veelgi rohkem materjali, mida olen kanaldanud.

Tegu on e-raamatuga, mis töötab ka kollektiivse kaugseansina. Mida see raamat täpsemalt sisaldab ja kuidas tellida? Kogu lisainfo leiate siit alalehelt – “Horoskoop 2018 (tasuline)”

Soovin kõigile suurepärast esimest kvartalit!

Lugupidamisega,
Eva Tenter
Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

One thought on “2018 I kvartali horoskoop (Jaanuar, Veebruar, Märts) – Finants & Karjäär – Kõik tähemärgid

Comments are closed.