Nädala nr 6, 2021 lisasõnum

nädala 6 lisasõnum 2021

Nädala nr 6, 2021 lisasõnum

08.02-14.02.2021

MÄRKSÕNA – Ahel murdub ja vaateväli avardub


UUDISED

Kas soovite, et ma kanaldaksin igaks päevaks uue inglisõnumi?

Kui jah, siis on teie soov tegelikult juba täidetud.

Nimelt sisaldab jaanuari täiskuu kaugseanss esmakordselt pikemaid päevasõnumeid.

Millised on need päevasõnumid täpsemalt? Mis selle kaugseansi sõnumites veel sisaldub? Kuidas neid sõnumeid tellida?

Kogu lisainfo leiate siit – https://evatenter.com/2021/01/24/jaanuari-taiskuu-kaugseanss-2021/


Facebooki jälgijatele saatsid inglid juba nädalaks nr 6 lisasõnumi. Täpsemalt saadeti teile veebruari noorkuu erisõnum.

(Mis on Facebooki jälgijate erisõnumid? Inglid hakkasid 2020 a. jõuluajal saatma uut liiki sõnumeid – täpsemalt hakkasid nad mõningaid sõnumeid suunama konkreetselt neile lugejatele, kes on vajutanud minu Facebooki kontol Follow ehk Jälgi nupule. Ehk neile lugejatele, kes on “registreerinud” end minu Facebooki nimistus. Mida tähendab taoline suunatud sõnum? Kuna mina personaalse nõustamise teenust ei paku, siis on see ainus võimalus saada veidike “personaalsemat” juhendust. Muidugi ei ole tegu päris personaalsete sõnumitega, kuid taolise suunamisega on need sõnumid siiski saadetud konkreetsetele isikutele, kes tollesse nimistusse end ise on soovinud lisada. Kuidas sellesse nimistusse end lisada? Selleks polegi vaja teil teha muud kui vajutada minu Facebooki kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule. Selliselt saate ka kõige hõlpsamini hoida silma peal kõigil lisanduvatel sõnumitel. St. selliselt ei ole teil vaja käia minu kodulehel vaatamas, millal miskit uut lisandub. Ma postitan nimelt iga lisanduva sõnumi korral ka vastava otselingi oma Facebooki kontole. Minu Facebooki konto leiate siit – https://www.facebook.com/evatenter)

Nüüd soovivad inglid saata kõigile lugejatele (sh neile, kes ei ole Facebooki jälgijate nimistus) nädalaks nr 6 ühe lisasõnumi.

Ja sel korral on too lisasõnum oma ülesehituselt vägagi sarnane hetkesõnumile, mistõttu tundub mulle, et see sõnum hakkab tegelikult “kehtima” juba tema ilmumise momendist, mis on veidike enne nädala nr 6 algust. Täpsemalt ilmub see sõnum 06. veebruaril.

Niisiis, alustame nädala nr 6 lisasõnumiga.

Käesoleva lisasõnumi raames suunavad inglid meid esmalt üle lugema nädala nr 37 horoskoopi, aastast 2017.

Selle sõnumi otselink on siin – https://evatenter.com/2017/09/08/nadala-horoskoop-11-09-17-09-2017/

Ja nad ütlevad, et seda sõnumit tasub nüüd vaadelda koos nädalate nr 34-36, 2020 sõnumiga.

Selle sõnumi otselink on siin – https://evatenter.com/2020/08/13/nadala-horoskoop-17-08-06-09-2020/

Ja see pole kõik.

Nimelt ütlevad nad, et neile kahele sõnumile tasub nüüd lisada juurde veel Neitsi tähemärgi 2021 aastasõnumis toodud info.

Selle sõnumi leiate siit – https://evatenter.com/2020/08/31/horoskoop-2021-neitsi/

Mida see kõik koosmõjus tähendab?

Inglid ütlevad – nagu juba nägite, tõime teile sel korral energeetiliste sildade viited välja väga eredalt ja värvikalt.

Ehk me ei lükanud enam neid viiteid sõnumi lõppu.

Me tõime need välja kohe sõnumi alguses.

Miks?

Sest nüüd tuleb samuti miski justkui joone alt esikohale.

Ja too miski tuleb sinna esikohale jäädavalt.

St. ükskõik, mis tema ümber edaspidi toimub, seda esikohta temalt enam võtta ei saa.

Aga miks tuleb too miski nii tugevalt ja kindlalt tollele esikohale?

Inglid ütlevad – sest too miski on olnud kuritegelikult lükatud sinna joone alla.

St. too miski poleks mitte kunagi pidanudki olema seal joone all.

Ometi ta seal oli.

Kuidas too miski täpsemalt sinna joone alla viidi?

Inglid ütlevad – selleks kasutasid manipulaatorid ulatuslikku ahelat ehk ahelat, mis koosnes väga paljudest lülidest. Sealjuures oli iga lüli väga veenev ja range näoga. Lisaks oli lülide vahekaugus piisavalt pikk. Piisav oli see milleks? See oli piisav selleks, et vastav miski ei näeks nende lülide taga ahelat. Ehk see oli piisav selleks, et peita too ahel ära.

Mida see tähendab?

Nagu nägime juba käesoleva lisasõnumi alguses – inglid viitasid siin sõnumile, mis räägib vanglast vabanemisest.

Mulle tundub, et siin ongi tegu sarnase juhtumiga. 

Ehk siin ajaperioodis vabanebki miski justkui vanglast. Sealjuures on tegu olukorraga, kus too miski polekski kunagi pidanud vangi minema. Ehk too miski on olnud vangistatud valede tõttu.

Kuna inglid räägivad ka ulatuslikust ahelast, siis saame sellest järeldada, et tolle miski vangistamise protsess oli organiseeritud väga mitmete nüansside poolt. Võib ka öelda – väga mitmete isikute poolt. Ehk tegu oli organiseeritud kuritegevusega.

Mida ütlevad inglid meile veel?

Nad ütlevad seda, et nüüd lõppeb too vangistus tõe ilmnemisega.

Ja nad ütlevad ka seda, et kui tõde ilmneb, siis kukub ka vastav grupeering.

Ehk murdub vastav ahel, mis on olnud tõenäoliselt terve tema eluaja peidetud.

Ehk vastav ahel on olnud varjatud sünnist saati.

Ehk vastav ahel on olnud varjatud tema asutamise kuupäevast saati.

Küsime inglitelt – kas kõnealused sündmused leiavad aset päevavalgel? Ehk kas selle ahela murdumine saab olema maises mõttes nähtav sündmus? Ja omakorda – kas too grupeering saab maises mõttes nähtavaks?

Inglid ütlevad – osade vaatlejate jaoks saab see sündmus olema maises mõttes nähtav, kuid osade jaoks mitte.

Täpsemalt – need, keda too grupeering on joone alla lükanud, näevad nüüd ka väga selgelt tolle ahela kõiki lülisid. Ehk need isikud näevad ka tolle ahela murdumist.

Teised seda sündmust ei näe, kuid selle nägemine polegi teiste jaoks vajalik.

Ja kõige vajalikum on tolles sündmuses ikkagi tõe võidukäik.

Ehk kõige olulisem on nende sündmuste raames vastavate isikute esikohale jõudmine.

Kas need esikohale jõudmised toimuvad samaaegselt ahela murdumisega?

Inglid ütlevad – jah.

Sel momendil, mil ahel murdub, joonistub valmis ka esikoht.

Aga mida need esikohad täpsemalt tähendavad?

Inglid ütlevad – osade jaoks on see juhis tõlgendatav otsesel moel ehk osad saavadki nüüd teatud maisete esikohtade omanikeks. Ja osade puhul tähendab see esikohale jõudmine energeetilist vabanemist. Ehk see sündmus võib ka tollele teisele poolele tuua igasuguseid esikohti maises mõttes. Vastavad isikud peavad neid lihtsalt ise soovima hakkama.

Kuidas nii?

Inglid ütlevad – kui inimene on energeetiliselt vaba, siis saab ta luua oma ellu kõike, mida soovib. Sellise loomingu eeltingimuseks aga ongi südamest millegi soovimine.

Ehk siin ei ole mõeldud egopõhiseid tahtmisi. Siin on mõeldud hingest ja südamest millegi soovimist.

Selliste soovide täitumine saab nüüd kõigi nende puhul võimalikuks, kes vastava ahela murdumise tagajärjel vanglast vabanevad.

Aga milline on see ahel olnud täpsemalt?

Inglid ütlevad – selle ahela lülid on jätnud reguleerimata teatud olukordi ning nõudnud siis juhuslikel momentidel teatud reeglite täitmist, mida tegelikult polegi kunagi kehtestatud. Ehk selle ahela lülid on sihilikult “ajanud hulluks” kõiki neid, kes vastavate lülidega on pidanud kokku puutuma. Sealjuures on iga säärane lüli “istutanud” end täpselt sellisesse asupaika, kus ta on teatud isikute jaoks vältimatu ehk kohustuslik. Ehk vastavad isikud, keda säärase protseduuriga joone alla aeti, olid vastavate lülidega kokkupuutes kohustuslikul viisil. Nagu ütlesime ka selle sõnumi alguses – iga kõnealune lüli oli väga veenev ja range näoga. St. nende lülide peamiseks tööriistaks oligi range nägu. St. just selle tööriista abil jätsid nad alati veenvalt mulje, et nende teod on õiguspärased. Ja inglid rõhutavad – õiglusele ei rõhunud need lülid kunagi, sest see oli ilmselge, et nende teod ei ole õiglased. Küll aga rõhusid nad alati õiguspärasusele ehk nad jätsid mulje, et nende teod vastavad kehtivatele reeglitele. See polnud aga tegelikult kunagi nii.

Täpselt sellise kirjelduse soovisid inglid meile anda kõnealuse ahela kohta, mis nüüd murdub.

Varasemate sõnumite energeetilised sillad tõid inglid juba käesoleva sõnumi alguses välja. Ja nad juba ka selgitasid meile, miks nad sel korral nii teevad.

Siia ehk sõnumi lõppu jätsid nad vaid ühe muusikalise energeetilise silla viite, milleks on sel korral lugu “St Germain – Pont des Arts”


MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"