Nädala inglisõnum 03.05-09.05.2021

nädal 18 2021

Nädala inglisõnum

03.05 – 09.05.2021

Inglite sõnumid aasta 18. nädalaks

MÄRKSÕNA – Lahkub kahetsuste mägi

Kristall – Merevaik

Värv – Oranž

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Ohu lähedus on mõnikord pelgalt illusioon. Nr 95

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Armastus tuleb ootamatult. Nr 12

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Tuul viib mured minema. Ära muretse. Nr 16

(Minu inglikaarte saate kasutada ka meditatsioonikaartidena. Vastava õpetuse leiate minu kodulehe esilehelt.)


UUDISED

Algava nädala (nädala nr 18) teises pooles ilmub mai noorkuu kaugseanss.

Ja kordan ka siin üle, et maikuu tarbeks on ilmunud juba 26. mai kuuvarjutuse kaugseanss. Täpsemalt algas selle kaugseansi “kehtivusaeg” juba 16. aprillil ja see kestab kuni 26. maini.

26. mai kuuvarjutuse tarbeks valmis eraldiseisev kaugseanss inglite soovil tõenäoliselt seetõttu, et tegu on väga olulisi muudatusi sisaldava energiaga.

Nimelt on inglid rõhutanud nii mitmes aastasõnumis kui ka mujal tolle kuuvarjutuse olulisust. Seetõttu ei ole ka väga üllatav, et nad soovisid selle sündmuse puhul teha eraldiseisva kaugseansi.

Seega – kui soovite maikuus osaleda kaugseansis, siis on teil võimalik valida kahe kaugseansi vahel:

  • Ja kui soovite mais osaleda hoopis noorkuu kaugseansis, siis selleks avaneb võimalus algava nädala teises pooles. Ehk too kaugseanss ilmub just siis. Täpsustan ka, et mai noorkuu on 11. mail, mis tähendab, et seekordne noorkuu kaugseanss kestab ajaperioodil 11. mai – 09. juuni (10. juunil on juba juuni noorkuu, mis tähendab ka uue noorkuu kaugseansi algust – kui inglid nii soovivad.)

Ja loomulikult võite osaleda mõlemas kaugseansis. Ehk siin tasub ikka kuulata ja järgida oma sisetunnet ning valida täpselt see kaugseanss, mille poole teid isiklikult tõmbab.


Mida toob meile nädal nr 18?

Inglid alustavad – see nädal muudab paljut ehk see nädal sisaldab suuri muudatusi.

Aga kust need muudatused tulevad või mis need on?

Inglid ütlevad – nende muudatuste algallikas asub minevikus. Ehk tegu on muudatustega, millele sai alus tehtud kuskil minevikus.

Aga kui lugu on nii, siis kas nüüd muutubki lihtsalt miskit, mida on järjepidevalt muudetud?

Inglid ütlevad – ei.

Nimelt asub küll vastavate muudatuste algallikas minevikus, kuid need muudatused ei ole järjepidevalt edasi liikunud. Täpsemalt kadus nende muudatuste jada lausa vahepeal pikaks ajaks ära.

Ja kuna see jada kadus vahepeal lausa ära, siis tänasel päeval te enam tollest allikast muudatusi ei oota.

Te ei oota neid muudatusi, sest teil pole enam see algallikas meeles.

Ehk tänasel päeval ei oska te mitte kuidagipidi oodata, et just need muudatused tulevad nüüd esiplaanile.

Aga mis muudatustega on siis täpsemalt tegu?

Inglid ütlevad – need on igati soovitud muudatused. Ehk neid muudatusi olete te isiklikult soovinud. Siin pole tegu millegi soovimatu muutumisega.

Lisaks võib öelda, et need muudatused on ka plaanitud. Need on teie poolt isiklikult plaanitud.

Tõsi – vastavatest plaanidest on nii palju aega möödas, et te neid plaane enam ei mäleta, kuid see ei muuda asjaolu, et tegu on teie isiklike plaanidega.

Aga miks tulevad nüüd sellised muudatused esiplaanile?

Ja miks kadus nende muudatuste jada vahepeal ära?

Inglid selgitavad – mõnikord on takistuseks ajastus, mitte laiskus. Me oleme teile seda juba ka varasemalt õpetanud.

Ehk mõnikord ei olegi laiskus see, mis ta välja paistab. Mõnikord ongi tegu jada katkemisega ehk pika ooteajaga, mida tekitavad teatud energeetilised protsessid.

Sellised olukorrad tähendavad seda, et teatud sündmused katkevadki maises mõttes justkui järsku ära. Ehk nende sündmustega/ nüanssidega polegi pikka aega võimalik midagi edasi teha.

Miks see nii juhtub?

Inglid selgitavad – sest teid juhitakse alati parematele teedele. Ja mõnikord juhitakse teid lausa väga hiilgavatele teedele.

See aga tähendab seda, et mõnda teeotsa tuleb oodata kauem.

Ja see tähendab ka seda, et mõne teeotsa ilmumiseks on vaja teha hulganisti energeetilisi toiminguid, mis peavadki toimetama taustal. Ehk maises mõttes ei ole neid toiminguid ega ka nende toimingute tulemust näha väga pikka aega.

Nüüd hüppabki välja üks säärane tulemus, mis on küpsenud väga kaua.

Ja nagu öeldud – tegu on olukorraga/ sündmusega, mille raames te kunagi tegite plaane. Need plaanid aga katkesid ja sinna see lugu maises mõttes ka jäi.

Ehk maises mõttes on tegu olukorraga, millelt te enam ei oota mitte midagi.

Veelgi enam – te tõenäoliselt ei mõtlegi nende plaanide peale enam üldse.

Aga ometi siit nad nüüd tulevad.

Ja inglid rõhutavad veelkord – need plaanid tulevad nüüd teie ette, sest aeg on selleks lihtsalt küps. 

Miks te seda rõhutate?

Inglid ütlevad – sest te ei olekski varem saanud neid plaane edasi liigutada. See polnud mitte kuidagi võimalik.

Ja seda tulebki teil nüüd meeles pidada. 

Aga ikkagi jääb õhku küsimus – miks nad seda rõhutavad?

Mul on tunne, et selles stsenaariumis võivad ühtaegu esile kerkida ka teatud enese süüdistamise emotsioonid. Kui teie plaan hõlmab ka teisi inimesi, siis võib siin tekkida ka moment, kus te tahaksite süüdistada neid teisi asjaosalisi.

Seetõttu saadavad inglid meile ka käesoleva sõnumi, millega nad soovivadki eriliselt rõhutada, et selles konkreetses pildis pole tegu laiskusega. Ehk tegu on pildiga, mida polnudki varem võimalik edasi liigutada. St. maises mõttes ei oleks ükski samm seda pilti edasi liigutanud – ükskõik, mida vastavad asjaosalised ka oleksid ette võtnud.

Inglid ütlevad lõpetuseks – kui need plaanid/ olukorrad/ pildid nüüd teie ette tulevad, siis lahkub teie eest ja ümbert ka üks suur kahetsuste mägi. Ehk lahkub selline kogus kahetsust, mida võib nimetada lausa mäeks.

See kahetsus lahkubki koheselt kui te tunnistate ja tunnustate tõde.

Millist tõde?

Seda tõde, et vastavat olukorda polnudki varem võimalik edasi liigutada.

Ehk tolle kahetsuste mäe lahkumiseks on teil vaja uskuda ja usaldada oma sisetunnet, mis teile vastavat tõde ka koheselt kinnitama hakkab, kui see olukord saabub.

Ja loomulikult aitab tolle kahetsuste mäe lahkumisele kaasa ka asjaolu, et nüüd jõuate te kõnealuste muudatuste jadaga tulemusteni. Mõnel juhul kerkivadki need tulemused kohe esile ja mõnel juhul on vaja vastava jada tulemusteni jõudmiseks teha veel paar sammu. Igal juhul on nüüd tegu olukorraga, kus teil on võimalik vastavad muudatused viia ka soovitud sihtideni.

Ehk enam see konkreetne jada ei katke.

See jada saab nüüd kulgeda tulemuseni, mida olete soovinud.

St. tulemuseni, mida soovisite juba tolle jada algallika juures.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Märtsi täiskuu lisasõnum 2 (otselink – https://evatenter.com/2021/03/26/lisasonum-2-martsi-taiskuu/)

04.02.2021 kaduneljapäeva erisõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/02/02/kaduneljapaeva-04-veebruar-2021-erisonum-nadala-nr-5-lisasonum/)

2021 II kvartali sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/03/19/2021-ii-kvartali-inglisonum-aprill-mai-juuni/)

Nädala nr 12, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/03/16/nadala-horoskoop-19-03-25-03-2018/)

Aastanumber 1956

Aastanumber 1987

Kuupäev 12.03 (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 13.09 (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 14.06 (ilma aastanumbrita)

Nädala nr 18 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Queen – Don’t Stop Me Now”, “OneRepublic – Counting Stars”, “David Guetta – Titanium ft. Sia” ja “Katy Perry – Dark Horse ft. Juicy J”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle sõnumi juures kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”).

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla KURSIS kõigi sõnumitega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

NB! Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline täpsemalt? Sellest olen pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"