Horoskoop 2022 – Kaljukits

KALJUKITS

(Sünniaeg 22.12 – 19.01)

Inglite sõnumid 2022. aastaks – kõigile Kaljukitsedele

MÄRKSÕNA – Kui loodus lõpetab sekkumise …

Aasta kristall – Tsitriin

Aasta värv – Kollane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Sa tohid tajuda tervet elu puhkusena. Nr 144

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Selle olukorra lahenduse saad Sa hõlpsalt ise luua. Nr 103

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Kui sada tonni metalli saab lendleva kergusega mööda taevalaotust ringi tiirutada, siis on ka Sinul võimalik siin füüsilises maailmas nii mõndagi korda saata. Nr 110

Kaljukitse 2021 a. sõnumis rääkisid inglid looduse sekkumisest.

Täpsemalt ütlesid nad, et loodus tuleb nüüd teie ellu sekkuma, sest te hoiate kinni ühest murekohast, mida ei saagi lahendada. St. tegu on olukorraga, millest tuleb lihtsalt lahti lasta ehk selle olukorra juurest tuleb lihtsalt edasi liikuda. Seal pole midagi lahendada. Ja täpselt seetõttu sekkuski loodus aastal 2021 teie plaanidesse.

Mida toob Kaljukitsedele aasta 2022?

Inglid alustavad – sel aastal pöörduvad teie jaoks tuuled. Ehk selle aasta energiat kirjeldame me esmalt teie jaoks just selliste sõnadega – siin pöörduvad teie jaoks tuuled.

Aga kuhu need tuuled pöörduvad? Ja kuidas nad pöörduvad?

Inglid selgitavad – mõnikord on vaja, et tuuled seiskuksid. Täpselt nii nüüd lähebki.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab seda, et loodus lõpetab teie plaanidesse sekkumise. Ja see lõpp tuleb järsult.

Aga mis saab siis edasi, kui tuuled on seiskunud?

Inglid ütlevad – siis muudate teie oma meelt. Ja seda ongi vaja.

Aga mille osas muudavad Kaljukitsed oma meelt?

Inglid ütlevad – te muudate meelt täpselt sama murekoha osas, millest me oleme teile juba mitu aastat kõnelenud. Te pole sellest nimelt ikka lahti lasknud, kuigi loodus on teid juba palju räsinud.

Seetõttu teebki loodus nüüd hoopis teistsuguse triki – ta lahkub teie juurest.

Ehk loodus lakkab sekkumast teie ellu.

Ja täpselt see moment, mil selline asi aset leiab, on ka moment, mil te ärkate üles.

Ehk täpselt sel momendil näete te lõpuks ka ise, et kõnealusest murekohast ei ole tarvis kinni hoida.

Enne te seda ei märka kui tuuled pole vaikinud.

See on meile nüüd selge ja seetõttu nüüd tuuled ka seiskuvad.

Ehk kokkuvõttes leiab see protsess ikka aset teie hüvanguks.

Aga seda me ei peagi enam teile palju kordama.

Miks? Sest seda märkate te juba üsna kohe ka ise.

Ja täpselt nii lõppeb ka Kaljukitse 2022 aastasõnum inglite poolt.

Kuidas saame seda sõnumit tõlgendada?

On üsna ilmselge, et midagi jääbki nüüd Kaljukitsede jaoks lihtsalt seisma.

Ehk miski seiskub teie elus vägagi konkreetsel kujul.

Ja see nüanss, mis nüüd seiskub, ongi seotud tolle murekohaga, millest te ikka järjepidevalt ja kangekaelselt kinni hoiate.

Aga nagu inglid juba ütlesid – kõik on hästi. 

Kuidas nii? 

Kõik on hästi, sest niipea kui too nüanss on seiskunud, ärkate te ka üles.

St. te ärkate üles ja näete tõde.

Ja selle tõe nägemine taastabki ka loodusliku liikumise.

Ja teie sõnumi lõpetuseks soovin ma veel veidi analüüsida teie energeetiliste sildade viiteid.

Miks?

Sest teie sillaviited tulid väga kummalised. Ma olen koos käesoleva sõnumiga teinud nüüd valmis kuue tähemärgi 2022 aastasõnumid ja mitte kellelegi pole veel tulnud nii kummalisi sillaviiteid.

Nimelt on teie energeetiliste sildade viideteks hulk kuupäevi ja aastanumbreid, millele lisandub rida Sõnni tähemärgi aastasõnumeid.

Miks see nii on?

Mulle tundub, et see on nii seetõttu, et kõnealuse murekohaga (ehk murekohaga, millest inglid on teile juba mitu aastat rääkinud ja millest te kangekaelselt ikka kinni hoiate) on väga tugevalt seotud keegi isik, kes on just Sõnni tähemärgi esindaja.

Või siis on tegu olukorraga, mis leidis aset Sõnni tähemärgi kehtivuse ajal ehk ajaperioodil ca aprilli lõpp – mai lõpp. 

Mis aastal leidis see olukord aset? 

Selle murekoha esinemise aasta on erinevate Kaljukitsede puhul kindlasti vägagi erinev, mistõttu ei ole sellele võimalik üheselt viidata. Küll aga tundub mulle nüüd, et see murekoht on teie kõigi puhul (või enamiku puhul) pärit ajaperioodist, mil valitseb Sõnni tähemärk.

Seetõttu tundubki nii, et teid aitavad tollest murekohast lahti laskmisel ka just kõnealused Sõnni sõnumid ehk lugege need viidatud sõnumid kindlasti läbi.

Ja kindlasti tasub märgata ka seda, et inglid viitavad Sõnni sõnumitele aastatest 2017-2020. 2021 a. sõnumile nad miskipärast ei viita.

Ja lisaks on huvitav ka see, et nad viitavad neile sõnumitele just tagurpidi järjestuses. Ehk nad alustavad 2020 sõnumist ja liiguvad sealt allapoole kuni 2017 sõnumini.

See tähendab seda, et lugege samuti neid sõnumeid sellises tagurpidi järjestuses. On võimalik, et just taoline tagurpidi järjestus mõtestab teie jaoks samuti midagi väga olulist lahti.

Ja kuigi ma ütlen tavaliselt siin sõnumi lõpus kõigile seda, et loomulikult ei ole kõik allolevad energeetilised sillad mõeldud ühe lugeja jaoks (ehk ma suunan lugejaid siiski alati isiklikult tunnetama, milline sild on mõeldud just teile), siis Kaljukitsede puhul on sel korral lugu teisiti.

Teil soovitan ma selle aasta sõnumi puhul ehk selle aasta sündmuste lahti mõtestamise juures tõepoolest vaadelda seda sillanimekirja tervikuna, mida inglid siia alljärgnevalt on kokku toonud.

Nagu ma juba ka ütlesin – teie nimekiri on nii mõneski mõttes eriline. Ehk teie nimekiri on väga ebatavaline, võrreldes varasemate sõnumitega, mida ma olen teinud. Ja siin mõtlen ma tegelikult juba kõiki sõnumeid, mida ma olen nende aastate jooksul teinud. Ma olen nimelt neid inglisõnumeid kanaldanud/ kirjutanud juba alates aastast 2016. Päris alguses ei saatnud inglid selliseid energeetiliste sildade viiteid. Neid viiteid hakkas lisanduma minu sõnumitele hiljem, kuid neid on siiski saadetud meile samuti juba aastaid. Ehk käesoleva sõnumi puhul võin ma kindla veendumusega öelda, et nii kummalist energeetiliste sildade nimistut ei ole varem tulnud välja mitte ühegi sõnumi juures. Seega – analüüsige oma sillanimekirja kindlasti hoolega.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Kaljukitse tähemärgi esindajatele saadetakse 2022. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Aastanumber 1994

Aastanumber 1993

Aastanumber 1990

Kuupäev 12.03.2010

Kuupäev 09.09.2013

Aastanumber 1972

Aastanumber 2013

Kuupäev 13.08.2014

Kuupäev 08.09.2010

Aastanumber 1343

Kuupäev 09.03.2016

Sõnn 2020 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/09/04/horoskoop-2020-sonn/)

Sõnn 2019 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/11/03/horoskoop-2019-sonn/)

Sõnn 2018 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/11/02/horoskoop-2018-sonn/)

Sõnn 2017 aastasõnum (otselink – https://evatenter.com/2016/09/12/horoskoop-2017-sonn/)

Kaljukitse tähemärgi esindajate jaoks iseloomustab aasta 2022 energiat muusikamaailmast lugu – “Sting – Desert Rose”, “Sting – Shape of My Heart”, “Bryan Adams – Please Forgive Me” ja “Scorpions – Wind Of Change”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2022 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. 

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. 

Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele.

Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige kiiremalt ja mugavamalt kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2022. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Comments are closed.

Up ↑