Horoskoop 2020 – Sõnn

horoskoop 2020 sõnn

SÕNN

(Sünniaeg 21.04 – 20.05)

Inglite sõnumid 2020. aastaks – kõigile Sõnnidele

MÄRKSÕNA – Doomino klotsid

Aasta kristall – Punane tiigrisilm

Aasta värv – Roosa

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – Sul on saak juba käes. Oota veel veidi ja näed ka materiaalseid tulemusi. Nr 69

Inglite taro kaart – Tulekaartide poiss

Lillekaart – Perekondlik harmoonia. Krüsanteem

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

2019. aastal vaatasid Sõnnid taas tõtt ühe vana probleemiga. See oli probleem, mida inglid kirjeldasid ka sõnaga “draamapilv”. Ja nad ütlesid ka, et te lendate sinna järjepidevalt omal algatusel sisse. Ehk mitte keegi teine selles süüdi pole, et te leiate end regulaarselt samast hädaorust. 

Nagu ikka, ei nendi inglid niisama probleemide olemasolu. Nad andsid teile ka juhised tollest pilvest väljumiseks. Nad ütlesid, et te peate tollele probleemile hakkama lahendusi otsima iseendast. Väljaspool tollele probleemile lahendust pole. Lahendus on vaid teis endas ehk vaid teie personaalsete mõtete ja tunnete kogumis.

Kuhu on Sõnnid jõudnud 2020. aastaks? Kas te ka kuulasite eelmisel aastal oma ingleid?

Tundub, et vähemalt osad teist kuulasid küll.

Ja teile öeldaksegi, et nüüd tuleb teil varuda veel vaid pisut kannatust. Too lahendus, mida olete juba mitu aastat otsinud, on kohe-kohe kohal.

St. te olete ära teinud kogu energeetilise töö, mida teha oli vaja. Siin on järele jäänud veel vaid mõned momendid ootamist ja siis on ka teie kauaoodatud tulemus kohal.

Aga miks peab veel ootama?

Inglid ütlevad, et lahenduse saabumiseks tuleb teil teha üks konkreetne otsus. Seda otsust te aga veel teha ei saa. Täpsemalt ei saa te veel kõnealust otsust õigesti teha. Õigesti selles mõttes, et teil on veel puudu teatud hulk informatsiooni, mis viib teid õige otsuseni. Kui saate selle info kätte, siis pole ka enam otsust keeruline langetada.

Aga miks see info veel ei tule?

Inglid ütlevad, et siinkohal on tegu juba mitmete taustal toimetavate sündmustega, mida teie ise kuidagi tagant kiirustada ei saa. Need sündmused hõlmavad erinevaid inimesi ja erinevaid detaile, mis peavad kõik järk-järgult paika loksuma. Ehk tegu on justkui doomino klotsidega, mis kukuvad järjest paika. Kui nad on kõik paika kukkunud, siis näete te teatud mustrit. See muster aga avaldub ainult siis kui kõik tükid on õigesti paigas. Kui sealt jääks mõni etapp vahelt ära, siis ei tuleks kuskilt ka teie kauaoodatud lahendust. Selle lahenduse võti peitubki just nimelt tolles mustris.

Kas inglid saavad meile midagi veel kõnealuse mustri kohta rääkida?

Nad ütlevad, et enne kui saate jõuda oma lahenduseni, on teil vaja näha teatud inimeste ja olukordade tõelist palet. Ja nad ka täpsustavad – teid on ümbritsenud erinevad hundid lambanahas, nii inimeste kui ka teatud olukordade näol. Need hundid peavad end teile paljastama. Ja kui see protsess toimub ära, siis näete te ka teatud mustrit. Ja see muster omakorda viib teid kiirelt õige otsuseni.

Ehk siin on tegu ühe sündmuste jadaga, mis lihtsalt peab saama omas tempos kulgeda. Seda pole võimalik kuidagi tagant kiirustada.

Aga miks on selline protsess üldse teie ellu tulnud?

Inglid ütlevad, et siin on tegu iidsete sõlmpunktidega, mida me peame nii individuaalselt kui ka kollektiivselt lahti harutama. Ehk laiemas plaanis on siin tegu ühe säärase protsessiga, mis kuulub tolle ajastute vahetumise teema juurde, millest inglid on sageli kõnelenud. See on protsess, mille peame läbi tegema selleks, et saaksime edaspidi elada juba palju ladusamat ja rõõmsamat elu. St. see protsess pole meie eludesse tulnud selleks, et meid kiusata. Selle protsessi eesmärk on üdini hea.

Ja see on ka põhjus, miks te pole viimastel aastatel leidnud kõnealusele probleemile välist lahendust. Selle olukorra lahenduse saate te esile kutsuda vaid läbi iidsete meetodite, mis asuvad teie sisemaailmas.

Inglid lisavad – väliselt näib kogu kõnealune protsess teile tõenäoliselt täieliku kaosena. Kui aga vaatate olukorda läbi sisemise peegli, siis märkate seal rahu ja korrastatust. Seetõttu on ka inglid teid pidevalt suunanud sissepoole vaatama. Seal peituvad praegu kõik vastused ning seal peitub ka rahu, mille toel saab kõnealuse protsessi üsna valutult läbi teha.

Küsime inglitelt, missuguseid eluvaldkondi antud juhised Sõnnide jaoks puudutavad?

Nad ütlevad, et enamiku jaoks puudutavad need juhised suhete valdkonda. Täpsemalt perekondlike ehk lähisuhete valdkonda. Ehk just see valdkond on teie jaoks 2020. aastal peamises fookuses. Osade puhul kuuluvad siia alla ka perekondliku kinnisvara küsimused, kuid sellisel juhul on neis küsimustes samuti fookuses pigem suhted, mitte vara.

Huvitav on see, et eelmisel aastal puudutasid Sõnnide juhised peamiselt töövaldkonda. Suhete fookus oli siis teisejärguline. Nüüd aga pöörduvad need teemad vastupidiseks ja mitte ainult. Näib, et inglid ei käsitle Sõnnide puhul seekord üldse töövaldkonda. Samas käib ju jutt probleemidest, millele olete (vähemalt) mitu aastat lahendust otsinud. Ma eeldaksin seetõttu, et eluvaldkondade mõttes peaks fookus samaks jääma, kuid miskipärast see nii ei ole. Miks need juhised selleks aastaks just sedapidi välja tuuakse? Eks seda näevad ja kogevad juba need Sõnnid omal nahal, kellele antud sõnumid mõeldud on.

Küsin inglitelt veel, et kas need doomino klotsid kukuvad sel aastal kõik paika? Ehk kas kõnealune muster tuleb selle aasta jooksul ka välja või ongi pigem tegu aastaga, mille vältel need klotsid muudkui kukuvad?

Inglid ütlevad, et aasta esimeses pooles võite rohkem näha klotside kukkumist. Aasta teine pool aga toob juba osadele Sõnnidele kätte ka lahendused. Samas mitte kõigile. Osad Sõnnid peavad veel pisut kauem ootama, et oma lahendust näha.

Ma kordan siinkohal üle, et need juhised ei pruugi loomulikult kehtida kõigi Sõnnide jaoks. Nagu olen korduvalt rõhutanud – ei ole mõeldav, et läbi ühe inimese kanaldataks informatsiooni, mis kehtib päris kõigile siin maailmas. Seda, kas antud sõnumid resoneeruvad või mitte, otsustab igaüks juba ise. Mina edastan seda, mida minul palutakse edastada. Ja teie kanda jääbki alati see otsus, kas kõnealune sõnum teie jaoks resoneerub või mitte.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole ka kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Teie isiklikult tunnete seda, mitte teie ema, vend või sugulane. Teie ema, venna ja sugulase jaoks võib resoneeruda hoopis mõni teine viide, mis jällegi teid ei pruugi üldse kõnetada.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Sõnnidele saadetakse 2020. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

(Teile tuuakse seekord miskipärast välja väga palju aastanumbrite juhiseid. Ma panen need kõik siia ritta täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid mulle ütlesid.)

 • Aastanumber 1985
 • Aastanumber 1978
 • Aastanumber 1965
 • Aastanumber 1945
 • Aastanumber 1932
 • Aastanumber 1921
 • Aastanumber 1918
 • Aastanumber 2013
 • Aastanumber 2015
 • Aastanumber 2003
 • Aastanumber 2002
 • Nädala nr 23, 2017 horoskoop
 • Nädala nr 51, 2018 horoskoop
 • Kinnisvara erihoroskoop 2019 (ehk see üldine kinnisvara horoskoop, mille ma valmistasin kõigile tähemärkidele ühiselt 2019. aastaks)

Neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega (alates 2019 juulikuust ilmuvad tasulised lisasõnumid igakuiselt – vt alaleht “Kuuhoroskoop (tasuline)”), toovad inglid lisasildadena välja 2018 maikuu suhete teemasektori juhised ja 2019 juuni üldiste sõnumite sektori juhised.

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2020 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Sõnni tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2020 energiat muusikamaailmast lugu – “Katy Perry – Roar”, “twenty one pilots: Stressed Out”, “Linkin Park – Numb”, “Vanessa Carlton – A Thousand Miles” ja ka “Adele – Hello”.

UUTELE LUGEJATELE

Kuna minu kodulehele lisandub järjepidevalt uusi lugejaid ja kuna uusi lugejaid lisandub eriti palju just aastavahetuse perioodil, mil tutvutakse möödunud aasta ja uue aasta horoskoopidega, lisan siia alljärgnevalt ka mõned pikemad selgitused selle kohta, mis on energeetiline sild ja mismoodi töötavad lisaviited, mis tuuakse välja neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega.

Niisiis, mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Ja mida tähendavad lisaviited neile, kes töötavad kaasa tasuliste lisasõnumitega?

2018 a. algusest on inglid toonud välja (siiani nädala horoskoopides) ka lisaviiteid neile, kes töötavad kaasa minu poolt kanaldatud inglisõnumite raamatutega. Säärased raamatud ilmusid 2018 a. tarbeks ja 2019 esimese poolaasta tarbeks. Alates 2019 juulikuust hakkasid tasulised lisasõnumid ilmuma igakuiselt (ikka e-raamatu kujul). Tegu on sõnumitega, läbi mille toimetavad inglid ka kollektiivse kaugseansiga. Seetõttu on tegu tekstidega, milles sisalduvaid sõnumeid ma kunagi oma kodulehele üles ei postita. NB! Kuna tegu pole tavapäraste raamatutega, kehtib nende levitamisel ka teistmoodi reeglistik. Sellega seoses läheb alati lukku eelmise raamatu müük kui ilmub järgmine raamat. Sama reegel kehtib edasi ka kuuhoroskoopide puhul. St. ühtki varasema perioodi raamatut enam soetada pole võimalik. Tasuliste lisasõnumite kohta leiate kogu lisainfo alalehelt – Kuuhoroskoop (tasuline)

Aga miks ma toon üldse välja selliseid viiteid?

Seetõttu, et minu poolt kanaldatud horoskoopides ei kõnele inglid alati kõigest otse. Tihtilugu edastatakse sõnumeid läbi vihjete ja sümbolite. Sealjuures võivad ja peavadki need sümbolid tähendama erinevate inimeste jaoks erinevaid asju.

Mida need täpselt tähendavad? Täpse tähenduse tuvastamine ongi alati igaühe personaalne ülesanne. Täpsustan – siin võidakse välja tuua üldisemaid juhendusi, mis puudutavad üldisemaid teemasid ehk siit võite leida juhiseid selle kohta, mis meie maailmas üleüldiselt parasjagu teoksil on (energeetilises mõttes). Samal ajal võidakse edastada just nimelt läbi taoliste lisaviidete ka juhiseid, mis abistavad inimesi nende personaalsel teekonnal.

Nagu olen tihti ka rõhutanud – need analüüsid, mida mina teen, põhinevadki minu kogemustel ja tundmustel. See ei tähenda, et teie ei saaks samast inglisõnumist teha hoopis teisi järeldusi, mis kehtivad teie jaoks. Täpsustan veelgi – kui kanaldan neid inglisõnumeid, siis tuuakse minuni teatud elemente infoga või piltidega. See kirjatükk, mis siia tervikuna valmib, sisaldab juba ka teatavat minupoolset analüüsi. Muudmoodi polegi mul võimalik neid sõnumeid edastada, sest nende edastajaks olen maises plaanis mina ehk mina tervikuna, koos oma nägemuste, kogemuste ja tundmustega. See tähendabki kokkuvõttes seda, et kui võtate mõne sõnumi elementideks lahti, võite te leida sealt enda tarbeks ka teistlaadi juhiseid kui mina kirjeldasin.

Pikemaid kirjeldusi kanaldatud ehk tervendava horoskoobi olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Sealt leiate ka kirjelduse selle kohta, kuidas saavad tekstid üldse tervendada.

ei.ole.astroloogiline.horoskoop

Astroloogilistest tähemärkidest – ma kasutan siin aastahoroskoopides astroloogilisi tähemärke ainult tinglikult. Minu kodulehelt leiate ikka eeskätt inglite sõnumitega postitused. Astroloogiliste horoskoopidega pole neil eriti miskit pistmist. Seetõttu võite lugeda ja abi/ nõu/ juhendust leida sisuliselt iga tähemärgi horoskoobist. Kasutan nende tähemärkide nimetusi ja ka nimetust “horoskoop” vaid seetõttu, et need terminid on inimestele tuttavad, mis tähendab omakorda, et neid kirjatükke on ka lihtsam internetiavarustest üles leida. (PS! Tähemärke olen kasutanud ainult aastahoroskoopide puhul. Kõik muud horoskoobid, mida ma valmistan (nädala horoskoobid, tasulised kuuhoroskoobid jne), on kanaldatud üldises plaanis kõigile ehk sealt te tähemärkide kaupa lahterdamist ei leia.)

Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Meeldetuletus – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinjuures on abiks näiteks Facebook. Kui vajutate minu Facebooki kontol “Follow” ehk “Jälgi” nupule, siis saate te alati FB siseselt teavituse kui olen postitanud mõne uue horoskoobi. Minu Facebooki konto lingi leiate kodulehe ülaservast.

TASULISED LISASÕNUMID – KUUHOROSKOOP
(milles sisaldub ka kollektiivne kaugseanss)

Alates 2019 teisest poolaastast valmistan ma igaks kuuks eraldiseisvalt lisasõnumeid ehk enam ei ilmu terviklikku aastaraamatut või poolaasta raamatut, nagu ilmus varem.

Nüüd saab seega igaüks otsustada, millise kuu puhul ta soovib kaasa teha kollektiivses kaugseansis ja/või millise kuu puhul ta soovib lugeda lisasõnumeid. 

NB! Tegu ei ole personaalse horoskoobiga, tegu on e-raamatuga.

NB! Ka tasuline kuuhoroskoop EI OLE astroloogiline horoskoop. See tähendab, et ka seal ei lahterda ma sõnumeid tähemärkide kaupa. Nagu ütlesin juba ülalpool – tähemärke kasutan ma oma töös AINULT nende lühikeste aastahoroskoopide puhul, mida te praegu lugesite.

Mis tasulises kuuhoroskoobis täpsemalt sisaldub?

Seal kanaldan ma sõnumeid teemade kaupa.

Iga kuu sõnumites on järgmised teemasektorid:

 • Üldised sõnumid
 • Suhted
 • Finants & karjäär
 • Kinnisvara
 • Sisetunde tuunimise juhised
 • Lisaks on iga kuu juhiste lõpus eraldi sektor vastava kuu päevasõnumitega

Ja nagu juba öeldud – läbi nende sõnumite toimub ka kollektiivne kaugseanss – seda muidugi ainult neile, kes soovivad nende sõnumitega kaasa töötada.

Mis on kollektiivne kaugseanss täpsemalt?

Mida tähendab sõnumitega kaasa töötamine?

Millise kuu horoskoop on hetkel müügis?

Kuidas tasulist kuuhoroskoopi tellida?

Kogu lisainfo leiate siit alalehelt -> “Kuuhoroskoop (tasuline)“

Soovin kõigile võrratut 2020. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

2 thoughts on “Horoskoop 2020 – Sõnn

Comments are closed.