Horoskoop 2022 – Jäär

JÄÄR

(Sünniaeg 21.03 – 20.04)

Inglite sõnumid 2022. aastaks – kõigile Jääradele

MÄRKSÕNA – Karma kogumikud jalutavad koju

Aasta kristall – Kollane kaltsiit

Aasta värv – Kollane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Kindel jah. Nr 62

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Mõni päev võivad juuksed ka sassis olla. Nr 115

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Lahendus plingib praegu otse Sinu selja taga. Nr 123

Jäära 2021 a. sõnumis rääkisid inglid luksuse märksõnast ja sellega seotud õppetunnist.

Mida toob Jääradele aasta 2022?

Tundub, et osad teist said eelmise aasta luksuse õppetunni selgeks, aga osad ikka veel mitte.

Need teist, kes selle õppetunni ära õppisid, liiguvad nüüd oma eludega kenasti edasi.

Kuhu te edasi liigute?

Teie liigute edasi täpselt selliste meeldivate sihtpunktide suunas, kuhu te ise minna soovite.

Mis saab aga neist, kes kõnealust õppetundi selgeks ei saanud?

Inglid ütlevad – nende juurde jõuab nüüd kohale karma. Nende enda karma.

Mida see nende isikute jaoks tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab seda, et nad näevad enda ümber nüüd oma peeglit. Ehk nad näevad nüüd enda ümber täpselt neid sündmuseid, mida nad oma energiaga tootnud on.

Ja veelgi täpsemalt näevad need isikud nüüd väga selgelt, et erinevate maisete esemete ja vara nimel ei ole mõistlik teistega kakelda.

Kuidas need isikud sellist asja näevad?

Inglid ütlevad – kõik need kaklused, mida need isikud on ise teiste suunas seni viljelenud, jõuavad nüüd ringiga nende endi kodude ustest sisse.

Ehk nüüd tulevad kõnealused õppetunnid neile juba koju kohale.

Inglid jätkavad – kui te oleksite eelmisel aastal oma õppetunni ära õppinud ja taolise kaklemise hoiaku maha matnud, siis oleks teie 2022 a. pilt ka hoopis teistsugune. 

Ehk kõnealused peeglid ei peaks teile siis koju külla tulema.

Kuna te aga keeldusite kõnealuse õppetunni õppimisest, siis jalutavadki nüüd täpselt samad nüansid teile koju kohale.

Ehk siit tuleb teile nüüd ka viimane võimalus vastava õppetunni selgeks saamiseks.

See võimalus tähendab juba küllaltki kibedaid elamusi, aga ärge nende sündmuste vältel unustage, et te ise olete kõnealuse kibeduse autoriks.

Kui te ei oleks ise sellist kibedust varem loonud, siis ei saaks see ka teile säärasel kujul külla tulla.

Ehk kokkuvõttes võibki öelda nii, et iga Jäära aasta saab nüüd olema selline, nagu vastav Jäär on ise enda jaoks kokku pannud.

Ehk 2022 aasta saab Jäärade jaoks olema äärmiselt personaalsete tunnusmärkidega.

Ja see saab olema just nimelt kompott kõigest sellest, mida te olete oma eludega varasemalt välja saatnud ehk kokku tootnud.

Ja peamine rõhk tundub siin olevat just nimelt teiste inimeste kohtlemisel.

Ehk mulle tundub, et nüüd näevad väga kibedaid sündmuseid just nimelt need Jäärad, kes on väga pika aja jooksul kohelnud teisi inimesi halvasti.

Karmafilter on kindlasti neile ka varem juba näidanud, et selline käitumine ei ole okei, aga miskipärast tundub, et need konkreetsed isikud ei ole varem oma filtrit üldse kuulda võtnud. Seega pole selle filtri pilt järelikult varem ka äärmustesse läinud. 

Või siis on need Jäärad lausa väga kurjade meetoditega endalt oma karmat kuidagipidi maha laadinud teiste peale. Ka sellised variandid on siin võimalikud.

Igal juhul ongi nüüd sõnum teile selline, et kui te olete sellise asjaga tegelenud, siis nüüd tuleb ka taoline käitumine teile tagasi. Ehk enam ei õnnestu teie jaoks taolised manöövrid. Ja veelgi enam – selline käitumine saab nüüd kõnealuses peeglis veel erilise pöörde juurde. St. need, kes on tõesti erinevate meetoditega veel lausa oma karmat teiste pihta loopinud, näevad nüüd ekstra-kangeid noote. St. aasta 2022 saab taoliste isikute jaoks olema kindlasti vägagi kurnav. 

Aga nagu juba öeldud – see, mis teieni nüüd jõuab, on teie enda tehtud tegude ja otsuste tulemus ning ka kokkuvõte.

Ehk nüüd saabub teie juurde just nimelt kogumik teie senistest tegudest.

Ja see kehtib ka nende puhul, kes on oma õppetunnid juba selgeks saanud.

Mida see teie jaoks tähendab?

Teie jaoks tähendab see kindlasti mitmete meeldivate sündmuste saabumist. Ehk teie kogete kindlasti selle aasta vältel just väga mitmeid meeldivaid elamusi. St. just selliseid meeldivaid elamusi, mis kinnitavadki teile, et te olete oma eluteel läbi teinud suure energeetilise arengu.

Mida on inglid meile korduvalt energia kohta õpetanud?

Energias toimub alati kõik esimesena ära ning seejärel tiksuvad vastavad muudatused ja tulemused maisesse pilti. Ehk energias toimuv on alati kõigi maisete sündmuste esmane tasand. Mitte miski ei teki siia maisesse pilti muul moel. Kõik on alguse saanud energiast.

Nii ka nüüd ehk ka need sündmused, mis aastal 2022 saabuvad, on alguse saanud energias.

Ja nagu inglid juba ütlesid – Jäärade puhul on neil sündmustel veel ka sees üks eriline keerd. Ja selleks keeruks ongi asjaolu, et teie juurde saabuvad nüüd teatud kompott-tulemused. 

Ehk teie jaoks on aasta 2022 sisuks just nimelt väga mitmete asjaolude kogumid/ kogumikud.

Miks koonduvad need nüansid just siia aastasse?

Inglid ütlevad – aasta 2022 energias sisaldub väga eriline tasakaal.

St. tegu on üldise tasakaaluga ehk see puudutab kõiki inimesi.

Ja kõige üldisemas mõttes tähendabki see ka seda, et nüüd lükkab üldine energia muuhulgas tasakaalu ka sündmuseid kaugest minevikust.

Miks?

Inglid selgitavad – teie maises maailmas on üsna palju esinenud selliste kuritegelike meetodite kasutamist, millega teatud isikud lükkavad oma karma teiste kaela. Seeläbi ongi need isikud saanud ka edasi oma kuritegevusega tegeleda. Muul moel poleks see olnud võimalik.

Aga kuidas on see tegevus maises mõttes väljendunud?

Inglid ütlevad – need on näiteks olukorrad, kus isik A on isiku P süüdi lavastanud kuriteo eest, mille pani tegelikult toime isik A ise.

Need on näiteks olukorrad, kus isik A on toime pannud erinevaid halbu tegusid ja valetanud siis isikutele F kuni O, et hoopis isikud N kuni T tegid neid asju. Ehk tegu ei pea olema maises mõttes konkreetse süüdi lavastamisega, vaid tegu võib ka olla “lihtsalt valetamisega”. Miks soovivad inglid siinkohal kasutada jutumärke? Inglid ütlevad – sest valetamine ei ole kunagi “lihtsalt valetamine”. Ja kui tegu on säärase sihiliku valetamisega ehk sihiliku teiste isikute mustamisega, siis on tegelikult energeetilises plaanis tegu ka väga ränga kuriteoga.

Ja lisaks eelnevale on need näiteks ka olukorrad, kus isik A on “teinud selgeks” isikule B, et isik B eksis teatud olukorras. Tegelikult aga eksimust ei olnud ehk taoline väärarusaama tekitamine oli isikule A vajalik lihtsalt selleks, et õõnestada isiku B enesekindlust. Ehk selleks, et varastada isiku B energiat. Ja ka selleks, et oma tegelikke eksimusi laadida isiku B energiasse. Kuidas said sellises olukorras isiku A tegelikud eksimused (ehk sihilikud halvad teod) laetud isiku B energiasse? Need said sinna laetud läbi selle, et isik B jäi uskuma, et ta on eksinud. Selle olukorra pilti võib ka vaadelda niipidi, et isiku B energiasse tekkis läbi tolle uskumise justkui üks tühi eksimuse sahtel. See sahtel jäi tühjaks, sest tegelikku eksimust polnud. Ja isik A panigi mõne oma tegelikest eksimustest tollesse sahtlisse. Mis saab taolises olukorras edasi? Edasi saab see, et isiku A eksimuse energia hakkabki mürgitama isiku B elu ja kuni isik B oma energiat vaatlema ega puhastama ei õpi, saabki taoline mürk muudkui edasi toimetada. Kuidas sellised mürgid maises mõttes väljenduvad? Sellised mürgid võivad ligi tõmmata erinevaid maised juhtumisi ja õnnetusi, mis tunduvad isikule B absurdsetena. St. need peavadki sellisena tunduma, sest isik B ei tõmba neid oma energiaga ligi. Ehk tegu on täiesti võõra elusisuga, mis ei peakski isiku B ellu kuuluma.

Aasta 2022 sisaldabki muuhulgas sellist filtrit, võib ka öelda luupi, mis toob tasakaalu kohale ka taolistesse olukordadesse – ükskõik, kui kaugel minevikus need olukorrad ka on.

Ja inglid rõhutavad – siin aastas saab tõepoolest mõjutatud ka väga kauge minevik.

Ehk siin aastas lükatakse tasakaalu ka väga kauges minevikus toimunud sündmuseid.

Ja neid lükataksegi tasakaalu just nimelt sellisel meetodil, et karma viiakse koju. St. karma viiakse nüüd õigete isikuteni. Ehk need, kelle pihta on loobitud kellegi teise karmat, saavad nüüd sellest koormast vabaks. Ja need, kes on tegelenud taolise loopimisega, saavad nüüd oma karma tagasi – st. nende juurde jõuabki korraga tagasi kogu karma, mida nad on oma elutee vältel laiali loopinud. Ja see teebki taoliste isikute elu nüüd kibedaks. St. iga taolise isiku elu muutubki nüüd täpselt nii kibedaks, kui ta ise oma eluga tootnud on.

Aga miks ütlevad inglid just nii, et karma “kogumikud” jalutavad nüüd koju?

Ehk miks soovivad nad kasutada just sõna kogumik?

Inglid ütlevad – see pilt, mis Jääradele 2022 aastas avaldub, ongi justkui erinevate teoste kogumik. Ehk tegu ei ole lihtsalt kogumiga millestki, vaid tegu ongi kogumikuga. Ehk tegu on justkui kõnealuste Jäärade tervet eluteed hõlmava koguteosega.

Ja täpselt nii soovivad inglid ka teie sõnumi lõpetada.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Jääradele saadetakse 2022. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Nädala nr 31, 2021 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/07/29/nadala-inglisonum-02-08-08-08-2021/)

Nädala nr 35, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/08/28/nadala-horoskoop-28-08-03-09-2017/)

Nädala nr 31, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/07/27/nadala-horoskoop-30-07-05-08-2018/)

Jäära tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2022 energiat muusikamaailmast lugu – “Duffy – Well Well Well”, “Kanye West – All Falls Down ft. Syleena Johnson” ja “Kanye West – Gold Digger ft. Jamie Foxx”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2022 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. 

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. 

Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele.

Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige kiiremalt ja mugavamalt kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2022. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Comments are closed.

Up ↑