Nädala inglisõnum 02.08-08.08.2021

Nädala inglisõnum 02.08-08.08.2021

Inglite sõnumid aasta 31. nädalaks

MÄRKSÕNA – Kaua valminud segu tuleb ukse tagant välja

Kristall – Kollane kaltsiit

Värv – Kollane

Eva Tenter’i inglikaart 1 – Mõni päev võivad juuksed ka sassis olla. Nr 115

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Kindel jah. Nr 62

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Looduse looming on alati kaunis. Sina oled ka osa looduse loomingust. Nr 131

(Minu inglikaarte saate kasutada ka meditatsioonikaartidena. Vastava õpetuse leiate minu kodulehe esilehelt.)

Eelmise nädala sõnumis rääkisid inglid eelkõige nendega, kes tunnetavad, et nende elust on justkui aastaid kaduma läinud. St. eelmise nädala sõnum oli suunatud just sellistele inimestele.

Mida toob meile nädal nr 31?

Inglid alustavad – sel nädalal tuleb miski ukse tagant välja.

Ehk selle nädala sündmustes on olulisel kohal just nimelt uksed.

Sealjuures on neis sündmustes fookuses väga spetsiifilised uksed. Ehk tegu ei ole tavapäraste ustega. Lisaks sellele võib nentida, et need uksed pole ka päris maiset laadi. Ehk need uksed ei asu maal.

Aga mis on see “miski”, mis kõnealuste uste tagant välja tuleb?

Inglid ütlevad – see “miski” on nende uste taha kogunenud väga pika aja jooksul. 

See on esimene nüanss, mida tasub tolle “miski” puhul mõista.

Miks ütlevad inglid just nii, et seda tasub meil mõista?

Inglid selgitavad – sest teile võib jääda mulje, et too miski on uus, mis nende uste tagant välja tuleb. Tegelikult ei ole. Too miski on sinna tõepoolest kogunenud lausa paljude ja paljude aastate vältel.

Aga mis see “miski” ikkagi täpsemalt on?

Inglid ütlevad – teine nüanss, mida teil tasub tolle “miski” puhul mõista, on see, et see kogumik on tuletatud erinevatest sündmustest kokku.

Mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid ütlevad – too asi, mis nüüd uste tagant välja tuleb, on just nimelt kogumik millestki. Ehk sealt ei tule välja üks asi.

Aga kas see pole siis ilmselge, et too asi on kogumik millestki?

Inglid ütlevad – ei, see ei ole antud juhul ilmselge. Seetõttu toomegi me selle nüansi siin välja. Me toome selle välja, sest ka seda on teil väga oluline antud sündmuste puhul mõista.

Ehk kokkuvõttes on teie jaoks nüüd väga oluline mõista, et too miski, mis nüüd kõnealuste uste tagant välja tuleb, ei ole oma päritolult uus ja samuti on teil väga oluline mõista, et tegu on kogumikuga millestki, mis ei ole oma päritolult uus.

Aga mida saate te meile veel tolle miski kohta rääkida?

Inglid ütlevad – too kogunenud miski toob teie ellu ühe väga kaua oodatud tulemuse.

Tõsi, te näete nüüd, kuidas too miski on alati selle ühe ukse taha kogunenud.

Ehk teil tekib nüüd tõenäoliselt ka mulje, et te oleksite võinud ju tolle ukse ka varem avada.

Seetõttu ütleme me teile veel ka nii – tolle ukse varasem avamine ei olnud võimalik.

Ehk tegu on uksega, mis pidigi nii kaua kinni olema.

Ehk tegu on tulemusega, mis pidigi nii kaua tolle ukse taha kogunema.

Ehk tegu on protsessiga, mida ei olnudki võimalik kuidagi tagant kiirustada. See protsess pidi saama kulgeda väga spetsiifilise aja vältel ja see pidi kulgema väga spetsiifilisel meetodil. Ehk selle tulemuse hulka pidid saama segatud just täpselt need nüansid, mis sinna tänaseks segatud on.

Ehk omakorda võib selle pildi kohta öelda ka niipidi, et nüüd lahendab üks väga spetsiifiline segu teie eludes ühe olulise probleemi.

Ja selle olukorra kohta võib ka öelda veel niipidi, et nüüd saab üks oluline probleem laheneda, sest see jõuab lihtsalt tulemuseni.

Mida inglid selle all mõtlevad?

Inglid ütlevad lõpetuseks – tegu on probleemiga, millele ei leidunud terve tema eksisteerimise aja vältel lahendust. Ja seda lahendust ei leidunud põhjusega.

Milline oli see põhjus?

Inglid ütlevad – põhjuseks ongi säärane nüanss, et too probleem pidi ise kulgema tulemuseni. 

Ehk selles olukorras ei olnudki võimalik leida lahendust, sest sellest olukorrast pidi tõusetuma teatud tulemus.

Ehk tegu on probleemiga, mida ei olegi võimalik lahendada. Seda pole võimalik lahendada, sest see probleem kaob ise ära, kui õige tulemus on saavutatud.

Ja nüüd ongi see segu valmis. Ehk ukse taha on kogunenud täpselt õiged elemendid.

Ja täpselt sel põhjusel saab ka kõnealune uks avaneda.

Järgnevalt toovad inglid meile välja ka mõned energeetiliste sildade viited.

Aga sel korral ei lõppe tegelikult see loetelu siin. Nimelt on teil võimalik minu kodulehelt leida üles veel paar lisanduvat sillaviidet.

Kuidas? Need leiate selle nädala pildi abil.

Nimelt on sama ukse pilt olnud mul kasutusel ka mõne varasema sõnumi juures. Täpsemalt on see mul olnud kasutusel teistmoodi moondatud värvidega, kuid pilt on sama. Kui leiate üles need sõnumid, siis olete leidnud endale ka paar lisanduvat energeetilise silla viidet eeloleva nädala tarbeks.

Kuidas leida need sõnumid üles? Muidugi on üks variant hakata läbi kammima kõiki sõnumeid, mida olen valmistanud (alalehel – Tasuta horoskoobid – saate liikuda just selliselt, läbi aastate ja läbi kõigi sõnumite järjest). 

Lihtsam ja huvitavam variant on aga suunata oma sisetunne selle ülesande poole ja hakata uurima erinevaid sõnumite sorteerimise võimalusi, mis asuvad menüüribal, mille leiate minu kodulehe paremast servast. St. võtke sealt ette just sellised sõnumite kategooriad ja aastad, mille poole teid tõmbab ja vaadake, kas leiate selliselt need õiged sõnumid üles. (Kui vaatate minu kodulehte telefoni või tahvelarvuti vahendusel, siis asub see menüüriba teie jaoks kõige all ehk see algab pärast käesoleva sõnumi lõppu.)

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad sõnumid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Nädal nr 41, 2017 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2017/10/05/nadala-horoskoop-09-10-15-10-2017/)

Nädal nr 9, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/02/24/nadala-horoskoop-26-02-04-03-2018/)

Nädalate nr 44-45, 2019 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2019/10/26/nadala-horoskoop-28-10-10-11-2019/)

Nädala nr 31 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “Apache Indian – Boom Shack-A-Lack”, “Lou Bega – Mambo No. 5”, “Eminem – Without Me”, “Duffy – Mercy” ja “Duffy – Warwick Avenue”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat kõnealuse ajaperioodi energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUDISED

  • Ma hakkasin juba valmistama 2022 aastasõnumeid. Ja täpsemalt tegin ma sel korral algust üldisest sõnumist ehk sõnumist, mis kehtib kõigile tähemärkidele ja vaatleb 2022 a. energiaid tervikuna.

Kõik 2022 aastasõnumid (ehk tähemärkide kaupa lahterdatud sõnumid) ilmuvad augustikuu jooksul ja need ilmuvad ükshaaval ehk täpselt sellise ajastusega nagu ma jõuan neid valmistada.

2022 aastasõnumid hakkavad ilmuma siia kategooria alla – https://evatenter.com/category/aastahoroskoobid/horoskoop-2022/

Alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate samuti need sõnumid praegu üles, kuid kordan, et sellel alalehel sisalduvad kõik minu poolt valmistatud sõnumid kronoloogilises järjestuses. Ehk neid lisandub samuti sinna alati täpselt nii, nagu ma neid juurde valmistan. See tähendab omakorda seda, et ühel hetkel on teil juba keerulisem sealt üles leida 2022 aastasõnumeid. Ja seetõttu ongi minu kodulehel olemas ka erinevad võimalused sõnumite perioodi ja liigi järgi sorteerimiseks. Neid võimalusi leiate minu kodulehe paremal servas asuvalt menüüribalt (kui vaatate minu kodulehte telefonist või tahvelarvutist, siis asub see menüüriba teie jaoks kõige all ehk see algab alati peale vastava sõnumi sisu, mida parajasti loete). 

  • 2021 II poolaasta (juuli-detsember) sõnumid

2021 a. teiseks poolaastaks (juuli-detsember) on juba ilmunud pikemad sõnumid ehk kaugseansi sõnumid.

Kordan siin uute lugejate jaoks üle, et kaugseansi sõnumitega on lugu selline, et neid ei ole keelatud kasutada lihtsalt lugemismaterjalina. St. maises mõttes on kaugseansi sõnumite näol lihtsalt tegu pikkade sõnumitega, mis on mul teatud ajaperioodiks kanaldatud. Läbi nende sõnumite toimub küll ka energeetiline kaugseanss, kuid seda alati vaid nende jaoks, kes ise soovivad läbi nende sõnumite ka kaugseansis osaleda. Ehk sellist kohustust kellelgi ei ole. St. kui lugeja soovib neid pikemaid sõnumeid lihtsalt lugemismaterjalina kasutada, siis on see täiesti lubatud.

Mis 2021 teise poolaasta sõnumites täpsemalt sisaldub ja kuidas neid tellida? Kogu lisainfo leiate siit – https://evatenter.com/2021/07/01/2021-ii-poolaasta-kaugseanss-juuli-detsember/


Kuidas minu kodulehel erinevate sõnumite vahel navigeerida? Alalehelt – Tasuta horoskoobid – leiate kõik ilmunud sõnumid kronoloogilises järjestuses. Sõnumite sorteerimise võimalusi (perioodi, liigi jne järgi) leiate kodulehe paremal servas asuvalt menüüribalt (telefonis ja tahvelarvutis kuvab selle menüüriba kõige alla ehk see ei ole siis paremal servas). Veel lisainfot leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige mugavamalt KURSIS kõigi sõnumitega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu inglisõnumite Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

MEELDETULETUS – minu horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Soovin kõigile suurepärast uut nädalat!

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Comments are closed.

Up ↑