Horoskoop 2022 – Sõnn

horoskoop 2022 sõnn

SÕNN

(Sünniaeg 21.04 – 20.05)

Inglite sõnumid 2022. aastaks – kõigile Sõnnidele

MÄRKSÕNA – Varjatud tõkete roostetamine

Aasta kristall – Mäekristall

Aasta värv – Sinine

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Eva Tenter’i inglikaart 1 (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Kuula täna, mida linnud Sulle räägivad. Nr 136

Eva Tenter’i inglikaart 2 – Mõni päev võivad juuksed ka sassis olla. Nr 115

Eva Tenter’i inglikaart 3 – Vesi aitab hoida mõtted puhtana. Nr 107

Sõnni 2021 a. sõnumis rääkisid inglid mustri valmimisest.

Mida toob Sõnnile aasta 2022?

Teie sõnumi algusena soovivad inglid viidata nädala nr 27, 2021 lisasõnumile (selle sõnumi otselingi leiate alt, energeetiliste sildade loetelust).

Selles sõnumis suunasid nimelt inglid meid kuulama vana tee rooste minemist. Ehk selle sõnumi ilmumisest alates on üks vana tee läinud järjepidevalt rooste.

Aga miks soovivad inglid rääkida just siin sellest sõnumist uuesti?

Inglid ütlevad – sest Sõnnide jaoks on aasta 2022 sündmuste raames väga oluline just too lisasõnum. Ehk just tolles nädala nr 27 lisasõnumis arutletu osutub teie jaoks aastal 2022 võtmeks.

Ja täpsemalt osutubki nüüd võtmeks just rooste ja roostetamise märksõna.

Aga kuidas on need märksõnad Sõnnide jaoks nüüd võtmeks?

Inglid selgitavad – nende märksõnade kaudu saate te sel aastal tuvastada erinevaid tõkkeid. St. tõkkeid, mis on teie eluteel alati eksisteerinud, kuid millest teil pole seni olnud aimugi.

Ehk täpsemalt näitavadki nüüd erinevad roostetavad nüansid teile kätte varjatud tõkkeid.

Ja täpselt nii soovivadki inglid teie sõnumi lõpetada.

Tõsi, teie aastasõnum jäi väga lühikeseks, kuid ju see siis peab nii olema.

Ja ma usun, et see peab nii olema seetõttu, et te kindlasti loeksite läbi nädala nr 27, 2021 lisasõnumi.

Mulle tundub lausa, et teie jaoks ongi sisuliselt aasta 2022 sõnumiks just too nädala nr 27, 2021 lisasõnum. Ehk täpselt nii oluline ongi tolle sõnumi sisu teie jaoks aastal 2022, et siin polegi rohkem millestki rääkida.

Ehk te võitegi lausa vaadelda nädala nr 27, 2021 lisasõnumit kui enda peamist aastasõnumit. Ja neid teisi sillaviiteid, mis teile toodi, võite te seetõttu vaadelda ka tolle peamise sõnumi sildadena.

See tähendab kokkuvõttes seda, et teie energeetiliste sildade viited on sel korral oma olemuselt teistsugused kui teiste tähemärkide puhul.

St. kui ma tavaliselt ütlen, et kõik viidatud sõnumid ei ole kindlasti mõeldud ühele lugejale ehk kui ma tavaliselt suunan lugejaid tunnetama, milline sillaviide kehtib just temale, siis teie puhul on teisiti. 

Teil soovitan ma aasta 2022 sõnumi raames lugeda läbi kindlasti kõik alljärgnevad sillaviited. 

Miks? 

Sest mulle tundub, et need kõik moodustavadki kokku teie aasta 2022 sõnumi.

Ja lisaks tähendab teie sõnumi kummaline ülesehitus kindlasti ka seda, et nädalal nr 27, 2021 sai joondatud teie jaoks aasta 2022 sisu.

Mida see tähendab?

See tähendab seda, et meenutage kindlasti, mis teie elus toimus nädalal nr 27, 2021 (05.07-11.07.2021).

Ehk lisaks alltoodud viidete analüüsimisele, meenutage kindlasti oma isiklikke sündmuseid tollest nädalast.

Neis sündmustes sisalduvad teie jaoks tõenäoliselt väga olulised vihjed aasta 2022 sisu kohta.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Sõnnile saadetakse 2022. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Nädala nr 31, 2018 sõnum (otselink – https://evatenter.com/2018/07/27/nadala-horoskoop-30-07-05-08-2018/)

Nädala nr 15, 2021 lisasõnum 3 (otselink – https://evatenter.com/2021/04/11/lisasonum-3-nadal-15-2021/)

Nädala nr 27, 2021 lisasõnum (otselink – https://evatenter.com/2021/07/02/lisasonum-nadal-27-2021/)

Nädala nr 15, 2021 lisasõnum 2 (otselink – https://evatenter.com/2021/04/10/lisasonum-2-nadal-15-2021/)

Sõnni tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2022 energiat muusikamaailmast lugu – “Bronski Beat – Smalltown Boy”, “Björk – Human Behaviour”, “Björk – Jóga”, “Portishead – Glory Box”, “Hooverphonic – Mad About You” ja “Frank Sinatra – That’s Life”.

Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2022 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. 

Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. 

Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil lisavihjeid, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Lisaks sellele viitavad inglid aeg-ajalt ka erinevatele aastanumbritele ja kuupäevadele.

Ja juhin ka tähelepanu sellele, et iga sõnumi juures on erinev hulk energeetilise silla viiteid. St. neid on iga sõnumi juures täpselt nii palju, kui inglid on neid soovinud sinna lisada.

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kõige kiiremalt ja mugavamalt kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu inglisõnumite FB kontol Like ehk Meeldib või Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile looduslikult kulgevat 2022. aastaringi!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja/ inglimeedium

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"