Horoskoop 2021 – Ambur

horoskoop 2021 ambur

AMBUR

(Sünniaeg 23.11 – 21.12)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Amburitele

MÄRKSÕNA – Õiglus toob vabaduse

Aasta kristall – Merevaik

Aasta värv – Punane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Ära karda lennata. Sa leiad vajadusel alati sobiva maandumiskoha. Nr 98

Inglite taro kaart – Kuues tulekaart

Lillekaart – Iseendaks saamine. Kaunis teloopea

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmisel aastal tuli Amburitele külla õnn. Sealjuures olid tolleks aastaks saadetud sõnumid mõeldud peaasjalikult nende jaoks, kes olid 2019 a. tervendanud oma elus ühe veakoodi. Ehk inglid kõnelesid 2020 a. sõnumites ühe konkreetse osaga Amburitest.

Mida toob Amburitele aasta 2021?

Näib, et eelkõige toob see teie ellu õigluse.

Õigluse ühes konkreetses sõlmpunktis, mis on teid seni hoidnud kuidagipidi kinni.

Kinni just isikliku arengu mõttes. 

Ehk see sõlmpunkt on midagi sellist, mis pole teil lasknud vabalt areneda. Võib ka öelda, et see sõlmpunkt pole teil lasknud elus vabalt liikuda. Ja võib ka öelda niipidi, et just tolle sõlmpunkti tõttu pole te saanud olla päris selline, nagu tahaksite olla.

Milliseid eluvaldkondi on see sõlmpunkt piiranud? 

Mulle tundub, et see ongi piiranud teie elu üleüldises plaanis ehk tollesse ringi on siin haaratud kõik maised eluvaldkonnad.

Kuidas nii?

Kuna see sõlmpunkt näib olevat mürgitanud teie tõelist olemust, siis on ka loogiline, et tolle mürgi tõttu on kannatanud nii teie tööalane liikumine, suhted teiste inimestega kui ka kõik muu, mis ühe inimese maises elus esineb.

Küsin inglitelt – kas tegu on olnud väga selgelt nähtava mürgiga?

Inglid ütlevad – ei. 

Ja siinkohal näidatakse mulle paksu kardinat, mis on tollel mürgikarikal täiesti ees olnud.

Sellest saame järeldada, et tegu on olnud täiesti varjatud mürgiga. Vähemalt vastavate asjaosaliste jaoks on see küll nii olnud. Ehk need, keda on mürgitatud, ei ole sellest kindlasti aru saanud.

Mida sellest kõigest kokku järeldada?

Või mida see maisete sündmuste mõttes võiks veel tähendada?

Mulle tundub, et siin on tegu näiteks olukorraga, kus ühele Amburile on olnud tugevaks mürgiks keegi lähedane isik. Kuna tegu on lähedase isikuga, siis ongi too Ambur uskunud seda manipulatiivset pilti, mida tema ette on järjepidevalt (tõenäoliselt läbi terve senise elu) asetatud. 

Ehk siin pildis mängivad oma osa ka üldised manipulatsioonid. Mida selle all mõtlen? Ma mõtlen seda, et üldine manipulatsioon käsib inimesel uskuda, et kui keegi on siin maises maailmas juba tema pereliikmeks sattunud (sünnihetkest saati), siis on ka tegu heasoovliku tegelasega. 

Paraku nii see alati pole. Ja ka siin pildis, mida ma näen, tundub tegu olevat säärase olukorraga. 

Ehk too mürk, mis Amburite eludest 2021. aastal kaob, on midagi sellist, mida suurem osa Amburitest pole otseselt mürgiks pidanud. Ja kindlasti leidub ka neid, kes on uskunud vastavat manipulatiivset pilti 100%. Ehk kindlasti leidub nendes stsenaariumites ka selliseid Ambureid, kes on liigitanud selle mürgi lausa 100% sõbralikuks nüansiks. Tegelikkus on aga olnud tollest liigitamisest väga kaugel.

Mida see kõik maises mõttes veel tähendab?

Inglid ütlevad, et too sõlmpunkt kaob õigluse saabumisel.

Kas see ka tähendab seda, et too mürk tuleb päevavalgele? Ehk kas need olukorrad lõppevad tõe ilmnemisega vastavate Amburite jaoks?

Kahjuks tundub mulle, et päris kõik olukorrad nii ei lõppe. Ehk leidub neid Ambureid, kes ei näegi seda tõde lõpuni. Osad neist ei taha seda näha ja osad lihtsalt ei oskagi oma mõtteid selle tõeni viia.

Lõppeb aga see konkreetne mürk kõigi jaoks. Ja see on ka peamine.

Seetõttu pole tarvis ka muretseda nende Amburite pärast, kes vastavat tõde ei näegi. Ju neil siis polegi tarvis seda tõde näha. Õigluseni jõuavad need olukorrad igal juhul ka nende jaoks. Ehk too mürk kaob igal juhul ka selliste Amburite jaoks.

Ja kui see mürk on kadunud, siis oletegi te vabad.

Vabad selles mõttes, et teie isiklik areng on siis vaba.

Mida see tähendab?

See tähendab eelkõige seda, et mitte miski ei hoia teid enam kuritegelikult kinni.

Kuna inglid juba ütlesid, et tegu on mürgiga, mis on Amburite eludes eksisteerinud terve elu vältel, siis saame sellest järeldada, et taoline vabadus muudab ka vastavate isikute elusid igal tasandil.

Igal juhul muutub teie maailmavaade.

Ja igal juhul ilmuvad teie ellu igasugused uued võimalused.

Mis täpsemalt muutub?

Seda näeb iga Ambur juba siis, kui see mürk on kadunud.

Jah, see mürgi kadumise protsess ei pruugi olla emotsionaalselt kõige kergem, aga meil tuleb mõista, et iga inimene on loodud vabaks.

Kui miski tahab meid sellisel moel kinni hoida, nagu tolle mürgi pilt näitab, siis on tegu väga ränga kuriteoga. Inglid on meile juba sellest korduvalt rääkinud, et need nüansid, mis on energeetiliste (ehk looduslike) reeglite järgi kuritegelikud, võivad olla kohati ka hoopis teistsugused, kui me oleme harjunud siin maises maailmas nägema. Ehk nad on meile juba korduvalt rääkinud sellest, et meie maises pildis on väga palju manipuleeritud ka terminiga “kuritegevus”.

Ja nad rõhutavad – see mürk, millest nad siin sõnumites kõnelevad, on väga kuritegelik mürk. 

Tegu ei ole olukordadega, kus keegi on lihtsalt kellelegi kunagi öelnud paar halba sõna. Tegu ei ole olukordadega, kus keegi on midagi tahtmatult kehvasti teinud. Tegu ei ole olukordadega, kus esineb midagi looduslikku.

See, mis nüüd teie maisest pildist kõrvaldub, on olnud äärmiselt manipulatiivne.

Ja inglid kinnitavad teile veelkord – see mürk lahkub läbi õigluse saabumise. 

Ja kui see õiglus on saabunud, siis liigute teie automaatselt täiesti uuele tasandile.

See on tasand, mis hakkab ülikiirelt tervendama kõiki kahjustusi, mida too mürk külvas.

Ja see on tasand, mis toob teile uutmoodi vabaduse.

Kokkuvõttes võib seega öelda, et 2021. aastal on Amburite jaoks rõhk väga isiklikel sündmustel. Sealjuures on rõhk väga tugevalt isiklikul arengul ja vabadusel. Just selliste märksõnadega seotu liigub teie jaoks 2021. aastal uuele tasandile. Ja see liikumine saab toimuma läbi ühe väga õiglase sündmuse.

Huvitaval kombel tundub mulle veel lisaks, et osade Amburite puhul eemaldub kõnealune mürk juba 2020. aastal. Täpsemalt viitavad inglid nädalatele nr 46-48.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Amburitele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Nädala nr 11, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/03/10/nadala-horoskoop-13-03-19-03-2017-horoskoop/)

Nädalate nr 46-48, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/11/10/nadala-horoskoop-11-11-01-12-2019/)

Kuupäev 25. mai (ilma aastanumbrita)

Kuupäev 15. märts 2010

Kuupäev 31. jaanuar 1995

Kuupäev 20. aprill 1995

Kuupäev 01. august 2017

Nädala nr 5, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/01/26/nadala-horoskoop-28-01-03-02-2019/)

Nädala nr 1, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2018/12/31/nadala-horoskoop-31-1218-06-01-2019/)

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Amburi tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “Alexandra Stan – Mr. Saxobeat”, “Edward Maya & Vika Jigulina – Stereo Love” ja “Justin Timberlake – What Goes Around…Comes Around”.


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"