Horoskoop 2021 – Kaljukits

horoskoop 2021 kaljukits

KALJUKITS

(Sünniaeg 22.12 – 19.01)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Kaljukitsedele

MÄRKSÕNA – Kui loodus sekkub …

Aasta kristall – Aventuriin

Aasta värv – Sinine

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Kui linn väsitab, tasub minna loodusesse. Looduses viibimine on universaalse toimega ravim. Nr 105

Inglite taro kaart – Üheksas veekaart

Lillekaart – Puhastumine. Valge roos

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

Eelmise aasta sõnumites ütlesid inglid teile konkreetselt – teil tuleb lahti lasta ühest murekohast, mis tekkis juba aastaid tagasi. Ja nad täpsustasid, et tegu on suhete valdkonda puudutava murekohaga. (Mida inglid teile tolle murekoha kohta veel ütlesid, selle saab igaüks juba iseseisvalt eelmise aasta sõnumist üle lugeda.)

Mida toob Kaljukitsedele aasta 2021?

Näib, et te pole endiselt tollest murekohast lahti lasknud. Ja see asjaolu ei lasegi teil enam elus edasi liikuda – ka muude eluvaldkondade mõttes. Seega on nüüd teie elus juba tekkinud veelgi suurem seisak.

Ehk olukorda kokku võttes saame tõdeda, et te pole oma ingleid üldse kuulanud.

Täpselt nii näevad seda olukorda ka inglid ja täpselt sel põhjusel tekib 2021. aastal teie elus ka suurem sekkumine. Ehk miski tuleb nüüd väga spetsiifilisel ja rangel moel teie elu edasi liigutama.

Just tollest murekohast edasi liigutama.

Jah, tegu on inglite sekkumisega. Nimetada aga soovivad nad seda seekord looduse sekkumiseks.

Mida saame sellest välja lugeda?

Mulle tundub, et tolleks sekkujaks ongi täiesti maises mõttes nüüd loodus. Ja täpsemalt on siin oluline roll märksõnal “vesi”.

Just sellele märksõnale rõhusid inglid ka Skorpioni tähemärgi 2021 a. sõnumites, mistõttu leiate kindlasti enda jaoks juhiseid ka sealt. Lisaks võime sellest järeldada, et Skoprioni tähemärgi esindajad võivad mängida kõnealuses sekkumise olukorras olulist rolli. St. sekkujaks on küll loodus, kuid selle olukorraga on tõenäoliselt kuidagipidi seotud ka mõni Skorpioni tähemärgi esindaja.

Mida soovivad inglid teile veel kõnealuse sündmuse kohta öelda?

Nad ütlevad – jah, seda sekkumist ei oleks üldse vaja, kui te ise kuulaksite oma ingleid ehk kui te kuulaksite oma sisetunnet. Teile on selleks antud juba aastaid aega, et te ise oma eluga edasi liiguks. Täpselt samuti on teile saadetud juba aastaid taevaseid vihjeid ja suuniseid, mis on kõik soovinud aidata teil edasi liikuda.

Te ei ole kuulda võtnud ühtki neist juhistest/ suunistest/ vihjetest.

Aga miks on see kõik nii oluline, et inglid tulevad nüüd sekkuma?

Nad ütlevad – kui inimene enam oma eluga ise edasi ei liigu, siis tähendab see vägagi piinarikast tiksumist surma suunas. Selline tiksumine ei ole mitte kunagi ega mitte kellelegi vajalik.

Elu on loodud olema liikumises.

Loodus on pidevas liikumises. Ja ka inimene on looduse osaks. Nii see on ja nii see jääb. Seetõttu kehtivad ka inimese jaoks loodusliku liikumise reeglid.

Ja nagu ütlesime juba eelmise aasta sõnumites – too murekoht, millest te nii tugevalt kinni hoiate, on midagi sellist, mida ei saagi lahendada. Seda ei saa lahendada, sest see olukord ei nõua lahendust. Seal pole midagi lahendada. Teile on seda sõnumit saadetud juba sadu kordi ja läbi erinevate vahendajate/ sümbolite/ juhtumiste/ toimumiste.

Te aga endiselt ei kuula.

Ja nagu öeldud – te hoiate ise sellest murekohast kinni. See murekoht ei hoia teist kinni. Mitte miski tolles ammuses olukorras ei hoia teist kinni.

Seetõttu sekkubki nüüd loodus ja ta sekkub säärasel moel, et ta tõmbab teid lihtsalt tolle murekoha küljest lahti.

Mida saame sellest kõigest veel maisete sündmuste mõttes järeldada?

Esmalt kordan ma ikka üle selle tõdemuse, et minu poolt kanaldatud sõnumid ei kehti kindlasti KÕIGI jaoks. Ka siis, kui kanaldan sõnumeid tähemärkide kaupa, ei kehti need kindlasti päris KÕIGI vastava tähemärgi esindajate jaoks.

Seetõttu ei tasu siin kindlasti kõigil Kaljukitsedel hakata muretsema, et loodus tuleb nende ellu kuidagi rangelt sekkuma.

See olukord, mida inglid siin näitavad, on tõepoolest midagi sellist, kus inimene on saanud lõputult märke selle kohta, et kõnealusest murekohast tuleb lahti lasta. Aga ta pole ikka teinud mitte midagi.

Kuna pilt on tõesti niivõrd seisev, siis järeldan ma sellest veel ka seda, et tõenäoliselt ei satu ükski säärastest isikutest ka siia seda sõnumit lugema.

Aga miks inglid üldse sellise sõnumi saadavad, kui on juba näha, et vastavad isikud ei satugi siia seda lugema?

Tõenäoliselt on lugu selline, et siia – minu kodulehele – satuvad sellised lugejad, kes on püüdnud eelpool kirjeldatud isikut aidata. See pole aga õnnestunud, mistõttu tunnevad need aitajad end ka võib-olla kehvasti.

Vägagi tõenäoliselt satuvad need aitajad ka seda konkreetset sõnumit lugema seetõttu, et nad otsivadki endiselt tollele Kaljukitsele abi.

Selle kõige tõttu tulevadki inglid ütlema, et siin pole enam ühelgi inimesel midagi teha. Kõnealuseid Kaljukitse tähemärgi esindajaid maisete vahenditega aidata ei saa. See on nüüd täiesti selge.

Ja sel põhjusel sekkubki nüüd loodus.

Ehk kui te olete mõne säärase Kaljukitse sõber/ tuttav/ lähedane, siis teadke, et abi on tulekul ja teadke ka seda, et teil pole vaja ennast süüdistada selles, et too isik pole ikka suutnud oma süngest murekohast lahti lasta.

Lisan lõpetuseks, et kõnealune sõnum tundub tõesti olevat suunatud väga konkreetsetele isikutele. Seetõttu ei ole kindlasti vaja kõigil Kaljukitsedel hakata muretsema, et äkki te hoiate mõnest ammusest murest liiga tugevalt kinni. 

Kui see nii on, siis peab teile olema juba elu poolt tulnud väga-väga palju vihjeid selle kohta. 

See olukord, mida inglid siin kirjeldavad, on ikka äärmiselt selgelt äratuntav – nende jaoks, kellele too sõnum mõeldud on.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Kaljukitsedele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Kuupäev 10. mai 2019

Nädalate nr 30-31, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/07/17/nadala-horoskoop-20-07-02-08-2020/)

Nädalate nr 10-11, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/03/05/nadala-horoskoop-04-03-17-03-2019/)

Nädala nr 33, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/08/09/nadala-horoskoop-12-08-18-08-2019/)

Aastanumber 1994

Aastanumber 1987

Aastanumber 2014

Kuupäev 30. aprill (ilma aastanumbrita)

Number 456 (ehk siin mõtlevad inglid just seda arvu, mitte aastat)

Skorpioni 2021 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/09/28/horoskoop-2021-skorpion/)

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Kaljukitse tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “Sia – Elastic Heart feat. Shia LaBeouf & Maddie Ziegler”


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"