Horoskoop 2021 – Skorpion

skorpion 2021 horoskoop

SKORPION

(Sünniaeg 23.10 – 22.11)

Inglite sõnumid 2021. aastaks – kõigile Skorpioni tähemärgi esindajatele

MÄRKSÕNA – Kristallselge vesi

Aasta kristall – Mäekristall

Aasta värv – Punane

Aasta värv ja kristall aitavad teil just kõnealusel aastal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada. Kristallid töötavad sealjuures loomulikult vaid nende jaoks, kes tunnevad kristallidega sidet.

Oma sõnumi soovisid teile edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart (need kaardid leiate ikka siitsamast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”) – Sinu elus paistab Päike. Aeg rõõmustamiseks. Nr 5

Inglite taro kaart – Kuues tulekaart

Lillekaart – Sa oled armastusväärne. Kameelia

Need kaardid ütlevad ühise sõnumina järgnevat:

2020. aastaks ütlesid inglid teile, et teil tuleb leppida ühe pooliku võiduga. Ja nad täpsustasid, et tegu on võiduga, mis ainult näib teile poolikuna. Ja põhjus, miks ta näib poolikuna, peitub teie egos.

Mida toob Skorpioni tähemärgi esindajatele aasta 2021?

Inglid ütlevad – Skorpionite eludes saab sel aastal midagi väga selgeks. Täpselt nii selgeks, et kahtlustel enam ruumi pole.

Aga mida see tähendab?

Inglid selgitavad – kõik, mis on olnud teie elus tume või hägune, liigub nüüd ühe väga terava luubi alla. Ja läbi selle luubi hakkab paistma kõige eredam päike, mida te üldse ette oskaksite kujutada.

See päike tuleb sinna paistma ainult ühel põhjusel – et viia see tumedus ja hägusus minema.

Kuidas seda inglite juhist tõlgendada?

Mulle näib, et nüüd saabub teie ellu abi, mida olete ammu oodanud.

Nimelt näen ma, et need tumedad ja hägused alad on midagi sellist, mis on eksisteerinud teie jaoks juba väga pikka aega.

Kuna säärased alad ei tähenda kindlasti midagi meeldivat – maisete sündmuste/ nähtuste mõttes – siis saabki sellest järeldada, et te olete ka antud alade raames juba ammu abi otsinud. Seda abi pole seni aga kuskilt leida olnud.

Nüüd säärane abi saabubki ja nagu inglid juba ütlesid – see saabub väga terava fookusega. See aga tähendab seda, et kui see abi on saabunud, teeb ta tõenäoliselt ka oma töö kiirelt ära.

Aga mis see abi on?

Võib ka küsida – mis see luup on?

Inglid ütlevad – see luup on looduslik nähe. See luup on kiirelt ja korrektselt töötav nähe. Seda luupi võib ka nimetada karmaks. St. siinkohal võib kasutada seda karma terminit, mida me oleme maises plaanis õppinud teatud moel käsitlema.

Kogu see juhis kokku tähendab Skorpionite jaoks järelikult üht järjekordset karmaringi täitumist.

See aga tähendab omakorda seda, et erinevate Skorpionite jaoks on too abi ka erineva loomusega.

Ehk võib ka öelda nii, et too päike on mõne jaoks kõrvetav ja mõne jaoks abistav. 

Kumb variant ühe konkreetse isiku jaoks rakendub? Seda otsustabki juba vastava isiku karma. 

Sellest tulenevalt võime ka vaadelda olukorda nii, et üldplaanis ilmub Skorpionite jaoks 2021. aastal väga positiivne energiapilt, mis võib kohale tuua igasuguseid suurepäraseid lahendusi. Ja siinkohal on rõhk just väga pikka aega kestnud murede lahenemisel. Ehk üldine energiapilt hakkabki nüüd lahendama väga sügavaid probleemkohti.

Personaalsed energiapildid aga hakkavad muutuma läbi väga terava karmafiltri.

Ehk personaalses plaanis toob too päike teie jaoks kohale täpselt selle, mida te ise olete oma karmafiltrisse tootnud. St. kui ühe isiku filter on läbi imbunud kuritegevusest, siis pole ka põhjust arvata, et too päike tema hoovis meeldivalt paistma hakkab.

Karma toimetab meil ju aga alati.

Miks toovad inglid siin selle nüansi nii teravalt välja?

Kas 2021. aastal töötab karma kuidagi teisiti?

Inglid ütlevad – jah, Skorpioni tähemärgi esindajate puhul võib 2021. aasta tarbeks tõesti nii öelda, et karma töötab tolles pildis nüüd teistmoodi. 

Ja nad täpsustavad – kõnealuseks “teistmoodi” olevaks aspektiks ongi tolle luubi olemasolu. 

Just see luup tagab sel aastal toimetavatele sündmustele erilise teravuse. Ja see annab selle aasta sündmuste kulgemisele ka erilise kiiruse.

Tavapärasel karma ringlemisel seda konkreetset luupi pole.

Ja nad rõhutavad – see luup, millest me praegu kõneleme, on loodud konkreetselt 2021. aasta sündmuste tarbeks.

Aga miks toimetavad 2021. aasta sündmused säärase luubi all?

Inglid ütlevad – seetõttu, et teie maailma vesi tahab nüüd saada kristallselgeks.

Miks ta peab saama kristallselgeks?

Inglid selgitavad – seetõttu, et loomulik kulgemine tähendabki kristallselget vett. Ehk võib ka öelda nii, et kui see maine elu kulgeb 100% looduslike reeglitega kooskõlas, siis ongi ka teie vesi kristallselge.

Kokkuvõttes võib seega nentida järgmist – sel aastal töötab Skorpioni tähemärgi esindajate eludes üks väga terav luup, mis tuleb kõrvaldama kõige tumedamaid ja hägusamaid kohti, mis on põhjustanud meie maises maailmas palju muret. 

Muret ja tõenäoliselt ka palju hirmu.

Kui see luup on oma töö teinud, siis jääb neis kohtades järele täiesti selge vesi.

Lõpetuseks võime neist juhistest järeldada veel ka seda, et Skorpionite elusündmustes mängib 2021. aastal väga olulist rolli just vesi. Sealjuures on vesi oluliseks märksõnaks tõenäoliselt nii nende sündmuste juures, mis on tekitanud neid tumedaid/ häguseid kohti kui ka nende sündmuste juures, mis nüüd hakkavad seda hägusust kõrvaldama.

Kui soovite juba ette analüüsida, mis teie jaoks personaalselt toimuma hakkab, siis saate selleks ikka kasutada allolevate energeetiliste sildade abi. Selleks ma neid sildu välja toongi, et igaüks saaks (soovi korral) oma analüüse hõlpsamalt läbi viia.

Nagu ikka – loomulikult ei ole kõik need sillad mõeldud kõigi lugejate jaoks. Teie jaoks moodustab energeetilise silla vaid see viide, mis teie jaoks personaalselt resoneerub.

Mida on inglid palju korrutanud?

Mitte keegi ei saa tulla teie eest asju ära tunnetama. Igaüks peab oma tunnetussüsteemiga isiklikult tegelema ja selle ka isikliku tööga ära puhastama. Täpselt nii tuleb ka läheneda energeetilistele sildadele – kui miski teie jaoks resoneerub, siis te lihtsalt tunnete seda. Aga küsime inglitelt uuesti – kes seda siis tunneb? Nad rõhutavad veelkord – teie isiklikult tunnete seda, sest teie tunded on teie ainuomand. Mida see tähendab? See tähendab seda, et mitte keegi ei saa kunagi tunda täpselt sama, mis teie. Ja see tähendab ka seda, et oma tunnete mõistmine, tõlgendamine ja analüüsimine on igaühe personaalne töö.

(Mis on energeetiline sild? Vt. mõni tekstirida allapoole – infosektor “Uutele lugejatele”.)

Skorpioni tähemärgi esindajatele saadetakse 2021. aasta tarbeks järgnevad energeetiliste sildade viited:

Nädala nr 5, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/01/26/nadala-horoskoop-28-01-03-02-2019/)

Nädala nr 28, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/07/07/nadala-horoskoop-10-07-16-07-2017/)

Nädala nr 49, 2019 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2019/11/27/nadala-horoskoop-02-12-08-12-2019/)

Nädala nr 44, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/10/27/nadala-horoskoop-30-10-05-11-2017/)

Nädala nr 51, 2016 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2016/12/16/nadala-horoskoop-19-12-25-12-2016/)

Kuupäev 23. oktoober (ilma aastanumbrita)

Aastanumber 1996

Aastanumber 1998

Aastanumber 1975

Aastanumber 1968 (Selle aastanumbri viide kordub Skorpionite jaoks juba kolmandat aastat järjest, seega tasub teil kindlasti just tollele aastanumbrile erilist tähelepanu pöörata)

Kuupäev 18. aprill (ilma aastanumbrita) (See viide hõljub 2021 a. sündmuste mõttes kuidagi eraldiseisvalt, aga siiski on ta teie jaoks energeetilise silla viiteks. Mida see tähendab, et ta eraldiseisvalt hõljub? Mulle tundub, et see tähendab siin seda, et too viide haarab infot kuskilt mujalt, võrreldes nende teiste viidetega. Ehk see viide tähendab tõenäoliselt midagi muud, kui need teised viited. Mida ta täpsemalt tähendab? Seda peab juba igaüks enda jaoks ise analüüsima.)

Kuupäev 30. aprill (ilma aastanumbrita)

Omamoodi energeetilise sillana toon tavaliselt nädala horoskoopides välja ka mõne loo muusikamaailmast, mis minu hinnangul iseloomustab kõnealust ajaperioodi. Toon nüüdsest ka aastahoroskoopides välja muusikalise energeetilise silla. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat aastaga 2021 (vastava tähemärgi jaoks) ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.

Skorpioni tähemärgi jaoks iseloomustab aasta 2021 energiat muusikamaailmast lugu – “Adele – Hello”


UUTELE LUGEJATELE

Kuna läbi aastahoroskoopide lisandub minu kodulehele alati kõige rohkem uusi lugejaid, lisan siia ka alljärgneva info.

Pikemaid kirjeldusi minu töömeetodist ja minu horoskoopide olemusest leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Mis on energeetiline sild? 

Minu jaoks on see lüli, mis ühendab energeetiliselt kaht või enamat ajaperioodi ehk energeetiliste sildadena väljatoodud ajaperioodidel näen ma energeetilisi sarnasusi. Kuna energia väljendab end alati füüsilises maailmas, tähendab see seda, et nimetatud ajaperioodidel on tõenäoliselt ka füüsiliste toimumiste/ ilmingute osas sarnasusi. Füüsilise maailma sündmuste sarnasusi ma siinkohal ise välja ei too, sest energeetilised sillad on väljatoodud eelkõige neile, kes kasutavad minu poolt kanaldatud sõnumeid isiklikeks analüüsideks, mille eesmärgiks on oma isikliku sisetunde kanali puhastamine/ tervendamine. Ehk need, kes kasutavad minu horoskoope tervendava töö abivahendina, saavadki energeetiliste sildade viidete abil ühe (või mitu) lisavihje, mida analüüsida.

Energeetiliste sildadena viitavad inglid tavaliselt möödunud ajaperioodide horoskoopidele. St. minu poolt kanaldatud horoskoopidele. Kõik viidatud horoskoobid leiate siitsamast, minu kodulehelt.

Aeg-ajalt viitavad inglid ka teatud aastanumbritele tervikuna – enamasti siis kui sarnasusi leidub mõne ammuse ajaperioodiga (ehk ajaperioodiga, mil ma veel ei valmistanud neid horoskoope).

Milliseid horoskoope valmistan?

Minu poolt valmistatud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. St. tegu ei ole astroloogiliste horoskoopidega.

Mida see täpsemalt tähendab ja kuidas saavad üldse tekstid kedagi/ midagi tervendada?

Neil teemadel olen kõnelenud pikemalt oma kodulehe esilehel. Vt. ESILEHT

Kas minu poolt valmistatud horoskoobid peaksid kõnetama igaüht? Kindlasti mitte! Selgitan pikemalt …

Horoskoobid, mida leiate minu kodulehelt, on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Esiteks seetõttu, et meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt lisaks aastahoroskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? 

Selle info leiate minu kodulehe esilehelt. Vt. ESILEHT

Kuidas olla kursis kõigi horoskoopidega, mida postitan? 

Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid kaarte – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

Soovin kõigile võrratut 2021. aastaringi ning meeldivat kanaldatud horoskoopide kasutamist!

Lugupidamisega,

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"

One thought on “Horoskoop 2021 – Skorpion

Comments are closed.