Nädala horoskoop 28.12.2020-03.01.2021

horoskoop nädal 53 2020

Nädala horoskoop – nädala sõnumid inglitelt

28.12.2020 – 03.01.2021

2020. aasta nädal nr 53

Inglite sõnumid aasta 53. nädalaks – kõigile sodiaagimärkidele

MÄRKSÕNA – Algab uus tee


UUDISED

  • 2021 a. esimese poolaasta finants & karjäär sõnumeid on veel kuni 03. jaanuarini võimalik soetada päkapikuhinnaga. St. päkapikuhind on pikendatud kuni 03. jaanuarini.

Mida need sõnumid täpsemalt sisaldavad? Kuidas tellida? Milline on päkapikuhind?

Kogu lisainfo leiate siit – https://evatenter.com/2020/11/06/2021-i-poolaasta-jaanuar-juuni-finants-karjaar/

  • Jõulusõnumid – inglid saatsid sel aastal meile – jõuluüllatustena – ka terve seeria lisasõnumeid. Kõik need sõnumid on koondatud märksõna “Jõulusõnum” alla. Alalehelt “Tasuta horoskoobid” leiate kõik need sõnumid järjest üles. Ja kui loete jõulusõnumite seeria läbi, siis leiate sealt veel ühe üllatuse. (Mis üllatus see on? Vihjeks on kuupäev 30. detsember). Mis minu kodulehel veel sisaldub ja kuidas erinevate sõnumite vahel navigeerida? Vt. “ESILEHT”

UUTELE LUGEJATELE

  • Kuna aastavahetuse paiku lisandub minu kodulehele alati palju uusi lugejaid, kordan siin üle järgneva info:

Personaalse nõustamise teenust mina ei paku. Personaalseid horoskoope mina ei valmista. Miks? Sest minu töömeetod tervendajana on teistsugune. Milline on minu töömeetod täpsemalt? Sel teemal olen ma pikalt kõnelenud oma kodulehe esilehel. Vt. “ESILEHT”

  • Mida minu koduleht veel sisaldab, peale nädala sõnumite? Kuidas siin erinevate sõnumite vahel navigeerida? Vt. “ESILEHT”

Nädala kristall – Aventuriin

Nädala värv – Roheline

Nädala värv ja kristall aitavad just kõnealusel nädalal esinevaid energiaid kõige produktiivsemalt enda kasuks rakendada.

Nädala kristalli olen toonud välja eelkõige muidugi kristallisõpradele, kelle jaoks kristallid nendega kõnelevad. Seetõttu, kui tunnete, et kristallide maailm ei ole teie jaoks, siis ei ole tarvis kohe vastavat kristalli otsima tormata. Neile aga, kes armastavad kristalle, on nädala kristalli kasutamine väga lihtne. Kõige hõlpsamalt saab selle kristalli energiat rakendada, kandes just seda kristalli kaasas (piisab pisikesest kristallist). Sellel nädalal tekkivatele küsimustele vastuste saamiseks tasub nädala kristalli abil mediteerida.

Nädala värviga tasub olla eriti loominguline – võite seda värvi riietust kasutada näiteks mõnele väga olulisele koosolekule minnes või kodus laua kaunistamisel kui tähistate mõnd olulist sündmust, kuid seda on võimalik kindlasti kasutada väga paljudel erinevatel viisidel. Lähenege sellele teemale äärmiselt loominguliselt ja kasutage nädala värvi täpselt nii nagu sisetunne juhatab.

2020. aasta 53. nädalaks soovisid oma sõnumi edastada järgnevad kaardid:

Eva Tenter’i inglikaart – See olukord on väga okkaline. Sul oleks mõistlik valida mõni muu lahendus. Nr 139

Inglite taro kaart – Kaheksas tulekaart

Lillekaart – Naerata. Päevalill

Need kaardid ütlevad meile ühise sõnumina järgnevat:

Kaks eelmist nädalat olid pühendatud talvise pööripäeva kaugseansi tarbeks, mistõttu ma nendest sõnumitest siin kokkuvõtet ei tee. Need sõnumid said juba edastatud kõigile, kes vastavas kaugseansis osaleda soovisid.

Mida toob meile nädal nr 53?

Esimese täheldusena saab kohe ära märkida, et meil on tegu sellise nädala numbriga, mis esineb ainult iga 5-6 aasta tagant.

Juba ainuüksi see asjaolu toob kõnealuseks nädalaks kindlasti kaasa midagi haruldasemat kui tavaline argipäev. 

Aga mida see nädal endas täpsemalt sisaldab?

Kuna kõnealuse nädala sõnumid ilmuvad lausa nädala võrra varem, siis tundub mulle, et tegelikult hakkavad ka siin kirjeldatud sündmused juba varem toimetama. Enamasti see nii on, et kui mõni minu sõnumitest ilmub oma “kehtivusajast” varem, siis on sellel ka põhjus olemas ja tolleks põhjuseks ongi asjaolu, et tegelikult hakkavad kirjeldatud energiad juba enne toimetama.

Niisiis, jätkame sõnumitega nädala kohta, mis algab energeetiliselt juba nädal varem. Ja mis maises mõttes esineb hoopis iga viie kuni kuue aasta tagant.

Ehk jätkame sõnumitega nädala kohta, mida tuleb väga kaua oodata, kuid mis lõpuks saabub oodatust varem.

Mida see kummaline nädal endas sisaldab?

Inglid ütlevad – selles ajaperioodis sisaldub üks torm, mida inimesed on ammu oodanud. Oodanud ja samas ka kartnud.

Inglid jätkavad – nüüd see torm saabub ja see saabub varem, kui oskasite oodata.

Ehk juba siit näeme me ära, et kõnealuses ajaperioodis sisalduvad sellised sündmused, mida inimesed on küll oodanud, kuid mitte sellise ajastusega. Võib ka öelda niipidi, et siin ajaperioodis sisalduvad sellised sündmused, mida inimesed on küll osanud oodata, kuid mitte nii ruttu.

Ja võib ka öelda niipidi – siin toimub midagi enneaegselt. Ehk maisete kriteeriumite järgi hinnatakse toimuvaid sündmuseid enneaegseks.

Aga mida ütlevad inglid nende sündmuste toimumise ajastuse kohta?

Inglid ütlevad – tegelikult toimub nüüd kõik täpselt õigel ajal. Ja täpsus saab siin ajaperioodis olema vägagi oluline märksõna.

Inglid jätkavad – olete harjunud nägema erinevaid täpseid toimumisi – küll spordivõistlustel ja kokakunstis. Ka mujal olete te harjunud nägema ja kogema, kuidas täpsus lahendab teatud olukordi. Nüüd saabub teie ette üks olukord, mis on samuti korraldatud väga täpse ajastusega. Jah, teile võib see näida enneaegse toimumisena, kuid tegelikult peab vastav olukord toimuma täpselt nii, nagu ta nüüd toimub.

Aga miks tundub see toimumine meie jaoks enneaegsena?

Inglid selgitavad – sest teie maises ajaarvamises on samuti kaikaid sees. Ehk ka nendes kodarates on kaikaid sees.

Tegelikult ei toimu mitte midagi enne õiget aega. Mitte midagi ei toimu ka pärast õiget aega.

Õiget aega pole tegelikult üldse olemas.

Aeg lihtsalt on. 

Aga küsime inglitelt – mis sorti sündmused need on, mis nüüd toimuma hakkavad?

Inglid ütlevad – kalliks ei saa neid sündmuseid pidada. Odavaks samuti mitte.

Kuidas seda juhist tõlgendada? Ehk mis see meie maisete sündmuste mõttes tähendab?

Mulle tundub, et mingisugune rahaline väärtus on nendel sündmustel kindlasti küljes. Ja see väärtus on samuti täpselt paika timmitud.

Ehk need rahalised summad, mis siin ajaperioodis fookusesse kerkivad, on samuti väga täpselt paigas. Ehk nendel summadel on teatud energeetilised põhjused.

Millest soovivad inglid meile veel nende sündmuste raames rääkida?

Inglid jätkavad – kui kell lööb, siis kuulete te teatud heli.

Mis heli see on?

See heli on nähtamatu, ometi olemas.

See heli on õhk, ometi tuntav.

See heli võib liigutada tervet maailma.

Samas võib ta ka jätta kõiki külmaks.

Nüüd ilmub üks heli, mis ei jäta kedagi külmaks. Ja see liigutab ka tervet maailma.

Kuhu meie maailm liigub?

Inglid ütlevad – uuele teele. Teie maailm liigub uuele teele ja see heli tähistab tolle teekonna algust.

Missugune see uus tee on?

Kas tegu on selle uue tasandiga, kuhu meid äsja tõstis kraana? See kraana, millest te rääkisite jõulusõnumites.

Inglid ütlevad – jah, seal kirjeldasime me selle uue tee energiat.

Nüüd liigute te sellele teele oma füüsilise maailmaga.

Ehk nüüd hakkate te nägema, mis see uus tee on ja milline ta on – füüsilise maailma võtmes.

Inglid jätkavad – see uus tee on täis erinevaid uusi võimalusi.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – see tähendab muuhulgas seda, et teatud maisete nüansside raames saate te nüüd uue võimaluse. 

Ehk teatud nüansid, mis teie uuel teel sisalduvad, on midagi sellist, mille raames olete varem ebaõnnestunud. 

St. maises mõttes olete te pidanud vastavaid stsenaariumeid ebaõnnestunuks. 

Nüüd tuleb teil osaliselt sääraseid süžeesid edasi kirjutada ehk osaliselt hakkate te nüüd teatud ebaõnnestumisi üle kirjutama.

Mulle tundub, et nende olukordade puhul on oluliseks märksõnaks – saatuse keerdkäigud. Ehk siin tuleb jälle mängu see märksõna, mis ilmutas end eelmise aasta talvisel pööripäeval. Kuna vastavad sõnumid, milles inglid sellest märksõnast rääkisid, olid kaugseansi sõnumid, siis ei ole need lugemiseks avalikud. Ja seetõttu ma nendele sõnumitele siin ka viitama ei hakka. Ütlen siin vaid seda, et vaadake tagasi eelmise aasta (2019) talvisele pööripäevale ehk meenutage, mis just teie elus sel ajal toimus. Vägagi tõenäoliselt leidub seal ka mõni vihje selle kohta, mis teie jaoks nüüd uuesti välja ilmub. 

St. mul on tunne, et täpselt samad saatuse keerdkäigud, mis nüüd ilmuvad, ilmutasid end juba ka siis. Need ilmutused võisid olla ka väga õhkõrnad ehk need ilmutused võisid olla vaevumärgatavad, kuid mingisugused elemendid sellest, mis nüüd saabub, pidid end siis ilmutama küll.

Mida see uus tee veel meile toob ehk milliseid muudatusi see maises mõttes tähendab?

Inglid ütlevad – selle uue tee raames tulevad teie ette korraga kolm tervikut ja kolm veakoodi, mis on vaja täpselt samade tervikute abil üle kirjutada.

Täpselt sellist sõnastust soovivad nad siin kasutada.

Inglid jätkavad – kui miski on tervik, siis tähendab see veakoodide puudumist.

Mida see tähendab?

Inglid ütlevad – siin tulevad fookusesse just inimsuhete osas eksisteerinud veakoodid. Need tuleb üle kirjutada ja need tuleb üle kirjutada just nimelt kolme tervikliku nähtuse toel, mis teie elus juba eksisteerivad.

Aga mis on need kolm tervikut, mis meie eludes juba eksisteerivad?

Inglid ütlevad – erinevate inimeste puhul on need tervikud maises mõttes erinevad. Ühiseks nimetajaks võib aga nende tervikute puhul pidada märksõna – marmelaad.

Jah, see on väga kummaline juhis, aga inglite sõnumitega ongi nii – siin võib juttu tulla kõigest. Sealhulgas ka kõige kummalisematest nüanssidest. Mina edastan alati täpselt seda, mida inglid soovivad. Seega ongi lugu sel korral täpselt nii – ühiseks nimetajaks on märksõna “marmelaad”.

Kuidas seda märksõna tõlgendada?

Mul on tunne, et siin on jälle tegu olukorraga, milles kõik asjaosalised saavad koheselt aru, mida see märksõna tähendab.

Ehk kõik need, kellele käesolevad sõnumid mõeldud on, saavad ka tolle märksõna tähendusest aru.

Kas need sõnumid polegi kõigi jaoks mõeldud?

Kuna meil on tegu aastavahetuse perioodiga, mil minu kodulehele lisandub palju uusi lugejaid, siis kordan siin ka üle järgneva – minu poolt kanaldatud sõnumid ei kehti kindlasti päris kõigi inimeste jaoks. Kuidas nii? Maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid kõigi seitsme miljardi tarbeks. Seetõttu ongi lugu alati selline, et igaüks peab minu sõnumite puhul ise tunnetama, kas ja mis siin tema jaoks resoneerub. Ja kui mitte miski ei resoneeru, siis võibki olla nii, et vastav sõnum polegi lihtsalt teie jaoks.

Jätkame käesolevate sõnumitega – mida soovivad inglid veel meile rääkida?

Inglid ütlevad – kõnealusele uuele teele üleminek toimub läbi tormi. Ehk maises mõttes on nüüd vaja üht tormi selleks, et vastavad uuendused saaksid lülituda meie reaalsusesse.

Seetõttu vastav torm tulebki.

Inglid jätkavad – ärge kartke seda tormi.

Jah, te peate tõenäoliselt selle tormi tõttu oma eluplaanis teatud nüansse ümber sättima, kuid ka selles protsessis pole midagi karta. Tehke need ümberkorraldused lihtsalt ära ja jääge ootele.

See torm toimetab kiirelt ja ta toimetab täpselt.

Ja võib ka öelda, et see torm toimetab enneaegselt.

Ehk ka selle tormi puhul mängib olulist rolli märksõna – enneaegne.

Inglid ütlevad lõpetuseks – jah, see torm paiskab nii mõndagi segi. Jälgige, mis nüüd segi paiskub.

Miks on vaja seda jälgida?

Inglid ütlevad – sest kõik, mis nüüd segi paiskub, liigub hoopis paika.

Omalt poolt lisan veel lõpetuseks, et uurige kindlasti käesoleva sõnumi fotot. Selle foto puhul suunasid inglid mind jälle värve muutma ja nagu ka mitmete viimaste sõnumite puhul, pidin ma värve muutma väga kummaliseks.

Kuna inglid ütlesid ka jõulusõnumites, et nii värvid kui helid hakkavad meid nüüd juhendama, siis tundubki mulle, et käesolevale fotole tekkisid just värvide muutmise tõttu teatud juhendavad sümbolid. Seega – uurige ja vaadelge seda fotot. Vaadelge, mis torkab teile seal eriliselt silma. Mõtisklege selle üle, mida see nüanss teie jaoks tähendab.

Energeetilise sillana toovad inglid seekord välja järgnevad horoskoobid ja ajalised viited (toon need ikka välja täpselt sellises järjestuses nagu inglid neid ütlevad):

Kuupäev 03. märts 2014

Kuupäev 11.11.2000

Aastanumber 2008

Kaljukits 2021 aastahoroskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/09/30/horoskoop-2021-kaljukits/)

Suhtehoroskoop 2021 (otselink – https://evatenter.com/2020/12/18/suhtehoroskoop-2021-koigile-tahemarkidele/)

Nädalate nr 27-29, 2020 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2020/06/29/nadala-horoskoop-29-06-19-07-2020/)

Kuupäev 21.09.2013

Kuupäev 27.09.2017

Kuupäev 09.03.1903

Kuupäev 22.09.1965

Kuupäev 06.08.2007

Kuupäev 26.11.2007

Kuupäev 09.10.2007

Kuupäev 17. juuni (ilma aastanumbrita)

Nädala nr 25, 2017 horoskoop (otselink – https://evatenter.com/2017/06/16/nadala-horoskoop-19-06-25-06-2017/)

Nädala nr 53 energiat iseloomustab muusikamaailmast lugu “All Saints – Black Coffee”. Ja nagu ikka, nende lugude puhul, millele ma oma horoskoopide raames viitan, on oluline terviklik energia, mida nad edastavad (ehk mitte ainult sõnad või muusika). Täpsustan – need muusikapalad, millele ma siin viitan, omavad tervikuna sarnast energiat eeloleva nädala energiaga ning just seetõttu ma neid ka siin välja toon. Ehk ma ei too neid välja ainuüksi sõnade või muusikastiili vms tõttu.


Selle horoskoobi tegemisel kasutasin järgnevaid KAARTE – Eva Tenter’i inglikaardid (leitavad siit samast, minu kodulehe alalehelt “Tasuta inglikaardid”), Angel Tarot Cards by Doreen Virtue and Radleigh Valentine, Gems Oracle Cards by Bianca Luna, Flower Therapy Oracle Cards by Doreen Virtue and Robert Reeves

MEELDETULETUS – minu poolt tehtud horoskoobid on kanaldatud horoskoobid ehk tervendavad horoskoobid. Täpsema info (kuidas saavad tekstid tervendada jm) leiate minu kodulehe esilehelt. Tuletan ka meelde, et üldised horoskoobid on mõeldud kõige üldisemas plaanis kõigile. Need ei pruugi Teie jaoks resoneeruda. Miks? Sest meie maises maailmas on ligikaudu seitse miljardit inimest. Poleks mõeldav, et läbi ühe tervendaja saadetakse sõnumeid päris kõigi seitsme miljardi jaoks. Ja teiseks põhjuseks on see, et siin kirjeldan ma alati energiaid. Energiaid aga saab vaadelda erinevatest vaatenurkadest. Minu horoskoobid sisaldavad alati minu vaatenurka, mis põhineb minupoolsel analüüsil. Minu analüüs aga põhineb omakorda minu elul ja minu kogemustel/ nägemustel/ tundmustel. Seega – see mida te siin loete, on minupoolne tõlgendus, mis ei olegi loodud kattuma kõigi teiste tõlgendustega.

Mida leiate minu kodulehelt LISAKS nädala horoskoopidele ja kuidas siin lehel erinevate horoskoopide vahel navigeerida? Selle info leiate minu kodulehe esilehelt.

Kuidas olla KURSIS kõigi horoskoopidega, mida postitan? Siinkohal saate kasutada Facebooki abi. Kui vajutate minu FB kontol Follow ehk Jälgi nupule, siis saate iga kord FB-siseselt teavituse, kui olen midagi uut postitanud. Minu Facebooki konto lingi leiate minu kodulehe ülaäärelt.

Soovin kõigile suurepärast algavat nädalat ja muidugi rõõmustavat aastavahetust!

Eva Tenter

Tervendaja

Posted by

Kõik sõnumid, mida siin kodulehel näete, on kirjutatud/kanaldatud tervendaja Eva Tenter'i poolt. Eva Tenter'i kohta leiate lisainfot alalehelt "Kontakt"